Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

08 polinasyonun yeri ve önemi

252 views

Published on

08 polinasyonun yeri ve önemi

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

08 polinasyonun yeri ve önemi

 1. 1. Polinasyonun Yeri ve ÖnemiPolinasyonun Yeri ve Önemi REŞATTİN SANCARREŞATTİN SANCAR EĞİTİMCİEĞİTİMCİ BANDIRMABANDIRMA
 2. 2. Polinasyon Nedir Her hangi bir yolla çiçeklerin erkek organı üzerinden alınan polenlerin aynı çiçeğin veya aynı türün başka bir çiçeğinin dişicik tepesine taşınmasıdır.
 3. 3. İnsan Soyunun Devamı İçin… İnsanlarda Döllenme ve Sonuç
 4. 4. Bitki Soyunun Devamı İçin… Bitkilerde Polinasyon ve Sonuç
 5. 5. Polen Sperm Bitkilerde İnsanlarda
 6. 6. Yumurtalık Yumurta Bitkilerde İnsanlarda
 7. 7. Kısaca; •Polinasyon, meyve ve tohum üretiminin temeli demektir. •Polinasyon olmadan meyve ve tohum üretimi mümkün değildir.
 8. 8. Polinasyonu Kimler Yapar •Rüzgar •Su •İnsan •Böcekler •vs
 9. 9. En Önemli Polinatörler Polinatörler içerisinde bitkiye göre değişmekle birlikte en önemli yeri tutan BÖCEKLERdir.
 10. 10. Böcek Polinatörler
 11. 11. En Önemli Böcek Polinatörler Böcek polinatörler içerisinde en önemli yeri tutan böcekler BAL ARILARIdır.
 12. 12. Bal Arıları
 13. 13. Bombus Arıları
 14. 14. Niçin Bal Arısı •Modern tarım teknikleriyle toprakların işlenmesi ve insektisit uygulamaları sonucu böcek polinatörlerde büyük azalma vardır. •Yetiştiriciliği insan eliyle yapılabilen bal arılarının polinasyonda kullanılması zorunlu hale gelmiştir.
 15. 15. Bitkilerin Gelişim Sağlaması
 16. 16. %10 Çiçeklenme
 17. 17. Arı Kolonilerinin Yerleştirilmesi
 18. 18. Tam Çiçeklenme
 19. 19. Polen Toplamaya Hazırlık
 20. 20. Anterlerin Patlaması
 21. 21. Anterlerde Polen
 22. 22. Bal Arısında Polen
 23. 23. Bal Arısı Kıllarında Polen
 24. 24. Polinasyon
 25. 25. Polinasyon Sonunda Daha fazla… üretilir.
 26. 26. Yeterli Polinasyon
 27. 27. Yetersiz Polinasyon
 28. 28. Arı Kolonilerinin Dağılımı Sebzeler 1 da/koloni Endüstri Bitkileri 2 da/koloni Yem Bitkileri 3 da/koloni Meyveler 4 da/koloni
 29. 29. Ayrıca Polinasyon İle Doğanın sürekliliği sağlanır. Ürünün nitelik ve niceliği artar. Daha erken ve yeknesak ürün elde edilir. Tohumların yağ içeriği artar. Meyve şekli bozulmaz. Kaliteli hibrit tohum elde edilir. Parselde hasat aynı zamanda yapılır.
 30. 30. Bal Arılarının Kullanımı Ürün Adı Ürün Artışı (%) Yonca 65 Pamuk 28 Hıyar 11 Kabak 25 Keten 35 Üzüm 29 Kolza 30
 31. 31. Bal Arılarının Kullanımı ABD’de bal arısıyla tozlanan ürünlerde 19 milyar dolarlık gelir elde edilirken, aynı yılda bal ve balmumu üretiminin parasal değeri 140 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir
 32. 32. Basit Bir Hesaplama… Kayısı polinasyonunun %80’i böcekler tarafından yapılmaktadır. Bu oran içerisinde bal arılarının miktarı ise %70’dir. Dolayısıyla kayısıdaki polinasyonun %56’sı bal arıları tarafından gerçekleştirilmektedir. Sonuçta 50 kg meyve veren bir ağacın, 22 kg meyvesi diğer etkenlerin, 28 kg meyvesi bal arılarının polinasyonu ile oluşmaktadır.
 33. 33. Yurtdışında Polinasyon Polinasyonun önemi ve yararı konusunda tüm çiftçiler ve arıcılar bilinçlidir. Arıcıların üyesi olduğu polinasyon servisleri bulunmaktadır. Bitki yetiştiricisi, polinasyon döneminde bitkilerde etkin bir tozlaşma için kovan başına ücret ödeyip koloni kiralamaktadır.
 34. 34. Polinasyon Servisleri ABD’de 1.1 milyon koloni her yıl polinasyon için kiralanmaktadır. Bu koloniler en az iki ürün için kullanılmaktadır. Arıcılar, kovan başına yılda 35-60 $ ekArıcılar, kovan başına yılda 35-60 $ ek kazanç sağlamaktadırlarkazanç sağlamaktadırlar.
 35. 35. Polinasyonda Kullanılan Arılar Ana arılıAna arılı En az 8 çerçeve arılıEn az 8 çerçeve arılı 4 çerçevede yavru4 çerçevede yavru bulunacaktır.bulunacaktır.
 36. 36. Ülkemizde Polinasyon Ülkemizde polinasyonun bitkisel üretimdeki yararı ile bal arılarının bu olaydaki rolü henüz bilinmemektedir. Arı yetiştiricileri konakladıkları yerde bahçe sahibine, arı kolonisi başına 1 kg balın fiyatının %10’unu geçmeyen ücret ödemektedirler.
 37. 37. Sonuç Olarak Polinasyon olgusu kavranmadan ekonomik anlamda bitkisel üretim ve arıcılık yapılması mümkün değildir. Ülkemizde de çeşitli arıcılık örgütleri oluşturulmalı, var olanlar güçlendirilmelidir. Polinasyonun önemini anlatan eğitim ve yayım çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

×