Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Isä mukaan työskentelyyn 141013 (3)1

138 views

Published on

työskentely tukea tarvitsevan isän kanssa

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Isä mukaan työskentelyyn 141013 (3)1

 1. 1. PERUSTELUJA ISIEN KANSSA TYÖSKENTELYN PUOLESTA
 2. 2. Mitkä asiat saattavat johtavat miehen ulkokehälle perheessä? • Miehen yksilölliset tavat reagoida kriisiin/muutoksiin • Miehen psyykkinen ja fyysinen tila perheessä / parisuhteessa • Miehen muut sosiaaliset suhteet • Mies ei itse halua lasta ja/tai parisuhdetta • Äiti ei halua isää mukaan elämäänsä • Auttamisjärjestelmän rakenteet on tehty pitkälti äitejä ja lapsia varten.
 3. 3. Pohdi Mieti, minkä takia isän olisi hyvä osallistua työskentelyyn itsensä lapsensa puolisonsa työntekijän kannalta?
 4. 4. Miksi miesten kanssa kannattaa työskennellä? • Väkivallan lopettamiseksi • ”Naisen ja lapsen tähden” = Naisella huoli miehestä ja mitä tekee; lapsella ikävä, sääli ja huoli isästä. • Lasten kautta mies voi motivoitua apuun/hoitoon. • Myös isät tarvitsevat tukea vanhemmuuteensa. • Jos vain naista tuetaan, vaarana, että suhde vaikeutuu entisestään: lapsen lojaliteettiristiriita? • Väkivaltaperheessä ei nainen eikä mies pysty huolehtimaan vanhemmuudestaan.
 5. 5. Miksi työntekijän kannattaa ottaa isät mukaan työskentelyyn? • Ilman suhdetta isään ei ole mahdollista saada riittävästi tietoa perheen ja lapsen tilanteesta; isän ihmettelyt, huolet, hämmennykset ja voimavarat on tärkeä saada esille. • Kun koko perhe on mukana työskentelyssä voidaan aidosti tutkia kokonaistilanteen muutoksen mahdollisuuksia ja esteitä. • Haasteellisenkin isän mukaan ottaminen työskentelyyn, on hyödyllisempää perheelle kuin isän jättäminen työskentelyn ulkopuolelle, koska isä vaikuttaa perheeseen joka tapauksessa. • Isä tuottaa lapsen kannalta tärkeitä, erilaisia tapoja toimia.
 6. 6. Isän mukana olon hyötyjä perheelle • Koko perheen yhdessä toimiminen vaikuttaa positiivisesti lapsen henkiseen hyvinvointiin ja kehitykseen. • Molempien sitoutumisella lasten ja kodin hoitoon on myönteisiä vaikutuksia parisuhteelle. • Parisuhteen laatu vaikuttaa kummankin vanhemmuuden taitoihin. • Parisuhteen ja henkilökohtaisen vanhemmuuden lisäksi vanhempien yhdessä toteuttama yhteisvanhemmuus ja kolminkeskiset suhteet vaikuttavat lapsen kasvuun.  Huomioi isyyden ja äitiyden eritahtisuus!
 7. 7. Isyys vaikuttaa: • yhteisöissä, joissa miehet hoitavat lapsia, on vähemmän väkivaltaa • yhteisöissä, joissa miehet etäällä, pojat joutuvat murrosiässä käymään läpi rankkoja väkivaltaisia initaatioriittejä • isän läsnäolo avartaa sukupuolirooleja - myös tunneilmaisun skaala laajenee • liian sukupuolittuneet hoitosuhteet aiheuttavat ristiriitoja lapsen kehityksessä ja sukupolvien ketjussa
 8. 8. Mitkä tekijät vaikuttavat isien kohtaamiseen ja isyyden tukemiseen? • Sukupuoli? • Työn rakenteet, perustehtävä, perinteet, viitekehykset • Työntekijöiden ja kohdattavien isien sukupuoleen liittämät stereotypiat, myytit ja mallit rooleista, tehtävistä perheessä, tunteiden käsittelystä, avun ja tuen hakemisesta • Työntekijän asenteet, kokemukset, työtavat, koulutus, sukupuolen huomioiva täydennyskoulutus
 9. 9. Mies tuen hakijana ja tarvitsijana Hakiessaan apua sosiaali- ja terveyspalveluista mies kohtaa monenlaisia mieskuvia: subjektiivisen, sosiaalihistoriallisen, yhteiskuntakulttuurisen ja työntekijän mieskuvan. Miehen omaan suhtautumiseen avun hakemiseen vaikuttavat mm. • Aikaisemmat kokemukset palveluista • Epävarmuuden sietokyky • Häpeällisyys ja leimautuminen avuttomaksi • Sijoittuminen maskuliinisuus-feminiinisyys janalla

×