Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blogpost1pitchcriteriabmice t-110315053544-phpapp02

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Blogpost1pitchcriteriabmice t-110315053544-phpapp02

  1. 1. FIT criteriaWaardepropositie In hoeverre is de propositie (dienst) onderscheidend?Waardepropositie In hoeverre is er sprake van concurrentie?Waardepropositie In hoeverre helpt de waardepropositie cultureel erfgoed breed beschikbaar te maken?Klantsegmenten In hoeverre draagt de propositie aan een verhoging van betalende bezoekers?Klantsegmenten In hoeverre draagt de propositie bij aan een verhoging van niet-betalende bezoekers?Klantsegmenten In hoeverre draagt de business model innovatie bij aan een verhoging van cultureel burgerschap?Kanalen In hoeverre draagt de business model innovatie bij aan een groter absoluut bereik (non-targeted)?Kanalen In hoeverre draagt de business model innovatie bij aan een groter bereik binnen een doelgroep (targeted)?Kanalen In hoeverre draagt de business model innovatie bij aan de conversie van bereik naar opbrengsten?Klantrelatie In hoeverre draagt de business model innovatie bij aan een verhoging van de klanttevredenheid?Klantrelatie In hoeverre draagt de business model innovatie bij aan een verbeterd of intensiever klantcontact?Klantrelatie In hoeverre draagt de business model innovatie bij aan de kennis over/verkregen van gebruikers (co-creatie)?Inkomstenstromen In hoeverre draagt de business model innovatie bij aan een verhoging van bestaande inkomstenstromen?Inkomstenstromen In hoeverre draagt de business model innovatie bij aan het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen?Inkomstenstromen In hoeverre draagt de business model innovatie bij aan maatschappelijke baten beter inzichtelijk maken?VIABILITY criteriaWaardepropositie In hoeverre sluit de propositie (dienst) aan op het huidige portfolio?Waardepropositie In hoeverre valt er synergie te behalen met het huidige aanbod?Waardepropositie In hoeverre sluit de waardepropositie aan bij onze maatschappelijke missie als erfgoedinstelling?Sleutelactiviteiten In hoeverre passen de benodigde activiteiten in de huidige organisatiestructuur?Sleutelactiviteiten In hoeverre passen de benodigde activiteiten in de organisatiecultuur?Sleutelactiviteiten In hoeverre sluiten de benodigde activiteiten aan op de huidige operationele activiteiten?Middelen/Bronnen In hoeverre kan de business model innovatie met de huidige ICT-infrastructuur mogelijke gemaakt worden?Middelen/Bronnen In hoeverre zijn de te gebruiken collectie-items auteursrechtelijk beschikbaar?Middelen/Bronnen In hoeverre beschikt het personeel over de hiervoor benodigde kennis en competenties?Businesspartners In hoeverre past de business model innovatie bij de missie en visie van de beoogde partnerorganisaties?Businesspartners In hoeverre past de business model innovatie bij de organisatiecultuur en compententies binnen partnerorganisaties?Businesspartners In hoeverre past de business model innovatie bij de beschikbare middelen (ICT, auteursrecht, ..) van partnerorganisaties?Kostenstructuur In hoeverre legt de business model innovatie beslag op tijd / geld van de organisatie en de eigen medewerkers?Kostenstructuur In hoeverre blijven door de businessmodel innovatie de kosten van beheer van de collectie onder controle?Kostenstructuur In hoeverre legt de business model innovatie beslag op tijd / geld van partnerorganisaties en vrijwilligers?

×