Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 r angi.zoolnii temdeg

626 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5 r angi.zoolnii temdeg

 1. 1. Зөөлний тэмдэг И болох нь Хичээлийн зорилго:гээр төгссөн үгэнд залгавар залгаж сурах
 2. 2. Хичээлийн зорилт: зөөлний тэмдгээр төгссөн үгэнд урт эгшгээр эхэлсэн залгавар зөв залгахзөөлний тэмдгээр төгссөн үгэнд эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн залгавөр зөв залгахзөөлний тэмдгээр төгссөн үйл үгэнд “х” залгавар зөв залгах
 3. 3. Эр үгэнд орсон заримгийгүүлэгчийг угхэлэгдвэл зохихбайраас ньурагшлуулахтагнайшуулах зэргээрхэлэхийг зөөлрүүлэхгэнэ. Бар-барь Хол-холь Ам-амь зах-захь
 4. 4. Сайн байцгаана уу? Хүүхдүүд ээ! Надад туслБи энэ үгнүүдийг бичиж чадахгүй байна. Захь+аа Сургууль+ийн Тань+л Харь+в Тоть+оо
 5. 5. өн үгэнд ур т эг ш г ээр эх элсэн залг авар залга хад “ь”-ийг “и” б олгож , урт эгшгий Соль+оод=солиод хорь+ийг=хорийг тань+аад=таниад харь+уул=хариул Барь+аад Тавь+уул Морь+ийг Холь+оод
 6. 6. дараа эгшигт гийгүүлэгч орвол “ь” нь “и” болно. барь+в=барив тохь+р=тохир хань+л=ханил Захь+в Суурь+л Захь+р
 7. 7. . “и” болно нь вал “ь” “х” залга аа н дар л үгийсөн үй хорь+х=хорих тарь+х=тарих барь+х=барих соль+х=солих захь+х холь+х яв+х боль+х
 8. 8. Зөөлний тэмдэгийн дараа Туслах эгшиг я.ё орвол Зөөлний тэмдэг хэвээр байна. Солбарь ьё я сахья
 9. 9. Барь-барьдаг барьц.барьзна.амьтан.Эгшигт гийгүүлэгчийгзөөлрүүлсэн зөөлнийтэмдэгийн дараазаримдаг гийгүүлэгчорвол зөөлний тэмдэгхэвээр байна
 10. 10. Манай аавын нэрийг Дарь-Базар гэдэг. Хоёр үгнээс бүтсэн үгэнд зөөлний тэмдэг хэвээр байна.Энэ тарьмал цэцэг.

×