Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016

Energiavirasto
EnergiavirastoEnergiavirasto
Uusiutuva energia 2016:
panokset ja tuotokset
Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 24.1.2017
Congress Paasitorni, Helsinki
Pekka Ripatti
Uusiutuvan energian
tavoiteohjelma 2020
Taloudelliset
ohjauskeinot
Normatiiviset
ohjauskeinot
Informaatio-
ohjaus
RES-direktiivin toimeenpano
ja tavoiteohjelman pilarit
1. Teollisuuden tuotanto
2. Ohjauskeinot
Uusiutuvan energian ohjauskeinot
kehityksen eri vaiheissa
• Tutkimus
• Kehitys
• Innovaatiot
Ohjauskeinot
• Teknologiat
• Järjestelmät
• Käyttäytyminen
Ohjauskeinot
• Tuotanto
• Kulutus
• Säästö
Ohjauskeinot
(markkinaehtoisuus)
Voimavarojen
kohdentaminen
• Syöttötariffijärjestelmä suorat tuet (tuotantotuki)
• Matalammat valmisteverokannat verotuet
• Energiatuet ja kärkihankkeet suorat tuet (investointituki)
• EU-tuet suorat tuet (investointituki)
• Perustutkimus ja T&K&I rahoitus
• ”Puhtaan” energian yritystoiminta lainat ja takaukset
• Nuoren metsän hoito energiapuun korjuu
Uusiutuvan energian taloudelliset
ohjauskeinot
Taloudellisten ohjauskeinojen
positiiviset ulkoisvaikutukset
• Oppiminen
• Teknologian kehittyminen
• Tuotannon kasvu
alhaisemmilla hinnoilla
• Investointien riskirahoitus
Joskin voi niitä haittojakin olla
• Toimintaa vain tukien tai
verohyötyjen saamiseksi
• Korkeammat verot: kuluttajat
sekä tukea saamattomat
toimialat ja/tai yritykset
• Resurssien allokaatio
toimialoilta ja yrityksiltä
toisille toimialoille ja
yrityksille
Energian kokonais- ja
loppukäyttö 2005-2016
286
313 309
283 274
295
276
260 262 250 235 240
94
102 101
108
95
111
110
120 119
124
126 132
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
TWh
Loppukäyttö
Uusiutuva
Muu
Lähde: Tilastokeskus ja Energiavirasto, Arvio*
0
20
40
60
80
100
120
140
TWh 2015 2016*
Energian kokonaiskulutus
2015 ja 2016*
+ +
+−
Lähde: Tilastokeskus ja Energiavirasto, Arvio*
+
Uusiutuvan energian tuotanto
energialähteittäin 2015
17
18
39
36
5
3
6 2
126 TWh
Vesivoima Puun pienkäyttö ja muu bio
Metsäteollisuuden jäteliemet Kiinteät puupolttoaineet
Lämpöpumput Kierrätyspolttoaine (bio-osuus)
Liikenteen biopolttoaineet Tuulivoima
Lähde: Tilastokeskus
Lämpöä 94
Sähköä 26
Liikenne 6
Aurinko < 0,05 TWh
Syöttötariffijärjestelmässä olevat
metsähake- ja tuulivoimalat
Lähde: Energiavirasto
Maksetut syöttötariffituet 2013-
2016
Lähde: Energiavirasto
0
40
80
120
160
200
2013 2014 2015 2016
Miljoonaa euroa
Tuulivoima Metsähake Biokaasu ja puupolttoaine
2,32
1,97
0,025
TWh
Tuulivoima
Metsähake
Biokaasu ja
puupolttoaine
Vuonna 2016 maksetuilla
syöttötariffituilla tuotettu sähkö
Lähde: Energiavirasto
CHP-laitosten polttoaineiden
kustannukset
Lähde: Energiavirasto
0
5
10
15
20
25
3/2011 4/2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 1/2016 2/2016 3/2016
eur/MWh
Metsähake Turve Kivihiili (CHP)
CHP-laitosten polttoaineiden
kustannusten ja lopputuotteiden
hintakehitys
50
75
100
125
150
3/2011 4/2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 1/2016 2/2016 3/2016
3/2011 = 100
Metsähake Turve Kivihiili (CHP) Sähkö Kaukolämpö
Lähde: Energiavirasto
• Ohjauskeinojen kohdentaminen
• Uusiutuvan energian tuotanto ja kulutus
• Syöttötariffijärjestelmä esikouluikään
• Ohjauskeinoilla on saatu vähennettyä kivihiilen käyttöä
– Metsähakkeen käytön kasvu tasaantunut: tarjonta vai
kysyntäongelma?
Päätelmiä
Kemera-tuki ja syöttöpreemio
yhtäaikaisesti
Molemmat tuet, kysyntä joustavampaa Molemmat tuet, tarjonta joustavampaa
• Sähkön hintakehityksen vaikutukset
• Mitä uutta vuonna 2017?
• Uusiutuvan energian edistäminen osana
ilmastopolitiikkaa
Päätelmiä
Reilua energiaa
pekka.ripatti@energiavirasto.fi
@Pekka_Ripatti
www.energiavirasto.fi
1 of 17

Recommended

KETS-KEO 2008-2016 Tuloksia ja toimintaa Lokakuu 2016 by
KETS-KEO 2008-2016 Tuloksia ja toimintaa Lokakuu 2016KETS-KEO 2008-2016 Tuloksia ja toimintaa Lokakuu 2016
KETS-KEO 2008-2016 Tuloksia ja toimintaa Lokakuu 2016Energiatehokkuussopimukset
1.9K views23 slides
Energiapuun saatavuus, käyttö ja vientinäkymät Kaakkois-Suomessa by
Energiapuun saatavuus, käyttö ja vientinäkymät Kaakkois-SuomessaEnergiapuun saatavuus, käyttö ja vientinäkymät Kaakkois-Suomessa
Energiapuun saatavuus, käyttö ja vientinäkymät Kaakkois-SuomessaSuomen metsäkeskus
174 views16 slides
Ketteristä sovelluksista työkaluja metsäpalveluiden tarjoajille - case DigiEL... by
Ketteristä sovelluksista työkaluja metsäpalveluiden tarjoajille - case DigiEL...Ketteristä sovelluksista työkaluja metsäpalveluiden tarjoajille - case DigiEL...
Ketteristä sovelluksista työkaluja metsäpalveluiden tarjoajille - case DigiEL...Suomen metsäkeskus
145 views11 slides
Miten energiamurros vaikuttaa omakotiasujaan? by
Miten energiamurros vaikuttaa omakotiasujaan?Miten energiamurros vaikuttaa omakotiasujaan?
Miten energiamurros vaikuttaa omakotiasujaan?Fingrid Oyj
537 views16 slides
Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana by
Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijanaÄlyverkko sähköasiakkaiden palvelijana
Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijanaFingrid Oyj
362 views14 slides
Kemianteollisuus - Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 by
Kemianteollisuus - Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 Kemianteollisuus - Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017
Kemianteollisuus - Energiatehokkuussopimusten tulokset 2017 Energiatehokkuussopimukset
724 views17 slides

More Related Content

What's hot

Kiinteistöjen energiatehokkuusratkaisut by
Kiinteistöjen energiatehokkuusratkaisutKiinteistöjen energiatehokkuusratkaisut
Kiinteistöjen energiatehokkuusratkaisutEnergiatehokkuussopimukset
128 views51 slides
Microbial methanation of hydrogen and carbon dioxide by
Microbial methanation of hydrogen and carbon dioxideMicrobial methanation of hydrogen and carbon dioxide
Microbial methanation of hydrogen and carbon dioxideMTT_Agrifood_Research_Finland
1.2K views10 slides
CASE HSY: biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut by
CASE HSY: biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisutCASE HSY: biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut
CASE HSY: biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisutMotiva
636 views7 slides
Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015 by
Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015
Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015Maa- ja metsätalousministeriö
238 views18 slides
Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018 by
Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018
Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018Motiva
2.7K views27 slides
Biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitos by
Biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitosBiokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitos
Biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitosMotiva
615 views6 slides

What's hot(20)

CASE HSY: biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut by Motiva
CASE HSY: biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisutCASE HSY: biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut
CASE HSY: biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut
Motiva636 views
Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018 by Motiva
Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018
Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018
Motiva2.7K views
Biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitos by Motiva
Biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitosBiokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitos
Biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitos
Motiva615 views
Energiakatselmus kannattaa - säästöjä kunnille ja pk-yrityksille by Motiva
Energiakatselmus kannattaa - säästöjä kunnille ja pk-yrityksilleEnergiakatselmus kannattaa - säästöjä kunnille ja pk-yrityksille
Energiakatselmus kannattaa - säästöjä kunnille ja pk-yrityksille
Motiva20.6K views
Saastuttaminen kannattaa? Greenpeacen Selvitys Voimalainvestoinneista 2005 2015 by greenpeacenordic
Saastuttaminen kannattaa? Greenpeacen Selvitys Voimalainvestoinneista 2005 2015Saastuttaminen kannattaa? Greenpeacen Selvitys Voimalainvestoinneista 2005 2015
Saastuttaminen kannattaa? Greenpeacen Selvitys Voimalainvestoinneista 2005 2015
greenpeacenordic300 views
Energiavaltainen teollisuus (Metsäteollisuus ry) - Energiatehokkuussopimusten... by Energiatehokkuussopimukset
Energiavaltainen teollisuus (Metsäteollisuus ry) - Energiatehokkuussopimusten...Energiavaltainen teollisuus (Metsäteollisuus ry) - Energiatehokkuussopimusten...
Energiavaltainen teollisuus (Metsäteollisuus ry) - Energiatehokkuussopimusten...
Älyverkon mahdollisuudet jakeluverkkoyhtiöille by Fingrid Oyj
Älyverkon mahdollisuudet jakeluverkkoyhtiöilleÄlyverkon mahdollisuudet jakeluverkkoyhtiöille
Älyverkon mahdollisuudet jakeluverkkoyhtiöille
Fingrid Oyj444 views
Fingrid Oyj, Niukkuushinnoittelu by Fingrid Oyj
Fingrid Oyj, NiukkuushinnoitteluFingrid Oyj, Niukkuushinnoittelu
Fingrid Oyj, Niukkuushinnoittelu
Fingrid Oyj260 views
Wuudis-hallintapalvelu, sahkoinen lauantai_17.3.2018. seppo.huurinainen by Suomen metsäkeskus
Wuudis-hallintapalvelu,  sahkoinen lauantai_17.3.2018. seppo.huurinainenWuudis-hallintapalvelu,  sahkoinen lauantai_17.3.2018. seppo.huurinainen
Wuudis-hallintapalvelu, sahkoinen lauantai_17.3.2018. seppo.huurinainen

Similar to Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016

Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes... by
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...Tilastokeskus
4 views14 slides
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuus 20.3.2013, Jan V... by
Kansallinen energia-  ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuus 20.3.2013, Jan V...Kansallinen energia-  ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuus 20.3.2013, Jan V...
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuus 20.3.2013, Jan V...Työ- ja elinkeinoministeriö
9.7K views15 slides
Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030 - Sari Pitkänen, Pohjois-Kar... by
Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030 - Sari Pitkänen, Pohjois-Kar...Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030 - Sari Pitkänen, Pohjois-Kar...
Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030 - Sari Pitkänen, Pohjois-Kar...Suomen metsäkeskus
34 views21 slides
Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. 19.4.... by
Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. 19.4....Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. 19.4....
Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. 19.4....Helen
2.4K views17 slides
Biokaasusta kasvua by
Biokaasusta kasvuaBiokaasusta kasvua
Biokaasusta kasvuaSitra / Ekologinen kestävyys
1.1K views17 slides
Pariisin sopimus ja cleantech by
Pariisin sopimus ja cleantechPariisin sopimus ja cleantech
Pariisin sopimus ja cleantechKaisa Hernberg
1.8K views15 slides

Similar to Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016(20)

Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes... by Tilastokeskus
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...
Tilastokeskus4 views
Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030 - Sari Pitkänen, Pohjois-Kar... by Suomen metsäkeskus
Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030 - Sari Pitkänen, Pohjois-Kar...Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030 - Sari Pitkänen, Pohjois-Kar...
Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030 - Sari Pitkänen, Pohjois-Kar...
Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. 19.4.... by Helen
Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. 19.4....Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. 19.4....
Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. 19.4....
Helen2.4K views
Pariisin sopimus ja cleantech by Kaisa Hernberg
Pariisin sopimus ja cleantechPariisin sopimus ja cleantech
Pariisin sopimus ja cleantech
Kaisa Hernberg1.8K views
Tehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorilla by Karoliina Auvinen
Tehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorillaTehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorilla
Tehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorilla
Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden raportointi - Energiatehokas vesihuo... by Motiva
Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden raportointi - Energiatehokas vesihuo...Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden raportointi - Energiatehokas vesihuo...
Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden raportointi - Energiatehokas vesihuo...
Motiva569 views
Energiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksille by Motiva
Energiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksilleEnergiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksille
Energiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksille
Motiva652 views

More from Energiavirasto

Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen by
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteenIluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteenEnergiavirasto
295 views12 slides
Metsähaketuen rajaus käytäntöön by
Metsähaketuen rajaus käytäntöönMetsähaketuen rajaus käytäntöön
Metsähaketuen rajaus käytäntöönEnergiavirasto
151 views9 slides
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen by
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminenPäästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminenEnergiavirasto
141 views10 slides
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016 by
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016Energiavirasto
147 views12 slides
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät by
Harri Haavisto ilmansuojelupäivätHarri Haavisto ilmansuojelupäivät
Harri Haavisto ilmansuojelupäivätEnergiavirasto
251 views12 slides
Tehostamiskannustin Matti Ilonen by
Tehostamiskannustin Matti IlonenTehostamiskannustin Matti Ilonen
Tehostamiskannustin Matti IlonenEnergiavirasto
242 views19 slides

More from Energiavirasto(7)

Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen by Energiavirasto
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteenIluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Energiavirasto295 views
Metsähaketuen rajaus käytäntöön by Energiavirasto
Metsähaketuen rajaus käytäntöönMetsähaketuen rajaus käytäntöön
Metsähaketuen rajaus käytäntöön
Energiavirasto151 views
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen by Energiavirasto
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminenPäästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen
Energiavirasto141 views
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016 by Energiavirasto
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Energiavirasto147 views
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät by Energiavirasto
Harri Haavisto ilmansuojelupäivätHarri Haavisto ilmansuojelupäivät
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät
Energiavirasto251 views
Tehostamiskannustin Matti Ilonen by Energiavirasto
Tehostamiskannustin Matti IlonenTehostamiskannustin Matti Ilonen
Tehostamiskannustin Matti Ilonen
Energiavirasto242 views
Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola by Energiavirasto
Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo SiukolaTeknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola
Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola
Energiavirasto179 views

Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016