Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pilot project minregion

Pilot project minregion

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pilot project minregion

 1. 1. ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ ПРОВЕДЕННЯ ПОКАЗОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ РЕНОВАЦІЇ БУДІВЛІ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
 2. 2. За підтримки проєкту «Реформи у сфері енергоефективності в Україні», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Київ 2020 ПРОВЕДЕННЯ ПОКАЗОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ РЕНОВАЦІЇ БУДІВЛІ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ
 3. 3. 01/ ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ В рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом Україна зобов’язалась гармонізувати національне законодавство до законодавства ЄС, в тому числі у сфері енергоефективності (Директива 2012/27/ЄС «Про енергоефективність»). Зокрема ст. 5 («Показова роль будівель державних органів»), зобов’язує Україну проводити реновацію 1% загальної площі опалюваних/охолоджуваних будівель центральних органів влади на рік з метою приведення їх до мінімальних вимог щодо енергоефективності. На реалізацію положень ст. 5 Директиви 2012/27/ЄС «Про енергоефективність» було запроваджено Пілотний проєкт «Проведення показової комплексної реновації будівлі Міністерства розвитку громад та територій України». ПРОВЕДЕННЯ ПОКАЗОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ РЕНОВАЦІЇ БУДІВЛІ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
 4. 4. ФІНАНСУВАННЯ Кошти державного бюджету та грантові кошти ВИКОНАВЕЦЬ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ МБО «Фонд Східна Європа» ЗАМОВНИК/ БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ДП «Укркомунобслуговування» ГРАНТОДАВЕЦЬ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Рік побудови Реконструкція утеплення зовнішніх стін, заміна вікон Термін реалізації проєкту 1967 2012 2018 2020 Опалювальна площа [м2 ] Опалювальний об’єм [м3 ] Кількість поверхів Основний матеріал стін КЕРАМІЧНА ЦЕГЛА 7+1 6 980 2 115
 5. 5. Діаграма Сенкі Поточне споживання енергії Загальне споживання енергії 266 665 кВт/год Теплова енергія 56% 150 082 кВт/год Опалення 150 082 кВт/год Інше 32% 86762 кВт/год Система кондиціювання 5% 14805 кВт/год Освітлення 6% 15016 кВт/год Електроенергія 44% 116 584 кВт/год
 6. 6. ФАЗА ІІ Розробка проектно-кошторисної документації по заходам з комплексної реновації будівлі Встановлення індивідуального теплового пункту з погодозалежним регулюванням Закупівля обладнання для сонячної електричної станції Встановлення демонстраційного обладнання з велогенератором Підключення модульного теплового пункту до дистанційної системи диспетчеризації Впровадження інформаційної системи моніторингу показників енергозабезпечення будівлі Капітальний ремонт системи вентиляції Модернізація системи опалення Модернізація системи освітлення Капітальний ремонт системи електропостачання з використанням альтернативних джерел енергії (енергія сонця) Утеплення перекриття горища ФАЗА І ЗАВЕРШЕНА В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ           
 7. 7. ПОЧАТКОВІ УМОВИ Споживання енергії 266 665 кВт・год /рік (38,0 кВт・год /м3 рік) Базова лінія cпоживання енергії 348 282 кВт・год /рік (49,9 кВт・год /м3 рік) Викиди СО2 139,43 т ПАКЕТ ЗАХОДІВ І Фаза І Пілотного проєкту Модернізація ІТП Інформаційна система моніторингу енергоспоживання Демонстраційне обладнання Інвестиції 1 024 700 грн Скорочення споживання 15% Заощадження 55 000 грн 2018–2019 2017 ПАКЕТ ЗАХОДІВ ІІ Фаза ІІ Пілотного проєкту Сонячна електростанція на боковому фасаді Модернізація системи опалення Модернізація системи освітлення Капітальний ремонт системи вентиляції Утеплення та підсилення перекриття горища 4 153 200 грн 22,65% 188 000 грн 2020  Сьогодні               ДОРОЖНЯ КАРТА РЕНОВАЦІЇ Мінрегіон GI Z GI Z
 8. 8. ПАКЕТ ЗАХОДІВ ІІІ Перспектива Заміна/ремонт вікон Утеплення зовнішніх стін 6 985 000 грн 12% 43 600 грн Як тільки вікна чи зовнішні стіни потребуватимуть ремонту ПАКЕТ ЗАХОДІВ ІV Перспектива Сонячна електростанція на покрівлі 1 100 000 грн 6,5% 22 000 грн 2025 – 2030 Мета          ПІСЛЯ ВСІХ ЗАХОДІВ Споживання енергії 152 6140 кВт・год /рік (21,80 кВт・год /м3 рік) Викиди СО2 92,52 т Скорочення викидів СО2 46,91 т
 9. 9. 01/ ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ 02/ ЗАГАЛЬНА ОЧІКУВАНА РІЧНА ЕКОНОМІЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СКЛАДЕ ОРІЄНТОВНО 235 ТИС ГРН/РІК За тарифами станом на вересень 2019 року прогнозована економія бюджетних коштів від скорочення споживання електроенергії складе біля 33 485 грн/рік, від споживання теплової енергії — 201 985 грн/рік. Разом з економічним ефектом буде досягнуто й інші ефекти від реалізації енергоефективних заходів, а саме — покращення комфорту перебування в приміщенні та досягнення нормативних параметрів якості повітря (на сьогоднішній день концентрація СО2 в повітрі перевищує допустимий рівень у 2–3 рази), соціальний та екологічний ефекти. ЕФЕКТИВНІСТЬ РІШЕНЬ ПРОЄКТУ
 10. 10. 160 000 80 000 120 000 40 000 0 -235 000 грн на рік Скорочення витрат Теплова енергія Електрична енергія Споживання електричної енергії до модернізації 116 584 кВт・год/рік Споживання електричної енергії після модернізації Економія споживання електричної енергії Економія споживання теплової енергії Відносно базової лінії: 128 929 кВт・год/рік або -56% 104 408 кВт・год/рік 12 176 кВт・год/рік -10% 47 311 кВт・год/рік -32% Cпоживання теплової енергії до модернізації Базова лінія: 231 699 кВт・год/рік 150 081 кВт・год/рік Споживання теплової енергії після модернізації 102 770 Вт・год/рік
 11. 11. 01/ ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ 03/ 1 Підготовка опису проєкту та обгрунтування планової вартості Отримання рішення від Донора ІНІЦІАЦІЯ 3 Визначення відповідальних осіб зі сторони Виконавця, Бенефіціара/реципієнта Створення робочої групи Заключення грантової угоди Підписання меморандумів Реєстрація/перереєстрація проєкту міжнародної технічної допомоги Рішення про початок реалізації проєкту ЗАПУСК 2 Енергетичний аудит будівлі Концепція рішень з енергоефективності ПІДГОТОВКА ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ПРОЄКТУ          
 12. 12. 4 Уточнення концепції рішень з енергоефективності Розробка проектно- кошторисної документації Закупівлі виконання будівельно-монтажних робіт (далі – БМР) Отримання доступу до об’єкту для підрядних організацій Виконання БМР Приймання виконаних БМР внутрішньою комісією Передача результатів проєкту Реципієнту/бенефіціару РЕАЛІЗАЦІЯ 5 Аудит проєкту грантодавцем ЗАКРИТТЯ 6 Верифікація досягнення економії ЕКСПЛУАТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ         
 13. 13. 01/ ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ 04/ РОБОЧА ГРУПА ВСІ КЛЮЧОВІ РІШЕННЯ З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ЗАСІДАННЯХ РОБОЧОЇ ГРУПИ ТА ФІКСУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНИМ ПРОТОКОЛОМ Для координації зусиль учасників пілотного проєкту була створена та успішно працює спільна робоча група з представників Мінрегіону, GIZ, МБО «Фонд Східна Європа», ДП «Укркомунобслуговування» (балансоутримувач будівлі). Залучення вищезазначених спеціалістів до складу робочої групи є ключем до успіху належної комунікації в проєкті та прийняття якісних управлінських рішень.
 14. 14. Координатор Фінансовий Донор Бенефіціар GIZ т.в.о. Державного секретаря Генеральний директор Директорату енергоефективності Департамент адміністративно- організаційного забезпечення Мінрегіону Фінансовий департамент Департамент містобудування, архітектури та планування територій Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції МІНРЕГІОН         Координатор Юрист Виконавець грантової угоди ФОНД СХІДНА ЄВРОПА   Директор Юрист Балансоутримувач будівлі УКРКОМУН- ОБСЛУГОВВАННЯ  
 15. 15. 01/ ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ 05/ ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ Визначення базових показників будівлі та формування пропозицій щодо заходів з підвищення енергоефективності будівлі. Розрахунок потенціалу економії енергії, сум витрат і фінансових показників для кожного визначеного заходу. 1
 16. 16. A ≤ -50% D ≤ 25% B ≤ -10% E ≤ 50% C ≤ 0% C F ≤ 75% G > 75% Рівень енергоефективності за результатами енергоаудиту * *Розраховано за енергопотребою у відповідності до ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»
 17. 17. ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЛІ Обстеження будівлі з метою визначення її несучої здатності та стійкості в наслідок реалізації заходів з підвищення енергоефективності (додаткове навантаження на несучі конструкції від матеріалів та обладнання). 2
 18. 18. КОНЦЕПЦІЯ ПРОЄКТНИХ РІШЕНЬ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ПРОЄКТНИХ РІШЕНЬ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ: Вартість впровадження Прогнозована річна економія Термін окупності Технічна можливість/ складність впровадження 3    
 19. 19. 01/ ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ 06/ СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ ФАЗА I -5% Скорочення споживання теплової енергії Впровадження інформаційної системи моніторингу показників енергозабезпечення будівлі 
 20. 20. СОНЯЧНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПУНКТ - 6.5% Скорочення споживання електричної енергії -10% Скорочення споживання теплової енергії Закупівля обладнання для сонячної електричної станції Встановлення індивідуального теплового пункту з погодозалежним регулюванням  
 21. 21. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ По-поверхова канальна система вентиляції з рекуперацією Досягнення нормативного повітрообміну 01/ ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ 07/ РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ ФАЗА II -5% Скорочення споживання теплової енергії  
 22. 22. СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ Світлодіодні панелі Датчики присутності Встановлення електронних термоголовок Програмування Дистанційне керування -8% Скорочення споживання електричної енергії -3.7% Скорочення споживання електричної енергії     
 23. 23. ВЕРИФІКАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЇ СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА ПЕРІОД ЛИСТОПАД — ГРУДЕНЬ 2019 01/ ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ 08/ ЕКСПЛУАТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЄКТУ Листопад 2019 Грудень 2019 –19% 8006 грн –25% 9445 грн
 24. 24. -21% Середня загальна економія споживання теплової енергії 17 451 Загальне скорочення витрат [грн]
 25. 25. ВИДАВНИК Проєкт «Реформи у сфері енергоефективності в Україні»,що виконується GIZ за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) Юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Антоновича, 16Б +38 044 594 07 60 +38 044 594 07 64 www.giz.de/ukraine-ua АВТОР Максим Ремез, консультант проєкту ДИЗАЙН Андрій Паламарчук ФОТО © GIZ ДРУК ТОВ «Смарт Продакшн Кампані» © 2020

×