E&L-presentatie Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) - 12/03/2013

ErfGeo
Erfgoed & Locatie
Presentatie – Leiden UB
Tine van Nierop
Stichting Digitaal Erfgoed Nederland
12 maart 2013
Doel E&L
• Ontwikkelen van een nationale digitale
infrastructuur voor het vergroten, verbreden,
betrekken en inspireren van gebruikers van
digitale erfgoedcollecties, door:
– het gestandaardiseerd bundelen van het aanbod
(tekst, beeld, kaartmateriaal, audiovisueel
materiaal, toepassingen, etc.),
– de nieuwe mogelijkheden voor deelnemers te
faciliteren die (mobiele) media bieden voor
locatieve digitale informatie.
Uitgangspunten E&L
• Hergebruik of opschaling van bestaande initiatieven
(toepassingen, halffabricaten en infrastructuur)
• Gedistribueerd (vernetwerkt) waar het kan, centraal (bijv.
aggregatie en indexering) waar het moet
• Publiek-private samenwerking stimuleren: wat door de
markt opgepakt kan worden aan de markt overlaten
• Cultureel ondernemerschap stimuleren en faciliteren van
bij Nederlandse digitaal cultureel erfgoedhouders
• Groeimodel bieden naar open content en open data (meer
dan meta-data)
• Aanzet tot open ontwikkeling locatieve erfgoed software,
(duurzaam beheer, open-source community, etc.)
E&L beoogt:
• Duurzame uitwisseling te verbeteren tussen
historische geo-informatie onderling (ErfGeo),
en met andere geo-informatie (GisGeo)
• Gebruik en hergebruik te stimuleren voor
erfgoedinstellingen, creatieve industrie,
kennisinstellingen, toerisme, publiek…
Locatie…
• Belangrijk voor beschrijving én ontsluiting van
cultureel erfgoed.
• Varieert van bijv. woonplaats kunstenaar tot
een dossier over meerdere eeuwen van één
locatie (bijv. monument).
• Vrijwel geen erfgoed database of digitale
erfgoed dienst zonder locatiegegevens.
Is er een standaard?
• Ja, nee, teveel, te generiek, specialistisch en
complex, ontbreekt nog...
• ‘GisGeo’: geo-standaarden en normen voor
digitaliseren, georefereren, vectoriseren,
opslag, uitwisseling en presentatie (OGC,
INSPIRE, IMGeo, PDOK, etc.)
• ‘ErfGeo’: geo-standaarden en normen voor
opslag, uitwisseling en presentatie nog
worden uitontwikkeld (IMKICH, Europeana).
‘GisGeo’
Wat als…
Tijd
1811 2012
De gebruiker kan hier
zelf een historische
erfgoed collectie
toevoegen van…
Historische Kaarten+
‘ErfGeo’
‘ErfGeo’
Standaarden
GisGeo ErfGeo
• Bestaat niet/soms/onduidelijk
• Bestaat niet/soms/onduidelijk
• Bestaat niet/soms/onduidelijk
• Bestaat niet/soms/onduidelijk
Piramide van
domein
standaarden
Organisation
standards
ISO standards
National standards
Domain standards
NEN3610
IMBAG
IMKL
IMKAD
IMNAB
IMLG
IMWA
IMRO
IMKICH
IMWE
IMGeo
IM0101
IMBRO
IMTOP
IMOOV
IM...
ISO
Data Exchange
ISO
INSPIRE European guidelines
GIS/GEO: Semantische en conceptuele harmonisatie
HOE
WAT
1. Basis infrastructuur
Archief X Biblio ZMuseum Y
Wikipedia
MijnAdres XwashierErfgoedAtlas
Carare-nl
AtlasLeef.
…
Europeana
E&L resultaten
LinkedOD
3c E&L
interface
2. Verrijkingslaag
3b mobiTours
toolkit
3a ErfGeo
toolkit
3d E&L
mobiApp
WWWaar DigColl-nl…
NUB
WWWie
(v30)
4
…
Archief
platform
Semantische
technologie
Waterschap
mobiApp
Museum
platform
Bibliotheek
mobiApp
Bibliotheek
portal
… …
6.management,kennisenspecialistischeproducten
3. Dienstenlaag
E&L biedt deelnemers
• Mogelijkheid om locaal & nationaal bereik,
bezoek en valorisatie te realiseren met uw eigen
erfgoed collectie (en die van partners)
• Nationale infrastructuur (index, Api’s, etc.) met
semantische verrijkingen en data-uitwisseling
• Gebruik van E&L datasets (incl. historische
cartografische data bijv. WatWasWaar)
• ErfGeo kennisbank en OpenSource Wiki
(standaarden, cases, etc.)
• Uw eigen mobiele app en ErfGeoViewer
E&L
loskoppelen én faciliteren van:
gebruikersdiensten (web, mobiel, etc)
verrijking (thesauri etc)
dataverzamelingen (infrastructuur)
Met E&L kun je zélf je zichtbaarheid, beleving, verhalen en
bezoek (laten) realiseren op basis van de eigen
(regionale) identiteit en samenwerking
jij bepaalt:
waar je collectie staat
welke data, welke vorm
welke standaard(en)
welke thesauri, mapping
hoe open, met & voor wie
?!
*erfgoedenlocatie.nl
projectblog: project initiatie document PID
*den.nl
www.den.nl/project/501
tine.vannierop@den.nl
HisGis
WatWasWaar
Oldmapsonline
E&L-presentatie Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) - 12/03/2013
Historische informatie koppelen
Veel thema’s en veel lagen,
niet publieksvriendelijk
Erfgoed op de kaart
Combineren van kaart, tijd, collectie
en gebeurtenis (en meer)
E&L-presentatie Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) - 12/03/2013
Oneindignoordholland – portal/apps
ErfGeo viewer (ProBiblio)
Mobiele ErfGeo Apps
http://www.2coolmonkeys.com/innovatie
ErGeo app:
What used to be here
vistory.nl - historische video app
museumapp.nl – alle musea in één app
Deelnemers:
- University of Amsterdam - Jan Hartmann, Department of Geography,
j.l.h.hartmann@uva.nl
- SURFSara: Central Dutch agency for advanced ICT infrastructure, services and
expertise
- Kadaster en Kadastermuseum - Zacharias.Klaasse@kadaster.nl
- Digital Heritage Netherlands (DEN, www.den.nl) - Ralph Stuyver,
ralph.stuyver@den.nl
- Fryske Akademy, HISGIS (www.hisgis.nl) - Hans Mol, hmol@fryske-akademy.nl
Historische Kadastrale Basiskaart Nederland
1832 – 1994
Pilot juli 2013 – juli 2014
Financiering: High Performace Computing Fund (HPCN)
Doel:
The complete digital archive of the Netherlands (about 4 million maps) has been made
available to georeference into one seamless, Internet based map, with accuracy up to
10 meters and pixelsize 10 cm. Massive Cloud facilities are essential for this enormous
project. This map can become the base for all location-based reseach and heritage
management in the Netherlands.
Na afloop project:
(Her)gebruik van hardware, kennis en valorisatie na afloop van het project:
- Toevoegen van (seamless) topografische kaarten van Nederland, periode
1850-1950, schaal 1:25.000 to 1:200.000.
- Vectorisering van percelen en toevoegen van metadata over eigenaar en
gebruik (Fryske Akademy - www.hisgis.nl).
- Combinatie met andere cartografische, visuele en tekstuele informatie die
beschikbaar is bij de erfgoedinstellingen (met hulp van DEN RCE).
Kennisoverdracht van geografische web technologie en cloud computing
spelen daarbij een grote rol.
- Samenwerking met Google (digitale data sets van DEN, Kadaster en DANS).
Digitale Grachtengordel
Verrijking
E&L-presentatie Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) - 12/03/2013
annodrenthe.nu – portal/app
Publieksbereik met kaarten
Georeferencer: punten zetten
Georeferencer: geavanceerde controle
1. Basis infrastructuur
Archief X Biblio ZMuseum Y
Wikipedia
MijnAdres XwashierErfgoedAtlas
Carare-nl
AtlasLeef.
…
Europeana
E&L resultaten
LinkedOD
3c E&L
interface
2. Verrijkingslaag
3b mobiTours
toolkit
3a ErfGeo
toolkit
3d E&L
mobiApp
WWWaar DigColl-nl…
NUB
WWWie
(v30)
4
…
Archief
platform
Semantische
technologie
Waterschap
mobiApp
Museum
platform
Bibliotheek
mobiApp
Bibliotheek
portal
… …
6.management,kennisenspecialistischeproducten
3. Dienstenlaag
1. Basis infrastructuur
• ErfGeo standaarden en architectuur
• Harvesting infrastructuur van metadata, thumbnails en
links (vgl. DigColl NL, DimCon, Bibliotheek.nl)
• Index van geharveste en gestandaardiseerde informatie
• Mechanisme (API) om de geïndexeerde informatie
bruikbaar te maken voor deelnemers in de eigen
dienstverlening
• Mechanisme (API) om de gestandaardiseerde en
semantisch verrijkte informatie terug te leveren aan
deelnemers
• Mechanisme (API) om door gebruikers verrijkte content
vast te leggen (crowd sourcing, user generated content)
• Datasets ontsluiten van deelnemers
2. Verrijkingslaag
• Kennissystemen (thesauri en ontologieën met
locatieve informatie) ten behoeve van
semantische koppelingen (vgl. Erfgoedsuite,
CATCH+ thesaurus repository)
• Mechanisme om door gebruikers ingebrachte
kennis vast te leggen en terug te leveren aan
erfgoedinstellingen en andere gebruikers
Thesaurus
3. Dienstenlaag
E&L faciliteert instellingen, creatieve bedrijven en andere
partijen om zelf nieuwe mobiele apps, websites en andere
digitale interfaces te ontwikkelen die gebruik maken van de
grote hoeveelheden gestandaardiseerde erfgoedinformatie.
Er worden twee ‘toolkits’ opgeleverd, white label:
• 3a. ErfGeoviewer toolkit
• 3b. Mobiele tours toolkit
Er worden twee apps opgeleverd:
• 3c. Dienstenplatform E&L
• 3d. Mobiele informatie app E&L
3a. ErfGeoviewer toolkit (white label)
• E&L faciliteert instellingen om hun eigen publiek kennis te laten
nemen van hun collectie op basis van locatie. Instellingen kunnen
het eindproduct voorzien van eigen ‘branding’
• Standaard userinterface op de index (laag-, zoek-, filter en sorteer
mechanisme) en technische koppelingen
• Standaard interface op het centraal opgeslagen kaartmateriaal
waarmee derden (bijv. VVV’s) of erfgoedinstellingen een
kaartapplicatie met (selecties van) de CE-collectie’s kunnen
invoegen in de eigen website
• Een apps-market, waarin zichtbaar is welke apps ingezet kunnen
worden om de bijeen gebrachte data te kunnen bevragen en
gebruiken
• OpenSource service & support dienst (exploitatie fase) mogelijk ism
‘Erfgoed Makelaar’ (CATCHplus)
3b. Mobiele tours toolkit (white label)
• Een toolbox voor deelnemers en derden (VVV, Scholen, etc.) om
makkelijk een eigen tour op te stellen zonder hoge instapkosten
• Professionele afnemers van de tour kunnen tours customizen: eigen
POI’s toevoegen en van eigen vormgeving en branding voorzien
• De gebruiker kan een serie interessante plaatsen langs een route
vinden en bezoeken, en bij iedere plaats een beschrijving en een
preview en gekoppelde collectie-items zien. De gebruiker kan een
reactie (tekst, beeld) plaatsen bij een plaats op de route, kunnen
zien hoe lang de tour is (km, tijd) en kan de plaats of collectie-item
delen via mail en social media. De gebruiker wordt voor verdieping
en gerelateerde collectie-items gelinkt naar het dienstenplatform
E&L of naar andere aan E&L gekoppelde diensten of bronhouders
3c. Dienstenplatform E&L
Het publiek met een algemene of specifieke interesse in
haar leefomgeving kan hier betrouwbare
erfgoedinformatie vinden en deze zelf verrijken met eigen
inbreng of materiaal, met de volgende functies:
• Gebruik van alle E&L databases via een laag- (layers),
zoek-, filter en sorteer mechanisme
• Biedt in opvolging van de mobiele app mogelijkheden
tot een online vervolg voor meer diepgang
• Promotie platform van verschillende diensten uit de
sector zoals (mobiele) tours
3d. Mobiele informatie app E&L
Binnen het project wordt geen eindgebruikersproduct opgeleverd.
Erfgoed & Locatie faciliteert de realisatie van een Mobiele informatie
app door derde partijen (creatieve industrie) met de functies:
• Biedt van thematische data en tours o.b.v. locatie en persoonlijke
interesse
• Biedt op iedere locatie en tijd cultureel erfgoed en
erfgoedinstellingen in de buurt, de route erheen en achtergrond
informatie
• Geïnteresseerde ontwikkelaars kunnen de beschikbare erfgoed data
inzetten voor het zelf ontwikkelen van een applicatie
• Biedt gebruikers voor verdieping en gerelateerde collectie-items
links (E&L dienstenplatform, deelnemers, andere diensten of
bronhouders)
4. Koppelingen externe dbases en
systemen
• Europeana/Carare/EULocal
• Integratie WatWasWaar data
• WatWasWaar > WieWasWie
• Linked Open Data
5. E&L communicatiekanalen
• Tijdens project:
– Blog, twitter, facebook;
• Na project:
– Vragen en discussieforum (in overleg met RCE).
6. Management en kennis producten
• Business case ter onderbouwing van het toekomstige
beheer van de resultaten. Hierbij bekijkt E&L ook of apps
die reeds met publieke middelen zijn ontwikkeld
aangepast/gecontinueerd kunnen worden (vgl. Xwashier)
• Richtlijnen voor (her)gebruik van metadata en open source
software
• Digitalisering en verrijking van digitale objecten
• Kennisbank met ErfGeo standaarden (DE basis) en
uitwisselingsprotocollen. De kennisbank wordt onderdeel
van de bestaande DEN/RCE kennisinfrastructuur voor
digitaal erfgoed
• Communicatiestrategie, plan en middelen inclusief huisstijl
• Content- en Collectiestrategie en plan
1 of 53

More Related Content

What's hot(20)

Athenaplus @iaz2015 PACKEDvzwAthenaplus @iaz2015 PACKEDvzw
Athenaplus @iaz2015 PACKEDvzw
Annelies Van den Berghe199 views
AthenaplusAthenaplus
Athenaplus
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD)491 views
De conferentie '12  erfgoed en locatieDe conferentie '12  erfgoed en locatie
De conferentie '12 erfgoed en locatie
Douwe Jan Schrale324 views
Platform voor digitale publicaties NLPlatform voor digitale publicaties NL
Platform voor digitale publicaties NL
Elco van Staveren495 views
De DatahubDe Datahub
De Datahub
Vlaamse Kunstcollectie511 views
Shared Services voor erfgoedShared Services voor erfgoed
Shared Services voor erfgoed
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD)778 views
CVN FARO Europeana 27 04 2011CVN FARO Europeana 27 04 2011
CVN FARO Europeana 27 04 2011
Commissie345 views
Ides bauwens opendatadag2014_finalIdes bauwens opendatadag2014_final
Ides bauwens opendatadag2014_final
Ides Bauwens282 views
Open cultuur data - cop gouda ghaOpen cultuur data - cop gouda gha
Open cultuur data - cop gouda gha
Lotte Belice Baltussen778 views
Open data = duurzame data?Open data = duurzame data?
Open data = duurzame data?
Judith van Gent926 views
Open Cultuur Data - MOMUOpen Cultuur Data - MOMU
Open Cultuur Data - MOMU
Lotte Belice Baltussen655 views
Digitale strategie en digitale participatie in de Brugse museaDigitale strategie en digitale participatie in de Brugse musea
Digitale strategie en digitale participatie in de Brugse musea
meemoo, Vlaams instituut voor het archief477 views

Similar to E&L-presentatie Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) - 12/03/2013

20110914 epics bdn20110914 epics bdn
20110914 epics bdnFARO
382 views16 slides
Vooruit digitaalVooruit digitaal
Vooruit digitaaldefranseslag
205 views46 slides

Similar to E&L-presentatie Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) - 12/03/2013(20)

EPICSEPICS
EPICS
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD)706 views
20110914 epics bdn20110914 epics bdn
20110914 epics bdn
FARO382 views
5 Marco De Niet Den5 Marco De Niet Den
5 Marco De Niet Den
platform meta-informatie482 views
StarteventidiscoverStarteventidiscover
Starteventidiscover
idiscoverbelgium220 views
Vooruit digitaalVooruit digitaal
Vooruit digitaal
defranseslag205 views
barbara dierickx_Packedbarbara dierickx_Packed
barbara dierickx_Packed
Katrien Steelandt614 views
Data-interoperabiliteit in de praktijkData-interoperabiliteit in de praktijk
Data-interoperabiliteit in de praktijk
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD)36 views
AHM.nl: web2.0 t/m 3.0AHM.nl: web2.0 t/m 3.0
AHM.nl: web2.0 t/m 3.0
Tjarda de Haan426 views
Europeana 090309 CipEuropeana 090309 Cip
Europeana 090309 Cip
FARO343 views
Open Cultuur Data - KVAN 2012Open Cultuur Data - KVAN 2012
Open Cultuur Data - KVAN 2012
Lotte Belice Baltussen1.1K views
Gebruikersgroep mobiele gidsen 27092016Gebruikersgroep mobiele gidsen 27092016
Gebruikersgroep mobiele gidsen 27092016
Bruno Koninckx660 views

E&L-presentatie Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) - 12/03/2013

 • 1. Erfgoed & Locatie Presentatie – Leiden UB Tine van Nierop Stichting Digitaal Erfgoed Nederland 12 maart 2013
 • 2. Doel E&L • Ontwikkelen van een nationale digitale infrastructuur voor het vergroten, verbreden, betrekken en inspireren van gebruikers van digitale erfgoedcollecties, door: – het gestandaardiseerd bundelen van het aanbod (tekst, beeld, kaartmateriaal, audiovisueel materiaal, toepassingen, etc.), – de nieuwe mogelijkheden voor deelnemers te faciliteren die (mobiele) media bieden voor locatieve digitale informatie.
 • 3. Uitgangspunten E&L • Hergebruik of opschaling van bestaande initiatieven (toepassingen, halffabricaten en infrastructuur) • Gedistribueerd (vernetwerkt) waar het kan, centraal (bijv. aggregatie en indexering) waar het moet • Publiek-private samenwerking stimuleren: wat door de markt opgepakt kan worden aan de markt overlaten • Cultureel ondernemerschap stimuleren en faciliteren van bij Nederlandse digitaal cultureel erfgoedhouders • Groeimodel bieden naar open content en open data (meer dan meta-data) • Aanzet tot open ontwikkeling locatieve erfgoed software, (duurzaam beheer, open-source community, etc.)
 • 4. E&L beoogt: • Duurzame uitwisseling te verbeteren tussen historische geo-informatie onderling (ErfGeo), en met andere geo-informatie (GisGeo) • Gebruik en hergebruik te stimuleren voor erfgoedinstellingen, creatieve industrie, kennisinstellingen, toerisme, publiek…
 • 5. Locatie… • Belangrijk voor beschrijving én ontsluiting van cultureel erfgoed. • Varieert van bijv. woonplaats kunstenaar tot een dossier over meerdere eeuwen van één locatie (bijv. monument). • Vrijwel geen erfgoed database of digitale erfgoed dienst zonder locatiegegevens.
 • 6. Is er een standaard? • Ja, nee, teveel, te generiek, specialistisch en complex, ontbreekt nog... • ‘GisGeo’: geo-standaarden en normen voor digitaliseren, georefereren, vectoriseren, opslag, uitwisseling en presentatie (OGC, INSPIRE, IMGeo, PDOK, etc.) • ‘ErfGeo’: geo-standaarden en normen voor opslag, uitwisseling en presentatie nog worden uitontwikkeld (IMKICH, Europeana).
 • 8. Wat als… Tijd 1811 2012 De gebruiker kan hier zelf een historische erfgoed collectie toevoegen van… Historische Kaarten+
 • 11. Standaarden GisGeo ErfGeo • Bestaat niet/soms/onduidelijk • Bestaat niet/soms/onduidelijk • Bestaat niet/soms/onduidelijk • Bestaat niet/soms/onduidelijk
 • 12. Piramide van domein standaarden Organisation standards ISO standards National standards Domain standards NEN3610 IMBAG IMKL IMKAD IMNAB IMLG IMWA IMRO IMKICH IMWE IMGeo IM0101 IMBRO IMTOP IMOOV IM... ISO Data Exchange ISO INSPIRE European guidelines GIS/GEO: Semantische en conceptuele harmonisatie HOE WAT
 • 13. 1. Basis infrastructuur Archief X Biblio ZMuseum Y Wikipedia MijnAdres XwashierErfgoedAtlas Carare-nl AtlasLeef. … Europeana E&L resultaten LinkedOD 3c E&L interface 2. Verrijkingslaag 3b mobiTours toolkit 3a ErfGeo toolkit 3d E&L mobiApp WWWaar DigColl-nl… NUB WWWie (v30) 4 … Archief platform Semantische technologie Waterschap mobiApp Museum platform Bibliotheek mobiApp Bibliotheek portal … … 6.management,kennisenspecialistischeproducten 3. Dienstenlaag
 • 14. E&L biedt deelnemers • Mogelijkheid om locaal & nationaal bereik, bezoek en valorisatie te realiseren met uw eigen erfgoed collectie (en die van partners) • Nationale infrastructuur (index, Api’s, etc.) met semantische verrijkingen en data-uitwisseling • Gebruik van E&L datasets (incl. historische cartografische data bijv. WatWasWaar) • ErfGeo kennisbank en OpenSource Wiki (standaarden, cases, etc.) • Uw eigen mobiele app en ErfGeoViewer
 • 15. E&L loskoppelen én faciliteren van: gebruikersdiensten (web, mobiel, etc) verrijking (thesauri etc) dataverzamelingen (infrastructuur) Met E&L kun je zélf je zichtbaarheid, beleving, verhalen en bezoek (laten) realiseren op basis van de eigen (regionale) identiteit en samenwerking
 • 16. jij bepaalt: waar je collectie staat welke data, welke vorm welke standaard(en) welke thesauri, mapping hoe open, met & voor wie
 • 17. ?! *erfgoedenlocatie.nl projectblog: project initiatie document PID *den.nl www.den.nl/project/501 tine.vannierop@den.nl
 • 23. Veel thema’s en veel lagen, niet publieksvriendelijk
 • 24. Erfgoed op de kaart
 • 25. Combineren van kaart, tijd, collectie en gebeurtenis (en meer)
 • 32. museumapp.nl – alle musea in één app
 • 33. Deelnemers: - University of Amsterdam - Jan Hartmann, Department of Geography, j.l.h.hartmann@uva.nl - SURFSara: Central Dutch agency for advanced ICT infrastructure, services and expertise - Kadaster en Kadastermuseum - Zacharias.Klaasse@kadaster.nl - Digital Heritage Netherlands (DEN, www.den.nl) - Ralph Stuyver, ralph.stuyver@den.nl - Fryske Akademy, HISGIS (www.hisgis.nl) - Hans Mol, hmol@fryske-akademy.nl Historische Kadastrale Basiskaart Nederland 1832 – 1994 Pilot juli 2013 – juli 2014 Financiering: High Performace Computing Fund (HPCN) Doel: The complete digital archive of the Netherlands (about 4 million maps) has been made available to georeference into one seamless, Internet based map, with accuracy up to 10 meters and pixelsize 10 cm. Massive Cloud facilities are essential for this enormous project. This map can become the base for all location-based reseach and heritage management in the Netherlands.
 • 34. Na afloop project: (Her)gebruik van hardware, kennis en valorisatie na afloop van het project: - Toevoegen van (seamless) topografische kaarten van Nederland, periode 1850-1950, schaal 1:25.000 to 1:200.000. - Vectorisering van percelen en toevoegen van metadata over eigenaar en gebruik (Fryske Akademy - www.hisgis.nl). - Combinatie met andere cartografische, visuele en tekstuele informatie die beschikbaar is bij de erfgoedinstellingen (met hulp van DEN RCE). Kennisoverdracht van geografische web technologie en cloud computing spelen daarbij een grote rol. - Samenwerking met Google (digitale data sets van DEN, Kadaster en DANS).
 • 42. 1. Basis infrastructuur Archief X Biblio ZMuseum Y Wikipedia MijnAdres XwashierErfgoedAtlas Carare-nl AtlasLeef. … Europeana E&L resultaten LinkedOD 3c E&L interface 2. Verrijkingslaag 3b mobiTours toolkit 3a ErfGeo toolkit 3d E&L mobiApp WWWaar DigColl-nl… NUB WWWie (v30) 4 … Archief platform Semantische technologie Waterschap mobiApp Museum platform Bibliotheek mobiApp Bibliotheek portal … … 6.management,kennisenspecialistischeproducten 3. Dienstenlaag
 • 43. 1. Basis infrastructuur • ErfGeo standaarden en architectuur • Harvesting infrastructuur van metadata, thumbnails en links (vgl. DigColl NL, DimCon, Bibliotheek.nl) • Index van geharveste en gestandaardiseerde informatie • Mechanisme (API) om de geïndexeerde informatie bruikbaar te maken voor deelnemers in de eigen dienstverlening • Mechanisme (API) om de gestandaardiseerde en semantisch verrijkte informatie terug te leveren aan deelnemers • Mechanisme (API) om door gebruikers verrijkte content vast te leggen (crowd sourcing, user generated content) • Datasets ontsluiten van deelnemers
 • 44. 2. Verrijkingslaag • Kennissystemen (thesauri en ontologieën met locatieve informatie) ten behoeve van semantische koppelingen (vgl. Erfgoedsuite, CATCH+ thesaurus repository) • Mechanisme om door gebruikers ingebrachte kennis vast te leggen en terug te leveren aan erfgoedinstellingen en andere gebruikers
 • 46. 3. Dienstenlaag E&L faciliteert instellingen, creatieve bedrijven en andere partijen om zelf nieuwe mobiele apps, websites en andere digitale interfaces te ontwikkelen die gebruik maken van de grote hoeveelheden gestandaardiseerde erfgoedinformatie. Er worden twee ‘toolkits’ opgeleverd, white label: • 3a. ErfGeoviewer toolkit • 3b. Mobiele tours toolkit Er worden twee apps opgeleverd: • 3c. Dienstenplatform E&L • 3d. Mobiele informatie app E&L
 • 47. 3a. ErfGeoviewer toolkit (white label) • E&L faciliteert instellingen om hun eigen publiek kennis te laten nemen van hun collectie op basis van locatie. Instellingen kunnen het eindproduct voorzien van eigen ‘branding’ • Standaard userinterface op de index (laag-, zoek-, filter en sorteer mechanisme) en technische koppelingen • Standaard interface op het centraal opgeslagen kaartmateriaal waarmee derden (bijv. VVV’s) of erfgoedinstellingen een kaartapplicatie met (selecties van) de CE-collectie’s kunnen invoegen in de eigen website • Een apps-market, waarin zichtbaar is welke apps ingezet kunnen worden om de bijeen gebrachte data te kunnen bevragen en gebruiken • OpenSource service & support dienst (exploitatie fase) mogelijk ism ‘Erfgoed Makelaar’ (CATCHplus)
 • 48. 3b. Mobiele tours toolkit (white label) • Een toolbox voor deelnemers en derden (VVV, Scholen, etc.) om makkelijk een eigen tour op te stellen zonder hoge instapkosten • Professionele afnemers van de tour kunnen tours customizen: eigen POI’s toevoegen en van eigen vormgeving en branding voorzien • De gebruiker kan een serie interessante plaatsen langs een route vinden en bezoeken, en bij iedere plaats een beschrijving en een preview en gekoppelde collectie-items zien. De gebruiker kan een reactie (tekst, beeld) plaatsen bij een plaats op de route, kunnen zien hoe lang de tour is (km, tijd) en kan de plaats of collectie-item delen via mail en social media. De gebruiker wordt voor verdieping en gerelateerde collectie-items gelinkt naar het dienstenplatform E&L of naar andere aan E&L gekoppelde diensten of bronhouders
 • 49. 3c. Dienstenplatform E&L Het publiek met een algemene of specifieke interesse in haar leefomgeving kan hier betrouwbare erfgoedinformatie vinden en deze zelf verrijken met eigen inbreng of materiaal, met de volgende functies: • Gebruik van alle E&L databases via een laag- (layers), zoek-, filter en sorteer mechanisme • Biedt in opvolging van de mobiele app mogelijkheden tot een online vervolg voor meer diepgang • Promotie platform van verschillende diensten uit de sector zoals (mobiele) tours
 • 50. 3d. Mobiele informatie app E&L Binnen het project wordt geen eindgebruikersproduct opgeleverd. Erfgoed & Locatie faciliteert de realisatie van een Mobiele informatie app door derde partijen (creatieve industrie) met de functies: • Biedt van thematische data en tours o.b.v. locatie en persoonlijke interesse • Biedt op iedere locatie en tijd cultureel erfgoed en erfgoedinstellingen in de buurt, de route erheen en achtergrond informatie • Geïnteresseerde ontwikkelaars kunnen de beschikbare erfgoed data inzetten voor het zelf ontwikkelen van een applicatie • Biedt gebruikers voor verdieping en gerelateerde collectie-items links (E&L dienstenplatform, deelnemers, andere diensten of bronhouders)
 • 51. 4. Koppelingen externe dbases en systemen • Europeana/Carare/EULocal • Integratie WatWasWaar data • WatWasWaar > WieWasWie • Linked Open Data
 • 52. 5. E&L communicatiekanalen • Tijdens project: – Blog, twitter, facebook; • Na project: – Vragen en discussieforum (in overleg met RCE).
 • 53. 6. Management en kennis producten • Business case ter onderbouwing van het toekomstige beheer van de resultaten. Hierbij bekijkt E&L ook of apps die reeds met publieke middelen zijn ontwikkeld aangepast/gecontinueerd kunnen worden (vgl. Xwashier) • Richtlijnen voor (her)gebruik van metadata en open source software • Digitalisering en verrijking van digitale objecten • Kennisbank met ErfGeo standaarden (DE basis) en uitwisselingsprotocollen. De kennisbank wordt onderdeel van de bestaande DEN/RCE kennisinfrastructuur voor digitaal erfgoed • Communicatiestrategie, plan en middelen inclusief huisstijl • Content- en Collectiestrategie en plan

Editor's Notes

 1. What used to be here?Chris van Aart van 2CoolMonkeys presenteerde de “What used to be here” app. Deze app (die overigens officieel een veel minder sexy naam heeft) wil toeristen en andere geinteresseerden historische informatie voorschotelen op basis van hun locatie. Bijvoorbeeld historische informatie over een gebouw op een bepaalde plek. Maar ook dingen als: een historisch figuur die een bepaalde band heeft met de locatie, of: een schilderij laten zien dat in het verleden gemaakt is van deze locatie.De presentatie liet zien wat de grote uitdaging was bij het maken van de app: het koppelen van locatie aan algemene kennis (hoe heet de locatie, wat is er te vinden) en specialistische kennis (kunst en kunstenaars, architectuur). Dit gebeurt door bronnen als GeoNames en DBPedia te gebruiken en informatie uit specialistische bronnen, zoals hetRijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie en het Rijksmuseum.