Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Тренінг зі зміни клімату для старшої школи

2,265 views

Published on

Тренінг зі зміни клімату для старшої школи

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Тренінг зі зміни клімату для старшої школи

 1. 1. Зміна клімату
 2. 2.  Зміна клімату. Міф чи реальність? Експерти – люди, які аналізують факти і роблять на їх основі висновки
 3. 3. Часто ми чуємо суперечливі твердження про зміну клімату  Глобальне потепління – міф.  Зміни клімату – люди не причетні  Зміни клімату не мають ніякого значення  Клімат змінювався і змінюється – нічого не поробиш
 4. 4. Питання до експертів: 1. Чи відбувається потепління клімату? 2. Чи причетні люди до зміни клімату? 3. Чи мають зміни клімату наслідки для планети та людей? 4. Якщо клімат змінюється, чи можу я на це вплинути?
 5. 5. Питання 1.  Чи відбувається потепління клімату?
 6. 6. Зміни глобальноїЗміни глобальної температуритемпературиНіколи ще температура не змінювалася так швидко
 7. 7. Зміни клімату – що спостеріга- ємо? •Температура: 0,6±0,2°С / 100 років •Підвищення рівня Світового океану •Скорочення площі льоду та снігу •Збільшення частоти екстремальних явищ
 8. 8. За прогнозами вчених, внаслідок глобального потепління рівень моря до 2100 року може підвищитися майже на 50 см.
 9. 9. Тануть льодовики  Супутникові дані свідчать, що арктичні льодовики тануть із швидкістю 2,7% в десятиріччя, з таненням влітку до 7,4%. ПН полюс ПН полюс 1970 2005
 10. 10. Питання 2.  Чи причетні люди до зміни клімату?
 11. 11. Основні парниковіОсновні парникові газигази  Водяна параВодяна пара HH22OO  Вуглекислий газВуглекислий газ COCO22  МетанМетан CHCH44  ОзонОзон OO33  Закис азотуЗакис азоту NN22OO  Хлорфторвуглецеві сполуки (фреони)Хлорфторвуглецеві сполуки (фреони) CFCCFC
 12. 12. Джерела антропогенних парникових газів  Промисловість  Енергетика  Транспорт  С/г  Військова справа  Вирубування лісів та пожежі  Розклад та утилізація міських відходів  Вуглекислий газВуглекислий газ – спалювання– спалювання палива.палива.  МетанМетан – видобуток та– видобуток та транспортування вугілля, сільськетранспортування вугілля, сільське господарство, розклад відходів.господарство, розклад відходів.  Закис азотуЗакис азоту – хімічна– хімічна промисловість, спалюванняпромисловість, спалювання відходів, обробка грунтів.відходів, обробка грунтів.  ФреониФреони – виробництво алюмінію,– виробництво алюмінію, магнію, застосування для гасіння,магнію, застосування для гасіння, охолодження, кондиціювання.охолодження, кондиціювання.
 13. 13. Ріст концентраці парникових газів СО2 СH4 N2O
 14. 14. Антропогенна складова зміни клімату
 15. 15. Питання 3.  Чи мають зміни клімату наслідки для планети та людей?
 16. 16. Очікуваний рістОчікуваний ріст глобальноїглобальної температуритемператури Очікуваний ріст глобальної температури за різними сценаріями Найбільший Середній Найменший
 17. 17. Які прогнозуються наслідки?  Збільшення кількості та маштабності стихійних лих  Перерозподіл опадів, що може привести до посух в одних регіонах та затопленнями в інших.  Наслідок – втрати в сільському господарстві
 18. 18.  Брак питної води для більше 500 млн людей на планеті  Затоплення територій і місць проживання сотень мільйонів людей  Поширення нехарактерних інфекційних хвороб  Загибель до 50% біорізноманіття на планеті Які прогнозуються наслідки?
 19. 19. Збільшується кількість стихійних лих Засухи Повені Тропічні урагани
 20. 20. Уряд Мальдів на чолі з президентом 17.10.09 провів перше в історії підводне засідання http://ecoclubua.com
 21. 21. В Україні відбудеться перерозподіл опадів, що на фоні підвищення температури зумовить дефіцит вологи - посухи, обмежать продуктивність сільського господарства, що є одним з найважливіших секторів економіки країни.
 22. 22. Питання 4.  Якщо клімат змінюється, чи можу я на це вплинути?
 23. 23. Шляхи подолання Зменшити кількість викидів Збільшити кількість поглиначів парникових газів Відновлювані джерела енергії Енергозбереження Насадження лісів
 24. 24. Прогноз кількостіПрогноз кількості викидів:викидів:
 25. 25.  Енергоефективність!Енергоефективність! Навіть невеличкі зміни у нашихНавіть невеличкі зміни у наших повсякденних звичках можуть багатоповсякденних звичках можуть багато чого змінити у цьому світічого змінити у цьому світі
 26. 26. Шляхи вирішенняШляхи вирішення проблем глобальногопроблем глобального потеплінняпотепління  Один з найцікавіших шляхівОдин з найцікавіших шляхів зменшення викидів парниковихзменшення викидів парникових газів - використаннягазів - використання відновлюваних джерел енергіївідновлюваних джерел енергії
 27. 27. Викопне паливо – нафта, вугілля, природний газ
 28. 28. …може бути замінене альтернативним джерелами енергії: геотермальною СонячноюВітровою Біопаливо Гідроенергія
 29. 29. Альтернативна енергетика в Україні Діючі вітрові електростанції
 30. 30. ВисновкиВисновки 1. Чи відбувається потепління клімату? 2. Чи причетні люди до зміни клімату? 3. Чи мають зміни клімату наслідки для планети та людей? 4. Якщо клімат змінюється, чи можу я на це вплинути?

×