Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nuevas Tecnologías

458 views

Published on

Published in: Travel, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nuevas Tecnologías

 1. 1. ESCOLA UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO NOVAS TECNOLOXÍAS APLICADAS A EDUCACIÓN 2010/2011<br />PRÁCTICA 2. ACTIVIDADE 4<br />PROFESORA: LINA IGLESIAS<br />GRUPO 3.2 <br />María Nuñez Chao <br />Ana Correa Pardo<br />Erea López García<br /> Vanessa Capón Fernández<br />
 2. 2. NOVAS TECNOLOXÍAS APLICADAS Á EDUCACIÓN<br />
 3. 3. ÍNDICE<br />ÍNDICE<br /><ul><li>Qué é a sociedade da información?
 4. 4. A qué lle chamamos alfabetización dixital?
 5. 5. En qué consiste a fenda dixital?
 6. 6. De qué xeitoinflúen as TICsnaactualidade?
 7. 7. Cómo podemos integrar as TICsna educación?
 8. 8. Qué é a sociedade da información?
 9. 9. A qué lle chamamos alfabetización dixital?
 10. 10. En qué consiste a fenda dixital?
 11. 11. De qué xeitoinflúen as TICsnaactualidade?
 12. 12. Cómo podemos integrar as TICsna educación?</li></li></ul><li>Antes de empezar….<br />Para reflexionar….<br />
 13. 13. ESCOLA TRADICIONAL – ESCOLA 2.0<br />
 14. 14. Qué son as TICs?<br />
 15. 15. NOVAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN<br />Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación<br />Conxunto de procesos e productos<br /><ul><li>Novas ferramentas
 16. 16. Soportes da información
 17. 17. Canles de información</li></ul>Derivado de<br />Relacionado co<br /><ul><li>Almacenamento
 18. 18. Procesamento
 19. 19. Transmisión</li></ul>datos<br />de<br />
 20. 20. INTEGRACIÓN DAS TICs<br />
 21. 21. Qué significa integrar as TICs<br />Facer que as novas tecnoloxías formen parte do curriculum.<br />
 22. 22. POR QUÉ TEMOS QUE INTEGRAR AS TICs NA EDUCACIÓN? QUE RAZÓNS/ARGUMENTOS XUSTIFICAN ESA INTEGRACIÓN?<br />Por qué integrar as tics na educación? <br />Debido a que proporciona:<br /><ul><li> Novas posibilidades educativas.
 23. 23. Cambio educativo.
 24. 24. Máis información.</li></ul>- Máis recursos no ámbito escolar.<br />
 25. 25. QUÉ ASPECTOS/FACTORES DEBEMOS TER EN CONTA PARA LEVAR A CABO A INTEGRACIÓN DAS TICs NO CENTRO?<br />Qué aspectos/factores debemos ter en conta para levar a cabo a integración das tics no centro?<br />
 26. 26. SOCIEDADE DA INFORMACIÓN<br />
 27. 27. Que é?<br />Obter e Compartir<br />ADQUISICIÓN DE NOVAS COMPETENCIAS<br />Información<br />onde a<br />esixe<br /><ul><li>Creación
 28. 28. Modificación
 29. 29. Distribución</li></ul>SON MOI IMPORTANTES NA ACTIVIDADE ECONÓMICA E SOCIAL<br />
 30. 30. Outrasmaneiras de denominar a sociedade da información<br />OUTRAS MANEIRAS DE DENOMINAR A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN<br />
 31. 31. AS TICs: IMPACTOSOCIAL-ECONÓMICO-POLÍTICO<br />AS TICs: impactosocial-económico-político<br />VANTAXES<br />
 32. 32. ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL<br />
 33. 33. Que é?<br />Conxunto de destrezas para<br /><ul><li> Determinar o nivel
 34. 34. Acceder
 35. 35. Evaluar
 36. 36. Comunicar
 37. 37. Usar</li></ul>Información<br />a<br />
 38. 38. Outrasdenominacións<br />OUTRAS DENOMINACIÓNS<br />
 39. 39. COMPETENCIAS ALFIN<br />Competencias ALFIN<br />
 40. 40. A FENDA DIXITAL<br />
 41. 41. A fenda dixital<br />A FENDA DIXITAL<br />Persoas que SÍteñen acceso <br /> as TICs<br />Persoas que NONteñen acceso<br /> as TICs<br />
 42. 42. causas<br />políticas<br />sociais<br />económicas<br />culturais<br />
 43. 43. consecuencias<br />políticas<br />sociais<br />económicas<br />culturais<br />
 44. 44. solucións<br />políticas<br />sociais<br />económicas<br />culturais<br />
 45. 45. A fenda dixitalnanosacomunidade<br />Envellecemento da poboación<br />Galicia<br />Falta de infraestructuras<br />Comunidade autónoma máis deprimida<br />Pouco nivel cultural<br />
 46. 46. CONCLUSIÓNS<br />CONCLUSIÓNS<br />Na educación as TICs abre portas a un aprendizaxemáisamplo<br />As tics son fundamentaisna vida cotiá<br />Non estar conectado é sinónimo de atraso social<br />

×