Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Transforming Tommy Hilfiger A w/ McKinsey GE-matrix

725 views

Published on

Presentatie McKinsey / GE-matrix a.d.h.v. Harvard Business Case: Transforming Tommy Hilfiger A. Advanced Business Creation

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Transforming Tommy Hilfiger A w/ McKinsey GE-matrix

  1. 1. Management School Toepassing McKinsey GE matrix op ‘Transforming Tommy Hilfiger A’ 19-03-2015 Willem Leijgraf & Stijn Tromp
  2. 2. GE/McKinsey-matrix
  3. 3. GE/McKinsey-matrix • Portfolioanalyse – Verzameling van SBU’s • Essentie van de matrix – Analyseer in welke SBU’s meer/minder investeren – Groeistrategieën nieuwe SBU’s toe te voegen aan portfolio – Beslissen welke SBU’s moeten/kunnen worden afgestoten/afgebouwd • Bepaling kracht van de SBU (o.a.) – Marktaandeel (groei) – Kwaliteit – Winstmarges • Bepaling aantrekkelijkheid van de markt (o.a.) – Grootte – Marktgroei – Winstgevendheid
  4. 4. GE/McKinsey-matrix t.a.v. Case Retail EU Whol. EU Whol. US Outlet US
  5. 5. Feedback & Discussievraag Vragen? Discussievragen: 1. Welke model/methode zouden jullie hanteren om de marktaantrekkelijkheid te bepalen? 2. Wat zouden jullie doen met de ‘zwakkere’ SBU van Tommy?

×