Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inventarnyy opys budivel' ts ovv

47 views

Published on

Розрахунок економії від реалізації проекту з реновації громадської будівлі Цельскій дім. Модель фінансування проекту. Основні цілі реновації та прелік запропнованих заходів. Деталі реалізації проекту.

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inventarnyy opys budivel' ts ovv

 1. 1. Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів виконавчої влади за січень-листопад, 2019 року
 2. 2. Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року ЗМІСТ ВСТУП......................................................................................................................................................................................3 1. Методологія..............................................................................................................................................................4 2. Аналіз рейтингу енергоефективності будівель..........................................................................................5 2.1 Загальна теплова енергія..................................................................................................................................5 2.2 Електроенергія...............................................................................................................................................................................7 2.3 Холодна вода..................................................................................................................................................................................8 Висновки.............................................................................................................................................................................................9 Додаток 1.........................................................................................................................................................................................10
 3. 3. Рейтинг енергоефективності використання енергоресурсу дозволяє користувачу оцінити рівень споживання обраного ресурсу (теплова енергія, газ, електроенергія, холодна вода) його будівлею в порівнянні з іншими типовими будівлями групи, до якої відноситься його будівля. У відповідності до того, в якому положенні щодо споживання відповідного енергоресурсу знаходиться його будівля, енергоменеджер установи може оцінити причини позиції його будівлі в рейтингу та спланувати дії щодо покращення енергоспоживання на об’єкті. Енергоменеджер будівлі може посилатися на рейтинг при виконанні запитів з пропозиціями щодо виконання відповідних заходів на об’єкті, або ж переймати кращі практики установ, які в рейтингу енергоефективності знаходяться на найвищих позиціях. ВСТУП Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року
 4. 4. Рейтинг формується на основі фактичних даних щодо споживання енергоресурсу на об’єкті. У межах рейтингу порівнюються будівлі однієї категорії на одному часовому діапазоні, тобто будівлі оцінюються за єдиних умов. При цьому оцінюється питоме споживання, що враховує різницю між розміром та складовими будівлі та відповідно різницю в потребах енергоресурсу: - теплова енергія: кВт*год/м3 (споживання тепла віднесене до опалювального об’єму); - газ: м3 газу/м3 (споживання газу віднесене до опалювального об’єму); - загальна теплова енергія: кВт*год/м3 (споживання тепла та газу віднесене до опалювального об’єму); - електроенергія: кВт*год/м2 (споживання електроенергії віднесене до загальної площі будівлі); - холодна вода: м3/1 особа (споживання холодної воді віднесене до кількості споживачів). Для формування рейтингу береться сумарне споживання енергоресурсу з початку поточного року до останнього завершеного місяця поточного року. У даному рейтингу будівлі поділені на 4 категорії відповідно до споживання ресурсів. Для більш наглядної оцінки, кожній категорії присвоєно колір, який вказує на місце знаходження будівлі в рейтингу: - зелений колір: питоме споживання енергоресурсу будівлею менше за середнє в межах обраної групи на більше ніж 50%. Найбільш енергоефективні будівлі; - жовтий колір: питоме споживання енергоресурсі будівлею нижче за середнє у межах обраної групи, але не більше ніж на 50%. В цілому споживання в будівлі знаходиться на прийнятному рівні в порівнянні з іншими будівлями групи; - помаранчевий колір: питоме споживання енергоресурсу будівлею вище за середнє у межах обраної групи, але не більше ніж на 50%. При знаходженні будівлі у вказаній групі не зайвим буде потурбуватися щодо пошуку можливостей зменшення споживання; - червоний колір: питоме споживання енергоресурсу будівлею більше за середнє у межах обраної групи на 50%. При знаходженні будівлі у вказаній групі варто турбуватися про пошук можливостей зниження споживання. Враховуючи вищесказане можна зробити висновок, що розміщення будівлі на певному місці в рейтингу є об’єктивним, та при значному споживанні (знаходженні будівлі в червоній зоні) присутні вагомі на те причини, які необхідно виявити та вплинути на них. 1. Методологія Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року
 5. 5. Аналізуючи рейтинг енергоефективності будівель в розрізі споживання теплової енергії за листопад 2019 року (додаток 1) можна відзначити будівлі, які мають значне споживання. Найбільше питоме споживання має будівля клубу Кабінету Міністрів України (рис. 1). Таке значне споживання пояснюється конструктивними особливостями будівлі, зокрема будівля має великий об’єм, дах будівлі має форму куполу з покриттям зі скла, що в свою чергу призводить до значних втрат тепла. Порівнюючи рейтинг споживання за 2019 рік з рейтингом попередніх років можна помітити, що будівля клубу знаходиться в ієрархії на тому ж місці, що й в попередні роки. А тому можна стверджувати, що відповідних заходів щодо зменшення тепловтрат вказаної будівлі за останній рік, скоріш за все, не відбувалося. Аналогічна ситуація й з будівлею Міністерства соціальної політики України, огороджувальні конструкції якої мають велику площу скління, в результаті чого відбуваються значні тепловтрати й будівля потребує великих витрат тепла на обігрів приміщень. Слід відмітити, що в рейтингу присутні будівлі, які значно змінили свою позицію в рейтингу за 2019 рік в порівнянні з попередніми періодами 2016-2018 рр. в сторону зменшення споживання. Так, за 2016-2018 роки будівлі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками знаходилися в кінці рейтингу, споживаючи значний обсяг тепла. В рейтингу за 2019 рік вказані будівлі покращили свою енергоефективнсіть і наразі знаходяться в середині списку, маючи питоме споживання тепла нижче середнього у межах групи будівель. Це може свідчити про те, що у відношенні до вказаних будівель за останній рік проводились певні дії щодо скорочення споживання. 2. Аналіз рейтингу енергоефективності будівель 2.1 Загальна теплова енергія Рисунок 1 – Найбільш енергозатратні будівлі в розрізі споживання теплової енергії відповідно до рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року (листопад 2019) Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року
 6. 6. До будівель із найменшим споживанням тепла (зелена зона рейтингу) відносяться чотири будівлі Кабінету Міністрів України та будівля Головного територіального управління юстиції у м. Київ. Вказані будівлі мають споживання нижче за середнє значення у межах групи будівель більше ніж на 50%. Це означає, що будівлі є найбільш енергоефективними серед будівель центральних органів державного управління, що беруть участь в аналізі. Слід відмітити, що в порівнянні з попереднім аналізом споживання теплової енергії будівлями за період 2016-2018 роки, вказані будівлі орієнтовно знаходяться на тих самих позиціях, що й в попередньому рейтингу. Можна зробити висновок, що у будівлях підтримується стабільно низький рівень споживання тепла, необхідного для обігріву будівель. Що стосується будівель, які знаходились на початку рейтингу 2016-2018 років, а саме будівлі Державної служби фінансового моніторингу України та будівлі Міністерства енергетики та захисту довкілля України (вул. Хрещатика, 30), то в рейтингу 2019 року вказані будівлі дещо втратили позиції. Будівлі все ще знаходяться в верхній частині рейтингу зі споживанням нижчим за середнє по групі, але не більше ніж на 50% (жовта група). Це свідчить про те, що вказані будівлі є досить енергоефективними в порівнянні з іншими будівлями рейтингу, однак мають потенціал для контролю за споживанням, адже будь яке зміщення у рейтингу в сторону червоної зони є ознакою збільшення споживання в порівнянні з попередніми періодами, або ж відсутністю дій щодо скорочення споживання в порівнянні з іншими будівлями, в яких відбуваються відповідні заходи. Рисунок 2 – Найбільш енергоефективні будівлі в розрізі споживання теплової енергії відповідно до рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року (листопад 2019) Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року
 7. 7. Аналіз рейтингу енергоефективності будівель в розрізі споживання електроенергії показав, що будівлі Міністерства фінансів України, Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Антимонопольного комітету України, Міністерства соціальної політики України та Державної служби фінансового моніторингу знаходяться в червоній зоні, що свідчить про те, що вказані будівлі є найбільш енергозатратними з переліку будівель, що аналізуються. При цьому слід відмітити що всі будівлі окрім будівлі Антимонопольного комітету України, за попередній період 2016-2018 також знаходились в кінці рейтингу. При цьому будівля Антимонопольного комітету знаходилася в середині рейтингу зі споживанням 55,35 кВт*год/м2. За 2019 рік питоме споживання зросло до 83,59 кВт*год/м2, враховуючи те, що рік ще не завершився. Мають бути об’єктивні причини подібного зростання. В той же час, знаходження інших будівель в кінці рейтинг з року в рік говорить про необхідність пошуку шляхів скорочення споживання за рахунок втілення енергозберігаючих заходів на об’єктах. 2.2 Електроенергія Рисунок 3 – Найбільш енергозатратні будівлі в розрізі споживання електроенергії відповідно до рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року (листопад 2019) 108,87 Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року
 8. 8. У результаті побудови рейтингу енергоефективності будівель в розрізі споживання холодної води до червоної зони рейтингу найбільш енергозатратних будівель потрапили 7 будівель (рис. 4). Слід відмітити, що більшість із них в порівнянні з попередніми періодами залишились в кінці рейтингу, однак будівлі Міністерства енергетики та захисту довкілля України (вул. Б. Хмельницького, 4) та Міністерства юстиції України (корпус 2 по вул. Городецького, 13) раніше (в період 2016-2018) знаходились в середині рейтингу, маючи питоме споживання менше аніж є на сьогоднішній день (звітний період 2019 року ще не завершився). Це свідчить про необхідність оцінки факторів, що вплинули на підвищення споживання холодної води на об’єктах та проведення дій щодо його зниження. Однією з причин можливого зміщення будівель в кінець рейтингу може бути бездіяльність. Якщо в інших будівлях будуть проведені заходи із скорочення споживання енергоресурсу, то ці будівлі змістяться в напрямку найбільш енергоефективних. Відповідно, будівлі в яких не проводилося заходів за період, що аналізується, залишаться зі сталим споживання енергоресурсу та змістяться в кінець рейтингу. Рисунок 4 – Найбільш енергозатратні будівлі в розрізі споживання холодної води відповідно до рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року (листопад 2019) 2.3 Холодна вода Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року
 9. 9. Аналізуючи діаграми кожного місяця можна помітити зміщення певних будівель за категоріями та оцінювати вплив заходів на об’єкті на загальне положення щодо споживання ресурсів будівлею в рейтингу енергоефективності. У разі зміщення будівель в бік червоної зони не зайвим буде додатково оцінити характер споживання відповідного енергоресурсу на об’єкті та за можливості запланувати заходи щодо його скорочення. Після закінчення ж звітного періоду можна буде порівняти споживання за повний 2019 рік з попередніми періодами й провести аналіз щодо будівель, в яких відбулося скорочення споживання енергоресурсів за обраний період в порівнянні з попереднім аналогічним періодом. Висновки Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року
 10. 10. Додаток 1 Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року
 11. 11. Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року
 12. 12. Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року
 13. 13. Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року
 14. 14. Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року
 15. 15. Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року
 16. 16. Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року
 17. 17. Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року
 18. 18. Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів державного управління за завершені місяці поточного року

×