Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

M. finansuvannia enerhoefektyvnosti v budivliakh

У презентації розглянуто алгоритм підготовки стратегії реновації будівель. Описано програми з залучення інвестицій, механізми та інструменти фінансування енергоефективних будівель у країнах ЄС. Представлено результати дослідження доступних фінансових механізмів в Україні

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

M. finansuvannia enerhoefektyvnosti v budivliakh

  1. 1. Механізми фінансування енергоефективності в будівлях начальник Юридичного управління Держенергоефективності Малая Марія
  2. 2. АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ СТРАТЕГІЇ РЕНОВАЦІЇ БУДІВЕЛЬ
  3. 3. ПРОГРАМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕЕ БУДІВЕЛЬ У КРАЇНАХ ЄС •Оцінка бар'єрів •Оцінка державного/місцевого законодавства та умов •Використання технічної допомоги для розробки програми 1. Запровадження програм та встановлення цітей і приоритетів •Визначення цільових категорій будівництва •Визначення бенефіціарів та реціпієнтів 2. Визначення відповідних будівель та кінцевих отримувач •Визначення цілей енергозбереження та використання ВДЕ •Визначення пакету заходів та оцінка варіантів для глубокої реновації •Визначити критерії прийнятності та бажаних супутніх вигод 3. Визначення цільового рівня модернізації та енергозбреження •Вибір варианту реалізації •Оцінка окремих фінансових механізмів •Оцінка можливих варіантів підтримки •Обрання правильних варіантів 4. Вибір фінансового механізму •Допомога у розвитку проекту •Сертифікація та попередній відбір виконавця •Підтримка розвитку сталої мережі енергопостачання 5. Вибір супутніх заходів •Посилання до керівництва ЄС щодо моніторингу та оцінки •Розробка логічної послідовної моделі •Визначення відповідних індикаторів 6. Розробка цілей та індикаторів програми
  4. 4. ПРОГРАМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕЕ БУДІВЕЛЬ У КРАЇНАХ ЄС •Визначення процессів та графіку •Визначення критеріїв оцінки проекту •Визначення інформації, яка повинна бути надана учасниками 7. Процес запуску програми •Використовувати попередні кроки для вибору проекту •Встановлення відповідних меж для вибору проекту 8. Відбір проектів •Оцінка варіантів використання коштів •Гарантія виконання 9. Оплата •Оцінка варіантів моніторингу проектів •Розробка плану вимірювать і верифікації 10. Моніторинг виконання індивідуальних проектів •Посилання до керівництва ЄС щодо моніторингу та оцінки •Прийняття вимог до конкретної програми 11. Оцінка ефективності програми
  5. 5. МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ ЕЕ БУДІВЕЛЬ У КРАЇНАХ ЄС БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВННЯ ДЕРЖАВНІ ТА МУНІЦІПАЛЬНІ ПРОГРАМИ НАЦІОНАЛЬНІ ФОНДИ ЕЕ ТА ФОНДИ ЗГУРТУВАННЯ ЄС КОМБІНОВАНІ МЕХАНЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЕСКО-КОНТРАКТІНГ ДПП КРЕДИТНІ ПРОГРАМИ ГАРАНТІІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ІНОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ (КРАУФАНДИНГ, Р2Р)
  6. 6. ДОСТУПНІ ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ В УКРАЇНІ БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВННЯ ДЕРЖАВНІ ТА МУНІЦІПАЛЬНІ ПРОГРАМИ НАЦІОНАЛЬНІ ФОНДИ ЕЕ, БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА ЄС КОМБІНОВАНІ МЕХАНЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЕСКО-КОНТРАКТІНГ ДПП (СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ) КРЕДИТНІ ПРОГРАМИ ГАРАНТІІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ІНОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ (ТРАСТОВІ ФОНДИ)
  7. 7. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! начальник Юридичного управління Держенергоефективності Малая Марія

×