Evaluering etter ekstremvêret DagmarAsgeir Aase, KDS Sogn og Fjordane
Ekstremvêret Dagmar traffSogn og Fjordane frå rettvest, hadde middelvind på46 m/s og vindkast på 58m/s ved Kråkenes fyr
Ein av dei kraftigaste i nyare tid•  SFE/Nordfjord: Berre nyttårsorkanen i 1992 kan dei seinaste tiåra måle seg  med Da...
Generelt store øydeleggingar• Svært mange trefall på linje• Mange havarerte master• Mange defekte komponentar og andre t...
Generelt store øydeleggingar
Generelt store øydeleggingar
Generelt store øydeleggingar
Generelt store øydeleggingar
Abonnentar utan straum (ca)60000    5200050000                                    ...
Beredskapsarbeidet i gang 1. juledag• Tal mannskap på vakt dublert 25.12 kl 10.30 (SFE)• Full stab og alt mannskap i løp...
Fleire utfordringar undervegs     Korte dagar med lite  Doble     dagslys – arbeidet   sambandslinjer     t...
Fleire utfordringar undervegs     Linjer, master og tre  Til dels store     i spenn gjorde     materielle sk...
Totalt sett god beredskapsinnsats• I lys av ein ekstrem situasjon, enorm vind, med svært mange feil i heile regionen, all...
Situasjonshandtering: forbetring og diskusjon• Samband: Sikre at sambandsløysingar, back-up og redundans fungerer i slike...
Fleire punkt for forbetring og diskusjon, forts.• Samordna mediehandtering i ulike deler av NVE• Viktig å tydeleggjere at ...
Breiare linjegater bør vurderast                 66 kV• Breiare linjetraséar bør vurderast, men mange o...
Effektivisering av konsesjonsprosessen• Effektivisering av konsesjonsprosessen vil gje raskare fornying av kraftnettet•...
Kva betyr dette økonomisk ? Ikkje enno avklart – men enorme summer vs inntektsramme og typisk årsresultat for enkeltsels...
Oppsummering• Ein ekstremorkan, med vind inntil 84.8m/s som bl.a sette 2 heile fylke «ut av spel»• Omfattande feil, vekt ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Erfaringer etter dagmar, ved asgeir aase kds sogn og fjordane

949 views

Published on

Erfaringer etter Dagmar, ved Asgeir Aase KDS Sogn og Fjordane

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
949
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Erfaringer etter dagmar, ved asgeir aase kds sogn og fjordane

 1. 1. Evaluering etter ekstremvêret DagmarAsgeir Aase, KDS Sogn og Fjordane
 2. 2. Ekstremvêret Dagmar traffSogn og Fjordane frå rettvest, hadde middelvind på46 m/s og vindkast på 58m/s ved Kråkenes fyr
 3. 3. Ein av dei kraftigaste i nyare tid• SFE/Nordfjord: Berre nyttårsorkanen i 1992 kan dei seinaste tiåra måle seg med Dagmar sine øydeleggingar i kraftnettet, enkeltområde med vesentleg større skade• Høgste måling: Mehuken vindpark vart det rapportert om vindkast på 84,8 m/s• To målestasjonar Kråkenes og Stadt: Middelvind 46m/s og vindkast 58m/s• Omfattande øydeleggingar frå innland til kyst – uvanleg vind i innlandet - og ramma (i litt ulik grad) 3 vestlandsfylke (+ austlandet)• NVE-rapporten «Viss Gudrun….» opererer med middelvind 29/ 32,5m/s og kast 43,5/49 m/s som orkan med 50/500års returtidMen – meterologisk ekspertise bør vel kategorisere
 4. 4. Generelt store øydeleggingar• Svært mange trefall på linje• Mange havarerte master• Mange defekte komponentar og andre tekniske feil
 5. 5. Generelt store øydeleggingar
 6. 6. Generelt store øydeleggingar
 7. 7. Generelt store øydeleggingar
 8. 8. Generelt store øydeleggingar
 9. 9. Abonnentar utan straum (ca)60000 5200050000 Heile fylket40000 SFE-området30000 2200020000 15000 Ca 390 får aggregatforsyning i fylket10000 6500 2000 500 1000 700 0 243 0 10 0 0 0 1. juledag e. 1 døgn e. 2 døgn e. 3 døgn e. 4 døgn e. 5 døgn e. 7 døgn (kveld)
 10. 10. Beredskapsarbeidet i gang 1. juledag• Tal mannskap på vakt dublert 25.12 kl 10.30 (SFE)• Full stab og alt mannskap i løpet av kveld 25.12 og morgon 26.12• I SFE var om lag 120-130 personar i sving frå 2. juledag• Ikkje kartlagt i detalj for alle selskap i fylket – men anslag 300 - 400 personar
 11. 11. Fleire utfordringar undervegs Korte dagar med lite Doble dagslys – arbeidet sambandslinjer tok lengre tid ute, satelittelefon ustabilt – radiosamband vart redninga Avgrensa tilgang Manglande oversikt på helikopter og grunna dårleg flygevêr – sambandslinjer mindre synfaring ute, få feilmeldingar frå lufta enn kom inn – som å ønska arbeide i blinde
 12. 12. Fleire utfordringar undervegs Linjer, master og tre Til dels store i spenn gjorde materielle skader på arbeidet spesielt linjer og master risikofylt Stengde Omfanget av trevelt vegar, rasfare og i linjetraséane var ei generelt redusert utfordring i seg sjølv framkomelegheit medførte forseinkingar
 13. 13. Totalt sett god beredskapsinnsats• I lys av ein ekstrem situasjon, enorm vind, med svært mange feil i heile regionen, alle selskap sterkt berørt, fungerte beredskapen godt – Kjempemobilisering og kjempeinnsats i bransjen trass høgtid og ferietid – gjenoppretting til 96% etter 1,5-2 døgn – God samhandling mellom bransje og myndigheiter – God samhandling innad i bransjen – NRK som hovedkanal for informasjon – Ingen alvorlege personalskader Men, sjølvsagt er det forbedringspotensiale Og, kva er god beredskap samt akseptable utetider i «ekstremsituasjonar»
 14. 14. Situasjonshandtering: forbetring og diskusjon• Samband: Sikre at sambandsløysingar, back-up og redundans fungerer i slike situasjonar (bør verte eigen evaluering)• Ressursar: Kunne fleire eksterne ressursar og fleire aggregat vore nytta på enkeltområde tidlegare? (Ja, truleg, med hovudforbedring å få inn att dei fåtal med lange utetider)• Fleire formelle avtalar med entreprenørar, idrettslag….som kan bistå med befaring etc - bl.a «Plan B» dersom helikopterbefaring hadde blitt umogeleg)• Sikre avklarte rollefordeling mellom beredskapsleiing i sterkt berørt selskap og rolla som KDS• Mest mogleg samordna myndigheitsrapportering
 15. 15. Fleire punkt for forbetring og diskusjon, forts.• Samordna mediehandtering i ulike deler av NVE• Viktig å tydeleggjere at kommunar og andre kundar som er avhengige av straum er ansvarlege for eigen beredskap (tilgang på aggregat etc.)• Ikkje minst: Kor gode skal førebyggande tiltak vere (skogrydding/kabling sett opp mot kost/nytte og hyppighet vs andre tiltak –• «100% sikkerhet er utopisk og enormt kostbart, dvs må settast opp mot andre løsningar?• Nasjonale retningsliner for akseptable utetider ?• Nye nasjonale normer for ryddegater ?
 16. 16. Breiare linjegater bør vurderast 66 kV• Breiare linjetraséar bør vurderast, men mange omsyn: – Naturverninteresser – Grunneigarinteresser – Kost/nytte ved å bu seg på ekstraordinære situasjonar 132 kV• Uansett bør det utarbeidast felles normer og tariffer for avtaler med grunneigarar om avvik frå krava
 17. 17. Effektivisering av konsesjonsprosessen• Effektivisering av konsesjonsprosessen vil gje raskare fornying av kraftnettet• Nye linjer på 420kV og 132kV vil gje meir robuste linjer som er betre rusta mot ekstremver• Konsesjonsprosessen for 420kV Ørskog – Sogndal tok 7 år
 18. 18. Kva betyr dette økonomisk ? Ikkje enno avklart – men enorme summer vs inntektsramme og typisk årsresultat for enkeltselskap• Omkostningar (KILE – kompensasjon – reparasjon) over ½ inntektsramme eller fleire års resultat for enkeltselskap• KILE og individuell kompensasjon vesentleg høgare enn reparasjonsomkostningar Grunnlag for å spørre om KILE-regelverket fungere som ønska i ein slik situasjon – eller om unntaksparagraf er aktuell• Orkan ekstrem og traff eit stort område (men rett ekspertise må evt kategorisere)• Ikkje liknande sidan 1992, og økonomisk konsekvens ligg ikkje i historiske økonomiske data• Beredskap har fungert, men ein kan alltid gjere ting betre
 19. 19. Oppsummering• Ein ekstremorkan, med vind inntil 84.8m/s som bl.a sette 2 heile fylke «ut av spel»• Omfattande feil, vekt på trefall (gran), og alle spenningsnivå og regionar berørt• Enorm bransjemobilisering under gjenopprettinga, 95-99% tilbake med strøm etter 1,5-2døgn, men lengst utetid enkeltkundar 8døgn• Evaluering pågår og enkelttema vert gripe fatt i. Bl.a sårbart samband• Kva ressursar skal nyttast for å vere i forkant (ryddegater, meir kabling, nasjonale normer……)• Kva om ny «Dagmar» kjem om 1 år – kva har ein lært/kva bør iverksettast• Kostnadsside – ekstrem kostnad for enkeltselskap

×