Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

383982 KPI

258 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

383982 KPI

  1. 1. 1Adam FuniokKurz práce s informacemi5. ledna 2013 Sexuální symboly v Hadím zámku se zaměřením na závěrečnou bitvuToto téma jsem si vybral hned z několika důvodů. Knihu Hadí zámek jsem měl jako povinnou četbu v Úvodu do literatury, kterýž jsem také úspěšně zakončil původní formou této eseje ajednalo se o jeden z mých prvních literárních rozborů. K sexuální tématice tohoto díla jsem se uchýlil po nalezení několika výrazných symbolů. Název této práce pak vznikl logickým vyvozením z tématu a hlavního zaměření. V textu se za použití odborné literatury řeší výskyt sexuálních témat v knize Hadí Zámek od Brama Stokera, obzvláště s ohledem na syfilis, jímž byl Stoker postižen. Autor článku záměrně nepřekládal použité citace, aby byly zachovány drobné nuance originálu. Klíčová slova: Hadí Zámek, Bram Stoker, Syfilis, Bílý Červ, Sex, Horor, Gotika Má závěrečná práce se bude týkat sexuálních symbol a skrytých sexuálních témat vHadím zámku od Brama Stokera. Rád bych poukázal na fakt, že mnoho z jeho postav a scén vknize má skrytý sexuální podtext, tohoto bych rád dosáhnul za použití materiálů od ElisabethBronfen a Johna Allena Stevensona, co se týče literárních prací, lékařské encyklopedie apráce Sandera L. Gilmana pro biologickou část mého výzkumu, v kombinaci s mým vlastnímúsudkem, co se týče symbol, sexuality a některých znaků Brama Stokera. Rád poukázal na fakt, že mou základní premisou je víra v to, že Bram Stoker trpělsyfilidou, uměleckou nemocí. Propagační leták, tištěný centry pro kontrolu a prevenci, opříznacích této choroby říká:
  2. 2. 2 “… nemoc může následně poškodit vnitřní orgány, mimo jiné mozek, nervy, oči,srdce, krevní řečiště, játra, kosti a svalové spoje…, což vyústí v problémy se svalovoukoordinací, paralýzu, ztrátu citu, postupné slepnutí a demenci. Toto poškození je natolikvážné, že může skončit smrtí. Ačkoliv bibliografie, kterou jsem pro svůj výzkum použil, říká, že “Existuje uždostatek důkazů, že syfilis nebyl hlavním viníkem Stokerova úmrtí”, budu vycházet zprimární diagnózy, která říká, že se Stoker syfilidou nakazil v průběhu svého pobytu veFrancii a že nezemřel skrze sérii mrtvic, ale spíše ze syndromů vycházejících ze syfilickéartritidy nebo aneurysma, což je zánět a postupné zvětšování aorty. Také věřím, že Stoker byljistým způsobem stižen Oidipovským syndromem, nebo alespoň strachem z žen, cožzformovalo jeho pohled na ženské pohlaví jako silné a dominantní. Můj první názor na závěrečnou bitvu, nebo spíše, na vyhození Bílého červa do povětří,byly téměř okamžitě hnány k představě sexu a následné ejakulace. V následující části sepokusím rozebrat tuto scénu a popsat mé myšlenky, vážící se k jednotlivým částem. Bílý červ sám může být brán jako falický symbol. Ačkoliv kniha vysvětluje, že červzískal své zbarvení díky bílé hlíně, která byla v okolí hradu poměrně běžná, zmiňuje, žepůvodně měl červ barvu jinou. Tento znak mě vedl ke znakům syfilidy, neboť první stadiumje charakteristické vřídky, drobnými zaníceními pokožky, která jsou napřed růžová a následněse odbarví až do bílé barvy. K tomuto faktu pak můžeme získat ještě další vodítko, části červímrtvoly mají být pokryty téměř až lidskou kůží, další pak až téměř dračími šupinami. Samotná exploze je pak vhodnou metaforou ejakulace. Červ zprvu vleze do jámy,která je následně ucpaná pískem; falický symbol je zasunut do symbolu vaginálního, kterýžtoje zaplněn. Následná detonace je pak rozpoutána bleskem, což je věc, kterou bývá popisovánlidský orgasmus, například: “
  3. 3. 3 ” [Komisaruk,Beyer-Flores, Whipple 5] Výsledek, tedy exploze a vlny písku a krve se dají přirovnat k tomu, co cítí jedincinakažení syfilidou při sexu. Krev může být také krev panenská, což je pravděpodobné, neboťexploze nastala po prvním úplném kontaktu falického a vaginálního symbolu, nebo taképrvního sexuálního kontaktu Adama Sultona a Lady Arabely. Písek je většinou příliš suchý anepříjemný pro lidskou pokožku a intimní partie, což se také dá převést na nepříjemný pocitpři močení či ejakulaci u mužů postižených syfilidou. Finální katastrofa, tedy exploze pohlcující Casta Regis, může být také brána jakometafora. O této metafoře mám dvě teorie, první je deflorace, druhá pak šíření pohlavníchchorob. Poté, co odezní sexuální tenze a orgasmus je u konce, přichází chladná, hrozivárealizace toho, jaké byly napáchány škody, navíc bez možnosti nápravy. Ženská figura, Mimi,je popsána jako rozčilená, šokovaná a unavená téměř až do bodu, kdy usíná za chůze, zatímcomužské figury, Sir Nathaniel a Adam Sulton cítí úlevu. Všechny tyto popisy jsou relativněsnadno přiřaditelné k emocím, které mohou lidé cítit po sexu, obzvláště po prvním. Druháteorie je pak založena na strašlivých škodách, kterých se Adam Sulton se Sirem Nathanielemdopustili. Zničili sice monstrum ohněm a krví, ale za cenu strašlivé zkázy, na kterou může býtnahlédnuto jako na šíření choroby dále. Pozůstatky jsou zohaveny, zbývá již jen stínminulosti. Toto také vede k syfilidě, neboť třetí stádium této choroby oslabuje tělo, ve kterémse pak snadno rojí další nemoci. Poslední věc, kterou naši hrdinové vidí, je obrovská masa bílé barvy, ležící podvesničkou, mezi sutí a kusy masa, zatímco jáma se postupně stahuje a zasypává. Sir Nathanielnásledně vysvětluje, že bílá masa je podloží tvořené čínskou hlínou bílé barvy. Pro mne tovšak může být připodobněno k semeni na ženském těle, popřípadě k semeni, které z ženskéhotěla po aktu vytéká.
  4. 4. 4 Ačkoliv je Hadí zámek plný hororových klišé a byl určen pouze jako konzumníliteratura, jsou zde některé zajímavé symboly a skryté narážky, které z této knihy dělajímnohem zajímavější čtení, ale pouze v případě, že je čtenář ochoten tuto knihu pořádněpročíst a prozkoumat to, co je napsáno mezi řádky.
  5. 5. 5 Citované práceGILMAN, Sander L. AIDS and Syphilis: The Iconography of Disease. October. 1987, č. 43, s. 87-107. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/3397566 - Zajímavé - Poučné - Relevantní k mé práci - Rozpracovává zpodobňování pohlavně přenosných chorob v literatuřeKOMISARUK, Barry R. CARLOS BEYER-FLORES, Beverly Whipple. The Science of Orgasm. 1. vyd. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006. 20. ISBN 0 80188490X. Dostupné z: http://search.barnesandnoble.com/Science-of-Orgasm/Barry- R-Komisaruk/e/9780801884900 - Zabývá se tématikou fyzických a psychických procesů při orgasmu - Obsahuje citace od testovaných osob - Pojednává i o prožitcích testovaných subjektů postižených pohlavně přenosnými chorobami - Moderní náhled na danou tématikuSyphilis. FARLEX INC. Free Dictionary [online]. The Gale Group, 2008 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/syphilis - Lékařský náhled na Syfilis - Odborný popis stádií - Popis psychických změn u postižených - Odborné

×