Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8 gz

1,709 views

Published on

8 gz

 1. 1. Газар зүйн зураг гэж юу вэ? <ul><li>Дэлхийн бөмбөрцгийг хавтгай цаасан дээр буулгасан зургийг газар зүйн зураг гэнэ. </li></ul>Газар зүйн зургийг Хамрах нутгаар нь Тусгагаар нь Масштабаар нь Агуулгаар нь
 2. 2. <ul><li>Зорилго </li></ul><ul><li>Зорилт </li></ul><ul><li>Газрын зургийн масштаб </li></ul><ul><li>Масштаб түүний ангилал </li></ul><ul><li>Нэрлэсэн, тоон масштабыг шилжүүлэх </li></ul><ul><li>Дүгнэлт </li></ul><ul><li>Гэрийн даалгавар </li></ul>Газрын зургийн масштаб
 3. 3. <ul><li>Зорилго: </li></ul><ul><li>Газрын зургийн масштаб, түүний ангилал, хэрэглээтэй танилцах </li></ul><ul><li> </li></ul>Газрын зургийн масштаб
 4. 4. <ul><li>Зорилт: </li></ul><ul><li>Газар зүйн зургийн масштаб </li></ul><ul><li>Масштабын ангилал </li></ul><ul><li>Масштабыг хооронд нь шилжүүлэх </li></ul><ul><li>Масштаб ашиглах бодлого бодох </li></ul>Газрын зургийн масштаб
 5. 5. <ul><li>Даалгавар № 1 </li></ul><ul><li>Манай сургууль сэдэвт зураг зураарай </li></ul>2 мин
 6. 6. Масштаб гэдэг нь: <ul><li>Глобус, газар зүйн зураг дээр аливаа нутаг орныг ямар нэгэн хэмжээгээр багасган дүрсэлдэг. Энэхүү хураангуйлсан хэмжээг масштаб гэнэ. </li></ul>1:22 000 000
 7. 7. <ul><li>Даалгавар№2 </li></ul><ul><li>Эдгээр зургуудыг ажиглаад масштабын ангилалыг нэрлэж бичээрэй </li></ul><ul><li>30 15 0 15 30 </li></ul>Газрын зургийн масштаб 1:22 000 000 1см-т 15 км 1 мин
 8. 8. Масштаб Тоон масштаб Шугаман масштаб Нэрлэсэн масштаб 30 15 0 15 30 1 см-т 15 км 1:15 00 000
 9. 9. <ul><li>Зорилго </li></ul><ul><li>Зорилт </li></ul><ul><li>Газрын зургийн масштаб </li></ul><ul><li>Масштаб түүний ангилал </li></ul><ul><li>Нэрлэсэн, тоон масштабыг шилжүүлэх </li></ul><ul><li>Дүгнэлт </li></ul><ul><li>Гэрийн даалгавар </li></ul>Газрын зургийн масштаб
 10. 10. <ul><li>Энэ нь зураг дээрх 1см зайд газар дээрх 20 000 000 см-ийг багтаан зурсан гэсэн үг юм. </li></ul><ul><li>Үүнийг см-ийг метрт, улмаар км-т шилжүүлж үзвэл хэр зэрэг хураангуйлж зурсныг төвөггүй ойлгох болно. </li></ul><ul><li>Жишээлбэл: 20 000 000 см- шилжүүлбэл 200 км болно. Энэ нь 1см-т 200 км багтаан зурсан гэсэн үг. </li></ul>МБ1:20 000 000 1м-100 см 1км-1000 м 1км-100 000 см
 11. 11. <ul><li>Даалгавар №3 Нэрлэсэн ба тоон масштабт шилжүүл </li></ul><ul><li>1:22 000 000 </li></ul><ul><li>1:100 000 </li></ul><ul><li>1:1 000 000 </li></ul><ul><li>1:50 000 </li></ul><ul><li>1:1500 000 </li></ul><ul><li>1 см-т 25 км </li></ul><ul><li>1см-т 100 км </li></ul><ul><li>1см-т 200 м </li></ul><ul><li>1см-т 300 км </li></ul><ul><li>1см-т 10 км </li></ul>1см 220 км 1см 1 км 1см 10 км 1см 0,5 км 1см 15 км 1:2500 000 1:10000000 1:200000 1:30000000 1:1000000 1 мин
 12. 12. Даалгавар №4 дараах биетүүдийн 1см 25 см байхаар тооцож дэвтэртээ зураарай. 2м 1 м 1 м 70см 50:80см 1см-25 Хсм-100 см Х=4 cм 1см-25 см Х см-70 см Х=2,8 см 1см-25 Хсм-200 см Х=8 cм 1см-25 см Х см-100 см Х=4 см 1см-25 Хсм-80 см Х=3,2 cм 1см-25 см Х см-50 см Х=2 см
 13. 13. <ul><li>Гэрийн даалгавар </li></ul><ul><li>Өөрийнхөө амьдардаг байшин, хашааг хэмжээд масштаб ашиглан дэвтэртээ багасган зурж ирээрэй </li></ul><ul><li>Атлас ашиглан 5 зургийн масштабыг нэрлэсэн масштабт шилжүүл </li></ul>Газрын зургийн масштаб
 14. 14. <ul><li>Хичээлдээ идэвхтэй оролцсонд баярллаа. </li></ul>

×