Norden og Europa – elmarkeder i takt? Drivere og hindre for integrasjon Potensial for Norge<br />Administrerendedirektør O...
Klimamålogforsyningssikkerhetdefinererenergi- og klimapolitikkenfremover<br />2050<br />2020<br />
Harmonisering av markedene i Norden og EU<br />Integrerte nordiske markeder<br />Integrering av europeiske markeder pågår<...
Europeisk politikk definerer rammene <br />også for utvikling i Norge<br />Norsk organisering<br />Europeisk organisering<...
Hva blir konsekvensene for fremtidig organisering av myndighetsfunksjoner i Norge?
NVEs posisjon og fremtidige rolle og påvirkningsmulighet i ACER
Statnetts fremtidige rolle og påvirkningsmulighet i ENTSO-E</li></li></ul><li>
Enorme investeringer i fornybar energi og nett<br />	Høy årlig vekst i kapasitet i de nasjonale handlingsplanene     ...
Impact on wholesale electricity & carbon markets.<br />Possible need of reviewing market design.<br />Urgent need of Cross...
Kilder til fleksibilitet<br />
	Norge har en unik posisjon for leveranse av produksjonsfleksibilitet<br />Norge kan bli en viktig bidragsyter til Europas...
Behov for offensivnettutvikling for fremtiden<br /><ul><li>Dagens infrastruktur for strømnettet er for svak, innenlands og...
Bred aksept for linjebygging og investeringer avgjørende
Sørlandsstudien bekrefter behovet for en betydelig økt satsing, gjennom å vise en vesentlig nedjustering av sentralnettets...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Norden og Europa – elmarkeder i takt? v/ Oluf Ulseth, admdir i Energi Norge

494 views

Published on

Presentasjonen holdt av Oluf Ulseth, adm.dir. i Energi Norge under Energidagene 13.- 14. oktober 2011.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Norden og Europa – elmarkeder i takt? v/ Oluf Ulseth, admdir i Energi Norge

 1. 1. Norden og Europa – elmarkeder i takt? Drivere og hindre for integrasjon Potensial for Norge<br />Administrerendedirektør Oluf Ulseth <br />
 2. 2.
 3. 3. Klimamålogforsyningssikkerhetdefinererenergi- og klimapolitikkenfremover<br />2050<br />2020<br />
 4. 4. Harmonisering av markedene i Norden og EU<br />Integrerte nordiske markeder<br />Integrering av europeiske markeder pågår<br />Globale og regionale brenselspriser: gass, kull og utslippsretter<br />Kilde: Nord pool<br />
 5. 5. Europeisk politikk definerer rammene <br />også for utvikling i Norge<br />Norsk organisering<br />Europeisk organisering<br /><ul><li>Svært omfattende prosesser for politikkutvikling, lovgivning, regelverk
 6. 6. Hva blir konsekvensene for fremtidig organisering av myndighetsfunksjoner i Norge?
 7. 7. NVEs posisjon og fremtidige rolle og påvirkningsmulighet i ACER
 8. 8. Statnetts fremtidige rolle og påvirkningsmulighet i ENTSO-E</li></li></ul><li>
 9. 9. Enorme investeringer i fornybar energi og nett<br /> Høy årlig vekst i kapasitet i de nasjonale handlingsplanene for fornybar energi i Europa (2010-2020)<br />GW<br />25<br />Solkraft<br />20<br />Gj.snittlig årlig vekst <br />Vindkraft<br />tilhavs<br />15<br />..der anslagene for nødvendige nett-investeringer neste fem år er 23-28 milliarder euro<br />10<br />Vindkraft<br />på land<br />5<br />Biomasse<br />Vannkraft<br />0<br />2010-2015<br />2015-2020<br />-5<br />
 10. 10. Impact on wholesale electricity & carbon markets.<br />Possible need of reviewing market design.<br />Urgent need of Cross-border intra-day and balancing markets.<br />Investment climate for RES <br />Requirements for flexible back-up capacity.<br />Role of biomass<br />Analysis of Member states’ NREAPs.<br />Harnessing EU synergies: cooperation mechanisms.<br />How best to foster R&D of RES technologies.<br />Life cycle analysis of RES technologies.<br />En europeiskhandlingsplan for fornybarenergi<br />Hvaskaltil for å lykkes med 20% fornybari 2020?<br />Planning of future grid infrastructure.<br />Regulation for Smart Grids.<br />Role of flexible loads & storage.<br />Lanseres i Brussel 10. november<br />
 11. 11. Kilder til fleksibilitet<br />
 12. 12. Norge har en unik posisjon for leveranse av produksjonsfleksibilitet<br />Norge kan bli en viktig bidragsyter til Europas mål om et mer klimavennlig samfunn<br />Norge har betydelige potensialer som kan utnyttes med akseptable miljøkostnader<br />Det er betydelig kommersiell, teknisk og politisk risiko ved utvikling av pumpekraft-prosjekter<br />
 13. 13.
 14. 14. Behov for offensivnettutvikling for fremtiden<br /><ul><li>Dagens infrastruktur for strømnettet er for svak, innenlands og fra utlandet
 15. 15. Bred aksept for linjebygging og investeringer avgjørende
 16. 16. Sørlandsstudien bekrefter behovet for en betydelig økt satsing, gjennom å vise en vesentlig nedjustering av sentralnettets evne til å levere transporttjenester
 17. 17. Uklare politiske signaler fra myndighetene om utveksling</li></ul>Foto: Statnett<br />
 18. 18. Behov for reform av konsesjonsprosess<br />Konsesjonsprosessene fremstår som en reell flaskehals for nye investeringer<br />Grundige konsesjonsprosesser med høy kvalitet og legitimitet er svært viktig<br />Status:<br />Mange års kø for ordinær konsesjonsbehandling<br />Mange års klagebehandling<br />Stor grad av dobbeltarbeid<br />Omfattende klagebehandling med dyp politisk involvering svekker høringsinstituttet i den ordinære prosessen<br />
 19. 19. Et balansertogbærekraftig el-marked<br />Forbruksvekst<br />Energi-effektivisering<br />Kraftintensiv industri<br />Velfungerende marked<br />Ny fornybar energi<br />Elektrifisering<br />Kraftutveksling<br />

×