Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oral history today presentatie Huizinga Instituut

316 views

Published on

Dit document bestaat uit de presentatie van het project Verteld Verleden, waarin de infrastructuur voor Oral History onderzoek wordt uitgediept.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oral history today presentatie Huizinga Instituut

 1. 1. Verteld  Verleden     Infrastructuur  voor   Roeland  Ordelman    Oral  History     Onderzoek   0:00 / 4:59
 2. 2. 1998-­‐2012  Onderzoek  bij  Universiteit   Twente     Ervaringen  van  content-­‐beheerders  en   marktparEjen     TOEGANKELIJK  MAKEN  VAN   GESPROKEN  WOORD   WF  Hermans  
 3. 3. oplijnen  van  transcripEes  voor  indexering   INTERVIEWS  BOMBARDEMENT   VAN  ROTTERDAM  
 4. 4. ObservaEes   •  OH  heel  divers  beheerd  -­‐  nauwelijks  tot  zeer   adequaat   •  toegang  tot  collecEes  is  over  het  algemeen   beperkt   •  voorlopers  maken  gebruik  van  diverse   professionele  infrastructuren     •  mogelijkheden  van  moderne  technologie  worden   wel  gezien  maar  het  ontbreekt  aan  kennis  en   middelen  om  zelf  fundamentele  stappen  te   ondernemen.    
 5. 5. Oral  History  Onderzoek   •  hergebruik  en  toegang  stuit   op  barrières:   –  conservering  bronnen   –  ontsluiEng  bronnen   –  privacy  issues   –  mentaliteitsverandering   –  samenwerking  met  ICT  
 6. 6. Van  technologische  pilots  naar  bruikbare  modellen   VERTELD  VERLEDEN   2010-­‐2012   Digitalisering     met     Beleid  
 7. 7. LATEN  ZIEN  WAT  ER  KAN   DISCUSSIE  OVER  WAT  ER  NODIG  IS   PRAKTISCHE  AANZET  
 8. 8. Kennisoverdracht   •  best-­‐pracEces   •  stap-­‐voor-­‐stap  plannen   •  diverse  onderwerpen:   –  digitalisering   –  formaatconversie,  stroomlijnen  standaarden   –  online  raadplegen  en  zoeken   –  toevoegen  van  (automaEsche)  metadata   –  koppelen  van  collecEes  aan  andere  bronnen   –  waarborgen  privacy  en  copyright   –  privacy  en  IPR    
 9. 9. Discussie   •  wat  zijn  de  wensen  en  eisen  van  beheerders  en   onderzoekers  nu  precies?   •  welke  barrières  staan  het  gebruik  van   technologie  in  de  weg   •  hoe  kan  technologie  ingezet  worden  om   specifieke  onderzoeksvragen  te  helpen   beantwoorden?   •  hoe  moet  de  gebruikersinterface  eruit  zien?   •  hoe  moet  worden  omgegaan  met  de   tekortkomingen  van  automaEsche  annotaEes?  
 10. 10. PrakEsche  aanzet   •  koppelen  van  gebruikerseisen  aan  technische   mogelijkheden  en  infrastructuur  met  een   collecEe-­‐portal  als  proof-­‐of-­‐concept   •  aanzet  tot  uitgebreide  ontsluiEng  van  en   toegang  tot  Nederlandse  Oral  History   collecEes    
 11. 11. Infrastructuur   Uitgangspunten:     •  Gedistribueerde  aanpak:   –  laat  de  data  en  kennis  bij  de  collecEebeheerders  maar   zorg  voor  een  infrastructuur  die  het  mogelijk  maakt   om  samen  te  werken   •  Service  oriented   –  maak  technologie  beschikbaar  binnen  de   infrastructuur  –  in  huis  halen  technologie  niet  nodig   •  Minimale  requirements:   –  digitale  collecEes   –  metadata  harvestable  via  OAI-­‐PMH  
 12. 12. portal       Verteld   Verleden   search   repository   harvester   metadata   brondata       metadata                  ‘het  veld’   metadata  
 13. 13. Verteld  Verleden  en  OHT  1  November  2013   14  
 14. 14. PROJECTEVALUATIE   VERTELD  VERLEDEN   Verteld  Verleden  en  OHT  1  November  2013   15  
 15. 15. Start  eenvoudig   •  Begin  nu  eens  met  raadpleegbaar  maken  van   collecEe  inventarisaEe  (welke  collecEes  kan  ik   waar  vinden)  en  ga  pas  later  inhoudelijk  collecEes   doorzoekbaar  maken.  Volume  en  parEcipaEe   wordt  vergroot  door  eenvoudige  dingen  te  vragen   •  benodigde  informaEe  om  stappen  te  zeeen  is  niet   adequaat:  onvindbaar,  onbegrijpbaar,  niet   toegespitst  op  prakEjk,  mist  cruciale  info  
 16. 16. infrastructuur   •  in  plaats  van  verantwoordelijkheid  zoveel  mogelijk  bij   individuele  collecEebeheerders  laten  zou  Verteld  Verleden   (of  een  instelling)  juist  het  volledige  beheer  moeten   overnemen?   •  door  aan  basisvoorwaarden  te  voldoen  kunnen  (OH)   collecEes  worden  aangesloten  op  allerlei  lokale,  naEonale   en  internaEonale  infrastructuren  (verteld  verleden,  clarin,   europeana).  CollecEebeheerders  willen  dit  graag?   •  Lokale,  naEonale  en  internaEonale  infrastructuren  moeten   meer  aandacht  besteden  aan  het  adverteren  van  het  nut   van  aansluiEng  want  op  de  werkvloer  leeg  dit  niet.  
 17. 17. Verteld  Verleden  2.0   1.  ‘Sustainable’  maken  van  Verteld  Verleden   infrastructuur:   1.  Technische  infrastructuur   2.  InformaEe  infrastructuur   3.  AansluiEng  op  (inter)naEonale  infrastructuren   (CLARIAH,  Europeana)   2.  CollecEes  toevoegen   3.  Inzoomen  op  tools  voor  onderzoekers   Verteld  Verleden  en  OHT  1  November  2013   18  
 18. 18. CLARIAH  &  TOOLS   Oral  History  Today  project   Verteld  Verleden  en  OHT  1  November  2013   19  
 19. 19. BRUIKBAAR?   Verteld  Verleden  en  OHT  1  November  2013   20  
 20. 20. FEEDBACK   Verteld  Verleden  en  OHT  1  November  2013   21  
 21. 21. 1.  2.  3.  4.    ExploraEe  en  selecEe   Onderzoek  binnen  selecEe     PresentaEe  van  resultaten   Data  curaEe   AANSLUITEN  BIJ  DE  PRAKTIJK   Verteld  Verleden  en  OHT  1  November  2013   22  
 22. 22. Jong,  F.  de,  Ordelman,  R.,  &  Scagliola,  S.  (2011).  Audio-­‐ visual  CollecEons  and  the  User  Needs  of  Scholars  in  the   HumaniEes:  a  Case  for  Co-­‐Development.  In   Proceedings  of  the  2nd  Conference  on  SupporEng   Digital  HumaniEes  (SDH  2011).  Copenhagen,  Denmark.   Verteld  Verleden  en  OHT  1  November  2013   23  
 23. 23. Exploren:     collecEes,  keywords,  zoeken   SELECTIE   Verteld  Verleden  en  OHT  1  November  2013   24  
 24. 24. Zoekresultaten  filteren  via   faceeen,  oa:   •  SpaEeel  en  temporeel     •  Media  type   •  Beschikbaarheid  (open-­‐restrict)   •  Metadata  type   Verfijnen   SELECTIE   Verteld  Verleden  en  OHT  1  November  2013   25  
 25. 25. Visuele  filters   SELECTIE   Verteld  Verleden  en  OHT  1  November  2013   26  
 26. 26. Verbanden  leggen   SELECTIE   Verteld  Verleden  en  OHT  1  November  2013   27  
 27. 27. Fragmentniveau   ONDERZOEK   Verteld  Verleden  en  OHT  1  November  2013   28  
 28. 28. Knippen,  annoteren,  bewaren   ONDERZOEK   Verteld  Verleden  en  OHT  1  November  2013   29  
 29. 29. Delen   ONDERZOEK   Verteld  Verleden  en  OHT  1  November  2013   30  
 30. 30. Vervolgstappen   •  Infrastructuur:   –  Organisatorisch:  beheer  (niet  project  maar  instelling)   –  Technisch:  volwassenheid  (investeringen  vanuit   beheerorganisaEe,  subsidie)   •  Content:   –  Verhogen  kwanEteit  (org+tech)     –  Eventueel  alleen  beschikbaarheid       •  InformaEe:   –  Verhogen  kwaliteit  (ICT  +  OH)   –  OrganisaEe  (bv  Verteld  Verleden  blog)   Verteld  Verleden  en  OHT  1  November  2013   31  
 31. 31. Vervolgstappen   •  Tools   –  Verder  uitwerken  onderzoekstool  (subsidie)   •  Gebruik  in  prakEjk   –  Verder  uitwerken  onderzoeksmethodologie?   •  N.a.v  gebruik  in  prakEjk   •  Publiek  versus  Onderzoek   –  Hoe  kan  Verteld  Verleden  beide   gebruikersgroepen  het  best  bedienen  (tech+org)   Verteld  Verleden  en  OHT  1  November  2013   32  
 32. 32. Max  Kemman   Stef  Scagliola   Franciska  de  Jong  Willem  Melder   Roeland  Ordelman   Wouter  Alink   Roberto  Cornacchia   Bart  de  Goede   JusEn  van  Wees  Arjan  van  Hessen   33  

×