Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pojecte paidós

526 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pojecte paidós

 1. 1. PROJECTE PAIDÓSDE CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONAPER A L’ATENCIÓ INTEGRAL I INTEGRADA DE LA POBRESA INFANTIL 1
 2. 2. EL COMPROMÍS DE CÀRITAS AMB ELS INFANTS, ADOLESCENTS I LES SEVES FAMÍLIES Càritas Diocesana de Barcelona desenvolupa, des de l’any 1980, projectes que s’emmarquen dins el programa d’infància i famílies. La institució és pionera en la creació d’experiències socioeducatives: els centres residencials per a infants i adolescents tutelats, els Centres Oberts, els Casals d’adolescents i joves, els Suports Matern Infantils, educadors familiars a domicili, i les cases d’acollida per a dones amb fills/es. Alhora, en desenvolupa d’altres (centres de lleure, reforços educatius, ...) en xarxa amb altres entitats. 2PAIDÓS
 3. 3. QUÈ ÉS EL PROJECTE DE PREVENCIÓ DE LA POBREZA INFANTIL Formant part d’aquesta àrea d’activitat, Càritas Diocesana de Barcelona posa en marxa un projecte PAIDÓS, específic per a l’atenció integral a famílies i infants en situació de risc d’exclusió social, amb l’objectiu de fer front a un dels problemes més greus que, en opinió dels principals especialistes en matèria de pobresa, té avui la societat catalana, que és el de la pobresa en la petita infància. 3PAIDÓS
 4. 4. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 4PAIDÓS
 5. 5. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS El projecte PAIDÓS té com a objectiu trencar amb el cicle de transmissió intergeneracional de la pobresa infantil i prevenir-ne els factors de cronificació, mitjançant un treball intensiu, integral i integrat amb les famílies, els agents socials i la comunitat, per a l’enfortiment de les potencialitats, tant de l’infant com de la seva família. 5PAIDÓS
 6. 6. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS Incrementar les competències parentals i marentals o Augmentar el nivell de consciència entorn les característiques, aspectes a millorar i capacitats dels seus fills/es o Identificar les necessitats dels fills/es o Desenvolupar una cura adequada a les necessitats dels fills/es (alimentació, salut, seguretat i emocionals) o Millorar el sistema relacional de la família com a conjunt 6PAIDÓS
 7. 7. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS Augmentar els factors de protecció i de resiliència infantil o Desenvolupar les capacitats per establir vinculacions positives o Adquirir un desenvolupament adequat per a cada etapa evolutiva 7PAIDÓS
 8. 8. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS Facilitar una circulació social de les famílies en el seu medi o entorn més proper o Desenvolupar les capacitats relacionals amb l’entorn o Conèixer els recursos i serveis del medi o entorn més propers o Realitzar un ús adequat dels serveis comunitaris 8PAIDÓS
 9. 9. COMPROMISOS DELS AJUNTAMENTS 9PAIDÓS
 10. 10. COMPROMISOS DELS AJUNTAMENTS Per dur a terme el projecte PAIDÓS, Càritas Diocesana de Barcelona s’ha posat d’acord amb els ajuntaments de: •Amb tots tres es signen convenis de col.laboració •Tots tres han determinat les millors ubicacions possibles. • Amb tots tres s’estan constituint els grups de treball tècnic i la selecció de famílies usuàries 10PAIDÓS
 11. 11. COMPROMISOS DE CÀRITAS I DELS COL.LABORADORS 11PAIDÓS
 12. 12. COMPROMISOS DE CÀRITAS I DELS COL.LABORADORS Per dur a terme el projecte PAIDÓS, Càritas Diocesana de Barcelona compta amb la col·laboració i suport de: 12PAIDÓS
 13. 13. COMPROMISOS DE CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA 1. Càritas, d’acord amb les propostes de cada ajuntament, posarà en marxa els projectes PAIDÓS en les ubicacions convingudes amb ells. 2. De forma orientativa, amb l’estructura i recursos de cada projecte, es pretén donar resposta i atenció a 120/160 famílies (4 projectes i 30/40 famílies per projecte, durant 4 anys). 3. Càritas assumeix la responsabilitat de la direcció, del seguiment i de l’avaluació dels resultats de cada projecte PAIDÓS concret. 13PAIDÓS
 14. 14. COMPROMISOS DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 1. Dóna recolzament al desenvolupament global del projecte PAIDÓS especialment a través dels diferents programes d’inclusió social del departament, així com en el seguiment, anàlisi i avaluació del mateix. 2. Posa a disposició de Càritas Diocesana de Barcelona l’experiència i coneixement del personal especialitzat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència . 14PAIDÓS
 15. 15. COMPROMISOS DE SUARA COOPERATIVA Especialitzada en el camp del treball per a la integració social, col·labora amb el projecte PAIDÓS en la fase de disseny i en la de la gestió dels projectes específics. 1. Executarà els projectes concrets que se li encomanin. 2. Donarà suport a altres gestors pel que fa a la implantació i desenvolupament d’altres projectes. 15PAIDÓS
 16. 16. COMPROMISOS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS Especialitzada en el camp del treball per a la integració social, col·labora amb el projecte PAIDÓS en la fase de disseny i en la de la gestió dels projectes específics, i amb l’aportació dels seus equips d’educadors i dels seus centres d’atenció. 1.Executarà els projectes concrets que se li encomanin. 2. Donarà suport transversal a tots els projectes concrets que es posin en marxa pel que fa als aspectes d’educació i acompanyament en el lleure de les famílies tutelades. 3. Col·laborarà en lanàlisi acadèmica del projecte, en col·laboració amb la Fundació Blanquerna. 16PAIDÓS
 17. 17. COMPROMISOS DE LA FUNDACIÓ BLANQUERNA Col·labora amb el projecte PAIDÓS en la fase de seguiment de l’avaluació de les experiències, d’extreure’n conclusions i per a fer- ne la difusió acadèmica que es consideri oportuna, amb cinc línies d’activitat: 1. Seguiment i anàlisi dels projectes. 2. Intervencions concretes de professionals (nutricionista, logopeda, psicòlegs, infermeria) per donar suport addicional a les famílies. 3. Integració i sinèrgies del projecte amb l’àmbit acadèmic. 4. Difusió de l’experiència a nivell local i general. 5. Aportació de voluntaris de la Càtedra d’Acció Solidària. 17PAIDÓS
 18. 18. COMPROMISOS DE LA FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL Col·labora amb el projecte PAIDÓS donant suport en temes de formació i inserció laboral dels membres de les famílies que estiguin en situació d’atur. També donarà acompanyament en operacions de necessitat d’allotjament. Definirà itineraris de formació (amb suport) per aconseguir la recuperació o adquisició d’hàbits de treball i preparar els usuaris per poder fer el salt a un lloc de treball el més aviat possible. Els inscriurà a la base da dades d’Incorpora, i a les activitats de l’Aula de recerca de la Fundació. I/o els incorporarà a l’empresa d’inserció de la Fundació en algun lloc per al que es cregui que disposen ja de les aptituds suficients. 18PAIDÓS
 19. 19. COMPROMISOS DE LA FUNDACIÓ LA CAIXA En el marc del seu programa datenció a la infància en situació de pobresa i exclusió (CaixaProinfancia), col.labora amb el projecte PAIDÓS donant suport a la implantació del projecte i oferint finançament. 19PAIDÓS
 20. 20. COMPROMISOS DE DELOITTE ADVISORY, S.L. Consultoria que ha elaborat tots els estudis previs per al disseny i posada en marxa del projecte PAIDÓS, hi seguirà col·laborant donant-li suport en l’àmbit de l’avaluació de procediments. 20PAIDÓS
 21. 21. GRÀCIES PAIDÓSPROJECTE D’ATENCIÓ INTEGRAL I INTEGRADA DE LA POBRESA INFANTIL 21

×