Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen

Energiaviraston ajankohtaispäivä 24.1.2017
Johtava asiantuntija Kari Lavaste

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen

 1. 1. Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 24.1.2017 Kari Lavaste
 2. 2. • Mistä kyse? • Kenelle suunnattu? • Miten tuki lasketaan? • Todentajaksi hakeutuminen • Tukimäärät • Aikataulu 2 Kompensaatiotuki:
 3. 3. 3 Mistä on kyse? voimalaitos sähkö tehdas Päästökaupan suorat kustannukset: • Koskee kaikkia päästökaupan piirissä olevia toimijoita • € /päästötonni Päästökaupan epäsuorat kustannukset: • Energiantuotannon päästöjen kustannukset siirtyvät sähkön hintaan • Koskee kaikkia sähkönkuluttajia • € /MWh tuotanto
 4. 4. • Energiaintensiivinen teollisuus, globaali toimiala: – Eivät kykene siirtämään päästöoikeuden hintaa lopputuotteen hintaan – Riskinä hiilivuoto • Komission suuntaviivat mahdollistavat kustannusten kompensoinnin kansallisella tasolla vuoteen 2020 saakka • Suomessa tukijärjestelmää esitetään vuosille 2016-2020 • Tukeen oikeutettu: – (Mekaaninen) massa- ja paperiteollisuus – Kemianteollisuuden toimialoja – Metalliteollisuuden toimialoja – Tietyt osat toimialasta Ensiömuovin valmistus – Tekstiiliteollisuuden toimialoja Eivät pelkästään päästökaupan piiriin kuuluvia toimijoita • Tukea maksetaan sähkönkäytön perusteella 4 Kenelle tuki on suunnattu?
 5. 5. Tuen hakeminen ja tarvittavat tiedot I • Energiavirasto on tuen laskemisesta ja myöntämisestä vastaava viranomainen • Todentajilla keskeinen rooli tukijärjestelmän laadunvarmistajina • Tuen hakijalta edellytettäviä tietoja, joiden tulee olla todennettuja: – Toimiala, jonka alle tuettava tuote kuuluu (kompensaatiolain liite 1) – Tuotanto (tonnia/vuosi) tai sähkönkulutus (MWh/vuosi) laissa määritellyn viitejakson ajalta – Tarkasteluvuoden tuotanto tai sähkönkulutus Edellytettäviä todennettavia tietoja tullaan täsmentämään asetuksella • Lisäksi tuen määrän laskennassa huomioidaan: – Vertailuarvo sähkönkulutuksen tehokkuudelle – Päästöoikeuden hinta – Kansallinen tuki-intensiteetti (laskeva kerroin 0,4 -> 0,375) – CO2 päästökerroin (vakio 0,67) 5
 6. 6. • Tuen määrä lasketaan suurimmalla osalla laitoksia lain 5 § 2 mom kaavan mukaan • Amaxt = Ait * Ct * Pt-1 * EF * (BEC – 1 GWh) • Ait = Tarkasteluvuoden tuki-intensiteetti (2016: 0,4) • Ct = Hiilidioksidin päästökerroin (0,67) • Pt-1 = EU:n päästöoikeuksien termiinihinta (2016: oletus 7,72 €/tCO2) • EF = sähkönkulutuksen tehokkuuden toissijainen vertailuarvo (0,8) • BEC = sähkönkulutuksen perustaso (esimerkkilaitos 400 GWh, keskisuuri) • Esimerkkilaitoksen tukimäärä 2017: n. 660 t€ • Jos sähkön kulutus 2 GWh, tukimäärä 2017 n. 1600 €. Tuen määrä 6
 7. 7. • Kaksi tapaa – Energiaviraston hyväksymispäätöksellä pk-kompensaatiotuen todentajaksi – Laajentamalla päästökauppalain tai tuotantotukilain mukaisesti hyväksytyn ja akkreditoidun todentajan pätevyysaluetta • Hakeminen – Hakemus Energiavirastoon, haetaan toista yllä mainituista määräajaksi – Hakemus pätevyyden arvioimisesta FINASille – Energiaviraston tilapäinen hyväksyminen – FINASin lausunto tai akkreditointipäätös – Hakemus EV:oon (toist. voimassa oleva hyv.)  Energiaviraston hyväksymispäätös • Pätevyysalueet tullaan määrittelemään kompensaatioasetuksessa  tukikelpoiset toimialat 7 Todentajaksi hakeutuminen
 8. 8. • Laki ja asetus päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta: – Laki hyväksytty Eduskunnassa 13.12.2016. Laki tulee voimaan erillisellä asetuksella, kun EU:n komissio antanut notifikaatiopäätöksen. – Notifikaatiopäätös tulossa vuoden 2017 alkupuolella – Asetus valmisteilla, tulee voimaan samoihin aikoihin kuin laki Aikataulusta I 8
 9. 9. • Tuen hakeminen ja hakemusten käsittely tapahtuu Energiaviraston SATU- järjestelmässä (Sähköinen asiointijärjestelmä tuotanto- ja kompensaatiotuille). • Toiminnanharjoittajat toimittavat perustiedot ja valtuutukseen liittyvät tiedot Energiavirastoon kesän aikana. • Tarkemmat ohjeet tästä tulevat kevään aikana. • Tavoite: heinäkuun loppuun mennessä SATU valmis ja elokuussa SATUun voisi jättää tukihakemuksia. • Hakemuksen jättämisen takaraja määritellään asetuksessa. Asetus annetaan alkuvuodesta. • Asioista tiedotetaan sitä mukaa kuin ne etenevät. Tiedotteet lähetetään mm. sähköpostiviesteinä tukeen oikeutettujen yritysten yhteyshenkilöille. • Tietoa löytyy myös osoitteesta www.energiavirasto.fi/kompensaatiotuki Aikataulusta II 9
 10. 10. Kiitos mielenkiinnosta! Johtava asiantuntija Kari Lavaste Kari.lavaste@energiavirasto.fi

×