Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovasjon! - implikasjoner for lederutvikling - HR Norges Kompetansedagene 2012

3,387 views

Published on

Innovasjon! Implikasjoner for lederutvikling
80 % av spurte ledere ønsker mer innovasjon. Til tross for dette har kun de færreste bedrifter en definert innovasjonsstrategi. Ledere og bedrifter mangler verktøyene. HR-avdelinger verden over famler i dag for å finne de riktige menneskene, de riktige verktøyene og bygge den riktige kulturen for innovasjon. I foredraget får du presentert utfordrende perspektiver på hvordan du kan trene innovative ledere, og bygge en kultur for innovasjon og nytenkning.

Christian Rangen, Partner i Engage// Innovate, og Høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI, og forfatter.

Foredrag til Kompetansedagene 2012.
Twitter: #kd12

Kompetansedagene 2012
Dato: 23.-24. mai
Sted: Bjørvika konferansesenter, Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Innovasjon! - implikasjoner for lederutvikling - HR Norges Kompetansedagene 2012

 1. 1. lederutvikling …og implikasjoner forHR Norge #KD12 Christian Rangen Partner, Engage // InnovateKompetansedagene Høyskolelektor, Handelshøyskolen BI23. – 24. mai 2012 Twitter @engageinnovate
 2. 2. What if you couldchange the future of your company? Where would you begin?
 3. 3. Innovasjon…implikasjoner for leder utvikling
 4. 4. Fra: Administrerende DirektørTil: HRRe: Merinnovasjon
 5. 5. Fra: Administrerende DirektørTil: HR 1Re: Merinnovasjon 2 3
 6. 6. Innovasjon?Fra: Administrerende DirektørTil: HR 1Re: Merinnovasjon 2 Innovasjons- strategi? …mer 3 innovative ledere?
 7. 7. 1 Hva erinnovasjon?
 8. 8. I no vasjon? ??? Myter Produkt Teknologi
 9. 9. Innovasjon:det store bildet
 10. 10. Alle solide bedrifter….‘’Out-innovated’’
 11. 11. Technology Technology
 12. 12. Innovation is now recognized as thesingle most importantingredient in any modern economy. - The Economist, 2002
 13. 13. Promotion wins quarters; innovation wins decades. - Bob McDonald, CEO, P&G
 14. 14. 80 % want more innovation BCG Innovation Report, 2009
 15. 15. But….getting innovation right requires new leadership skills. - Dave Allan and Matt Kingdon, 2011
 16. 16. I think you have to think a little bit different. - Steve Jobs
 17. 17. Innovation: The ability to dream up, to thinkbigger to create something different. To create something new. To be different.Innovation can be both incremental. A little bit different every day. Or it can be radical. Do something that’s never been done before.
 18. 18. Innovation, we believe, is a fascinating newmanagementscience
 19. 19. that is still in the early stages of development. - Dave Allan and Matt Kingdon, 2011
 20. 20. With plenty ofwork ahead.
 21. 21. That can beincredibly fun.
 22. 22. …and incredibly profitable. The world’s richestperson – adjusted for age.
 23. 23. KunneFacebookvært startet på Madla?
 24. 24. 2 Hvem her har en tydelig innovasjons- strategi?
 25. 25. Classic strategyfocuses on positioning.
 26. 26. Strategic innovationaims to re:define the game.
 27. 27. Vijay Govindarajan ,Strategy as transformation
 28. 28. Vijay Govindarajan Rangen & Ovstebo,Strategy as transformation Strategy Tools for the Next Generation (2013)
 29. 29. ‘’You change the rules of the game.’’
 30. 30. Think different
 31. 31. Anybody can be strategically creative. You just have to learn how. - David Kelley, IDEO
 32. 32. How?
 33. 33. Innovation Thinking Modes
 34. 34. Pirate Thinking Dream Bigger Think BigJust outside… Rangen & Ovstebo, Strategy Tools for the Next Generation (2013)
 35. 35. Studie: Hva ‘’gjør’’ innovatører?Ledere vs. Innovatører: hvordan er de ulike?Dybdeintervjuet …3000 ledere …25 entreprenører …500 Gründere
 36. 36. The Innovator’s DNA
 37. 37. Associational thinking Courage to innovate Questioning Observing Networking Experimenting
 38. 38. |
 39. 39. Ledelse av innovasjon
 40. 40. We need to open our eyes and dramatically increase our understanding andmastery of innovation.
 41. 41. Vi trengernye modeller og verktøy
 42. 42. ….som Innovasjons Pyramiden Rangen, Christian og Øvstebø, Elisabeth (2012) Working paper. BI – Norwegian Business SchoolThe Innovation Pyramid by Rangen, Christian and Ovstebo, Elisabeth is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
 43. 43. Innovasjonspyramiden• …er et verktøy for å utvikle felles språk, felles forståelse og felles action rundt innovasjon.• …er både et strategiverktøy og en gøyal prosess for å utfordre organisasjonen til å drømme større, skape endring og få innovasjon til å skje.• …sammen med ‘’visual thinking facilitation’’, hjelper bedrifter skape innovasjon i praksis.
 44. 44. Ni nivå påinnovasjon
 45. 45. 1.Design og markedsføring
 46. 46. 1. Produkt
 47. 47. 2.Produkter
 48. 48. 3. Tjenester
 49. 49. 4. Markeder, kunder og kanaler
 50. 50. 5. Teknologi
 51. 51. 6. Prosesser
 52. 52. 7. Ledelse
 53. 53. 8. Forretningsmodell
 54. 54. 9.Bransje
 55. 55. Lettere... Merkrevende Inkrementelt Radikalt Små, logiske skritt Aldri blitt gjort før
 56. 56. 2 I grupper på to, kartlegg deres innovasjons- strategi
 57. 57. Lettere... Merkrevende Inkrementelt Radikalt Små, logiske skritt Aldri blitt gjort før
 58. 58. …mer3 innovative ledere?
 59. 59. 2013 Where’s yourInnovationAcademy ?
 60. 60. Building your Innovation academy
 61. 61. Rangen, Christian and Elisabeth Ovstebo.Where’s Your Innovation Academy?(Forthcoming).
 62. 62. Lederutviklingsprogram….
 63. 63. Fra…
 64. 64. til…
 65. 65. Etter hundrevis av ledere gjennom ‘’leder og innovasjonsprogram’’…
 66. 66. ‘’The single biggest barrierto strategicinnovationis the limitsof our minds’’
 67. 67. Fra: Administrerende DirektørTil: HRRe: Merinnovasjon
 68. 68. Sette av tid tilFra: HRTil: Adm. Dir. 1 innovasjonRe: Innovasjon: jatakk. 2 Mot og fantasi til innovasjon Utvikle et 3 Innovation academy
 69. 69. Hva kan jeg gjøre…i dag..?
 70. 70. Les 2-3 utvalgte1 innovasjonsbøker
 71. 71. 2 Bli med til Cannes i september..trenger flere norske…
 72. 72. 3 Delta i Ledelse av innovasjon Les mer om årets mest spennende innovasjonsprogram her: http://engageinnovate.wordpress.com/ledelse-av-innovasjon/
 73. 73. Fra: HRTil: Adm. Dir.Re: innovasjon…..
 74. 74. Morgendagens innovatører
 75. 75. Takk for megTwitter: @engageinnovateBlog: http://wp.me/1BUWtWeb: engage-innovate.comE: christian@engage-innovate.comM. +4792415949
 76. 76. Christian RangenChristian Rangen is an author, speaker and consultant on strategy, innovation andleadership. His consulting projects focus on strategic innovation. He gives a rangeof keynote presentations across Europe. His upcoming presentations includeStrategy Tools for the Next Generation (Stavanger), Innovation and Leadership(Oslo), Innovation Pyramid at World Innovation Convention (Cannes) andSparking Strategic Innovation at Front End of Innovation (Copenhagen)He is also a full-time lecturer at BI Norwegian Business School. Here at teachesstrategic management, change management, innovation and leadership at bothexecutive and bachelor levels. His focus is innovation, change, leadership andtechnology. Using Apple, Facebook, Spotify, Amazon and Google as key learningcases, Christian teaches radical innovation and business model innovation in aneasy to understand manner. He runs an active blog at http://wp.me/1BUWt.Christian is Co-founder and Partner of Engage // Innovate – a Scandinavianthink-tank and consulting company. Here he works with senior leadership oninnovative strategic transformation. He is a gifted public speaker and presentsfrequently at international seminars and conferences. His recent keynotes onInnovation, Pirate thinking, strategy and Apple has drawn excellent reviews. Hespublishing his fourth book in 2012 with the fifth scheduled for 2013.Christian is also the happy owner of the boutique hotel Villa Vista Taiba – aparadise for passionate kitesurfers…….. and global management training campquickly in growing demand..
 77. 77. Anbefalt litteraturLes mer……http://engageinnovate.wordpress.com/tag/recommended-reading/

×