Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prepositions of time

409 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prepositions of time

 1. 1. www.english-uz.com
 2. 2. www.english-uz.com
 3. 3. www.english-uz.com
 4. 4. www.english-uz.com
 5. 5. www.english-uz.com
 6. 6. Piramidadagi eng kichkina shaklda yoki qismda AT predlogi joylashgan, shuning uchun eng kichkina vaqt birligi HOURni olamiz. AT 6 PM – kechasi soat 6 da - We`re going to play football at 6 PM – Biz kechasi soat 6 da futbol o`ynamoqchimiz. AT 10 o`clock – soat 10 da - They`ll have a lesson at 10 o`clock – Ularni saoat 10 da darsi bor. AT 8 AM – ertalab soat 8 da - Call me at 8 AM – Soat 8 da telefon qil. www.english-uz.com
 7. 7. Piramidaning o`rtasida ON predlogi joylashgan, shuning uchun o`rtancha vaqt birligi DAYni olamiz. ON Friday – Juma kuni - I won`t work on Friday – Men juma kuni ishlamayman. ON my birthday – Tug`ilgan kunimda - My all friends will come on my birthday – Tug`ilgan kunimda hamma do`stlarim keladi. ON may 7th, 1964 – 1964 yil 7 – may kuni - He was born on may 7th – U 7 – may kuni tug`ilgan. www.english-uz.com
 8. 8. Piramidaning eng pastida va eng katta qismida IN predlogi joylashgan, shuning uchun eng katta vaqt birliklarini olamiz. Week - IN 2 weeks – ikki haftada - I will get answer in 2 weeks – Men ikki hafta ichida javob olaman. Month - IN july – iyul oyida - She arrives in july – U iyulda yetib keladi. Year – IN 1991 – 1991 yili -I was born in 1991 – Men 1991 yili tug`ilganman. Decade – IN the 80`s – 80 yillarda -In the 80`s he was the best manager – U 80 yillarda eng zo`r boshqaruvchi bo`lgan. www.english-uz.com
 9. 9. IN IN IN AT www.english-uz.com
 10. 10. Created by www.english-uz.com

×