Successfully reported this slideshow.

Електроенергія. ВІЛЬНИЙ РИНОК ЧИ ПЛАНОВА ЕКОНОМІКА?

0

Share

Upcoming SlideShare
Eecu kyrchiv 07-2016-ua
Eecu kyrchiv 07-2016-ua
Loading in …3
×
1 of 10
1 of 10

Електроенергія. ВІЛЬНИЙ РИНОК ЧИ ПЛАНОВА ЕКОНОМІКА?

0

Share

Download to read offline

Електроенергія.
ВІЛЬНИЙ РИНОК ЧИ ПЛАНОВА ЕКОНОМІКА?
Презентація першjuj заступника Голови Антимонопольного комітету України Марії Ніжнік

Електроенергія.
ВІЛЬНИЙ РИНОК ЧИ ПЛАНОВА ЕКОНОМІКА?
Презентація першjuj заступника Голови Антимонопольного комітету України Марії Ніжнік

More Related Content

Електроенергія. ВІЛЬНИЙ РИНОК ЧИ ПЛАНОВА ЕКОНОМІКА?

  1. 1. 11 АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ м. Київ, 29 червня 2016 року НІЖНІК МАРІЯ - перший заступник Голови Антимонопольного комітету України Електроенергія. ВІЛЬНИЙ РИНОК ЧИ ПЛАНОВА ЕКОНОМІКА?
  2. 2. 22 Існуюча модель функціонування Оптового ринку електричної енергії та ринку енергетичного вугілля (на основі даних за І півріччя 2015 року) ПРОДАВЦІ ВУГІЛЛЯ державні шахти ДП «Вугілля України» приватні шахти імпортери ВИРОБНИКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 90% ТЕС 30,2% АЕС 55,4% ГЕС, ГАЕС 4,9% ТЕЦ 6,3% ІНШІ 1,4% ІМПОРТ Російська Федерація 1,8% ОПТОВИЙПОСТАЧАЛЬНИК ЕЛЕКТРИЧНОЇЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ Експорт електричної енергії постачання електричноїенергії П Н Т П Р Т СПОЖИВАЧІ ІМПОРТ ЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ загальна максимальна потужність, що може бути прийнята по міждержавним перетинам становить 5 750 МВт ДП “НЕК “Укренерго” Інші продавці
  3. 3. 33 Непрозоре формування прогнозних балансів Відсутність цінової конкуренції Значний рівень заборгованості Невідповідність умов договорів практиці ведення бізнесу Проблеми вугільного сектору Особливості обладнання Високий рівень зношеності основних засобів ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО СТРИМУЮТЬ РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ ТА СТВОРЮЮТЬ ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ПОРУШЕНЬ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Зволікання з відокремленням Незастосування стимулюючого регулювання Непрозорість процедури приєднання до мереж Перехресне субсидіювання Нерівність можливостей доступу до мереж ПНТ та ПРТ Недосконалість законодавства, що регулює питання відповідальності за заборгованість за електроенергію Нерівність можливостей щодо ресурсного наповнення ринку товаром Непрозоре формування ГЦС Непрозорість платежів виробникам Різна відповідальність виробників за порушення режиму роботи Диспропорції в оплаті виробникам Диспропорції в тарифах для виробників Адміністративні Економічні Технічні Політичні
  4. 4. 4 ВІДСУТНІСТЬ ЦІНОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ЦІНОВА КОНКУРЕНЦІЯ МІЖ ВИРОБНИКАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА ІМПОРТЕРАМИ - ВІДСУТНЯ Запровадити цінову конкуренцію між виробниками електроенергії та її імпортерами ПРОПОНУЄМО: ЦІНОВА КОНКУРЕНЦІЯ = СПРАВЕДЛИВА ЦІНА = СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ БЛИЗЬКО 70% ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПРОДАЄТЬСЯ В ОРЕ ЗА ПОПЕРЕДНЬО ВСТАНОВЛЕНИМИ ТАРИФАМИ
  5. 5. 5 ЕНЕРГЕТИЧНЕ ВУГІЛЛЯЕНЕРГЕТИЧНЕ ВУГІЛЛЯ ДТЕК ДП “ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ” ІМПОРТЕРИ ІНШІ ОСНОВНІ ПРОДАВЦІ ВУГІЛЛЯ ПРОПОНУЄМО: 1. Запровадити в Україні біржову торгівлю енергетичним вугіллям 2. Оптимізувати державну підтримку державних вугледобувних підприємств до рівня, який не призводитиме до спотворення конкуренції на ринку енергетичноговугілля України у відповідності до статті 18 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства ПРОЗОРА ЦІНА ВУГІЛЛЯ = ПРОЗОРА ЦІНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
  6. 6. 6 ПЕРЕХРЕСНЕ СУБСИДІЮВАННЯ ПРОПОНУЄМО: 1. Припинити (зменшити) перехресне субсидіювання через оптову ринкову ціну на електричну енергію СПРАВЕДЛИВА ЦІНА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ 2. Скасувати (зменшити) практику надання додаткових платежів виробникам, що працюють за ціновими заявками Близько 30 %- обсяг дотацій в ОРЦ За рахунок окремих виробників електроенергії виплачуються додаткові платежі їх конкурентам Регіони реципієнти спонсоруються за рахунок регіонів донорів Споживачі, що не мають пільг спонсорують пільговиків
  7. 7. 7 СТИМУЛЮЮЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОПОНУЄМО: Вжити вичерпні заходи, спрямовані на перехід на стимулююче регулювання суб'єктів природних монополій ТАРИФОУТВОРЕННЯ ЗА МЕТОДОМ “ВИТРАТИ+” ПРИЗВОДИТЬ ДО: 1. Відсутності стимулів для економії ресурсів 2. Відсутності достатніх стимулів для впровадження новітніх, удосконалених технологій 3. Можливості продажу дорогих та неякісних товарів (послуг) 4. Можливості штучного завищення витрат ЕКОНОМНЕ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СПОЖИВАЧІВ = ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ
  8. 8. 8 НЕДОСКОНАЛІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРИЄДНАННЯ ПРОПОНУЄМО: 1. Строки приєднання гармонізувати з строками, перебаченими законодавством у сфері містобудування 2. Надати замовникам послуг з приєднання, приєднання яких відповідає вимогам до стандартного приєднання, права відмовитись від надання послуги з стандартного приєднання та обрати послугу з нестандартного приєднання. 3. Впровадити обов’язок вибору електропередавальною організацією виконавця комплексу робіт із будівництва електроустановок зовнішнього електрозабезпечення замовника на конкурсних засадах. РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
  9. 9. 99 Антимонопольний комітет України http://www.amc.gov.ua/    03035, м. Київ, М СП-03680, вул. Урицького, 45 ,   телефон: (044) 251-62-62  факс: (044) 520-03-25
  10. 10. 99 Антимонопольний комітет України http://www.amc.gov.ua/    03035, м. Київ, М СП-03680, вул. Урицького, 45 ,   телефон: (044) 251-62-62  факс: (044) 520-03-25

×