Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentasjon om dagmar fra bkk nett 13.01.12

845 views

Published on

Erfaringer fra Dagmar, ved BKK Nett. 13.01.12

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentasjon om dagmar fra bkk nett 13.01.12

  1. 1. Dagmar i BKK området Nils Nesheim BKK Nett AS1
  2. 2. Situasjonen 1. juledag formiddag » Normal koblingsbilde i hovednettet » Høy produksjon – balanse i utveksling med S-nettet » Normal koblingsbilde i distribusjonsnettet » Normal vaktberedskap 2+20+2 +( 80) » Etter værvurdering 23.12 ble mannskapslister klargjort » BKK i julemodus2
  3. 3. Hovednett» 25.des kl. 17:30: første bryterfall» 25.des kl. 18:26: 300 Evanger – Modalen: Feil fase L3-jord, mislykket HGIK. En prøvekobling fortatt, men linje faller ut igjen med en gang. Linjen blir liggende ute til vinden har roet seg. Innkoblet kl. 01:31 (26.des). Kollsnes-anlegget faller ut pga spenningsdip’en.» 25.des kl. 18:45: 300 Mauranger – Samnanger: Feil fase L3-jord. Inn på 1-polt HGIK, men faller ut igjen (3-polt) etter kort tid. BKK-området får vellykket overgang til asynkrondrift Ingen konsekvenser for forbruk da kraftbalansen viste overskudd i det separatområdet oppstår . Vellykket prøveinnkobling kl. 19:18, synkron drift gjenopprettet.3
  4. 4. Hovednett» 25.des kl. 22:53: 45 Granvin – Voss: Linje faller for kortslutning i Voss mot Granvin, Ulvik kraftverk stopper og forbrukere i Granvin/Ulvik mister forsyning. Kl. 23:18 kobles det ut i Granvin mot Voss og inn mot Bu, forsyning til Granvin/Ulvik blir da gjenopprettet.» 26.des kl. 08:07: siste bryterfall4
  5. 5. Distribusjonsnett» Første bryterfall i distribusjonsnettet 25.12.2011 kl. 17:26.» 198 bryterfall på 67 avganger i 32 stasjoner.» Siste bryterfall 26.12.2011 kl. 23:40.» Ca. 100 feil i lavspenningsnettet» Alle kommuner i området berørt. (Bergen svært lite)Antall berørte kunder:Under 1 t over 1 t over 6 t over 12 t over 24 t over 36 t over 2 døgn over 3 døgn 9 961 30 057 11 906 3 098 414 103 57 105
  6. 6. » Feilårsak: » salt, » fasesammenslag, » tre på linje » komponentfeil» Estimert KILE kostnad er rundt 15 millioner kroner.6
  7. 7. Beredskap» Nettsentralen kontaktet ledelsen første gang 25.12 kl 1845.» Beredskap iverksatt 26.12 kl 0700.» KDS på plass 26.12 formiddag» «Normalsituasjon» kl 2300 26.12.» 27.12 gjøres forberedelser til neste storm ( som ikke kom)» BKK håndterte denne situasjonen med egne mannskaper » 125 medarbeider var på jobb ifm. Dagmar. » Godt samarbeid med BKK Produksjon» Tilbudet mannskaper fra Sivilforsvaret via KDS, ikke brukt7

×