Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen

Energiavirasto
EnergiavirastoEnergiavirasto
Päästökaupan kompensaatiotuen
laskenta ja kohdentaminen
Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 24.1.2017
Kari Lavaste
• Mistä kyse?
• Kenelle suunnattu?
• Miten tuki lasketaan?
• Todentajaksi hakeutuminen
• Tukimäärät
• Aikataulu
2
Kompensaatiotuki:
3
Mistä on kyse?
voimalaitos
sähkö
tehdas
Päästökaupan suorat kustannukset:
• Koskee kaikkia päästökaupan piirissä olevia toimijoita
• € /päästötonni
Päästökaupan epäsuorat kustannukset:
• Energiantuotannon päästöjen kustannukset
siirtyvät sähkön hintaan
• Koskee kaikkia sähkönkuluttajia
• € /MWh
tuotanto
• Energiaintensiivinen teollisuus, globaali toimiala:
– Eivät kykene siirtämään päästöoikeuden hintaa lopputuotteen hintaan
– Riskinä hiilivuoto
• Komission suuntaviivat mahdollistavat kustannusten kompensoinnin
kansallisella tasolla vuoteen 2020 saakka
• Suomessa tukijärjestelmää esitetään vuosille 2016-2020
• Tukeen oikeutettu:
– (Mekaaninen) massa- ja paperiteollisuus
– Kemianteollisuuden toimialoja
– Metalliteollisuuden toimialoja
– Tietyt osat toimialasta Ensiömuovin valmistus
– Tekstiiliteollisuuden toimialoja
Eivät pelkästään päästökaupan piiriin kuuluvia toimijoita
• Tukea maksetaan sähkönkäytön perusteella 4
Kenelle tuki on suunnattu?
Tuen hakeminen ja tarvittavat tiedot I
• Energiavirasto on tuen laskemisesta ja myöntämisestä vastaava viranomainen
• Todentajilla keskeinen rooli tukijärjestelmän laadunvarmistajina
• Tuen hakijalta edellytettäviä tietoja, joiden tulee olla todennettuja:
– Toimiala, jonka alle tuettava tuote kuuluu (kompensaatiolain liite 1)
– Tuotanto (tonnia/vuosi) tai sähkönkulutus (MWh/vuosi) laissa määritellyn viitejakson
ajalta
– Tarkasteluvuoden tuotanto tai sähkönkulutus
Edellytettäviä todennettavia tietoja tullaan täsmentämään asetuksella
• Lisäksi tuen määrän laskennassa huomioidaan:
– Vertailuarvo sähkönkulutuksen tehokkuudelle
– Päästöoikeuden hinta
– Kansallinen tuki-intensiteetti (laskeva kerroin 0,4 -> 0,375)
– CO2 päästökerroin (vakio 0,67)
5
• Tuen määrä lasketaan suurimmalla osalla laitoksia lain 5 § 2 mom kaavan
mukaan
• Amaxt = Ait * Ct * Pt-1 * EF * (BEC – 1 GWh)
• Ait = Tarkasteluvuoden tuki-intensiteetti (2016: 0,4)
• Ct = Hiilidioksidin päästökerroin (0,67)
• Pt-1 = EU:n päästöoikeuksien termiinihinta (2016: oletus 7,72 €/tCO2)
• EF = sähkönkulutuksen tehokkuuden toissijainen vertailuarvo (0,8)
• BEC = sähkönkulutuksen perustaso (esimerkkilaitos 400 GWh, keskisuuri)
• Esimerkkilaitoksen tukimäärä 2017: n. 660 t€
• Jos sähkön kulutus 2 GWh, tukimäärä 2017 n. 1600 €.
Tuen määrä
6
• Kaksi tapaa
– Energiaviraston hyväksymispäätöksellä pk-kompensaatiotuen todentajaksi
– Laajentamalla päästökauppalain tai tuotantotukilain mukaisesti hyväksytyn ja
akkreditoidun todentajan pätevyysaluetta
• Hakeminen
– Hakemus Energiavirastoon, haetaan toista yllä mainituista määräajaksi
– Hakemus pätevyyden arvioimisesta FINASille
– Energiaviraston tilapäinen hyväksyminen
– FINASin lausunto tai akkreditointipäätös
– Hakemus EV:oon (toist. voimassa oleva hyv.)  Energiaviraston
hyväksymispäätös
• Pätevyysalueet tullaan määrittelemään kompensaatioasetuksessa 
tukikelpoiset toimialat
7
Todentajaksi hakeutuminen
• Laki ja asetus päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten
kompensoimisesta:
– Laki hyväksytty Eduskunnassa 13.12.2016. Laki tulee voimaan erillisellä
asetuksella, kun EU:n komissio antanut notifikaatiopäätöksen.
– Notifikaatiopäätös tulossa vuoden 2017 alkupuolella
– Asetus valmisteilla, tulee voimaan samoihin aikoihin kuin laki
Aikataulusta I
8
• Tuen hakeminen ja hakemusten käsittely tapahtuu Energiaviraston SATU-
järjestelmässä (Sähköinen asiointijärjestelmä tuotanto- ja kompensaatiotuille).
• Toiminnanharjoittajat toimittavat perustiedot ja valtuutukseen liittyvät tiedot
Energiavirastoon kesän aikana.
• Tarkemmat ohjeet tästä tulevat kevään aikana.
• Tavoite: heinäkuun loppuun mennessä SATU valmis ja elokuussa SATUun voisi
jättää tukihakemuksia.
• Hakemuksen jättämisen takaraja määritellään asetuksessa. Asetus annetaan
alkuvuodesta.
• Asioista tiedotetaan sitä mukaa kuin ne etenevät. Tiedotteet lähetetään mm.
sähköpostiviesteinä tukeen oikeutettujen yritysten yhteyshenkilöille.
• Tietoa löytyy myös osoitteesta www.energiavirasto.fi/kompensaatiotuki
Aikataulusta II
9
Kiitos mielenkiinnosta!
Johtava asiantuntija Kari Lavaste
Kari.lavaste@energiavirasto.fi
1 of 10

Recommended

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 by
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030Työ- ja elinkeinoministeriö
4.4K views7 slides
Biomassan kestävyyskriteerit by
Biomassan kestävyyskriteeritBiomassan kestävyyskriteerit
Biomassan kestävyyskriteeritHelen
2K views9 slides
Tuulivoiman edistämistyöryhmän loppuraportin esittelykalvot by
Tuulivoiman edistämistyöryhmän loppuraportin esittelykalvotTuulivoiman edistämistyöryhmän loppuraportin esittelykalvot
Tuulivoiman edistämistyöryhmän loppuraportin esittelykalvotTyö- ja elinkeinoministeriö
2.6K views15 slides
Katsaus päästöoikeusmarkkinoihin by
Katsaus päästöoikeusmarkkinoihinKatsaus päästöoikeusmarkkinoihin
Katsaus päästöoikeusmarkkinoihinGreenStream Network Ltd
281 views19 slides
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuus 20.3.2013, Jan V... by
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuus 20.3.2013, Jan V...Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuus 20.3.2013, Jan V...
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuus 20.3.2013, Jan V...Työ- ja elinkeinoministeriö
9.7K views15 slides
Miten energiamurros vaikuttaa omakotiasujaan? by
Miten energiamurros vaikuttaa omakotiasujaan?Miten energiamurros vaikuttaa omakotiasujaan?
Miten energiamurros vaikuttaa omakotiasujaan?Fingrid Oyj
537 views16 slides

More Related Content

What's hot

Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana by
Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijanaÄlyverkko sähköasiakkaiden palvelijana
Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijanaFingrid Oyj
362 views14 slides
Pirkko Heikinheimo, ympäristöministeriö - Keskipitkän aikavälin ilmastosuunni... by
Pirkko Heikinheimo, ympäristöministeriö - Keskipitkän aikavälin ilmastosuunni...Pirkko Heikinheimo, ympäristöministeriö - Keskipitkän aikavälin ilmastosuunni...
Pirkko Heikinheimo, ympäristöministeriö - Keskipitkän aikavälin ilmastosuunni...Maa- ja metsätalousministeriö
292 views17 slides
Kaukolämmön hinta ja aluetaloudelliset vaikutukset by
Kaukolämmön hinta ja aluetaloudelliset vaikutuksetKaukolämmön hinta ja aluetaloudelliset vaikutukset
Kaukolämmön hinta ja aluetaloudelliset vaikutuksetSuomen metsäkeskus
92 views15 slides
Energiatulevaisuus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa by
Energiatulevaisuus tehdään yhdessä asiakkaan kanssaEnergiatulevaisuus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa
Energiatulevaisuus tehdään yhdessä asiakkaan kanssaHelen
363 views20 slides
Päästökaupan toimintaperiaate by
Päästökaupan toimintaperiaatePäästökaupan toimintaperiaate
Päästökaupan toimintaperiaateElinkeinoelämän keskusliitto
345 views15 slides
Nils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueella by
Nils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueellaNils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueella
Nils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueellaVTT Technical Research Centre of Finland Ltd
710 views21 slides

What's hot(17)

Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana by Fingrid Oyj
Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijanaÄlyverkko sähköasiakkaiden palvelijana
Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana
Fingrid Oyj362 views
Kaukolämmön hinta ja aluetaloudelliset vaikutukset by Suomen metsäkeskus
Kaukolämmön hinta ja aluetaloudelliset vaikutuksetKaukolämmön hinta ja aluetaloudelliset vaikutukset
Kaukolämmön hinta ja aluetaloudelliset vaikutukset
Energiatulevaisuus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa by Helen
Energiatulevaisuus tehdään yhdessä asiakkaan kanssaEnergiatulevaisuus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa
Energiatulevaisuus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa
Helen363 views
Stranius - Mm V Kansallinen Ilmasto Ja Energiastrategia Sll 13022009 by Leo Stranius
Stranius - Mm V Kansallinen Ilmasto Ja Energiastrategia Sll 13022009Stranius - Mm V Kansallinen Ilmasto Ja Energiastrategia Sll 13022009
Stranius - Mm V Kansallinen Ilmasto Ja Energiastrategia Sll 13022009
Leo Stranius248 views
Kansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteet by Fingrid Oyj
Kansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteetKansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteet
Kansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteet
Fingrid Oyj253 views
Energiapuun saatavuus, käyttö ja vientinäkymät Kaakkois-Suomessa by Suomen metsäkeskus
Energiapuun saatavuus, käyttö ja vientinäkymät Kaakkois-SuomessaEnergiapuun saatavuus, käyttö ja vientinäkymät Kaakkois-Suomessa
Energiapuun saatavuus, käyttö ja vientinäkymät Kaakkois-Suomessa

Viewers also liked

Aviation Aarticles Arabic version by
Aviation Aarticles  Arabic versionAviation Aarticles  Arabic version
Aviation Aarticles Arabic versionMohammed Awad
989 views51 slides
Alfonso x by
Alfonso xAlfonso x
Alfonso xPaqui Ruiz
724 views8 slides
Education Times, June 9 pg 5 by
Education Times, June 9 pg 5Education Times, June 9 pg 5
Education Times, June 9 pg 5Priyanka Rao
119 views1 slide
CalvinMoffatt-resume 2017 by
CalvinMoffatt-resume 2017CalvinMoffatt-resume 2017
CalvinMoffatt-resume 2017Calvin Moffatt
190 views3 slides
Chennai Metro Rail route map by
Chennai Metro Rail route mapChennai Metro Rail route map
Chennai Metro Rail route mapRushLane
2.2K views1 slide
Finca Rec by
Finca RecFinca Rec
Finca RecARMAN SAFARYAN
81 views1 slide

Viewers also liked(10)

Aviation Aarticles Arabic version by Mohammed Awad
Aviation Aarticles  Arabic versionAviation Aarticles  Arabic version
Aviation Aarticles Arabic version
Mohammed Awad989 views
Education Times, June 9 pg 5 by Priyanka Rao
Education Times, June 9 pg 5Education Times, June 9 pg 5
Education Times, June 9 pg 5
Priyanka Rao119 views
Chennai Metro Rail route map by RushLane
Chennai Metro Rail route mapChennai Metro Rail route map
Chennai Metro Rail route map
RushLane2.2K views
Ethno Case Study – See Through the Eyes of the Consumer (Cooking habits) by weseethrough
Ethno Case Study – See Through the Eyes of the Consumer (Cooking habits)Ethno Case Study – See Through the Eyes of the Consumer (Cooking habits)
Ethno Case Study – See Through the Eyes of the Consumer (Cooking habits)
weseethrough220 views
Le projet EcoOnto - avancees. by jchabalier
Le projet EcoOnto - avancees.Le projet EcoOnto - avancees.
Le projet EcoOnto - avancees.
jchabalier632 views

Similar to Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen

EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano, kuulemistilaisuuden esity... by
EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano, kuulemistilaisuuden esity...EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano, kuulemistilaisuuden esity...
EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano, kuulemistilaisuuden esity...Työ- ja elinkeinoministeriö
11.2K views36 slides
Miten lampomarkkinoiden uudistusta pitaisi edistaa by
Miten lampomarkkinoiden uudistusta pitaisi edistaaMiten lampomarkkinoiden uudistusta pitaisi edistaa
Miten lampomarkkinoiden uudistusta pitaisi edistaaHelen
1.6K views19 slides
Metsabiopaiva kainuun energiatehokkuuspalvelut by
Metsabiopaiva kainuun energiatehokkuuspalvelutMetsabiopaiva kainuun energiatehokkuuspalvelut
Metsabiopaiva kainuun energiatehokkuuspalvelutSuomen metsäkeskus
34 views23 slides
Tehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorilla by
Tehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorillaTehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorilla
Tehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorillaKaroliina Auvinen
82 views23 slides
Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018 by
Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018
Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018Motiva
2.7K views27 slides
Pöyryn tuulivoimaseminaarit Lyyra by
Pöyryn tuulivoimaseminaarit LyyraPöyryn tuulivoimaseminaarit Lyyra
Pöyryn tuulivoimaseminaarit LyyraPöyry
663 views8 slides

Similar to Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen(20)

Miten lampomarkkinoiden uudistusta pitaisi edistaa by Helen
Miten lampomarkkinoiden uudistusta pitaisi edistaaMiten lampomarkkinoiden uudistusta pitaisi edistaa
Miten lampomarkkinoiden uudistusta pitaisi edistaa
Helen1.6K views
Tehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorilla by Karoliina Auvinen
Tehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorillaTehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorilla
Tehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorilla
Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018 by Motiva
Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018
Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018
Motiva2.7K views
Pöyryn tuulivoimaseminaarit Lyyra by Pöyry
Pöyryn tuulivoimaseminaarit LyyraPöyryn tuulivoimaseminaarit Lyyra
Pöyryn tuulivoimaseminaarit Lyyra
Pöyry663 views
Kurnitski air academy_2011-04-07 by Sitra Energia
Kurnitski air academy_2011-04-07Kurnitski air academy_2011-04-07
Kurnitski air academy_2011-04-07
Sitra Energia354 views
Energiakalvosarja by TechFinland
EnergiakalvosarjaEnergiakalvosarja
Energiakalvosarja
TechFinland841 views
Keskustelupaperi - Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa by Fingrid Oyj
Keskustelupaperi - Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessaKeskustelupaperi - Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa
Keskustelupaperi - Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa
Fingrid Oyj383 views
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes... by Tilastokeskus
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...
Tilastokeskus4 views
2011 12-17 kurnitski-metropolia by Sitra Energia
2011 12-17 kurnitski-metropolia2011 12-17 kurnitski-metropolia
2011 12-17 kurnitski-metropolia
Sitra Energia610 views
Biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitos by Motiva
Biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitosBiokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitos
Biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitos
Motiva615 views

More from Energiavirasto

Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen by
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteenIluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteenEnergiavirasto
295 views12 slides
Metsähaketuen rajaus käytäntöön by
Metsähaketuen rajaus käytäntöönMetsähaketuen rajaus käytäntöön
Metsähaketuen rajaus käytäntöönEnergiavirasto
151 views9 slides
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016 by
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016Energiavirasto
186 views17 slides
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016 by
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016Energiavirasto
147 views12 slides
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät by
Harri Haavisto ilmansuojelupäivätHarri Haavisto ilmansuojelupäivät
Harri Haavisto ilmansuojelupäivätEnergiavirasto
251 views12 slides
Tehostamiskannustin Matti Ilonen by
Tehostamiskannustin Matti IlonenTehostamiskannustin Matti Ilonen
Tehostamiskannustin Matti IlonenEnergiavirasto
242 views19 slides

More from Energiavirasto(7)

Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen by Energiavirasto
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteenIluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Energiavirasto295 views
Metsähaketuen rajaus käytäntöön by Energiavirasto
Metsähaketuen rajaus käytäntöönMetsähaketuen rajaus käytäntöön
Metsähaketuen rajaus käytäntöön
Energiavirasto151 views
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016 by Energiavirasto
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Energiavirasto186 views
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016 by Energiavirasto
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Energiavirasto147 views
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät by Energiavirasto
Harri Haavisto ilmansuojelupäivätHarri Haavisto ilmansuojelupäivät
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät
Energiavirasto251 views
Tehostamiskannustin Matti Ilonen by Energiavirasto
Tehostamiskannustin Matti IlonenTehostamiskannustin Matti Ilonen
Tehostamiskannustin Matti Ilonen
Energiavirasto242 views
Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola by Energiavirasto
Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo SiukolaTeknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola
Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola
Energiavirasto179 views

Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen

 • 1. Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 24.1.2017 Kari Lavaste
 • 2. • Mistä kyse? • Kenelle suunnattu? • Miten tuki lasketaan? • Todentajaksi hakeutuminen • Tukimäärät • Aikataulu 2 Kompensaatiotuki:
 • 3. 3 Mistä on kyse? voimalaitos sähkö tehdas Päästökaupan suorat kustannukset: • Koskee kaikkia päästökaupan piirissä olevia toimijoita • € /päästötonni Päästökaupan epäsuorat kustannukset: • Energiantuotannon päästöjen kustannukset siirtyvät sähkön hintaan • Koskee kaikkia sähkönkuluttajia • € /MWh tuotanto
 • 4. • Energiaintensiivinen teollisuus, globaali toimiala: – Eivät kykene siirtämään päästöoikeuden hintaa lopputuotteen hintaan – Riskinä hiilivuoto • Komission suuntaviivat mahdollistavat kustannusten kompensoinnin kansallisella tasolla vuoteen 2020 saakka • Suomessa tukijärjestelmää esitetään vuosille 2016-2020 • Tukeen oikeutettu: – (Mekaaninen) massa- ja paperiteollisuus – Kemianteollisuuden toimialoja – Metalliteollisuuden toimialoja – Tietyt osat toimialasta Ensiömuovin valmistus – Tekstiiliteollisuuden toimialoja Eivät pelkästään päästökaupan piiriin kuuluvia toimijoita • Tukea maksetaan sähkönkäytön perusteella 4 Kenelle tuki on suunnattu?
 • 5. Tuen hakeminen ja tarvittavat tiedot I • Energiavirasto on tuen laskemisesta ja myöntämisestä vastaava viranomainen • Todentajilla keskeinen rooli tukijärjestelmän laadunvarmistajina • Tuen hakijalta edellytettäviä tietoja, joiden tulee olla todennettuja: – Toimiala, jonka alle tuettava tuote kuuluu (kompensaatiolain liite 1) – Tuotanto (tonnia/vuosi) tai sähkönkulutus (MWh/vuosi) laissa määritellyn viitejakson ajalta – Tarkasteluvuoden tuotanto tai sähkönkulutus Edellytettäviä todennettavia tietoja tullaan täsmentämään asetuksella • Lisäksi tuen määrän laskennassa huomioidaan: – Vertailuarvo sähkönkulutuksen tehokkuudelle – Päästöoikeuden hinta – Kansallinen tuki-intensiteetti (laskeva kerroin 0,4 -> 0,375) – CO2 päästökerroin (vakio 0,67) 5
 • 6. • Tuen määrä lasketaan suurimmalla osalla laitoksia lain 5 § 2 mom kaavan mukaan • Amaxt = Ait * Ct * Pt-1 * EF * (BEC – 1 GWh) • Ait = Tarkasteluvuoden tuki-intensiteetti (2016: 0,4) • Ct = Hiilidioksidin päästökerroin (0,67) • Pt-1 = EU:n päästöoikeuksien termiinihinta (2016: oletus 7,72 €/tCO2) • EF = sähkönkulutuksen tehokkuuden toissijainen vertailuarvo (0,8) • BEC = sähkönkulutuksen perustaso (esimerkkilaitos 400 GWh, keskisuuri) • Esimerkkilaitoksen tukimäärä 2017: n. 660 t€ • Jos sähkön kulutus 2 GWh, tukimäärä 2017 n. 1600 €. Tuen määrä 6
 • 7. • Kaksi tapaa – Energiaviraston hyväksymispäätöksellä pk-kompensaatiotuen todentajaksi – Laajentamalla päästökauppalain tai tuotantotukilain mukaisesti hyväksytyn ja akkreditoidun todentajan pätevyysaluetta • Hakeminen – Hakemus Energiavirastoon, haetaan toista yllä mainituista määräajaksi – Hakemus pätevyyden arvioimisesta FINASille – Energiaviraston tilapäinen hyväksyminen – FINASin lausunto tai akkreditointipäätös – Hakemus EV:oon (toist. voimassa oleva hyv.)  Energiaviraston hyväksymispäätös • Pätevyysalueet tullaan määrittelemään kompensaatioasetuksessa  tukikelpoiset toimialat 7 Todentajaksi hakeutuminen
 • 8. • Laki ja asetus päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta: – Laki hyväksytty Eduskunnassa 13.12.2016. Laki tulee voimaan erillisellä asetuksella, kun EU:n komissio antanut notifikaatiopäätöksen. – Notifikaatiopäätös tulossa vuoden 2017 alkupuolella – Asetus valmisteilla, tulee voimaan samoihin aikoihin kuin laki Aikataulusta I 8
 • 9. • Tuen hakeminen ja hakemusten käsittely tapahtuu Energiaviraston SATU- järjestelmässä (Sähköinen asiointijärjestelmä tuotanto- ja kompensaatiotuille). • Toiminnanharjoittajat toimittavat perustiedot ja valtuutukseen liittyvät tiedot Energiavirastoon kesän aikana. • Tarkemmat ohjeet tästä tulevat kevään aikana. • Tavoite: heinäkuun loppuun mennessä SATU valmis ja elokuussa SATUun voisi jättää tukihakemuksia. • Hakemuksen jättämisen takaraja määritellään asetuksessa. Asetus annetaan alkuvuodesta. • Asioista tiedotetaan sitä mukaa kuin ne etenevät. Tiedotteet lähetetään mm. sähköpostiviesteinä tukeen oikeutettujen yritysten yhteyshenkilöille. • Tietoa löytyy myös osoitteesta www.energiavirasto.fi/kompensaatiotuki Aikataulusta II 9
 • 10. Kiitos mielenkiinnosta! Johtava asiantuntija Kari Lavaste Kari.lavaste@energiavirasto.fi