Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Biopolttoaineiden ja bionesteiden
kestävyysjärjestelmät
41. Ilmansuojelupäivät 23.- 24.8.2016, Lappeenranta
Kestävyysasian...
• Mistä on kyse?
– Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys
• Mitä vaaditaan?
– Kestävyysjärjestelmän vaatimukset ja ke...
• RES-direktiivi
– Liikenteen biopolttoaineiden osuus 10 % vuonna 2020
– Suomen oma tavoite 20 %
– Sisältää kestävyyskrite...
Biopolttoaine =biomassasta tuotettu
nestemäinen tai kaasumainen
liikenteessä käytettävä polttoaine
Bioneste =biomassasta m...
Biopolttoaineiden ja bionesteiden
kestävyys - mikä velvoittaa?
Biopolttoaine täyttää
kestävyyskriteerit
•Alempi verokanta ...
• RES-direktiivin ja komission tiedonannon (2010/C 160/01) mukaan
kestävyyskriteerien mukaisuus voidaan osoittaa kolmella ...
Kestävyysjärjestelmän vaatimukset
• Lasketaan biopolttoaine- tai bioneste-erän
kasvihuonekaasupäästövähennys
• Osoitetaan,...
Kestävyysjärjestelmän vaatimukset
• Rinnastettavissa laatujärjestelmään
• Toiminnanharjoittajan oma analyysi ja arviointi ...
Kestävyyskriteerit
• Väh. 35 % verrattuna fossiiliseen polttoaineeseen, nousee ensi vuonna 50 %
Kasvihuonekaasupäästövähen...
Toiminnanharjoittajan
kestävyysjärjestelmä
10
• TEM asettanut kaksivaiheisen biopolttoainetyöryhmän
– 1. vaihe: ILUC-direktiivin implementointi
• 7 % katto peltoviljell...
12
Reilua energiaa
Harri Haavisto
Kestävyysasiantuntija
Uusiutuva energia
harri.haavisto@energiavirasto.fi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Harri Haavisto ilmansuojelupäivät

Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyysjärjestelmät
24.8.2016

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Harri Haavisto ilmansuojelupäivät

 1. 1. Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyysjärjestelmät 41. Ilmansuojelupäivät 23.- 24.8.2016, Lappeenranta Kestävyysasiantuntija Harri Haavisto
 2. 2. • Mistä on kyse? – Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys • Mitä vaaditaan? – Kestävyysjärjestelmän vaatimukset ja kestävyyskriteerit • Missä mennään nyt? – Ajankohtaista 2 Esityksen sisältö
 3. 3. • RES-direktiivi – Liikenteen biopolttoaineiden osuus 10 % vuonna 2020 – Suomen oma tavoite 20 % – Sisältää kestävyyskriteerit biopolttoaineille ja bionesteille • Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013, kestävyyslaki) tuli voimaan 1.7.2013 – Implementoi RES-direktiivin kestävyyskriteerien osalta – Energiaviraston Uusiutuvan energian ryhmässä hoidetaan kestävyyslain mukaisia viranomaistehtäviä Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys 3
 4. 4. Biopolttoaine =biomassasta tuotettu nestemäinen tai kaasumainen liikenteessä käytettävä polttoaine Bioneste =biomassasta muuhun energiakäyttöön kuin liikennettä varten tuotettu nestemäinen polttoaine Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys 4
 5. 5. Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys - mikä velvoittaa? Biopolttoaine täyttää kestävyyskriteerit •Alempi verokanta (CO2-vero puolet tai nolla) •Lasketaan jakeluvelvoitteeseen •Velvoite valtiontukipäätöksestä •Päästökaupassa bionesteen päästökerroin nolla Biopolttoaine EI täytä kestävyyskriteerejä •Korkeampi verokanta •Ei lasketa jakeluvelvoitteeseen •Mikäli jakeluvelvoite laiminlyödään -> seuraamusmaksu •Valtiontukipäätöksen ehdot eivät täyty •Päästökaupassa ’fossiilista’ polttoainetta
 6. 6. • RES-direktiivin ja komission tiedonannon (2010/C 160/01) mukaan kestävyyskriteerien mukaisuus voidaan osoittaa kolmella tavalla: 1) komission hyväksymän vapaaehtoisen järjestelmän kautta 2) jäsenvaltion kansallisen järjestelmän mukaisesti 3) unionin ja kolmansien maiden välillä tehtyjen sopimusten mukaisesti Kestävyyden osoittamisen tavat 6
 7. 7. Kestävyysjärjestelmän vaatimukset • Lasketaan biopolttoaine- tai bioneste-erän kasvihuonekaasupäästövähennys • Osoitetaan, että raaka-aineiden alkuperää koskevat kestävyyskriteerit täyttyvät – Biologinen monimuotoisuus – Maankäytön muutos – Turvemaiden kuivattaminen • Saadaan tieto, jos maatalouden raaka-aine ei täytä sille asetettuja vaatimuksia • Sisältää ainetaseen • Tarkka, luotettava ja väärinkäytöksiltä suojattu Jätteillä ja prosessitähteillä ei tarvita
 8. 8. Kestävyysjärjestelmän vaatimukset • Rinnastettavissa laatujärjestelmään • Toiminnanharjoittajan oma analyysi ja arviointi riskeistä sekä mahdolliset toimet riskien pienentämiseksi • Toimenpiteet ja rakenteet, joilla pyritään kestävyysjärjestelmän tarkkuuteen, luotettavuuteen ja väärinkäytösten ehkäisemiseen – Toimittajien valinta- ja arviointimenetelmät, sopimukset, näytteenotot, omavalvonta, auditoinnit, dokumentointi  Linkittyy kriteerien täyttymisen osoittamiseen ja ainetaseeseen!
 9. 9. Kestävyyskriteerit • Väh. 35 % verrattuna fossiiliseen polttoaineeseen, nousee ensi vuonna 50 % Kasvihuonekaasupäästövähennys (6 §) • Raaka-aine ei saa tulla biologisesti erityisen monimuotoisilta alueilta (aarniometsät, luonnonsuojelualueet, monimuotoinen ruohoalue) Biologinen monimuotoisuus (7 §) • Raaka-ainetta ei saa tuottaa erityisen runsashiilisellä maapohjalla (kosteikot, metsät), jonka maankäyttöstatus on muuttunut tammikuusta 2008 Maankäytön muutos (8 §) • Ei saa kuivattaa turvemaita raaka-aineen tuotantoa varten Turvemaiden kuivattaminen (9 §) • EU:ssa suoria tukia saava viljelijä • Ympäristöä ja kasvinsuojelua koskevat lakisääteiset hoitovaatimukset sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset Maatalouden raaka-aine (10 §)
 10. 10. Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä 10
 11. 11. • TEM asettanut kaksivaiheisen biopolttoainetyöryhmän – 1. vaihe: ILUC-direktiivin implementointi • 7 % katto peltoviljellyille raaka-aineille • 0,5 % tavoite liitteen IX A osan raaka-aineista valmistetuille biopolttoaineille – 2. vaihe: Biopolttoaineiden edistämiskeinot 2020-luvulla • Hallitusohjelman tavoite uusiutuville polttoaineille 40 % vuonna 2030 • Tuontiöljyn käytön puolittaminen vuoteen 2030 mennessä • Liikenteen polttoaineiden määrä vuonna 2015 yli 4900 milj. litraa – Biopolttoaineita kestävyyskriteeriselvitysten mukaan yli 660 milj. litraa  Energiasisällöltään, tuplalaskenta huomioiden, osuus yli 24 %  Raaka-aineet painottuvat jätteisiin ja tähteisiin Ajankohtaista 11
 12. 12. 12 Reilua energiaa Harri Haavisto Kestävyysasiantuntija Uusiutuva energia harri.haavisto@energiavirasto.fi

×