Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Mikko Dufva, VTT - Foresight Friday 10.4.2015
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Foresight Friday 12.2.2016 - Ernesto hartikainen

Download to read offline

Foresight Friday 12.2.2016 - Ernesto hartikainen

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Foresight Friday 12.2.2016 - Ernesto hartikainen

 1. 1. Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa Foresight Friday 12.2.2016 Ernesto Hartikainen
 2. 2. Koettu hyvinvointi Talous Luonnonvarojen käyttö ja ilmastopäästöt (1.5˚C) Ennakoiva terveydenhuolto Kiertotalous 2 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun irtikytkentä luonnonvarojen kulutuksesta Digitalisaatio on keskeinen muutoksen mahdollistaja! 2Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 •
 3. 3. Rakenteeltaan vahvistuva systeemi vaalii materiaalien ja niihin sitoutuneen arvon kiertoa mahdollisimman pitkään Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • 3 Biologiset kierrot Viljely/ keräys Biokemiallinen hyödyntäminenPalauttaminen maaperään Biokaasu Anaerobinen hajottaminen ja kompostointi Biokemiallisen tuotteen ekstraktointi Alku-/välituotteen valmistaja Lopputuotteen valmistaja Jälleenmyyjä/ palvelun tarjoaja Uusiokäyttö/ jälleenmyynti Uudistus/ uudelleenvalmistus Kierrätys Kaivostoiminta/ materiaalien valmistus Tekniset kierrot Keräys Keräys Energiaksi Kaatopaikka Kuluttaja Käyttäjä Käyttö toisella tavalla Ylläpito Hyödyntäminen toisessa arvoketjussa Lähde: Ellen MacArthur Foundation
 4. 4. 4Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • Mahdollisuuksien vuosittainen arvo Milj. euroa vuoteen 2030 mennessä Rakennus ala Metsä- teollisuus Ruokahävikin minimointi Jakamis- talous & second hand Konepaja- teollisuus Yhteensä ~ 1.8 mrd € Ravinteiden kierto 375 230 165 450 255 310 1785 Eräitä kiertotalouden mahdollisuuksia Suomelle Lähde: McKinsey, Gaia Consulting
 5. 5. 5Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • Kiertotalouden viisi liiketoimintamallia Tuote palveluna Jakamis- alusta Tuote-elinkaaren pidentäminen Kiertoketju Palautuminen & kierrätys Omistajuuden kokonaiskus- tannukset tuottajilla ja jälleenmyyjillä Liisaus ja käytöstä maksaminen Suorituskyky korvaa määrää, kestävyys hävittämistä Tavaroiden ja resurssien hyötykäytön lisääminen Vuokraaminen Jakaminen Vaihtaminen Aktiivinen tuotteiden ylläpitäminen Korjaaminen Päivittäminen Uudelleen- valmistus Uudelleenmark- kinointi Uusiutuvat, kierrätettävät ja biohajoavat materiaalit Peräkkäiset elinkaaret Jäte arvokasta raaka-ainetta Kierrätys ja käyttö toiseen tarkoitukseen Energiaksi Lähde: Lacy & Rutqvist, 2015
 6. 6. Euroopan unioni vauhdittaa kiertotaloutta kiertotalouspaketilla 6Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • Tavoitteet • Edistetään kilpailukykyä • Luodaan uusia työpaikkoja • Tuetaan kestävää kasvua Toimintasuunnitelma edistää materiaalikierron sulkemista ja tuotteiden elinkaaren hallintaa. Keinoja: • Ekosuunnittelu (korjattavuus, kestävyys, kierrätettävyys) • Laajennettu tuottajavastuu (EPR) • Vihreät julkiset hankinnat • Uusioraaka-aineiden edistäminen  EU:n sisämarkkina • Suunnitellun vanhenemisen torjuminen Lainsäädäntöehdotuksia jätteistä (2030 mennessä): • 65 % kierrätystavoite yhdyskuntajätteelle • 75 % kierrätystavoite pakkausjätteelle • ≤ 10 % kaikesta jätteestä kaatopaikalle Lähde: EU:n komissio
 7. 7. Keskeisten toimijoiden näkemykset yhteen haastattelujen avulla • Holistinen ymmärrys kiertotaloudesta • Toimintaympäristön muutostarpeet ja tarvittavat toimenpiteet edelläkävijyyteen Synteesi & pyöreän pöydän keskustelut • Poikkiyhteiskunnalliset keskustelut ja verkostot • Kiertotalouden tiekartan työstäminen Vaikuttavuuden varmistaminen toimeenpanosuunnitelmalla ja keskeisten tahojen sitouttamisella Tiekartasta viestiminen eri sektoreiden näkökulmasta 7Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • Tiekartta kiertotalousvision toteuttamiseksi
 8. 8. Globaalit talous- ja hintatrendit 8Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 •
 9. 9. 9Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • Maailman BKT:n kasvunopeus hidastuu -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 % World GDP annual growth rate 1961-2015 Data: Maailmanpankki ?
 10. 10. 10Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • Kehittyvien talouksien viilentyminen heijastuu muualle
 11. 11. Öljyn ja kivihiilen hintakehitykset 1991-2015 0 20 40 60 80 100 120 140 1/1991 2/1992 3/1993 4/1994 5/1995 6/1996 7/1997 8/1998 9/1999 10/2000 11/2001 12/2002 1/2004 2/2005 3/2006 4/2007 5/2008 6/2009 7/2010 8/2011 9/2012 10/2013 11/2014 12/2015 USD/barrel Crude Oil - Average Monthly Price 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1/1991 2/1992 3/1993 4/1994 5/1995 6/1996 7/1997 8/1998 9/1999 10/2000 11/2001 12/2002 1/2004 2/2005 3/2006 4/2007 5/2008 6/2009 7/2010 8/2011 9/2012 10/2013 11/2014 12/2015 USD/ton Coal, South African (export) – Monthly Price Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • 11
 12. 12. 12Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • Hintaromahduksella vahvat seuraukset öljy- ja kaivosaloilla www.telegraph.co.uk www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-01/goldman- here-s-why-miners-have-it-worse-than-oil-producers
 13. 13. There are a number of ‘known unknowns’ which are likely to affect the market in 2016: • Iran’s return to the international market is being marked by a refusal to discuss any limits on production, a stance which will almost inevitably exacerbate global oversupply. • US output is likely to continue to decline, although it edged higher in December and remains above 9 million barrels a day (compared to a peak output of 9.6 million barrels). • The lifting of the 40 year-old US ban on crude oil exports in December 2015 is likely to have an impact on international markets as 2016 progresses. • Iraqi output is threatened by the geopolitical situation in the region and may not hold. • The effect of Indonesia’s rejoining of OPEC will begin to be felt; although the country is a net importer of oil and its entry is unlikely to have a direct impact on output, some analysts believe its return to the OPEC fold may be used as an excuse by the organisation to lift its overall production ceiling. 13Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • “THE GLOBAL ENERGY SECTOR OUTLOOK FOR 2016” Lähde: S&P Capital IQ
 14. 14. 14Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • Yhdysvaltojen öljyntuotanto on kasvanut ja tuonti vähentynyt Lähde: http://www.bloombergview.com/quicktake/u-s-crude-oil-export-ban
 15. 15. 15Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • Öljyn hinnan kasvuennusteet vuodelle 2016 ovat maltillisia
 16. 16. 16Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • Baltic Dry Index 2011-2016 – Rahtauskustannusten kehitys
 17. 17. Maatalousraaka-aineiden ja metallien hintakehitykset 1991-2015 0 50 100 150 200 250 1/1991 2/1992 3/1993 4/1994 5/1995 6/1996 7/1997 8/1998 9/1999 10/2000 11/2001 12/2002 1/2004 2/2005 3/2006 4/2007 5/2008 6/2009 7/2010 8/2011 9/2012 10/2013 11/2014 12/2015 Index Agricultural Raw Materials Monthly Price 0 50 100 150 200 250 1/1991 2/1992 3/1993 4/1994 5/1995 6/1996 7/1997 8/1998 9/1999 10/2000 11/2001 12/2002 1/2004 2/2005 3/2006 4/2007 5/2008 6/2009 7/2010 8/2011 9/2012 10/2013 11/2014 12/2015 Index Metals Price Index Monthly Price Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • 17
 18. 18. 18Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • Entä keskeisten suomalaisten raaka-aineiden hintakehitys? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1995/01 1996/01 1997/01 1998/01 1999/01 2000/01 2001/01 2002/01 2003/01 2004/01 2005/01 2006/01 2007/01 2008/01 2009/01 2010/01 2011/01 2012/01 2013/01 2014/01 2015/01 €/m3 Puun hankintahinnan kehitys Suomessa 1995-2015 Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu
 19. 19. 19Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • Havupuusellun hinnat ovat korkealla 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 10/1998 4/1999 10/1999 4/2000 10/2000 4/2001 10/2001 4/2002 10/2002 4/2003 10/2003 4/2004 10/2004 4/2005 10/2005 4/2006 10/2006 4/2007 10/2007 4/2008 10/2008 4/2009 10/2009 4/2010 10/2010 4/2011 10/2011 4/2012 10/2012 4/2013 10/2013 4/2014 10/2014 4/2015 10/2015 USD/t€/t Softwood Kraft Pulp Monthly Price
 20. 20. 1. Fossiilisten polttoaineiden hinnat laskeneet erittäin alhaiselle tasolle. • Aiheuttaa kannattavuushaasteita perinteiselle energia-alalle. • Ilmastosopimukset aiheuttavat poliittista painetta estää lisäkuluttamista. 2. Poltto- ja raaka-aineiden globaalit hintaheilahtelut ovat entistä rajumpia. • Kiertotalous ja aineettomuus kasvattavat resilienssiä hintavaihteluille ja omavaraisuutta. • Uusiutuviin pohjautuvat tuotteet ja palvelut säilyttävät paremmin kannattavuutensa. • Kierrätysraaka-aineiden markkinoita halutaan edistää (kilpailevat neitseellisten kanssa). 3. Energian ja raaka-aineiden edullisuus ei näytä enää takaavan talouskasvua. • Uusille toimintamalleille kasvavaa kysyntää 4. Geopoliittinen tilanne ja globaali talous ovat edelleen hyvin epästabiileja. • Merkittäviä talousshokkeja odotettavissa jatkossa. 20Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • Yhteenvetoa
 21. 21. Rakennamme huomisen menestyvää Suomea sitra.fi Facebook.com/SitraFund @SitraFund

Foresight Friday 12.2.2016 - Ernesto hartikainen

Views

Total views

273

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

17

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×