Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Vv vaikutus lapsiin Slide 1 Vv vaikutus lapsiin Slide 2 Vv vaikutus lapsiin Slide 3
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Vv vaikutus lapsiin

Download to read offline

väkivalla vaikutus lapsiin

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Vv vaikutus lapsiin

  1. 1. Väkivallan vaikutukset lapsiin Vaikutukset väkivaltaa ”todistaviin”lapsiin  Arviolta noin kahdella kolmasosalla pahoinpitelyistä on todistaja  Lasten vahingoittumisen riski on 4-9-kertainen  Jotkut lapset reagoivat traumaattisesti  Ongelmien sisäistämisen  Vanhempien välisten fyysisten konfliktien tiheys ja voimakkuus vaikuttavat lasten käyttäytymishäiriöiden vaikeusasteen pahenemiseen Mitä lapset oppivat?  Opettaa lapsille aggressiivisia käyttäytymismalleja.  Vähentää itsehillintää ja lisää kiihtymistä aggressiivisiin tilanteisiin.  Tekee välinpitämättömäksi väkivallalle.  Vääristää näkemyksiä ristiriitatilanteiden ratkaisemistavoista. (Browne ja Herbert, 1997) Perheväkivallan lapsitodistajat Trauma on ”poikkeuksellinen kokemus voimakkaista ja vaarallisista ärsykkeistä, jotka ylittävät lapsen kyvyn säädellä tunteita.” Lapsilla ilmenevät ahdistuksen merkit ovat samat heidän todistaessaan väkivaltaa kuin heidän joutuessaan itse fyysisen pahoinpitelyn kohteeksi. Perheväkivallan lapsitodistajat Altistumisen vaikutukset riippuvat erilaisista tekijöistä, kuten  väkivallan luonne  lapsen kehitysvaihe
  2. 2.  väkivallan teon fyysinen läheisyys  uhrin/tekijän tuttuus  perheen ja yhteisön tuki  perheen, koulun, yhteisön tapa reagoida väkivallalle altistumiseen Varhaislapsuuden trauma  Jatkuva äkillisen väkivallan uhka ->ylivireys/kiihtymys  Vähäinenkin stressi – stressihormonit ->ylivilkkaus, ahdistuneisuus, impulsiivinen käytös  Oppimisvaikeudet  Emotionaalinen herkkyys ja empatia  Lasten käyttämiä puolustusmekanismeja vanhempien pahoinpitelyä vastaan: ylivireys, projektio, halkominen ja kieltäminen (Van der Kolk, 1987) Väkivallan todistaminen voi vaikuttaa lapsen…  kykyyn luottaa  oppimiskykyyn  vihan hallintaan  tunteiden säätelyyn (itsehillintä)  kykyyn leikkiä ja tutustua aiemmin tuntemattomaan  kehittyvään itsetuntoon  sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehitykseen Kun kohtaat lapsen  jolla on somaattisia oireita  joka ei ole kiinnostunut aktiviteeteistä  joka on erittäin vilkas (liikehtii jatkuvasti, huomio häiriintyy helposti)  joka on lamaantunut eikä kykene lohduttamaan itseään  joka leikkii toistavia leikkejä  PTS-oireet (uudet pelot, käyttäytymisen muutokset, univaikeudet)  pohdi voisiko syynä olla väkivalta! Lapset hyötyvät  tyynnyttelystä ja rohkaisusta
  3. 3.  kun tietävät olevansa turvassa eikä heidän tarvitse olla huolissaan muiden perheenjäsenten turvallisuudesta  mahdollisuudesta tutkiskella ja ilmaista tunteitaan  tavatessaan muita lapsia/nuoria ja huomatessaan, etteivät ole ainoita saman kokeneita!  kun heitä autetaan kommunikoimaan väkivallattoman vanhemman kanssa siitä, mitä tapahtui  mahdollisuuksista kertoa pahoinpitelystä henkilölle, jonka he tuntevat ja johon he voivat luottaa  positiivisista miehen roolimalleista  työstä joka haastaa sukupuoliset stereotypiat tai seksuaalisen/fyysisen väkivallan suvaitsemisen  avusta käsitellä käytöshäiriöitä ja avusta hoitaa kasaantuneet koulutyöt  yhteydestä tekijään, jos he sitä haluavat – mutta turvallisesti

väkivalla vaikutus lapsiin

Views

Total views

192

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×