Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Isyys miehen elämässä

83 views

Published on

Isyyden merkitys miehen elämässä

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Isyys miehen elämässä

  1. 1. Isyys miehen elämässä Tutkimuksien valossa
  2. 2. Tutkittua Mitä isyys antaa miehen elämään? • Iloa ja elämänsisältöä: antoisaa kahdenkeskiset hetket, läheisyys, hellyys, lapsen oppimisen ja kehityksen seuraaminen (Kivijärvi, Rönkä, Hyväluoma 2009) • Auttaa irrottautumaan työajatuksista (Lammi-Taskula, Salmi, 2008) • Omasta terveydestä huolehtiminen (Hyssälä 1993, Mykkänen 2010) • Tyytyväisyys elämään kasvaa, psyykkinen kypsyys ja hyvinvointi lisääntyy (Mykkänen 2010) • Kasvattaa ihmisenä: isänä, kasvattajana, puolisona, työntekijänä ja kansalaisena (Mykkänen 2010)
  3. 3. Tutkittua • Empaattiset taidot • Sosiaalinen toimintakyky • Ymmärrys naisia kohtaan kasvaa ja kommunikaatio heidän kanssaan paranee • Itseluottamus vahvistuu • Saa paremmin kontaktin lapsiin yleensä • Myönteiset vaikutukset hyvinvointiin (Lamb 2010, The Role of Father in Child Development)
  4. 4. Nina Halmeen väitöstutkimuksesta
  5. 5. Isän ja lapsen yhdessäolon vaikuttavuudesta…
  6. 6. Tuloksia: Vanhemmuuteen liittyvä stressi • Isät eivät yleisesti kokeneet lastaan vaativana • Lapsen vaativuus aiheutuu usein lapsen itkuisuudesta, takertuvaisuudesta ja useista käyttäytymiseen liittyvistä pienistä ‘ongelmista’ • 8 % sai korkeita pistearvoja (vrt. täydellisyyteen pyrkivät isät) • Korkeita pistearvoja: • Nuoret isät • Poikien isät • Alkoholin riskikuluttajat
  7. 7. Tuloksia: Vanhemmuuteen liittyvä stressi • 24 % ongelmia kiintymyssuhteessa lapseen • Vaikeus tuntea emotionaalista läheisyyttä lapseen tai ymmärtää ja tulkita lapsen tunteita ja tarpeita asianmukaisesti • Vähän työskentelevät, pienituloiset, riskikuluttajat • 8 % isistä terveysongelmia • Pienituloiset, työttömät, ei korkeasti koulutetut, ei parisuhteessa elävät, riskikuluttajat • 15 % koki isyyden roolin rajoittavan omaa vapautta ja identiteettiä sekä kahlitsevan omaa toimintaa (vrt. heijastuvat usein suuttumuksena, vihana lapseen ja puolisoon) • Nuoret ja iäkkäät isät, samassa taloudessa asuminen, riskikuluttajat
  8. 8. Tuloksia: vanhemmuuteen liittyvä stressi • 8 % isistä esiintyi depressiivisiä oireita (syyllisyys, alakuloisuus, tyytymättömyys itseä ja elämäntilannetta kohtaan) • Pienituloiset isät • Ei parisuhteessa elävät • Ei lapsen kanssa samassa taloudessa asuvat • Alkoholin riskikuluttajat

×