Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 – utfordringer og muligheterGaute SkjelsvikProduksjonssjef, Eidsiva ...
Agenda•  Kort om Eidsiva Energi•  Aktuelle prosjekter i Innlandet•  Prosjektgjennomføring – suksesskriterier ?•  Utfor...
Kort om Eidsiva Energi• Eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 26 kommuner• Årlig omsetning: Ca 4,5 milliarder kron...
Eidsiva Vannkraft harhovedkontor på Lillehammer- 200 ansatte- Drifter 42 kraftverk- 7,5 TWhTjenestekjøpsavtaler med:- Oppl...
Utbygginger siste 5-6 år•  Framruste kraftverk (Øvre Otta) 325 GWh         2005•  Øyberget kraftverk (Øvre Otta...
Nye kraftverkVannkraft• Rosten kraftverk           184 GWh• Nedre Otta kraftverk         304 GWh• Tolg...
TOLGA       ROSTEN  RENDALEN AGGR 2   Nye større                      prosjekter      ...
Prosjekter over 100 GWh som er meldt eller       konsesjonssøktProsjekt            Utbygger       ...
Prosjektgjennomføring – suksesskriterier ?Prosjektene skal igjennom mange faser og det erulike suksesskriterier i hver fas...
Utred de beste alternativene        (både utfordring og mulighet)• Ønsker/krav om alternative utbyggingsløsninger• ...
Nedre Otta kraftverk
Nedre Otta kraftverk• Det er utredet to alternativer for kraftverk i Nedre Otta, begge benytter dammen ved Eidefossen som...
Utfordringer i konsesjonsprosessen• Mange av prosjektene har marginal økonomi• Erverv av fallrettigheter har blitt mer kre...
Tiden frem mot 2020 for større vannkraft             2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  ...
Tiltak for å nå fristen              2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  ...
Suksesskriterier ved gjennomføring     av større vannkraftprosjekter• Prosjektet gjennomført innenfor økonomiske ramme...
Suksesskriterium - kompetanse• Et stort antall prosjekter, der de fleste er relativt små, vil bli realisert fram mot 2020...
Suksesskriterium - kvalitet• Den gamle leverandørindustrien i Norge er ”lagt ned”, og mange av de som var med på den stor...
Suksesskriterium - tid• En gjenganger etter utbygginger har vært – vi skulle tatt oss bedre tid til planlegging……..• Bran...
Oppsummering• Betydelig potensial for mellomstore vannkraftutbygginger, men samlet volum er begrenset (3 TWh fordelt på 1...
Elsertifikatmarkedet gir unike muligheter for bransjenFokus på fornybar energi er det beste argument for å økerekruttering...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 ved gaute skjelsvik i eidsvia

945 views

Published on

Realisering av større vannkraftprosjekter, utfordringer og muligheter. Ved Gaute Skjelsvik i Eidsiva, 5. mars 2012.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
945
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 ved gaute skjelsvik i eidsvia

 1. 1. Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 – utfordringer og muligheterGaute SkjelsvikProduksjonssjef, Eidsiva Vannkraft
 2. 2. Agenda• Kort om Eidsiva Energi• Aktuelle prosjekter i Innlandet• Prosjektgjennomføring – suksesskriterier ?• Utfordringer underveis• Muligheter for å få realisert prosjektene innen 2020
 3. 3. Kort om Eidsiva Energi• Eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 26 kommuner• Årlig omsetning: Ca 4,5 milliarder kroner• Konsernresultat etter skatt i 2010 ble 428 mill. kr• Utbytte for 2010 ble 290 mill. kr• 3,4 TWh energiproduksjon• 20 heleide og 24 deleide kraftverk• 21 000 km nett• Fjernvarmesalg i fem byer og tettsteder i Innlandet• Totalt 153 000 kunder• 1 000 ansatte
 4. 4. Eidsiva Vannkraft harhovedkontor på Lillehammer- 200 ansatte- Drifter 42 kraftverk- 7,5 TWhTjenestekjøpsavtaler med:- Opplandskraft- Oppland Energi- Vinstra Kraftselskap- Øvre Otta- Østerdalen KraftproduksjonStørste medeiere:E-CO Energi ASAkershus Energi AS
 5. 5. Utbygginger siste 5-6 år• Framruste kraftverk (Øvre Otta) 325 GWh 2005• Øyberget kraftverk (Øvre Otta) 400 GWh 2005• Rauberget pumpestasjon (Øvre Otta) 2007• Kongsvinger kraftverk (Eidsiva) 70 GWh 2011 – O/U-prosjekt, utvidet kraftverket med nytt aggregat• Rendalen kraftverk (Opplandskraft) 60 GWh 2013 – Eksisterende kraftverk har ett aggregat med driftstid ca 8700 t – Ny kraftstasjon med att aggregat bygges i fjell like ved• Vår organisasjon har betydelig erfaring og er topp motivert for nye utfordringer !
 6. 6. Nye kraftverkVannkraft• Rosten kraftverk 184 GWh• Nedre Otta kraftverk 304 GWh• Tolga kraftverk 190 GWh• Kåja kraftverk 130 GWh• O/U-prosjekter 150 GWh• Småkraftverk 60 GWhVindkraft (Austri Vind DA)• Raskiftet 350 GWh• Kvitvola/Gråhøgda • Fdfg 350 GWh• Andre prosjekter 250 GWhAustri Vind DA eies av Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og Statskog
 7. 7. TOLGA ROSTEN RENDALEN AGGR 2 Nye større prosjekter KVITVOLANEDRE OTTA KÅJA RASKIFTET BRASKEREIDFOSS AGGR 2 O/U - prosjekt
 8. 8. Prosjekter over 100 GWh som er meldt eller konsesjonssøktProsjekt Utbygger Årsproduksjon [GWh]Nedre Otta Opplandskraft/Eidefoss 304Aldal/Frøland BKK 222Sauland I og II Skagerak mfl 216Tolga kraftverk Opplandskraft 190Leikanger Sognekraft 189Østerbø SFE 185Rosten Oppland Energi 184Krutåga/Grubben Statkraft/Helgeland småkraft 169Kraftutbygging i Ullsfjorden Troms Kraft 162Hellelandsvassdraget Dalane Kraft 159Hemsil 3 E-CO 150Rullestad og Skromme Rullestad og Skromme 147Trongfoss NTE 140Vestsidelvane Statkraft 135Kåja Eidsiva Vannkraft 130Tverrelva og Muggåselva BKK 127Offerdal Sognekraft 125Illvatn pumpekraftverk Hydro 111Sum ca 3000Kilde: www.nve.no
 9. 9. Prosjektgjennomføring – suksesskriterier ?Prosjektene skal igjennom mange faser og det erulike suksesskriterier i hver fase – Forprosjekt – Meldingsfasen – Utredningsfasen – Søknadsfasen – Planleggingsfasen – Gjennomføringsfasen Kåja kraftverk i Lågen ved Vinstra Samarbeidsprosjekt mellom Eidsiva Vannkraft og Gudbrandsdal Energi
 10. 10. Utred de beste alternativene (både utfordring og mulighet)• Ønsker/krav om alternative utbyggingsløsninger• Redusere miljøkonsekvenser/konfliktnivå – Utnytter mindre fall eller mindre vann• Nettbegrensninger• I gjennomsnitt blir prosjektene redusert med 20 % (årsproduksjon)• Bruk oppdatert miljøkunnskap som grunnlag til å legge fram skånsomme utbygginger ("moderne minstevannføringer" og avbøtende tiltak)• Vær kreativ i forhold til hvilke muligheter som prosjektet kan gi (bruk av tunnelmasse, infrastruktur mv)
 11. 11. Nedre Otta kraftverk
 12. 12. Nedre Otta kraftverk• Det er utredet to alternativer for kraftverk i Nedre Otta, begge benytter dammen ved Eidefossen som inntaksdam• Prosjektet er et samarbeid mellom Eidefoss (50 %) og Opplandskraft (50 %) Alternativ Pillarguri Åsåren• Tunnellengde 14,5 km 9,6 km• Fallhøyde 69 m 55 m• Installert effekt 85 MW 75 MW• Årsproduksjon 352 GWh 304 GWh• Utbyggingspris 4,66 kr/kWh 3,77 kr/kWh• Det minste prosjektet er vesentlig bedre både miljømessig, økonomisk og teknisk
 13. 13. Utfordringer i konsesjonsprosessen• Mange av prosjektene har marginal økonomi• Erverv av fallrettigheter har blitt mer krevende – Fra elektrifisering av landet til markedsbasert prissetting – Kan gi utfordring for de større prosjektene, hvilket er veldig uheldig da skatteregime og risikobildet er forskjellig• Gå tidlig i dialog med fallrettighetseiere og grunneiere• Vertskommunene ønsker større andel av verdiskapningen fra prosjekter – Dette selv om de fleste prosjektene har dårligere reguleringsgrad/kvalitet enn tidligere (etableres ikke magasiner)• Uheldig at det blir stilt ”krav” fra kommuner i forbindelse med høring av konsesjonssøknad• Fortsatt krevende i forhold til de som blir berørt (NIMBY) og naturvernorganisajoner
 14. 14. Tiden frem mot 2020 for større vannkraft 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2Melding XFastsatt KU XKonsekvensutredninger X XKonsesjonssøknad XBehandling i NVE X X X XBehandling i OED X X XKonsesjon XPlanlegging/prosj/anbud X X XBygging X X X X X XIdriftsettelse X • Når må større utbygginger være meldt for å kunne ferdigstille prosjektet innen 31.12.2020 ? Før 2012 • Når må konsesjonssøknad være levert ? 2012 • Hva er siste dato for å få konsesjon og klare fristen for ferdigstillelse ? 2016
 15. 15. Tiltak for å nå fristen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Melding X Fastsatt KU X Konsekvensutredninger X X Konsesjonssøknad X Behandling i NVE X X X Behandling i OED X X X X X Konsesjon X X Planlegging/prosj/anbud X X X Bygging X X X X X X Idriftsettelse X X• Vurder kapasiteten/kompetansen i egen organisasjon i tidlig fase• Starte planlegging, prosjektering og utarbeide anbudsgrunnlag dersom NVEs innstilling til OED er overveiende positiv• Inngå rammeavtaler med konsulenter og leverandører• Avtaler med entreprenør mot vederlag, enkelte entreprenører går inn på eiersiden
 16. 16. Suksesskriterier ved gjennomføring av større vannkraftprosjekter• Prosjektet gjennomført innenfor økonomiske rammer, med riktig kvalitet og til avtalt tid• Ingen alvorlige ulykker/skader• Sett i ettertid kan det også hevdes at selv om en kraftutbygging har vært en økonomisk belastning så har den gitt merverdi, spesielt de 10 siste årene• Sentrale kriterier fremover: – Kompetanse – Kvalitet – Helse, miljø og sikkerhet (HMS) – Tid til planlegging – Fleksibilitet i gjennomføring – Ferdig innen 2020 Verktøy: God prosjektstyringsmodell
 17. 17. Suksesskriterium - kompetanse• Et stort antall prosjekter, der de fleste er relativt små, vil bli realisert fram mot 2020• Utbyggingstakten må økes kraftig for å realisere 13,2 TWh• Meget stort behov for kompetanse og kapasitet både i egen organisasjon, hos konsulenter, leverandører og entreprenører• Ligger an til konkurranse om kompetanse dersom videre utbygging i petroleumssektoren, økt satsning på infrastruktur (vei, jernbane) og økt boligbygging kommer i samme periode• Etterspørsel etter kompetanse vil kunne føre til høyere utbyggingskostnad• Større og færre produksjonsenheter vil kunne gi mer attraktive arbeidsplasser
 18. 18. Suksesskriterium - kvalitet• Den gamle leverandørindustrien i Norge er ”lagt ned”, og mange av de som var med på den store utbyggingsperioden er pensjonert• Økt kvalitetskontroll av maskintekniske og elektrotekniske komponenter• Men, det er færre tekniske ingeniører i dag enn tidligere, og det utdannes for få tekniske ingeniører• Kvaliteten i prosjekter ivaretas best om utbyggingsselskapet har egne ansatte innenfor elektro, maskin og bygg• Kan da velge byggherrestyrt prosjektstyringsmodell• Totalentreprise egner seg best i småkraftutbygginger, der det ofte er private grunneiere som står for utbyggingen
 19. 19. Suksesskriterium - tid• En gjenganger etter utbygginger har vært – vi skulle tatt oss bedre tid til planlegging……..• Bransjen har lært mye av tidligere erfaring• Tid handler derfor nå mer om fleksibilitet til å få planlagt en god design av anlegget, få opp antall tilbydere (med gode tilbud) og ikke minst fleksibilitet til gjennomføring av prosjektet innenfor tidsfristen. Øyberget kraftverk, Øvre Otta
 20. 20. Oppsummering• Betydelig potensial for mellomstore vannkraftutbygginger, men samlet volum er begrenset (3 TWh fordelt på 18 prosjekter over 100 GWh)• Mange prosjekter vil kunne realiseres innen 2020, men historisk tidsbruk i ulike prosesser, tilgang på kompetanse, det store antallet prosjekter og marginal økonomi tilsier at ikke alle prosjektene realiseres innen 2020• Innføring av kontrollstasjon i 2014/2015 for å se om vi er på riktig vei eller om det må gjøres tiltak i forhold til 2020 er helt nødvendig• I forhold til gjennomføring av prosjektene er følgende kriterier avgjørende for om prosjektet blir en suksess: – tilgang på kompetanse – kvalitet på utstyr – fokus på HMS – fleksibilitet i forhold til planlegging, kontrahering og bygging innen 2020 Dette i tillegg til å holde seg innenfor vedtatte økonomiske rammer og til fastsatt tid
 21. 21. Elsertifikatmarkedet gir unike muligheter for bransjenFokus på fornybar energi er det beste argument for å økerekrutteringenRealisering av prosjektene gir spennende oppgaver til mangenye medarbeidereTakk for oppmerksomheten !

×