Framtidsutsikter for norsk kraftintensiv industri

885 views

Published on

Framtidsutsikter for norsk kraftintensiv industri. Ved konserdirektør i Norsk Hydro, Arvid Moss. Folkets Hus 6.12

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Framtidsutsikter for norsk kraftintensiv industri

 1. 1. Framtidsutsikter for norsk kraftintensiv industriIndustri og kraft: Felles plattform for økt verdiskaping Konserndirektør Arvid Moss, Hydro Energi Folkets Hus, 6. desember 2011 (1) 2011-10-21
 2. 2. Norsk kraftforedling ved et veiskille(2) 2011-10-21
 3. 3. Prosessindustrien i Norge Utgjør mer enn 100,000 arbeidsplasser i verdensledende bedrifter Finnfjord Salten (Alcoa) Primæraluminium Glomfjord (Yara) Ferrolegeringer/Silisium Treforedling Mo i Rana (Fesil) Kjemiske råvarer Mosjøen (Alcoa) Skogn (Norske Skog) Thamshavn (Elkem) Ranheim (Peterson) Sunndal (Hydro) Kyrksæterøra (Fesil)Sykkylven (Peterson) • Sysselsetting Svelgen (Elkem) • Kompetanse Årdal (Hydro) Høyanger (Hydro) • Teknologi Odda (Boliden) Husnes (Hydro/RTA) Hønefoss (Norske Skog) Moss (Peterson) Karmøy (Hydro) Halden (Norske Skog) Porsgrunn (Yara) Sarpsborg (Peterson) Lista (Alcoa) (3) 2011-10-21
 4. 4. Veiskille for norsk kraftforedlende industriEuropeisk CO2-kostnad i kraftprisen utgjør en betydelig konkurranseulempe Pris/kwh CO2-påslag i nordiske og Et paradoks at europeiske europeiske kraftpriser klimatiltak i øyeblikket virker motsatt av hensikten... CIS Lat in Middle East Nor dic Oceania USA and Cent r al America Net back Mar ket Canada Europe(4) 2011-10-21
 5. 5. Norsk aluminium best i verden på klimaKlimagassutslipp pr. tonn aluminium EU27 Australia Canada Kasakhstan Island Norge Russland USA KinaKilde: Institut für angewendte Ökologie (Öko-institut e.V.), 12.5.2011(5) 2011-10-21
 6. 6. En fullt ut global industriProduksjonen fortsetter å øke i områder med høyere CO2-utslipp enn Europa Kapasitetsøkning fra 2006 til 2011 30 000 25 000 102 % 20 0001000 tonnes 15 000 10 000 -9 % -1 % 6% 114 % 175 % 5 000 8% 3% 4% -10 % 0 E S A LA pe a a ia e ia M CI N ri c in op an As ro Ch Af ur ce Eu r .E e O E. th Source: CRU 2011 W O(6) 2011-10-21
 7. 7. Norge vil gjenvinne konkurransekraften(7) 2011-10-21
 8. 8. Veien mot lavutslippssamfunnetEnergiintensive varer bør produseres med den grønneste energien Overgangsfasen fram til 2030 er avgjørende for Norges industrielle framtid • Hydro støtter global CO2-prising • Hydro hovedhypotese er omtrent like konkurransevilkår mhp CO2- prising innen 2030 • Hovedutfordringen er kraft i overgangsfasen fram til 2030 • Behov for CO2-kompensasjon i Europa for å hindre karbon- lekkasje i overgangsfasen(8) 2011-10-21
 9. 9. Mest attraktive sted for kraftintensiv industri?Norge vil gjennvinne konkurranseevnen når verden setter en pris på CO2 Pris/kwh Norden 2010 Norden “2030” ...men med en global avtale gjenvinner vannkraften sin verdi og konkurranseevne Middle East Nordic Market CIS Oceania Lat in America China USA and Cent r al Europe Net back Canada(9) 2011-10-21
 10. 10. Nye 100 år for norsk industri?(10) 2011-10-21
 11. 11. Fellesløsning mulig for felles utfordring? Industriens utfordring Produsentenes utfordring Price change + Current equilibrium + + Future equilibrium - - - - - - - Demand change ++++ CIS Lat in Middle East Nordic Oceania USA and Cent ral America Net back Market Canada Europe Løsningsrom bør kunne finnes!(11) 2011-10-21
 12. 12. Vi vil bekjempe verdens energisløsing Lettere Forbedre EmballasjeEnergieffektive Energinøytrale Resirkulering transport- solenergi- som redusererlavutslippsverk bygg og gjenbruk midler sektoren matavfalletRedusert Kutt i drivstoff- Begrenst kraft- Redusert Kutt i klima- Redusert avfall ienergiforbruk forbruk og forbruk og avhengighet av utslipp fra en ressursknappforbedret drift, klimautslipp klimautslipp ved fossilt brensel matindustrien verden gjennomklargjøre for gjennom å energinøytrale gjennom lettere, gjennom bedre resirkulering ogCO2-fangst lettvekte biler byggløsninger enklere, billigere konservering og gjenbruk løsninger beskyttelse av mat i transport og lagringPrimærmetall Produkter og løsninger Resirkulering
 13. 13. Nye 100 år for norsk kraftforedlende industri Europa setter prislapp på CO2 Globale kraftpriser Norske kraftpriser basert på vannressurser Framtidige industrimuligheter basert på vann og vind 1905 2005 2020 2025 2030 2035(13) 2011-10-21
 14. 14. www.hydro.com(14) 2011-10-21
 15. 15. Verdensledende grønn teknologiNå forbereder vi neste teknologisprangHAL 300 HAL4e Fremtidens teknologi13,3 kWh/kg 12,8 kWh/kg 10 kWh/kg1,6 tonn CO2/tonn aluminium 1,5 tonn CO2/tonn aluminium Karbonfangstklar(15) 2011-10-21

×