Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Koppelen van beeldarchief aan
Epic
Barend Heeren
Aanleiding
1. ‘To have a significant impact on healthcare’ betekent ook de introductie en
toepassing van innovatieve ICT. ...
Situatie pré Epic
• Gescheiden systemen, al dan niet met eigen koppeling naar EPD
• Decentraal beheer op diverse systemen
...
Visie - Standaarden voor beelduitwisseling
• Beweging vanuit storage leveranciers, en vanuit PACS leveranciers naar
lifecy...
Uitgangspunten gebruikerslaag
1. De werklijsten van de beeldvormende apparatuur worden aangestuurd
door de planningen uit ...
Uitgangspunten opslaglaag
1. De opslag voorziet in een snelle beschikbaarheid van de beelden. Een
constructie met het klaa...
Uitgangspunten intelligentielaag
1. We conformeren ons aan de internationale standaarden voor beeldopslag
en –verwerking (...
Vooronderzoek: Conclusie
• Er geen voorbeeld ziekenhuizen te vinden waarin de volledige oplossing
aantoonbaar werkt. Zieke...
Resultaten
1. De gebruikerslaag is ingericht met Epic. Vanuit Epic worden werklijsten
gegenereerd, die door de beeldvormen...
Hobbels
1. Aansluitingen modaliteiten; HL7v? En welke velden, wat met verouderde
modaliteiten
2. Communicatie Epic traject...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sessie 22 Koppelen van beeldarchief aan Epic Barend Heeren

645 views

Published on

22. Integratie van beelden.
Sprekers: Barend Heeren/Nico Mijnders
Zaal: Heberden C, 302
Tijdvak sessie: 1 -2 -3

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sessie 22 Koppelen van beeldarchief aan Epic Barend Heeren

 1. 1. Koppelen van beeldarchief aan Epic Barend Heeren
 2. 2. Aanleiding 1. ‘To have a significant impact on healthcare’ betekent ook de introductie en toepassing van innovatieve ICT. Nieuwe ICT die de strategie en ambities van het UMC onderschrijft en helpt verwezenlijken. 2. Concreet 1. Campus licentie CA beter uitnutten 2. Noodzakelijke upgrade en/of vervanging Web1000 en Impax 3. Komst EPIC; 1 koppelpunt voor beeldontsluiting
 3. 3. Situatie pré Epic • Gescheiden systemen, al dan niet met eigen koppeling naar EPD • Decentraal beheer op diverse systemen • Wel vaak centrale hosting van servers
 4. 4. Visie - Standaarden voor beelduitwisseling • Beweging vanuit storage leveranciers, en vanuit PACS leveranciers naar lifecycle management. Introductie term Vendor Neutral Archive (VNA). Dat hebben wij vertaald in: 1. Gebruikerslaag. Deze laag is ruwweg in twee delen te knippen, gebruikers die beelden maken en verslaan, en gebruikers die de beelden en het verslag in hun consult gebruiken. In deze laag gaat het om de werklijsten, de workflow voor het maken van het beeld en het verslag en het kunnen raadplegen van het eindresultaat. 2. Opslag en opslag archief laag. Deze laag moet kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan opslagcapaciteit, zonder exponentieel duurder te worden. Daarbij gaat het om de balans tussen kosten, en de snelheid waarmee beelden op het scherm van de zorgverlener staan. 3. Intelligentie laag. In deze laag zit de intelligentie om de beelden uit de opslag laag aan de juiste patiënt te koppelen.
 5. 5. Uitgangspunten gebruikerslaag 1. De werklijsten van de beeldvormende apparatuur worden aangestuurd door de planningen uit het EPD (EPIC). 2. Verslaglegging vindt plaats in het patiëntendossier van het EPD (EPIC), tenzij. 3. Raadpleging van beelden vind op een uniforme manier plaats, bij voorkeur 1 gebruikersvriendelijke viewer. Daarbij wordt altijd de context met de in het EPD geselecteerde patiënt bewaakt. 4. Voor het creëren van beelden en voor diagnostische doeleinden zijn specifieke mogelijkheden beschikbaar. 5. We werken op basis van orders binnen het EPD (EPIC). Het aanvragen van een beeld is ook een order. Door het maken van beelden via ordering is het mogelijk actief te signaleren op resultaten. 6. De ordening van beschikbare beelden, en het kunnen doorzoeken van beelden wordt binnen het EPD geregeld.
 6. 6. Uitgangspunten opslaglaag 1. De opslag voorziet in een snelle beschikbaarheid van de beelden. Een constructie met het klaarzetten van beelden op basis van geplande afspraken (prefetching) is hiervoor niet voldoende. Er is altijd vraag naar beelden van patiënten die vooraf niet voorzien zijn. Daarnaast is het inrichten en onderhouden van een prefetching systeem vanuit bedrijfseconomisch oogpunt niet wenselijk. 2. De opslaglaag moet leveranciersonafhankelijk zijn, en daarmee moet de content gemakkelijk te migreren zijn 3. Marktconforme prijzen voor storage
 7. 7. Uitgangspunten intelligentielaag 1. We conformeren ons aan de internationale standaarden voor beeldopslag en –verwerking (Dicom, HL7, XDS) 2. Er is 1 platform wat we inrichten voor het ontsluiten van beelden, zowel extra- als intramuraal.
 8. 8. Vooronderzoek: Conclusie • Er geen voorbeeld ziekenhuizen te vinden waarin de volledige oplossing aantoonbaar werkt. Ziekenhuizen in Nederland, maar ook in Amerika, kiezen voor pragmatische oplossingen, die op dat moment voor hun de meeste toegevoegde waarde biedt. Er is geen consensus over gescheiden of gecombineerde dicom en non-dicom opslag, en of dit in één, of in meerdere archieven opgeslagen is. Verder gezocht naar partijen in de markt en met hen gesproken. De onderzocht oplossingen omvatte geen van alle de functionaliteit zoals eerder geschetst. • Gezien de druk op het Epic tijdspad richten we verder in met de reeds beschikbare middelen. Bij de inrichting wel rekening houden met de toekomstvisie.
 9. 9. Resultaten 1. De gebruikerslaag is ingericht met Epic. Vanuit Epic worden werklijsten gegenereerd, die door de beeldvormende apparaten worden overgenomen. De apparaten die niet rechtstreeks op Epic zijn aangesloten, zijn door middel van Clinical Assistant van RVC gekoppeld. Verslagen worden waar mogelijk in Epic gemaakt. Als dit niet mogelijk is vindt ontsluiting via Clinical Assistant plaats. De Agfa Xero viewer en de CA viewer zijn de twee ziekenhuisbrede beeldviewers. Beide openen embedded in Epic, zodat er altijd patiëntcontext is. 2. De intelligentielaag is ingericht met AGFA IDC voor Dicom beelden, Clinical Assistent voor Non-dicom beelden. 3. De storage sluit aan op de ziekenhuis breed ingezette storage, er is geen specifieke storage voor de beeldoplossing. 4. Bijkomend punt: Alle patiënt gerelateerde correspondentie is gemigreerd naar CA, om het vanuit daar weer beschikbaar te maken voor Epic.
 10. 10. Hobbels 1. Aansluitingen modaliteiten; HL7v? En welke velden, wat met verouderde modaliteiten 2. Communicatie Epic traject – userinterface 3. Conversies, wanneer is het goed genoeg 4. “Gevalideerde” oplossingen versus passend voor Radboudumc 5. Sturen op deadlines met alle betrokken partijen, extern en intern 6. Lopende reorganisatie en positionering van beheer 7. Afdelingen zien voordelen van verslaglegging in Epic, maar hebben vaak wel (nog) specifieke functionaliteiten nodig 8. Lessons learned: 0-meting performance beelden

×