Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Prosjekt til fordypning
Prosjekt til fordypning• Formål: elever på yrkesfag skal få mulighet til å prøve ut ulike lærefag og yrker tidlig i opp...
Skolens ansvar i prosjekt til fordypning• Utvikle lokale læreplaner• Ansvar for gjennomføring• Definere mål for opplæring...
Bedriftens rolle i prosjekt til fordypning• Samarbeide med skolen • Lokale læreplaner planer • Grunnlaget for vurdering• F...
Noen erfaringer så langt•  Fylkeskommunene gir ulik grad av føringer•  Samarbeidet er basert på enkeltpersoners eget net...
Hvorfor engasjere seg i PTF?• Gi elevene og skolen kjennskap til bransjen og energifagene• Rekruttering – bli kjent med...
Innhold1. Innledning2. Hva er PTF?3. Hvem har ansvar for hva i PTF?4. Organisering av PTF i bedriften5. Aktiviteter knytte...
Praktisk og brukervennlig• Forslag til årsplaner• Forslag til gjennomforing i Vg1 med skole og bedriftsbesøk• Forslag til ...
PTF Vg1 og Vg2 - forslag til årsplan
PTF Vg1 - forslag til aktivitetsplan
PTF Vg1 - forslag til skolebesøk og bedriftsbesøk                 Program første skolebesøk Vg1 09.00 – ...
PTF Vg2 - forslag til aktivitetsplan
PTF Vg2 - tips for utplasseringsperiode                    Utplasseringsperiodene Vg2  En utpekt pers...
Tema og oppgaver knyttet opp mot kompetansemålene for i          læreplanene for Vg3
Forslag til arbeidsavtale for elever i PTF
Prosjekt til fordypning, christine meling
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prosjekt til fordypning, christine meling

882 views

Published on

"Prosjekt til fordypning". Foredrag ved "Jobb med energi". Christine Meling.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prosjekt til fordypning, christine meling

 1. 1. Prosjekt til fordypning
 2. 2. Prosjekt til fordypning• Formål: elever på yrkesfag skal få mulighet til å prøve ut ulike lærefag og yrker tidlig i opplæringsløpet• Vg1 168 timer• Vg2 254 timer• Åpner for nært samarbeid mellom skole og arbeidsliv• Mulig å tilpasse utdanningene til det lokale arbeidslivets behov
 3. 3. Skolens ansvar i prosjekt til fordypning• Utvikle lokale læreplaner• Ansvar for gjennomføring• Definere mål for opplæringen• Forberede elevene• Følge opp elevene – også ute i bedriften• Vurdering og karaktersetting• Inngå samarbeid med lokalt arbeidsliv
 4. 4. Bedriftens rolle i prosjekt til fordypning• Samarbeide med skolen • Lokale læreplaner planer • Grunnlaget for vurdering• Finne relevante arbeidsoppgaver• Følge opp elevene og gi tilbakemeldinger• Hjelpe elevene med å dokumentere arbeid og hva de har lært
 5. 5. Noen erfaringer så langt• Fylkeskommunene gir ulik grad av føringer• Samarbeidet er basert på enkeltpersoners eget nettverk• Kortsiktige og lite formaliserte avtaler• Bedriftene er i for liten grad involvert i planleggingen• Lite relevante, eller motiverende oppgaver• Skolene velger lettvinte og ressursbesparende løsninger• Mange velger studiespesialiserende
 6. 6. Hvorfor engasjere seg i PTF?• Gi elevene og skolen kjennskap til bransjen og energifagene• Rekruttering – bli kjent med elevene• Redusere risiko for feilansettelser• Vise seg frem som en attraktiv arbeidsplass• Tiltrekke seg de beste
 7. 7. Innhold1. Innledning2. Hva er PTF?3. Hvem har ansvar for hva i PTF?4. Organisering av PTF i bedriften5. Aktiviteter knyttet til kompetansemål i læreplanen for Vg36. PTF også for lærere7. Nyttige linker Vedlegg • Forslag til avtale med skolen ved utplassering
 8. 8. Praktisk og brukervennlig• Forslag til årsplaner• Forslag til gjennomforing i Vg1 med skole og bedriftsbesøk• Forslag til gjennomføring i Vg2 med skolebesøk og utplassering• Utplassering for lærereAlle aktiviteter er knyttet opp mot læreplanmål i VG3
 9. 9. PTF Vg1 og Vg2 - forslag til årsplan
 10. 10. PTF Vg1 - forslag til aktivitetsplan
 11. 11. PTF Vg1 - forslag til skolebesøk og bedriftsbesøk Program første skolebesøk Vg1 09.00 – 09.45 Presentasjon av bedriften. Hvem er vi? Hva driver vi med? Hvilke forventninger har vi som bedrifter til dere som elever? 09.30 – 09.45 Jeg er lærling i selskapet. Hva gjør jeg? 10.00 – 10.30 Hvordan produseres el – energi? Energiproduksjon i vårt område 10.30 – 10.45 Invitasjon til bedriftsbesøk. Presentasjon av hjemmelekse til bedriftsbesøket. Bedriftsbesøk fra Vg1  Planlegg besøket – det er viktig at elevene blir tatt imot på en god måte  Bedriften må ha et tydelig mål og hensikt med dagen. Ikke for mye teori.  Gjør det kjent i bedriften at det kommer elever på besøk  Ikke ha for store grupper. Del klassen opp i grupper på 5-6 personer  Utfordre elevene på ”hjemmeleksa”  Vis med praktiske eksempler hvordan bedriften forholder seg til sikkerhet og FSE  Server gjerne mat/ pizza
 12. 12. PTF Vg2 - forslag til aktivitetsplan
 13. 13. PTF Vg2 - tips for utplasseringsperiode Utplasseringsperiodene Vg2 En utpekt person i bedriften må ha ansvar for å ta i mot elevene når de kommer og sørge for at man er forberedt med et opplegg som gir elevene god kvalitet på utplasseringsperioden Sett gjerne utplasseringseleven sammen med lærling Informer montørene om utplasseringsperiodene og målene med disse Hold kontakten med elevene også etter utplasseringsperioden. Både for å få en evaluering av opplegget i bedriften og tilbakemeldinger på hva man kan gjøre annerledes, men også i rekrutteringsøyemed Det skal være gjennomført opplæring i FSE før første utplasseringsperiode Skolen har ansvar for at elevene har nødvendig arbeidsklær og fottøy. Bedriftene har ansvar for stolpesko, hjelm, klatreseler, belter og annet sikringsutstyr Første utplasseringsperiode• Det er viktig i denne perioden å skape trygghet og tillit hos elevene• Bedriften forestår gjennomgang av interne sikkerhetsregler og instrukser• Bedriften forestår gjennomgang av sentrale punkter i FSE• Bedriften sørger for eget garderobeskap med navnet til eleven på
 14. 14. Tema og oppgaver knyttet opp mot kompetansemålene for i læreplanene for Vg3
 15. 15. Forslag til arbeidsavtale for elever i PTF

×