Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Uusiutuva energia
energiakatselmuksissa
24.1.2017
Juha Toivanen, Energiavirasto
Energiakatselmustoiminta Suomessa
2
Vapaaehtoinen
katselmustoiminta
Suuren yrityksen
energiakatselmus
• Vuoden 2015 alussa voimaan tullut energiatehokkuuslaki velvoittaa
suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmukse...
• Motivan mallien mukaiset energiakatselmukset
– Useita energiakatselmus ja –katsastusmalleja
• kiinteistöille
• teollisuu...
• Energiakatselmuksilla pyritään energiasäästöjen (MWh ja €) lisäksi
vähentämään energiankäytön aiheuttamia CO2-päästöjä.
...
• Uusiutuvien energialähteiden käytön mahdollisuudet ja kannattavuus
on tarkasteltava kohteissa, joissa on
– sähkölämmitys...
• Esimerkkejä katselmuksissa tehtävistä uusiutuvien energialähteiden
tarkasteluista:
– Fossiilisen polttoaineen (esimerkik...
• TEM voi myöntää harkinnanvaraista investointitukea yrityksille ja
yhteisöille hankkeisiin, jotka edistävät energiansääst...
9
Kiitos!
Juha Toivanen
juha.toivanen@energiavirasto.fi
029 5050 083
http://www.energiavirasto.fi/energiakatselmustoiminta
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa

Energiaviraston ajankohtaispäivä 24.1.2017
Yli-insinööri Juha Toivanen

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa

 1. 1. Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 24.1.2017 Juha Toivanen, Energiavirasto
 2. 2. Energiakatselmustoiminta Suomessa 2 Vapaaehtoinen katselmustoiminta Suuren yrityksen energiakatselmus
 3. 3. • Vuoden 2015 alussa voimaan tullut energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein, ensimmäisen kerran 5.12.2015 mennessä. • Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön. • Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä. • Lisätietoja: http://www.energiavirasto.fi/suurten-yritysten-pakolliset- katselmukset Suuren yrityksen energiakatselmukset 3
 4. 4. • Motivan mallien mukaiset energiakatselmukset – Useita energiakatselmus ja –katsastusmalleja • kiinteistöille • teollisuudelle • prosessiteollisuudelle • voimalaitoksille • Kuljetusketjuille • uusiutuvan energian kuntakatselmukselle – Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää tukea kunnille ja PK-yrityksille • Vuonna 2016 kunnille sekä pk-yrityksille tuki on 50 % ja kaikille kunnille uusiutuvan energian kuntakatselmustuki on 60 %. Vapaaehtoinen katselmustoiminta 4
 5. 5. • Energiakatselmuksilla pyritään energiasäästöjen (MWh ja €) lisäksi vähentämään energiankäytön aiheuttamia CO2-päästöjä. • Toimenpiteen vaikutuksia arvioitaessa tulee energiansäästön ohella muut mahdolliset hyödyt, jotka voivat edistää toimenpiteen toteutumista. • Energiansäästötoimenpiteiden seurauksena saatavia hyötyjä voivat olla kustannus- ja energiansäästöjen lisäksi esimerkiksi uusiutuvan energian käytön lisääminen, tuotteen laadun paraneminen tai kunnossapitokustannusten pienentyminen. Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 5
 6. 6. • Uusiutuvien energialähteiden käytön mahdollisuudet ja kannattavuus on tarkasteltava kohteissa, joissa on – sähkölämmitys tai – käytetään fossiilisia polttoaineita joko lämmön ja/tai sähkön tuotannossa tai prosessissa. • Voimalaitosanalyyseissä ei kuitenkaan edellytetä tarkasteltavan voimalaitoksen pääpolttoaineen vaihtomahdollisuuksia uusiutuville energiamuodoille. Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 6
 7. 7. • Esimerkkejä katselmuksissa tehtävistä uusiutuvien energialähteiden tarkasteluista: – Fossiilisen polttoaineen (esimerkiksi öljy) korvaaminen puuperäisellä polttoaineella (esimerkiksi hake). – Lämpöpumppujen hyödyntäminen rinnakkaisena tai pääasiallisena lämmöntuotantomuotona tai lämmön talteenotossa. • Lämpöpumppujen kannattavuus tarkastellaan aina sähkölämmityskohteissa ja muissa kohteissa, mikäli arvioidaan ko. vaihtoehtojen olevan taloudellisesti kannattavia. • Aurinkoenergian, biokaasun ja muiden uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen tarkastelut voidaan sisällyttää energiakatselmukseen, jos arvioidaan, että ko. vaihtoehdot ovat kohteelle taloudellisesti kannattavia. Uusiutuvien energialähteiden tarkastelut 7
 8. 8. • TEM voi myöntää harkinnanvaraista investointitukea yrityksille ja yhteisöille hankkeisiin, jotka edistävät energiansäästöä tai edistävät uusiutuvan energian käyttöä. – Selvityshankkeet (energiakatselmukset ja –analyysit) – Energiatehokkuusinvestoinnit – Uusiutuvan energian käyttöön liittyvät investoinnit • pienet lämpökeskukset • pienet sähköntuotantohankkeet • polttoaineen tuotantohankkeet • uuden teknologian demonstraatiohankkeet • Lisätietoja: http://tem.fi/energia-ja-investointituet Energia- ja investointituet 8
 9. 9. 9 Kiitos! Juha Toivanen juha.toivanen@energiavirasto.fi 029 5050 083 http://www.energiavirasto.fi/energiakatselmustoiminta

×