Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eVize 2007 - Definice potřeb a optimalizace nákladů

Prezentace věnující se definici potřeb na straně zákazníka ve veřejné správě, optimalizaci nákladů a externím zdrojům financování.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

eVize 2007 - Definice potřeb a optimalizace nákladů

  1. 1. Definice potřeb Optimalizace nákladů Luděk Šafář 25.10.2007
  2. 2. Obsah <ul><li>Definice potřeb </li></ul><ul><ul><li>Kdy vzniká projekt? </li></ul></ul><ul><ul><li>Jak zkvalitnit projektové řízení ve VS? </li></ul></ul><ul><ul><li>ICT jako nástroj, ne důvod </li></ul></ul><ul><ul><li>Jazyk zadavatele x jazyk dodavatele </li></ul></ul><ul><ul><li>Zastupování zájmů zadavatele </li></ul></ul><ul><li>Optimalizace nákladů </li></ul><ul><ul><li>Definice a kontrola </li></ul></ul><ul><ul><li>Externí zdroje </li></ul></ul>
  3. 3. Definice potřeb <ul><li>„ Každý projekt je tak dobrý, jak dobře je nadefinován“ </li></ul><ul><li>Ptejme se „Proč?“, teprve potom „Co?“ a „Za kolik?“ </li></ul><ul><li>Dodavatel nám řekne „Jak“ </li></ul><ul><li>Jednotlivé projektové fáze jsou klíčové – zpětná vazba vás udrží na trati </li></ul><ul><li>ICT by mělo poskytovat funkce pro vykonávání činností, ne být samoúčelné </li></ul><ul><li>Zákazníci a dodavatelé hovoří různým jazykem </li></ul><ul><li>Standardizace bývá klíčem ke snížení ceny </li></ul>
  4. 4. Zastupování zájmů zadavatele <ul><li>Překlad reálných potřeb zadavatele do ICT jazyka </li></ul><ul><li>Kontrola základní vhodnosti použitých technologií </li></ul><ul><li>Definice termínů, sankcí apod. </li></ul><ul><li>Dohled, dopřesňování zadání, řízení implementace </li></ul><ul><li>Zajištění jednoznačnosti zadání </li></ul><ul><li>Cíl: </li></ul><ul><li>Splnění očekávání zákazníka </li></ul><ul><li>Minimalizace nákladů </li></ul><ul><li>Dodržení harmonogramu </li></ul>
  5. 5. Optimalizace nákladů <ul><li>Principy optimalizace </li></ul><ul><ul><li>Snížení a ideální rozložení v čase </li></ul></ul><ul><li>Dlouhodobá koncepce a strategie </li></ul><ul><li>Standardizace poptávaných služeb </li></ul><ul><li>Spojování projektů do větších celků </li></ul><ul><ul><li>Rizika spojená s korupčními tlaky a nepevným řízením </li></ul></ul><ul><li>Sledování rizik a nežádoucích stavů </li></ul><ul><ul><li>Princip zatažení za záchrannou brzdu </li></ul></ul><ul><li>Externí financování </li></ul><ul><ul><li>Stálá nutnost dobrého projektového řízení </li></ul></ul>
  6. 6. Externí financování <ul><li>Fondy EU – operační programy </li></ul><ul><li>Tématické operační programy: </li></ul><ul><ul><li>OP Podnikání a inovace </li></ul></ul><ul><ul><li>OP Životní prostředí </li></ul></ul><ul><ul><li>OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost </li></ul></ul><ul><ul><li>OP Výzkum a vývoj pro inovace </li></ul></ul><ul><ul><li>OP Doprava </li></ul></ul><ul><ul><li>OP Lidské zdroje a zaměstnanost </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrovaný operační program </li></ul></ul><ul><li>Operační programy Praha: </li></ul><ul><ul><li>OP Praha Adaptabilita </li></ul></ul><ul><ul><li>OP Praha Konkurenceschopnost </li></ul></ul><ul><li>Regionální operační programy: </li></ul><ul><ul><li>Střední Čechy </li></ul></ul><ul><ul><li>Jihozápad </li></ul></ul><ul><ul><li>Severozápad </li></ul></ul><ul><ul><li>Jihovýchod </li></ul></ul><ul><ul><li>Severovýchod </li></ul></ul><ul><ul><li>Moravskoslezsko </li></ul></ul><ul><ul><li>Střední Morava </li></ul></ul><ul><li>Evropská územní spolupráce </li></ul>
  7. 7. Diskuze Děkuji za pozornost Luděk Šafář Equica, a.s. [email_address] www.equica.cz Stojíme na hlavě

×