Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Marraskuu lähestyy – mitä tulee
ottaa huomioon?
Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 24.1.2017
Johtava asiantuntija Outi V...
• Kiintiöön tehtyjä varauksia vapautui kesän ja syksyn aikana
– Kaikki käynnissä olleet valitusprosessit (6 kpl) keskeytet...
• Voimassa olevia kiintiöpäätöksiä 27 kpl, 598 MVA
– Suurin osa päätöksistä voimassa 1.11.2017 asti
• Hyväksymishakemus jä...
• Tuotantotukiasetuksen muutos astunut voimaan 1.12.2016
• Keskeiset muutokset
– Sähköverkkoliityntää koskevaa edellytystä...
• Sen lisäksi, mitä 1–3 momentissa säädetään, syöttötariffijärjestelmään voidaan
kuitenkin hyväksyä ainoastaan tuulivoimal...
• Uusia liitteitä:
– Luotettava selvitys tuuliturbiinien yhtäjaksoisesta ja keskeytymättömästä
rakennusaikataulusta
– Pääm...
7
Reilua energiaa
Outi Vilén
Johtava asiantuntija
Uusiutuva energia
outi.vilen@energiavirasto.fi
tuotantotuki@energiaviras...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Marraskuu lähenee - mitä tuulivoimatuottajien huomioitava?

Energiaviraston ajankohtaispäivä 24.1.2017
Johtava asiantuntija Outi Vïlen

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Marraskuu lähenee - mitä tuulivoimatuottajien huomioitava?

  1. 1. Marraskuu lähestyy – mitä tulee ottaa huomioon? Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 24.1.2017 Johtava asiantuntija Outi Vilén
  2. 2. • Kiintiöön tehtyjä varauksia vapautui kesän ja syksyn aikana – Kaikki käynnissä olleet valitusprosessit (6 kpl) keskeytettiin – Jaettavaksi vapautui noin 280 MVA kiintiötä • Kiintiöpäätöksiä on tehty syksyn 2016 aikana 16 kpl, viimeisin joulukuussa • Tuulivoimalle varattu kiintiö on nyt täynnä • Jonossa 17 hanketta, yht. 423 MVA, jotka jäävät kiintiön ulkopuolelle 2 2500 MVA:n kiintiö on täynnä
  3. 3. • Voimassa olevia kiintiöpäätöksiä 27 kpl, 598 MVA – Suurin osa päätöksistä voimassa 1.11.2017 asti • Hyväksymishakemus jätettävä ennen kuin kiintiöpäätöksen voimassaolo päättyy – Hyväksymishakemuksen on tultava vireille! • Hyväksymishakemus jätettävä ennen voimalan kaupallista käyttöönottoa • Hakemuskäsittely voi ruuhkautua etenkin loppuvuodesta 3 Hyväksymishakemuksen jättäminen
  4. 4. • Tuotantotukiasetuksen muutos astunut voimaan 1.12.2016 • Keskeiset muutokset – Sähköverkkoliityntää koskevaa edellytystä on tarkennettu – Hakemukseen tulee liittää luotettava selvitys tuuliturbiinien yhtäjaksoisesta ja keskeytymättömästä rakentamisaikataulusta • Muutokset koskevat ainoastaan tuulivoimaloita! 4 Tuotantotukiasetuksen muutos
  5. 5. • Sen lisäksi, mitä 1–3 momentissa säädetään, syöttötariffijärjestelmään voidaan kuitenkin hyväksyä ainoastaan tuulivoimala, joka on liitetty sähköverkkoon, kun hakemus syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä varten jätetään, ja jota koskevan hakemuksen liitteenä on luotettava selvitys tuuliturbiinien yhtäjaksoisesta ja keskeytymättömästä rakentamisaikataulusta. Tuulivoimalan katsotaan olevan liitetty sähköverkkoon, jos: 1) sähköasema on otettu käyttöön sähköturvallisuuslain (410/1996) 5 luvun 16 ja 17 §:n mukaisesti ja se on jännitteinen liittymispisteestä vähintään päämuuntajalle, joka myös on jännitteinen, tai, jos tuulivoimalaa varten ei ole tarkoitus rakentaa omaa sähköasemaa, tuulivoimalaa koskeva varsinainen verkkoliitäntäsopimus on tehty ja verkkoon liittämispäivä on yksiselitteisesti varmistettavissa; ja 2) viimeistään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä ainakin yksi tuuliturbiini on pystytetty ja liitetty sähköverkkoon niin, että yhteys tuuliturbiinilta sähköverkkoon on jännitteinen. 5 Tuotantotukiasetus, 1 § 4 mom
  6. 6. • Uusia liitteitä: – Luotettava selvitys tuuliturbiinien yhtäjaksoisesta ja keskeytymättömästä rakennusaikataulusta – Päämuuntajan käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja (jos rakennetaan oma sähköasema) – Verkonhaltijan lausunto siitä, että päämuuntaja on jännitteinen (jos rakennetaan oma sähköasema) • Käytettävä Energiaviraston mallipohjaa – Verkonhaltijan lausunto liittämisajankohdasta (jos ei omaa sähköasemaa) – Verkkoliitäntäsopimus • Päivitetty seurantaohje julkaistaan tammikuun aikana 6 Hyväksymishakemuksen liitteet
  7. 7. 7 Reilua energiaa Outi Vilén Johtava asiantuntija Uusiutuva energia outi.vilen@energiavirasto.fi tuotantotuki@energiavirasto.fi

×