Metsähaketuen rajaus käytäntöön

Energiavirasto
EnergiavirastoEnergiavirasto
Metsähaketuen rajaus käytäntöön
Ylitarkastaja Olli Mäki
Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä
Uusiutuvan energian ohjauskeinot puntarissa
24.1.2017
2
Muuttuva sähkön tuotantotuki
metsähakevoimalaitoksille
• Vuosittain yht. noin 30 milj. euroa
0
4
8
12
16
20
10 10,43 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20,95 22 22,94
Tuki, €/MWh
Päästöoikeuden hinta, €
tuki, kun turpeen vero 1,9 €/MWh
60 % tuki, turpeen vero 1,9 €/MWh
tuki, kun turpeen vero 3,4 €/MWh
Enimmäistuki 18 €/MWh
3
Metsähaketuen rajaus
• Alennettu tuotantotuki 60 prosenttia (max. 10,8 €/Mwhe),
mikäli metsähake on tehty järeän puun hakkuukohteen
jalostuskelpoisesta tukki- tai kuitupuusta
– Järeän puun hakkuukohde: Uudistushakkuut tai
kasvatushakkuut varttuneissa kasvatusmetsissä
• Tavoitteena varmistaa, että tuki ei ohjaa jalostuskelpoista
puuta suoraan polttoon
• Rajaus koskee vuodesta 2019 alkaen kokopuu- tai
rankahakkeella tuotettua sähköä
• 3112a eli täyttä tukea (100 %), jos:
– puu peräisin muualta, kuin järeän puun hakkuukohteista,
• ns. kemera-kohteet ja ensiharvennukset (ei järeän puun hakkuukohde)
• erikoishakkuut, kuten pellonreuna-, sähkö-, ojalinja- tai tonttihakkuut,
– puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen ampuma-alueilta,
– puutavaralajia ei yleisesti käytetä jalostukseen
• pieniläpimittainen puu, muut puulajit kuin mänty, kuusi ja koivu,
laatuvirheet (laho, mutkaisuus, kuiva, muut vikaantumiset)
• 3112b eli alennettua tukea (60 %), jos:
– se on peräisin järeän puun hakkuukohteelta korjatusta
jalostuskelpoisesta tukki- tai kuitupuusta (mänty, kuusi ja koivu),
– tai hakkeen alkuperää ei voida osoittaa. 4
Kokopuu- tai rankahakkeella
tuotetulle sähkölle maksetaan…
• Alkuperän osoittaminen metsähakkeen hankintasopimuksiin
– Omat polttoaineluokat eri tukitason hakkeelle
• Seurantasuunnitelman päivitys muutoshakemuksella
– Kuvaus alkuperätiedon hallintamenettelyistä voimalaitoksella
• Tiedot vaakajärjestelmästä, laskutuksen liitteenä tai muu menettely
– Menettelyt, joilla varmistetaan alkuperätietojen toimittaminen
• Terminaalien kautta tuleva puu ja sen kirjanpito
• Alkuperän osoittamisessa käytettävä dokumentaatio
5
Toimenpiteet 100 % tuen kokopuu-
tai rankahakkeen käytölle
• Alkuperätunniste-/viite
– kuormakirja-, puukauppa- tai varastopaikan nro
• Toimittaja (jos ei käy ilmi tunnisteesta)
• Erään kuuluvat polttoaineluokat ja niiden määrät
– luokat 3112a ja 3112b
– paino-, tilavuus- tai MWh-lukema, joka verrattavissa
alkuperätietoihin
• Hakkeen alkuperätietojen peruste (suoraan metsästä,
terminaalivarastosta tai ulkomailta, jos ei käy ilmi tunnisteesta)
• Toimitusajankohta (mille tariffijaksolle erä kuuluu)
6
Voimalaitokselle toimitettavat
luokan 3112a eräkohtaiset tiedot
Alkuperätietoja voivat olla esimerkiksi:
• kemera-toteutusilmoitus nuoren metsän hoidosta
(kemera-tuella tehtävät työt eivät mahdollisia järeän puun
hakkuukohteilla)
TAI
• metsänkäyttöilmoitus (tiedot hakkuutavasta ja puuston
kehitysluokasta, kiinteistöstä ja metsänomistajasta) ja
• mittaustodistus (korjatut puutavaralajit ja määrät)
7
Esimerkki 1. Pienpuun
hakkuukohde, josta korjataan vain
täyteen tukeen oikeutettua puuta.
• Seurantaohjeluonnos julkaistu osoitteessa:
http://www.energiavirasto.fi/jarean-puun-tuotantotuen-rajaus
– Kommentit luonnokseen pyydetään toimittamaan 27.1.2017
mennessä
• Seurantaohje valmiiksi keväällä, todentajaohjeen päivitys
myöhemmin
• SATU-järjestelmän muutokset aloitetaan syksyllä 2017
• Käyttöönoton lähestyessä koulutusta todentajille
loppuvuodesta 2018
8
Seuraavat vaiheet
Reilua energiaa
Olli Mäki
tuotantotuki@energiavirasto.fi
www.energiavirasto.fi
1 of 9

More Related Content

Viewers also liked(16)

Airport forecasting article 2Airport forecasting article 2
Airport forecasting article 2
Airport_Forecasting712 views
El acento  clases-2ºEl acento  clases-2º
El acento clases-2º
Yenny Zujeyli De La Cruz Valenzuela470 views
Pro RecPro Rec
Pro Rec
ARMAN SAFARYAN79 views
estero saladoestero salado
estero salado
Presidencia de la República del Ecuador1K views
2. caricaturas bonil2. caricaturas bonil
2. caricaturas bonil
Presidencia de la República del Ecuador755 views
20150818 L&O20150818 L&O
20150818 L&O
Steve Tennant325 views
Airports forecastingAirports forecasting
Airports forecasting
Airport_Forecasting542 views
El grupo verbalEl grupo verbal
El grupo verbal
Paqui Ruiz11.4K views
El grupo adverbialEl grupo adverbial
El grupo adverbial
Paqui Ruiz11.1K views
Concurso figuras literarias 3º Concurso figuras literarias 3º
Concurso figuras literarias 3º
Luis Gil Gil988 views
La Metrica JavierLa Metrica Javier
La Metrica Javier
Luis Gil Gil5K views
Las locucionesLas locuciones
Las locuciones
Luis Gil Gil11.2K views
Les WebisodesLes Webisodes
Les Webisodes
Maud Coussa-Jandl421 views

Similar to Metsähaketuen rajaus käytäntöön(6)

Sähköntuotannon tuetSähköntuotannon tuet
Sähköntuotannon tuet
Energiateollisuus ry - Finnish Energy Industries788 views
Metsänkasvatuksen kannattavuuteen vaikuttavat tekijätMetsänkasvatuksen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät
Metsänkasvatuksen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät
Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy988 views
04 hirvela hannu_digi_elmo-h_hir04 hirvela hannu_digi_elmo-h_hir
04 hirvela hannu_digi_elmo-h_hir
Suomen metsäkeskus89 views
Digiriistametsä-hankeDigiriistametsä-hanke
Digiriistametsä-hanke
Suomen metsäkeskus122 views
Energiatehokas ja omavarainen maatilaEnergiatehokas ja omavarainen maatila
Energiatehokas ja omavarainen maatila
Suomen metsäkeskus216 views

Metsähaketuen rajaus käytäntöön

 • 1. Metsähaketuen rajaus käytäntöön Ylitarkastaja Olli Mäki Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Uusiutuvan energian ohjauskeinot puntarissa 24.1.2017
 • 2. 2 Muuttuva sähkön tuotantotuki metsähakevoimalaitoksille • Vuosittain yht. noin 30 milj. euroa 0 4 8 12 16 20 10 10,43 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20,95 22 22,94 Tuki, €/MWh Päästöoikeuden hinta, € tuki, kun turpeen vero 1,9 €/MWh 60 % tuki, turpeen vero 1,9 €/MWh tuki, kun turpeen vero 3,4 €/MWh Enimmäistuki 18 €/MWh
 • 3. 3 Metsähaketuen rajaus • Alennettu tuotantotuki 60 prosenttia (max. 10,8 €/Mwhe), mikäli metsähake on tehty järeän puun hakkuukohteen jalostuskelpoisesta tukki- tai kuitupuusta – Järeän puun hakkuukohde: Uudistushakkuut tai kasvatushakkuut varttuneissa kasvatusmetsissä • Tavoitteena varmistaa, että tuki ei ohjaa jalostuskelpoista puuta suoraan polttoon • Rajaus koskee vuodesta 2019 alkaen kokopuu- tai rankahakkeella tuotettua sähköä
 • 4. • 3112a eli täyttä tukea (100 %), jos: – puu peräisin muualta, kuin järeän puun hakkuukohteista, • ns. kemera-kohteet ja ensiharvennukset (ei järeän puun hakkuukohde) • erikoishakkuut, kuten pellonreuna-, sähkö-, ojalinja- tai tonttihakkuut, – puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen ampuma-alueilta, – puutavaralajia ei yleisesti käytetä jalostukseen • pieniläpimittainen puu, muut puulajit kuin mänty, kuusi ja koivu, laatuvirheet (laho, mutkaisuus, kuiva, muut vikaantumiset) • 3112b eli alennettua tukea (60 %), jos: – se on peräisin järeän puun hakkuukohteelta korjatusta jalostuskelpoisesta tukki- tai kuitupuusta (mänty, kuusi ja koivu), – tai hakkeen alkuperää ei voida osoittaa. 4 Kokopuu- tai rankahakkeella tuotetulle sähkölle maksetaan…
 • 5. • Alkuperän osoittaminen metsähakkeen hankintasopimuksiin – Omat polttoaineluokat eri tukitason hakkeelle • Seurantasuunnitelman päivitys muutoshakemuksella – Kuvaus alkuperätiedon hallintamenettelyistä voimalaitoksella • Tiedot vaakajärjestelmästä, laskutuksen liitteenä tai muu menettely – Menettelyt, joilla varmistetaan alkuperätietojen toimittaminen • Terminaalien kautta tuleva puu ja sen kirjanpito • Alkuperän osoittamisessa käytettävä dokumentaatio 5 Toimenpiteet 100 % tuen kokopuu- tai rankahakkeen käytölle
 • 6. • Alkuperätunniste-/viite – kuormakirja-, puukauppa- tai varastopaikan nro • Toimittaja (jos ei käy ilmi tunnisteesta) • Erään kuuluvat polttoaineluokat ja niiden määrät – luokat 3112a ja 3112b – paino-, tilavuus- tai MWh-lukema, joka verrattavissa alkuperätietoihin • Hakkeen alkuperätietojen peruste (suoraan metsästä, terminaalivarastosta tai ulkomailta, jos ei käy ilmi tunnisteesta) • Toimitusajankohta (mille tariffijaksolle erä kuuluu) 6 Voimalaitokselle toimitettavat luokan 3112a eräkohtaiset tiedot
 • 7. Alkuperätietoja voivat olla esimerkiksi: • kemera-toteutusilmoitus nuoren metsän hoidosta (kemera-tuella tehtävät työt eivät mahdollisia järeän puun hakkuukohteilla) TAI • metsänkäyttöilmoitus (tiedot hakkuutavasta ja puuston kehitysluokasta, kiinteistöstä ja metsänomistajasta) ja • mittaustodistus (korjatut puutavaralajit ja määrät) 7 Esimerkki 1. Pienpuun hakkuukohde, josta korjataan vain täyteen tukeen oikeutettua puuta.
 • 8. • Seurantaohjeluonnos julkaistu osoitteessa: http://www.energiavirasto.fi/jarean-puun-tuotantotuen-rajaus – Kommentit luonnokseen pyydetään toimittamaan 27.1.2017 mennessä • Seurantaohje valmiiksi keväällä, todentajaohjeen päivitys myöhemmin • SATU-järjestelmän muutokset aloitetaan syksyllä 2017 • Käyttöönoton lähestyessä koulutusta todentajille loppuvuodesta 2018 8 Seuraavat vaiheet