Klimakademiet 13. feb. presentasjon av en grønn tråd fra dag christensen, energi norge

1,228 views

Published on

Klimakademiet 13. feb. Presentasjon av En grønn tråd fra Dag Christensen, Energi Norge

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,228
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Klimakademiet 13. feb. presentasjon av en grønn tråd fra dag christensen, energi norge

 1. 1. Energi Norges arbeid med å utforme en samlet energi- ogklimapolitikkNæringspolitisk rådgiver Dag Christensen, Energi Norge – 2012-02-13
 2. 2. Energibedriftene skaper store verdieri hele landet• Energiselskap er bærebjelken i mange lokalsamfunn, med kompetanse- arbeidsplasser over hele landet• Det er i dag om lag 70 produksjonsselskap, 130 nettselskap og 90 omsetningsselskap• 17 902 sysselsatte i kraftnæringene og kraftrelatert virksomhet (2009)• Står for 2,4 % av verdiskapingen i Norge
 3. 3. Fram til 2020 planlegger energibransjen å investere 140-160 mrd kr Fram til 2020 planlegger bransjen å investere 140-160 mrd kr• 40-60 mrd kr. i nye produksjonsinvesteringer før 2020 • 26 TWh ny fornybar energi i Norge/Sverige gjennom felles el-sertifikatmarked et• 100 mrd kr. i nettinvesteringer (60 mrd. i S-nett, 40 mrd. i R og D-nett) • Fornye gammelt nett • Nytt nett for å tilknytte ny fornybar produksjon og nytt forbruk • Forsterke nettforbindelser innenlands og mot utlandet
 4. 4. Energi – grunnlaget for all verdiskaping• Tilstrekkelig tilgang• Akseptabel pris• Høy leveringssikkerhet• Elektrisitet har blitt uunværlig
 5. 5. Kraft er grunnlaget for mye av norsk industri 33 TWh vannkraft foredles årlig til produkter som verden etterspør Finnfjord Salten (Alcoa) Primæraluminium Glomfjord (Yara) Ferrolegeringer/silisium Treforedling Mo i Rana (Fesil) Kjemiske råvarer Mosjøen (Alcoa) Skogn (Norske Skog) Thamshavn (Elkem) Ranheim (Peterson) Sunndal (Hydro) Kyrksæterøra (Fesil)Sykkylven (Peterson)  Sysselsetting Svelgen (Elkem)  Kompetanse Årdal (Hydro) Høyanger (Hydro)  Teknologi Husnes (Hydro/RTA) Hønefoss (Norske Skog) Moss (Peterson) Karmøy (Hydro) Halden (Norske Skog) Porsgrunn (Yara) Sarpsborg (Peterson) Lista (Alcoa)
 6. 6. Norges ressurser kan gi grunnlag for nyverdiskaping Stort marked og økende Ressursene og Trenger etterspørsel etter kompetansen utveksling, fleksibel og markedsløsninger utslippsfri produksjon og politikk
 7. 7. Norges ressurser kan gi grunnlag for nyverdiskaping Stort marked og økende Ressursene og etterspørsel etter Utveksling, kompetansen fleksibel og markedsløsninger utslippsfri og politikk produksjon
 8. 8. Norge er godt posisjonert for videre vekst iverdiskaping basert på fornybar energi: • Allerede en fornybarprosent på over 60 • Rikelig med fornybarressurser til å dekke våre behov • Mulighet for å bidra til å dekke behovet for fleksibilitet i vind- og solkraftutbyggingen i Europa • Mange piler peker mot økende elektrifisering i alle land for å nå klimamålene
 9. 9. 59,2 54 3 %2 1 4 49,3 4 Avfall 2 10 Jordbruk 5 9 9 Prosessindustri 14 9 Oppvarming 8 18 22 Transport 14 13 12 Ikke-energiPetroleumsvirksomhet 7 Energi 1990 2005 2020
 10. 10. Lansering Oslo 16. mars 2009 Jørgen Randers, BI Sverre Aam, SINTEFSteinar Bysveen, EBL
 11. 11. Kan Norge bli fornybart?Energisystem og energipolitikk mot 2050EBL – drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjonSteinar BysveenAdm. direktør, EBLSeminar 4. mai 2009
 12. 12. FEM STRATEGISKE PRINSIPPER SOM LEDER OSS TIL ET BÆREKRAFTIG ENERGISYSTEM MOT 2050
 13. 13. 2 faste punkter mot 2050 for en bærekraftigomstilling Redusere klimagassutslipp – 2- gradersmålet skal nås Vi må ha et velfungerende energisystem
 14. 14. 2 grader i 2050 tillater maks2 tonn CO2 per hode 2-GRADERSMÅLET I 2050: Internasjonal enighet 80-95% KUTT TIL 2050: EUs low carbon roadmap 2050 KONSEKVENSER FOR NORGE OG ANDRE LAND: 1-2 tonn utslipp per hode i 2050
 15. 15. Energibruk er en del av klimaproblemet – også i Norge Klimagassutslipp i Norge (MtCO2 ekvivalenter, 2009-data)Kilde: Statistisk sentralbyrå
 16. 16. Manglende helhetssyn Store energi- og klimaspørsmål Nett- melding behandles hver for seg Vi må ha verktøy som viser sammenhengene St mld om bygnings- Vi må ha verktøy til å prioritere politikk
 17. 17. Hvordan skal vi sikre en bærekraftig og konkurransedyktigomstilling mot 2050? Nærings- Elektrifisering utvikling i av petroleums- Høy- Gasskraftverk nord sektoren hastighetstog Fjernvarme Passiv hus CCS i Batteridrevne Elektrifisering industrien Utfasing av ferger av veitransport oljefyring Energi- Supergrid i effektivisering Nordsjøen Vindkraft Hydrogen Nett- Etablering av Elsertifikater Varmepumper forsterkninger kraftintensiv industri Utenlands- Bioenergi kabler CCS til Automatiske LokaliseringKjernekraft kraftproduksjon målesystemer av sykehus Vi har mange diskusjoner om tiltak og virkemidler – men vi trenger hjelp til å forstå hvor de bringer oss
 18. 18. En grønn tråd: Viser veien mot 2050• Gir forståelse for sammenhengene mellom klima, energi og verdiskaping• Viser konsekvenser på tvers av sektorer• Fremmer diskusjon om avbøtende tiltak• Gir retning og prioriteringer for politikk og næringsliv• Lanserer fem prinsipper alle tiltak må testes mot
 19. 19. Prinsippene gjelder for systemets naturligeutstrekning• De strategiske prinsippene for klima gjelder globalt - Klimahandlingsregel - CO2-nøytrale energibærere• De tre strategiske prinsippene for energisystemet gjelder for systemets fysiske utstrekning til enhver tid - Robusthet - Balansert utvikling - Effektiv ressursutnyttelse
 20. 20. Prinsipp 1:Handlingsregel for klima Handlingsregelen for utfasing av Minst 1 mill tonn CO2 klimagassutslippene reduksjon per år Maks 13 mill tonn CO2 i 2050 CO2-pris i 2050 gjør også tunge norske tiltak lønnsomme
 21. 21. Ikke spørsmål om vi skal kutte,men når vi skal ta kuttene hjemmeHandlingsregelen for utfasing av klimagassutslippene Åpner for økte utslipp i perioder Gradvis utfasing av for å sikre verdiskaping og klimagassutslippene forsyningssikkerhet
 22. 22. Prinsipp 2:CO2-nøytrale energibærereI 2050 må all energibruk være utslippsfri
 23. 23. Prinsipp 2:CO2-nøytrale energibærereI 2050 må all energibruk være utslippsfri – all CO2 tas hånd om på produksjonsleddet
 24. 24. Prinsipp 3: Robusthet- Energisystemets leveringspålitelighetFORSYNINGSSIKKERHETSystemets evne til å levere energi i øyeblikket,over døgn og over sesongenSÅRBARHETRedusere risiko for avbrudd – ref DagmarFLEKSIBILITETEvne til å tilpasse endringer i produksjon etterforbruk på kort sikt
 25. 25. Prinsipp 4:Balansert utvikling
 26. 26. Prinsipp 5:Effektiv ressursutnyttelsePrioriterer de tiltak som gir • Minst mulig miljøpåvirkning • Mest mulig energieffektivitet • Mest mulig kostnadseffektivitetmålt mot alternative klimakutt (tiltakskost)• Frigjør ressurser til økt verdiskaping i andre sektorer• Forutsetter velfungerende energimarkeder med et konkurransedyktig næringsliv
 27. 27. Fem strategiske prinsipper PRINSIPP 1: Handlingsregel for klima PRINSIPP 2: CO2-nøytrale energibærere Prinsipp 3: Robust energisystem PRINSIPP 3: Robust energisystem Prinsipp 4: Balansert utvikling PRINSIPP 4: Balansert utvikling PRINSIPP 5: Effektiv ressursutnyttelse
 28. 28. En grønn tråd åpner for korrigerende tiltakEksempel: Innføring av elsertifikater Korrigerende tiltak: PRINSIPP 1: Handlingsregel for klima PRINSIPP 2: CO2-nøytrale energibærere Bygge flere magasinverk Prinsipp 3: Robust energisystem PRINSIPP 3: Robust energisystem Nett og mellomlands- forbindelser Investeringer i nett Prinsipp 4: Balansert utvikling Mellomlandsforbindelser PRINSIPP 4: Balansert utvikling Konvertering Industri utvikling PRINSIPP 5: Effektiv ressursutnyttelse
 29. 29. Tre trygge tiltak i en usikker verden Fase ut fossile energibærere og erstatte med 1 elektrisitet, bio, fjernvarme og hydrogen Sørge for nok nett tidsnok mellom 2 landsdeler og land Mer fleksibilitet og energieffektivisering i 3 hele systemet – i Norge og Europa

×