Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

(Przyjaciel WrocłAwia)

1,035 views

Published on

Published in: Education
 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

(Przyjaciel WrocłAwia)

 1. 1. PRZYJACIEL WROCŁAWIA czyli PRZYJAŹŃ PO POLSKU
 2. 2. Założenia projektu „Przyjaciele - jedna dusza w dwóch ciałach” Arystoteles czyli skąd pomysł na przyjaźń Wyniki badania „Przyjaźń po polsku” Przyjaciel Wrocławia: założenia, ambasadorzy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela
 3. 3. Przyjaźń Wrocław należy do kreatywnych, otwartych i przyjaznych miast, dlatego zdecydował się na przeprowadzenie ogólnopolskiego programu dotyczącego przyjaźni
 4. 4. Ogólnopolskie badanie
 5. 5. Informacja o badaniu Próba ogólnopolska 1005 respondentów 15+ lat Wykonawca: TNS OBOP Termin badania: sierpień 2008 r.
 6. 6. Cechy idealnego i najlepszego przyjaciela
 7. 7. Cechy idealnego przyjaciela
 8. 8. Cechy idealnego przyjaciela
 9. 9. Cechy najlepszego przyjaciela
 10. 10. Cechy najlepszego przyjaciela
 11. 11. Wnioski Idealny przyjaciel powinien być przede wszystkim osobą szczerą, a w dalszej kolejności: lojalną, uczciwą, wierną i dyskretną; cechy charakteru, takie jak odwaga, spokój, towarzyskość i optymizm mają niewielkie znaczenie, a zupełnie marginalne są zaradność i inteligencja Najlepszy przyjaciel spełnia niemal dokładnie kryteria przyjaciela idealnego Częściej kobiety niż mężczyźni należą do najlepszych przyjaciół Związek z najlepszym przyjacielem jest bardzo trwały; przeciętnie trwa pół życia
 12. 12. Płeć przyjaciół W gronie 3 najlepszych przyjaciół w 58% przypadków są same kobiety, a tylko w 3% przypadków sami mężczyźni Przyjaźń jest dość homogeniczna U 79,5% mężczyzn najlepszy przyjaciel jest mężczyzną i u 80% kobiet najlepszym przyjacielem jest kobieta; Mężczyźni są nieco mniej homogeniczni, gdy pod uwagę weźmiemy płeć 3 najlepszych przyjaciół U 35,4% mężczyzn przynajmniej jednym z 3 przyjaciół jest kobieta wobec 23,7% kobiet, które wśród 3 najlepszych przyjaciół mają przynajmniej jednego mężczyznę
 13. 13. Trwałość przyjaźni Związek z najlepszym przyjacielem trwa przeciętnie 19 lat (1/2 życia respondenta), z drugim 17 lat, a z trzecim 15 lat Trwałość przyjaźni jest nieco tylko większa wśród kobiet (20 lat związku z najlepszym przyjacielem) niż wśród mężczyzn (18 lat), ale wynika to jedynie z faktu, że kobiety żyją dłużej od mężczyzn Związek z najlepszym przyjacielem jest bardzo trwały; przeciętnie trwa pół życia
 14. 14. Gdzie rozpoczęła się przyjaźń
 15. 15. Najczęstsze miejsca spotkań z przyjaciółmi
 16. 16. Najczęstsze miejsca spotkań z przyjaciółmi
 17. 17. Wnioski Przyjaciół znajdujemy głównie w miejscu zamieszkania (zwłaszcza kobiety) oraz w szkole (zwłaszcza mężczyźni); najrzadziej znajdujemy ich w Internecie i na wyjazdach wakacyjnych Najczęstszym miejscem spotkań jest własny lub przyjaciela dom; najrzadszym Internet i różnego rodzaju kursy; mężczyźni częściej niż kobiety spotykają się z przyjaciółmi u wspólnych znajomych, w kawiarni (pubie, restauracji) i w pracy; kobiety natomiast częściej kontaktują się z przyjaciółmi telefonicznie
 18. 18. Ilu mają przyjaciół
 19. 19. Ilu mają przyjaciół
 20. 20. Brak przyjaciół
 21. 21. Brak przyjaciół
 22. 22. Wnioski Więcej przyjaciół mają mężczyźni (z wyjątkiem osób owdowiałych, wśród których kobiety zachowują większą liczbę przyjaciół niż mężczyźni) W dużych miastach kobiety mają nieco większą liczbę przyjaciół od mężczyzn, ale wraz ze spadkiem wielkości miejsca zamieszkania następuje drastyczne odwrócenie tych proporcji, tak, że na wsi mężczyźni mają przyjaciół niemal dwukrotnie więcej niż kobiety; podobnie wygląda zależność, jeśli chodzi o odsetek osób, które nie mają w ogóle przyjaciół: kobiet takich jest mniej niż mężczyzn w miastach, a więcej na wsiach Wśród osób z wyższym wykształceniem jest ponad dwukrotnie mniejszy odsetek bez przyjaciół niż wśród osób z wykształceniem podstawowym (niezależnie od wieku i płci)
 23. 23. Ile przyjaźni nie dotrwało do dzisiaj
 24. 24. Przyczyna zakończenia przyjaźni
 25. 25. Przyczyna zakończenia przyjaźni
 26. 26. Wnioski Przeciętnie 2 przyjaźnie się zakończyły; najczęstszymi przyczynami zakończenia przyjaźni były zmiana miejsca zamieszkania, rozejście się dróg życiowych i złe zachowanie przyjaciela, a wśród osób po 50. także śmierć przyjaciela; najrzadziej powodem była choroba i własne zachowanie
 27. 27. Zadowolenie z przyjaciół i z innych aspektów życia
 28. 28. Zadowolenie z przyjaciół
 29. 29. Zadowolenie z przyjaciół
 30. 30. Wnioski Zadowolenie z przyjaciół ustępuje tylko zadowoleniu ze stosunków z najbliższymi w rodzinie Zadowolenie z przyjaciół spada z wiekiem a rośnie wraz z poziomem wykształcenia i wielkością miejsca zamieszkania
 31. 31. Miejsce zamieszkania najlepszego przyjaciela
 32. 32. Częstotliwość spotkań z najlepszym przyjacielem
 33. 33. Wnioski Przyjaciele mieszkają najczęściej w tej samej miejscowości Większość, zwłaszcza wśród osób młodych, kontaktuje się z najlepszym przyjacielem co najmniej raz w tygodniu
 34. 34. Jakość przyjaźni (relacje z osobą, która jest najlepszym przyjacielem; proc. odpowiedzi „zawsze”)
 35. 35. Jakość przyjaźni (relacje z osobą, która jest najlepszym przyjacielem; proc. odpowiedzi „zawsze”)
 36. 36. Szczęście sprzyja przyjaźni, przyjaźń daje poczucie szczęścia Poczucie szczęścia Procent bez przyjaciół Średnia liczba przyjaciół Bardzo szczęśliwi 14 4 Dosyć szczęśliwi 23 3 Niezbyt szczęśliwi /nieszczęśliwi 33 2
 37. 37. Wnioski U mężczyzn jakość przyjaźni wiąże się z poczuciem szczęścia, ale nie wiąże się z zadowoleniem z przyjaciół; u kobiet odwrotnie – jakość przyjaźni wiąże się z zadowoleniem z przyjaciół, ale nie wiąże się z poczuciem szczęścia
 38. 38. Które miasto najbardziej kojarzy się z przyjaźnią
 39. 39. Wnioski Wrocław jest drugim w Polsce miastem najbardziej kojarzonym z przyjaźnią Cel – Wrocław Miasto Przyjaźni 2009
 40. 40. Ambasadorzy Olga Bończyk Robert Gonera Marek Krajewski Jan Miodek
 41. 41. Dzień Przyjaciela – 9 czerwca Uhonorowanie osób najbardziej zasłużonych dla Wrocławia Wręczenie odznaczeń - Amicus
 42. 42. Strona internetowa www.terazwroclaw.pl/przyjacielwroclawia
 43. 43. DZIĘKUJEMY

×