Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energiatehokkuussopimukset - tulokset vuonna 2017

198 views

Published on

Vuoden 2017 lopussa vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa 2017–2025 oli mukana 440 yritystä ja niiden noin 2800 toimipaikkaa. Kunta-alan sopimuksessa oli vastaavasti 62 kuntaa ja kuntayhtymää. Yritysten ja kuntien vuonna 2017 toteuttamien energiansäästötoimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Energiatehokkuussopimukset - tulokset vuonna 2017

 1. 1. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi SUOMALAISETYRITYKSETJAKUNNAT &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Suomalaiset yritykset ja kunnat tehostavat aktiivisesti ja vapaaehtoisesti energiankäyttöään. Vuoden 2017 lopussa vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa 2017–2025 oli mukana 440 yritystä ja niiden noin 2800 toimipaikkaa. Kunta-alan sopimuksessa oli vastaavasti 62 kuntaa ja kuntayhtymää. Yritysten ja kuntien vuonna 2017 toteuttamien energiansäästötoimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Toimipaikkaa2800 Yritystä440 Kuntaa/kunta- yhtymää62
 2. 2. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET 2017-2025 ELINKEINOELÄMÄN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS KIINTEISTÖALAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS KUNTA-ALAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS HÖYLÄIV ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS • Energiavaltainen teollisuus • Elintarviketeollisuus • Kemianteollisuus • Teknologiateollisuus • Puutuoteteollisuus • Yleinen teollisuus TOIMITILAKIINTEISTÖT VUOKRA-ASUNTO- YHTEISÖT • Energiantuotanto • Energiapalvelut KAUPUNGIT & KUNNAT KUNTAYHTYMÄT • Kaupan ala • Matkailu- ja ravintolapalvelut • Autoala • Yleinen palveluala • Öljylämmityskiinteistöt TEOLLISUUS ENERGIA-ALA PALVELUALA LÄMMITYSPOLTTO- NESTEIDEN JAKELU
 3. 3. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIANSÄÄSTÖALOITTAIN Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl Energiaa säästyy vuosittain TWh milj. € milj.tonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 2,93686 72 0,8 Energiavaltainen teollisuus 80 % Keskisuuri teollisuus 3 % Energia-ala 11 % Yksityinen palveluala 3 % Kiinteistöala 2% Kunta-ala 2 % Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 184 TWh 2,9 SUOMALAISETYRITYKSETJAKUNNAT &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Toimipaikkaa2800 Yritystä440 Kuntaa/kunta- yhtymää62
 4. 4. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi SAAVUTETTUENERGIANSÄÄSTÖ 2017 Elinkeinoelämän, kunta- ja kiinteistöalan toimijoiden vuonna 2017 toteuttamat energiankäytön tehostamis- toimet vähensivät Suomen vuotuista energiankäyttöä yhteensä noin 2,9 terawattituntia (TWh). Tästä 2,6 TWh kohdistuu energian loppukäyttöön. Säästöt ovat syntyneet, kun sopimukseen liittyneet yritykset ja kunnat ovat tehneet yhteensä lähes 3 700 yksittäistä energiankäytön tehostamistoimenpidettä. Säästön osuus vastaa noin 0,8 % Suomen kokonaisenergiankäytöstä 2017. ASIAKASNEUVONTA 2,9TWh 1TWh Edellisellä sopimuskaudella 2008-2016 keski- määräinen uusi säästö vuodessa oli 1,8 TWh. Säästön tuntuvaan kasvuun vaikutti erityisesti muutama poikkeuksellisen iso energiavaltaisen teollisuuden toimenpide. Säästö vastaa yhteensä sähkölämmitetyn pientalon vuotuista energiankäyttöä. 145000 TÄSSÄ ONNISTUIMME: AIEMPAAENEMMÄNSÄÄSTÖÄ
 5. 5. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi LÄMMÖNJASÄHKÖNOSUUSSÄÄSTÖISTÄ ALOITTAIN2017 Vuonna 2017 kaikilla sopimusaloilla syntyneestä uudesta energiansäästöstä on lämmön ja polttoaineen säästöä 68 %, loput 32 % on sähkön säästöä. Sähkön osuus säästöistä oli erityisen suuri palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneissä yrityksissä, joissa sähkön säästön osuus oli lähes 80 %. Kiinteistöala 31 % 69 % Energiavaltainen teollisuus 27 % 73 % GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a GWh/aGWh/a Kunta-ala 43 % 57 % Keskisuuri teollisuus 46 % 54 % Energia-ala 53 % 47 % Yksityinen palveluala 78 % 22 % 682310 4580 308 82 TWh/a KAIKKIALATYHTEENSÄ SÄHKÖ LÄMPÖ JA POLTTOAINEET 2,9 32 % 68 %
 6. 6. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi SAAVUTETTUKUSTANNUSSÄÄSTÖ 2017 KiinteistöalaEnergiavaltainen teollisuus Kunta-alaKeskisuuri teollisuus Energia-ala Yksityinen palveluala Vuonna 2017 toteutetut energiansäästötoimet vähentävät sopimuksiin liittyneiden toimijoiden vuotuisia energiakustannuksia arviolta yhteensä noin 72 miljoonaa euroa. VUOTUINEN KUSTANNUSSÄÄSTÖ ALOITTAIN M€/a M€/a M€/a M€/a 3,546,5 34,5 M€/a 9 M€/a 6
 7. 7. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Tehokas ja tarkoituksenmukainen energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Se on yksi tärkeimmistä toimista ilmastomuutoksen vastaisessa työssä. Sopimukseen liittyneiden toimijoiden vuonna 2017 toteuttamat 3 700 energiatehokkuus- toimea vähentävät vuotuisia CO2 -päästöjä yhteensä noin 0,8 miljoonaa tonnia. Tämä vastaa 80000suomalaisen keskimääräistä vuosittaista hiilijalanjälkeä. milj. tonnia Vuonna 2017 toteutetut toimet vähentävät CO2 -päästöjä 0,8 Vuonna 2017 hiilidioksidipäästöjä onnistuttiin vähentämään 0,8 miljoonaa tonnia. Kaudella 2008–2016 vuotuinen päästövähenemä oli keskimäärin 0,5 miljoonaa tonnia. TÄSSÄ ONNISTUIMME: VÄHEMMÄNPÄÄSTÖJÄ HIILIOKSIDIPÄÄSTÖJENVÄHENEMINEN 2017
 8. 8. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUSTOIMET&INVESTOINNITALOITTAIN 2017 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kunnat ovat vuonna 2017 toteuttaneet yhteensä lähes 3700 energiankäyttöä tehostavaa toimenpidettä. Määrällisesti eniten toimia on tehty yksityisellä palvelualalla ja kiinteistöalalla. 184milj. € TOTEUTETTUJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMIEN MÄÄRÄ VUONNA 2017 INVESTOINNIT ENERGIATEHOKKUUTEEN VUONNA 2017 KIINTEISTÖALA ENERGIAVALTAINEN TEOLLISUUS KUNTA-ALA KESKISUURI TEOLLISUUS ENERGIA-ALA YKSITYINEN PALVELUALA3686kpl
 9. 9. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi VALTION TUKI ENERGIATEHOKKUUSINVESTOINTEIHIN VUONNA 2017 Jakautuminen aloittain (miljoonaa €) VALTIONTUKIENERGIATEHOKKUUSINVESTOINTEIHIN 2017 Työ- ja elinkeinoministeriö tukee tapauskohtaisen harkinnan perusteella elinkeinoelämän, kunta-alan ja kiinteistöalan sopimuksiin liittyneiden yritysten ja yhteisöjen energiatehokkuusinvestointeja. Vuonna 2017 tukea myönnettiin sopimukseen liittyneiden yritysten ja kuntien energiatehokkuusinvestointeihin yhteensä 18 miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin 160 hankkeelle. KiinteistöalaEnergia- valtainen teollisuus Kunta-alaKeskisuuri teollisuus Energia-alaYksityinen palveluala 3,456,73 1,95 1,481,952,48
 10. 10. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Energiavaltainen teollisuus tehosti aktiivisesti omaa energiankäyttöään vuonna 2017. Energiavaltaiseen teollisuuteen luokitellaan ne yritykset, joilla ainakin yhden toimipaikan energiankulutus ylittää 100 GWh vuodessa. Vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen 2017-2025 oli vuoden vuoden 2017 lopussa liittynyt 36 Suomessa toimivaa energiavaltaisen teollisuuden yritystä ja niiden 159 toimipaikkaa. Yritysten vuonna 2017 toteuttamien energiansäästötoimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. ENERGIAVALTAINENTEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Toimipaikkaa159 Yritystä36
 11. 11. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIAVALTAINENTEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 2310 46,7 676 Toimipaikkaa159 Yritystä36 Investoinnit energiatehokkuuteen kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 189 milj. € 98,8 %34Vuoden 2017 lopussa säästötavoitteesta saavutettu* Yritysten yhteenlaskettu tavoite on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh6886 TAVOITE TOTEUTUNUT * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 12. 12. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Elintarviketeollisuus on mukana elinkeinoelämän vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017-2025. Vuoden 2017 lopussa mukaan oli liittynyt 27 energiankäytöltään keskisuurta elintarviketeollisuuden yritystä ja niiden 70 toimipaikkaa. Yritysten vuonna 2017 toteuttamien toimien ansiosta tuotanto on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Toimipaikkaa70 Yritystä27 ELINTARVIKETEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017
 13. 13. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi kpl Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € milj.tonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 25,384 1,3 8 % Toimipaikkaa 26 70 Vuoden 2017 lopussa säästötavoitteesta saavutettu** Yritysten* yhteenlaskettu tavoite on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh Yritystä 201 27 ELINTARVIKETEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 TAVOITE TOTEUTUNUT Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 84 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 4,6 * Energiankäytöltään keskisuuret elintarviketeollisuuden yritykset ** Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 14. 14. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Kemianteollisuus on mukana elinkeinoelämän vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025. Vuoden 2017 lopussa mukaan oli liittynyt 27 energiankäytöltään keskisuurta kemianteollisuuden yritystä ja niiden 48 toimipaikkaa. Yritysten vuonna 2017 toteuttamien toimien ansiosta tuotanto on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Toimipaikkaa48 Yritystä27 KEMIANTEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017
 15. 15. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € milj.tonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 24,6 1,2 7 % Toimipaikkaa 31 48 Vuoden 2017 lopussa säästötavoitteesta saavutettu** Yritysten* yhteenlaskettu tavoite on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh Yritystä 79 27 KEMIANTEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 TAVOITE TOTEUTUNUT kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 40 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 2,2 * Energiankäytöltään keskisuuret kemianteollisuuden yritykset ** Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 16. 16. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi TEKNOLOGIATEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Teknologiateollisuus on mukana elinkeinoelämän vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017-2025. Vuoden 2017 lopussa mukaan oli liittynyt 68 energiankäytöltään keskisuurta teknologiateollisuuden yritystä ja niiden 161 toimipaikkaa. Yritysten vuonna 2017 toteuttamien toimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Toimipaikkaa161 Yritystä68
 17. 17. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi TEKNOLOGIATEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 24,3 1,5 9 %19Vuoden 2017 lopussa säästötavoitteesta saavutettu** Yritysten* yhteenlaskettu tavoite on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh216 TAVOITE TOTEUTUNUT Toimipaikkaa161 Yritystä68 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 137 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 4,9 * Energiankäytöltään keskisuuret teknologiateollisuuden yritykset ** Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 18. 18. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi PUUTUOTETEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Puutuoteteollisuus on mukana elinkeinoelämän vapaa- ehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017-2025. Vuoden 2017 lopussa mukaan oli liittynyt 10 energiankäytöltään keskisuurta puutuoteteollisuuden yritystä ja niiden 24 toimipaikkaa. Yritysten vuonna 2017 toteuttamien toimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Toimipaikkaa24 Yritystä10
 19. 19. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi PUUTUOTETEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 2,6 0,1 1 %22Vuoden 2017 lopussa säästötavoitteesta saavutettu** Yritysten* yhteenlaskettu tavoite on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh130 TAVOITE TOTEUTUNUT * Energiankäytöltään keskisuuret puutuoteteollisuuden yritykset Toimipaikkaa24 Yritystä10 kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 7 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 0,1 ** Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 20. 20. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi YLEINENTEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Yleisen teollisuuden toimenpideohjelmassa on mukana joukko yrityksiä eri teollisuuden aloilta. Vuoden 2017 lopussa mukaan oli liittynyt yhteensä 19 teollisuusyritystä ja niiden 61 toimipaikkaa. Yritykset ovat eri toimialoilta, joilla ei ole erillistä alakohtaista ohjelmaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa 2017-2015. Yritysten vuonna 2017 toteuttamien toimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Toimipaikkaa61 Yritystä19
 21. 21. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 3,7 0,2 1 %10Vuoden 2017 lopussa säästötavoitteesta saavutettu* Yritysten yhteenlaskettu tavoite* on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh50 TAVOITE TOTEUTUNUT YLEINENTEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Toimipaikkaa61 Yritystä19 kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 50 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 0,8 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 22. 22. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Energia-ala on laajasti mukana elinkeinoelämän vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025. Mukaan on liittynyt 41 energiayhtiötä ja niiden 163 toimipaikkaa, jotka tuottavat sähköä ja/tai lämpöä. Mukana oli myös 70 energiapalveluita tarjoavaa yhtiötä ja niiden 112 toimipaikkaa, jotka siirtävät, jakelevat ja myyvät loppuasiakkaille sähköä ja/tai kaukolämpöä ja -jäähdytystä. Yritysten vuonna 2017 toteuttamien energiansäästötoimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi yritysten asiakkailleen suuntaamat toimet lisäävät kuluttajien tietoisuutta omasta energiankäytöstä ja valmiutta toteuttaa energiansäästötoimia. ENERGIA-ALA &ENERGIATEHOKKUUS2017
 23. 23. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 279 8 91 Vuoden 2017 lopussa tavoitteesta saavutettu* Yritysten yhteenlaskettu tavoite* on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä TAVOITE GWh460 Sähkö %32 Sähkö GWh1769 Primäärienergiankäyttö %7 Primäärienergiankäyttö TOTEUTUNUT ENERGIANTUOTANTO &ENERGIATEHOKKUUS2017 Toimipaikkaa163 Yritystä41 kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 106 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 32,4 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 24. 24. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 28,5 0,8 8 ENERGIAPALVELUT &ENERGIATEHOKKUUS2017 Toimipaikkaa112 Yritystä70 Vuoden 2017 lopussa tavoitteesta saavutettu* Yritysten yhteenlaskettu tavoite on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä TAVOITE GWh200 Sähkö %7 Sähkö GWh200 Lämpö & polttoaineet %8 Lämpö & polttoaineet TOTEUTUNUT kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 246 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 6,5 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 25. 25. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Autoalan yritykset ovat mukana elinkeinoelämän vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025. Vuoden 2017 lopussa mukaan oli liittynyt 9 autoalan yritystä ja niiden 92 toimipaikkaa. Autoalan yritysten vuonna 2017 toteuttamien toimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. AUTOALA &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Toimipaikkaa92 9 Yritystä
 26. 26. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 1 0,1 0,3 %51Vuoden 2017 lopussa säästötavoitteesta saavutettu* Autoalan yritysten yhteenlaskettu tavoite* on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh8 TAVOITE TOTEUTUNUT kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 12 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 0,3 Toimipaikkaa92 Yritystä9 AUTOALA &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 27. 27. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi MATKAILU-JARAVINTOLA-ALA &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Matkailu- ja ravintola-ala on mukana elinkeinoelämän vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017-2025. Vuoden 2017 lopussa mukaan oli liittynyt yhteensä 31 matkailu- ja ravintola-alan yritystä ja niiden 191 toimipaikkaa. Yritysten vuonna 2017 toteuttamien toimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Toimipaikkaa191 Yritystä31
 28. 28. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi MATKAILU-JARAVINTOLA-ALA &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 4,3 0,3 1 %15Yritysten yhteenlaskettu tavoite* on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh29 TAVOITE TOTEUTUNUT Vuoden 2017 lopussa säästötavoitteesta saavutettu* Toimipaikkaa191 Yritystä31 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 45 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 0,6 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 29. 29. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Yleisen palvelualan toimenpideohjelmassa on mukana joukko yrityksiä eri palvelualoilta. Vuoden 2017 lopussa mukaan oli liittynyt yhteensä 14 palvelualan yritystä ja niiden 46 toimipaikkaa. Yritykset ovat eri toimialoilta, joilla ei ole erillistä alakohtaista ohjelmaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa 2017-2015. Yritysten vuonna 2017 toteuttamien toimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. YLEINENPALVELUALA &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Toimipaikkaa46 Yritystä14
 30. 30. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 0,3 0,02 0,1 %6,4Vuoden 2017 lopussa säästötavoitteesta saavutettu* Yritysten yhteenlaskettu tavoite* on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh12 TAVOITE TOTEUTUNUT YLEINENPALVELUALA &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Toimipaikkaa46 Yritystä14 kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 10 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 0,1 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 31. 31. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi KAUPANALA &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Kaupan ala on mukana elinkeinoelämän vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017-2025. Vuoden 2017 lopussa mukaan oli liittynyt 15 kaupan alan yritystä, vajaan 2180 toimipaikan voimin. Yritysten vuonna 2017 toteuttamien toimien ansiosta tuotanto on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Toimipaikkaa2177 Yritystä15
 32. 32. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi KAUPANALA &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Toimipaikkaa2177 Yritystä15 Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 76,2 5,6 26 %44Vuoden 2017 lopussa säästötavoitteesta saavutettu* Yritysten yhteenlaskettu tavoite* on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh186 TAVOITE TOTEUTUNUT kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 1166 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 14,5 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 33. 33. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi KUNNATJAKUNTAYHTYMÄT &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Kunta-ala tehostaa energiankäyttöään vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen avulla vuosina 2017-2025. Vuoden 2017 lopussa mukaan oli liittynyt 57 kuntaa ja kaupunkia sekä 5 kuntayhtymää. Kunta-alan toimijoiden vuonna 2017 toteuttamien toimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Kuntayhtymää5 Kuntaa ja kaupunkia57
 34. 34. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi KUNNATJAKUNTAYHTYMÄT &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 45,4 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 463 2,8 12 %23Vuoden 2017 lopussa säästötavoitteesta saavutettu* Kunta-alan yhteenlaskettu tavoite* on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh405 TAVOITE TOTEUTUNUT Kuntayhtymää5 Kuntaa ja kaupunkia57 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 6,7 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 35. 35. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Toimitilakiinteistöt ovat mukana kiinteistöalan vapaa- ehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017-2025. Vuoden 2017 loppuun mennessä mukaan oli liittynyt 41 yritystä yhteensä 1157 toimitilakiinteistöllä. Yritysten vuonna 2017 toteuttamien toimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. TOIMITILAKIITEISTÖT &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Toimipaikkaa1157 Yritystä41
 36. 36. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 39,9 2,3 10 %43Vuoden 2017 lopussa säästötavoitteesta saavutettu* Yritysten yhteenlaskettu tavoite on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh236 TAVOITE TOTEUTUNUT Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 696 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 5,5 TOIMITILAKIITEISTÖT &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Toimipaikkaa1157 Yritystä41 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 37. 37. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Vuokra-asuntoyhteisöt ovat mukana kiinteistöalan vapaa- ehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025. Vuoden 2017 lopussa mukaan oli liittynyt 32 vuokra-asuntoyhteisöä, joilla on yhteensä yli 250 000 asuntoa. Vuokra-asuntoyhteisöjen vuonna 2017 toteuttamien toimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. VUOKRA-ASUNTOYHTEISÖT &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Tuhatta asuntoa250 Yhteisöä32
 38. 38. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi VUOKRA-ASUNTOYHTEISÖT &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017 Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 45,4 2,8 12 %15Vuoden 2017 lopussa säästötavoitteesta saavutettu* Vuokra-asuntoyhteisöjen yhteen- laskettu tavoite on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh239 TAVOITE TOTEUTUNUT Tuhatta asuntoa250 Yhteisöä32 kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 435 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 5,6 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.

×