Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KONUMLANMA
SEGMENTASYON
PAZAR ODAKLI ÜRÜN GELİŞTİRME
ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Yeni pazarlama anlayışı ?
• Müşterileri tarafından sevilen, dinlenilen,
tavsiye edilen ve iletişim kurmalarına izin
verile...
ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Bileşenleri nelerdir ?
4
1. Strateji & Konumlanma
2. Segmentasyon & CRM
3. Ürün Pazarlama
4. Müşteri deneyimi
5. Çok kanal...
Strateji & Konumlanma Segmentasyon & CRM Ürün Pazarlama
Modül 1-1
Strateji ve dünyadan örnekler
½ Gün
Modül 2-1
Pazar Segm...
Modül
Seviye
Niçin İhtiyaç Var ? Nasıl Yapılacak ? Kimler ile
Yapılacak ?
Süresi Nedir ? Neler Elde Edilecek ?
1-1
A
B
C
B...
Modül
Seviye
Niçin İhtiyaç Var ? Nasıl Yapılacak ? Kimler ile
Yapılacak ?
Süresi
Nedir ?
Neler Elde Edilecek ?
2-4
A
B
C
2...
Atölye çalışmaları - ÖZET
• Pazarlama, Ar-Ge, CRM, Kalite, Satış ve Tedarik
gruplarından oluşturulacak 15-16 kişilik «Elçi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

14 segmentasyon ve ürün geliştirme atölye çalışmaları prpsl

1,032 views

Published on

Pazar Odaklı Ürün Geliştirme
Segmentasyon
Konumlanma

Published in: Marketing
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

14 segmentasyon ve ürün geliştirme atölye çalışmaları prpsl

  1. 1. KONUMLANMA SEGMENTASYON PAZAR ODAKLI ÜRÜN GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMALARI
  2. 2. Yeni pazarlama anlayışı ? • Müşterileri tarafından sevilen, dinlenilen, tavsiye edilen ve iletişim kurmalarına izin verilen markaların pazarlama anlayışıdır. • Neden Farklıdır ? – Daha stratejiktir, – Ortak bakış açısında ilgili departmanları buluşturur, – Pazar yaşam eğrisine uyumludur, – Müşterinin gelecek ihtiyaçlarına da odaklanır, – Müşteri deneyimini baz alır,
  3. 3. ATÖLYE ÇALIŞMALARI
  4. 4. Bileşenleri nelerdir ? 4 1. Strateji & Konumlanma 2. Segmentasyon & CRM 3. Ürün Pazarlama 4. Müşteri deneyimi 5. Çok kanallı pazarlama
  5. 5. Strateji & Konumlanma Segmentasyon & CRM Ürün Pazarlama Modül 1-1 Strateji ve dünyadan örnekler ½ Gün Modül 2-1 Pazar Segmentasyonu Çalışması ½ Gün Modül 3-1 Algı haritalaması ½ Gün Modül 1-2 Stratejik Bakış Açısı Çalışması ½ Gün Modül 2-2 Rekabet Analizi & Müşteri Segmentasyonu ½ Gün Modül 3-2 Ürün Geliştirme ½ Gün Modül 1-3 Konumlanma Çalışması ½ Gün Modül 2-3 Stratejik Segmentler & CRM ½ Gün Modül 3-3 Ürün Pazarlama (Business Case) ½ Gün Modül 2-4 Müşteri Değerleme ve CVP ½ Gün Modül 3-4 Ürün Planlama (Market Requirements Document) 1 Gün
  6. 6. Modül Seviye Niçin İhtiyaç Var ? Nasıl Yapılacak ? Kimler ile Yapılacak ? Süresi Nedir ? Neler Elde Edilecek ? 1-1 A B C Başlama vuruşu niteliğinde bir toplantı. Başta Sponsor; tüm yöneticilerin; stratejik bazda hedeflerini birleştirrmeleri ve çalışmalara destek vermelerini sağlamak için. Strateji konusunda bilgilendirme yapılır, stratejik pazarlama ve ürün yönetiminin önemi vurgulanır ve dünyadan başarılı örnekler tartışılır. Tüm ilgili departman; 20-25 kişi ile yapılır. ÜDY takımı katılır. ½ gün rahat bir ortamda • Yöneticilerin desteği. • Programın hedeflenen Ana Çıktıları • Pazarlama ve Müşteri deneyimi konusunda manifesto hazırlanması • Programın yol haritası. 1-2 C 1-1 Modülünde verilen bilgilerin pratiğe çevrilmesi için uygulama yapılır ile herkesin iş yaparken stratejik hedeflere uyumu konusunda farkındalığın arttırılması için. 3 grup halinde geleceğin fotoğrafı çekilir; sonuçlar konsolide olur ve 3 senaryo çalışılır. 10-12 kişilik sınıflarda 3 grup halinde yapılır. ½ gün çalışma ortamında • Geleceğin resmi ve rekabetin getireceği yeni kurallar belirlenir. • 3 senaryo çalışması ile olası yol haritaları tahmin edilir. • Kritik başarı faktörleri listelenir. 1-3 B C 1-2 Modülünde elde edilen çıktıların stratejik pazarlama açısından değerlendirip önce marka sonra markaya hizmet eden ürün gamının analizi yaparak ürünün stratejik hedefler ile olan ilişkisini kurmak için. 3 grup halinde önce marka konumlanma, rekabet analizi yapılır. Sonra ürünler bazında konumlanma ve rekabet analizi yapılır 10-12 kişilik sınıflarda 3 grup halinde yapılır. ½ gün rahat bir ortamda • Marka Konumlanma çalışması yapılır. • Ürünler için portfolio çalışması yapılır. • Ürün konumlanma çalışması yapılır. 2-1 B C Segmentasyonda Pazar bakış açısı ile pazarı izlemenin önemini vurgulamak, rekabeti dinlemek ve stratejik segmentleri belirleyebilmek için. 3 grup halinde önce stratejik segment & persona çalışması yapılır. 10-12 kişilik sınıflarda 3 grup halinde yapılır. ½ gün çalışma ortamında ve ödev • Pazar segmentasyon kriterleri netleşir • Stratejik segmentler belirlenir. • Rekabetin durumu incelenir. 2-2 B C 2-1 ile belirlenen konumlanmanın Pazar içerisinde, rekabetin ise müşteri bazında nasıl incelenmesi gerektiğini vurgulamak için Pazar segmentayonu ile belirlenen başta stratejk segmentler için müşteriler ve rekabet incelenir. 10-12 kişilik sınıflarda yapılır. ½ gün rahat bir ortamda • Müşteri segmentasyonu kriterleri netleşir • Segmentlerin Müşteri dağılımı belirlenir. • Rekabetin durumu müşteri segmentleri bazında incelenir. 2-3 B C 2-2 ile belirlenen ve ödev sonrası verilere dayanarak stratejilerin uygulanmasında CRM modelinin ve teknolojinin uygulanabilir aksiyonlara dönüşmesini sağlayabilmek için. CRM veri yapısının statik ve dinamik tanımları, aksiyona yönelik senaryo ve tetikleyici kuralların belirlenmesi. 10-12 kişilik sınıflarda yapılır. 1 gün çalışma ortamında • CRM veri yapısı tasarımı hazırlanır. • Segmentasyon CRM izleri belirlenir. • Tetiklenmiş kurgular ve listesi hazırlanır.
  7. 7. Modül Seviye Niçin İhtiyaç Var ? Nasıl Yapılacak ? Kimler ile Yapılacak ? Süresi Nedir ? Neler Elde Edilecek ? 2-4 A B C 2-3 ile elde edilen verileri de kullanarak müşterilerin stratejik hedeflere uyumlu parametrelere göre değerlendirilmesini (skor) sağlamak ve müşteriye değerine göre teklif üretebilmeyi sistematik hale getirebilmek için. Müşterilerin değerlenmesini sağlayabilecek bileşenlerin listesi ve ağırlıkları belirlenir grup çalışması ile belirlenir. 10-12 kişilik sınıflarda yapılır. ½ gün rahat bir ortamda • Skor algoritması ortaya çıkar. • Simülasyon tekniği ile skor doğrulama çalışması yapılır. • Müşterilerin skor dağılım değerleri hesaplanır. • Segment bazlı skor analizi yapılır. 3-1 A B C 1-3 ile elde edilen portfolio analizi de kullanılarak müşteri algı parametrelerini oluşturmak ve algı haritası ile ürün grupları bazında markanın ve rakiplerinin konumlanmalarını görsel olarak özetleyebilmek için. Pazar koşullarında müşteri algısını etkileyen temel bileşenler keşfedilir ve buna göre ürün grupları bazında değerlendirilir. 10-12 kişilik sınıflarda yapılır. ½ gün rahat bir ortamda • Algı bileşenleri belirlenir. • Algı haritası oluşturulur. • Ürün grubu bazında rekabet öncelikleri listesi hazırlanır. 3-2 B C Ürün geliştirme sürecinde başta pazar ve müşteri odaklı fikirlerin sürece alınması ile üstün ürünlerin geliştirilmesini etkileyen unsurların ortaya konması, anlaşılması ve uygulama ile sürecin çıkartılması için. Ürün geliştirmede fikirden ürün prototipine kadar olan süreçteki yolculuk canlı fikir/ ürünlerle gruplar halinde çalışılır. 10-12 kişilik sınıflarda yapılır. 1 gün çalışma ortamında • Fikir değerlendirme kriterleri belirlenir. • Fikirden ürüne olan süreç gruplar bazında netleşir. • Süreç simüle edilir. 3-3 B C 3-2 ile elde edilen çıktılar içerisinden yönetim tarafından seçilen bazı fikir/ürünlerin pazarlama ekseninde çalışmaları tanımlanır. Ürünlerin Business Case ve Market Plan gibi ana dökümanların katılımcılar tarafından içselleştirilmesi için. Belirlenen Fikirler/Ürünler için çalışma gruplarının pazarlama ekseninde yapması gerekenler ortak bir dil ile katılımcılar tartışır . 10-12 kişilik sınıflarda yapılır. 1 gün çalışma ortamında • Business Case hazırlanır. • Market Plan hazırlanır. • Product Brief hazırlanır 3-4 A B C 3-3 ile elde edilen Pazarlama hazırlıklarının (Business Case ve Market Plan) planlama ekseninde çalışmaları tanımlanır. Ürünlerin MRD ve Ürün Yol Haritası çalışmalarının katılımcılar tarafından içselleştirilmesi için. Pazarlama için yapılan çalışmaların Planlama ekseninde ortak bir dil ile katılımcılar tartışır . 10-12 kişilik sınıflarda yapılır. 1 gün çalışma ortamında • Teknik kısıtlar ve zamanlamalar araştırılır. • Tedarik, Ar-Ge ve Kalite ürünlerin ürün yol haritasında el sıkışır. • Ürünlerin teknik ve Pazar uyumu tamamlanır. Modül tablosu için Anahtar  A : Tecrübeli (5+) , B : Az Tecrübeli (2+), C (YENİ)
  8. 8. Atölye çalışmaları - ÖZET • Pazarlama, Ar-Ge, CRM, Kalite, Satış ve Tedarik gruplarından oluşturulacak 15-16 kişilik «Elçi» olabilecek grup ile yapılmalıdır. • Arzum içerisinde rahat bir toplantı odasında yapılabilir, ancak cep tel ve notebook kullanımına atölye sırasında izin vermez. • Toplam 6 günlük bir program tasarımıdır. • Bütçesi…..

×