Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Diskusjon om videre strategi og arbeid
Orkan er 32 m/sHøyeste måling: Mehuken vindpark ble det rapportert om vindkast på 84,8 m/sEkstremvêret Dagmar hadde middel...
Kostnader for nettselskapene•  USLA (utbetaling til kundene ved svært lange avbrudd)•  KILE-ordningen•  Reparasjonskost...
Inntektsrammeregulering - kostnader ved avbrudd • Nettselskapene er i sum avkastningsregulert   • Alle kostnader som o...
Svært store kostnader for mange selskaper• Mange selskaper er rammet• Enorme summer sammenlignet med inntektsramme og typ...
Unntak fra NVEs KILE-ordning?• NVE har ved innføring av KILE-ordningen åpnet for at selskapene kan søke om unntak ved eks...
Oppsummering og videre oppfølging
Er det grunnlag for dispensasjon fra regelverket? • Energi Norge mener at selskaper som har overholdt myndighetenes  kr...
Berørte selskaper bør søke dispensasjon• Anbefaling fra Thommessen • ”Dagmar” oppfyller kravet om en ekstrem værsituasjon...
Hva bør søknaden inneholde?• Dokumentere avbruddskostnadene størrelse (inkl KILE-andel) sett i forhold til selskapets inn...
"Dagmar" ble håndtert godt• Nær 100% forsyning tilbake etter to døgn!  • Svært krevende forhold å operere under  • Alt t...
Mulige løsninger og tiltak (1)• Økt kabling av distribusjonsnett• Utvide linjegatene til 30-50 meters bredde• Konsekvenser...
Mulige løsninger og tiltak (2) Ekstremvær vil opptre oftere enn tidligere   Økonomiske forsvarlig kabling i distribusjo...
Takk for oppmøtet og vel hjem!
Dagmar. diskusjon om videre arbeid. ved einar westre, energi norge
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dagmar. diskusjon om videre arbeid. ved einar westre, energi norge

617 views

Published on

Dagmar. diskusjon om videre arbeid. ved Einar Westre, Energi Norge

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dagmar. diskusjon om videre arbeid. ved einar westre, energi norge

 1. 1. Diskusjon om videre strategi og arbeid
 2. 2. Orkan er 32 m/sHøyeste måling: Mehuken vindpark ble det rapportert om vindkast på 84,8 m/sEkstremvêret Dagmar hadde middelvind på 46 m/s og vindkast på 58 m/s ved Kråkenes fyr.På Sandøy i Møre og Romsdal ble det på 2. juledag målt vindstyrker på 56,3 m/s. Det tilsvarer vinesten dobbelt så sterk som orkan styrke!Ifølge Metrologisk institutt er Dagmar det verste uværet Norge har opplevd siden Nyttårsorkane1992.NVE-rapporten «Dersom Gudrun kom til Norge» opererer med middelvind 29/ 32,5m/s og kast43,5/49 m/s som orkan med 50/500års returtid
 3. 3. Kostnader for nettselskapene• USLA (utbetaling til kundene ved svært lange avbrudd)• KILE-ordningen• Reparasjonskostnader• Erstatningskrav iht- Forbrukerkjøpsloven
 4. 4. Inntektsrammeregulering - kostnader ved avbrudd • Nettselskapene er i sum avkastningsregulert • Alle kostnader som oppstår hos nettselskapene dekkes dermed av norske nettkunder • Dette betyr at selskapene med store feil blir straffet økonomisk mens de uten feil blir belønnet • Den økonomiske virkningen for enkeltselskap som rammes av store feil kan bli stor eks. SFE Nett: 100 mill av en inntektsramme på 220 mill. • Selskapene er bare sikret å få dekket 40 % av sine kostnader • Faktisk-KILE i et gitt år kommer til fratrekk i selskapets inntektsramme, slik at selskapets tillatte inntekt reduseres som følge av avbrudd (ikke levert energi).
 5. 5. Svært store kostnader for mange selskaper• Mange selskaper er rammet• Enorme summer sammenlignet med inntektsramme og typisk årsresultat for flere selskaper• KILE og individuell kompensasjon vesentlig høyere enn reparasjonsomkostninger• Grunnlag for å spørre om KILE- regelverket fungerer som ønsket i en slik situasjon?
 6. 6. Unntak fra NVEs KILE-ordning?• NVE har ved innføring av KILE-ordningen åpnet for at selskapene kan søke om unntak ved ekstraordinære omstendigheter • Naturkatastrofer • Ekstreme værsituasjoner • Må være særlige tilfeller • Forhold som ikke med rimelighet kan sies å være dekket over inntektsrammen• Bør selskapene søke om unntak fra KILE og kompensasjonsordning?
 7. 7. Oppsummering og videre oppfølging
 8. 8. Er det grunnlag for dispensasjon fra regelverket? • Energi Norge mener at selskaper som har overholdt myndighetenes krav bør søke dispensasjon fra KILE og USLA • "Dagmar" representerte ekstremvær utover tidligere erfaringer • Nettselskapene har verken fått økonomiske rammer eller incentiver for å gardere seg mot slike værforhold • De bør ikke straffes for noe de ikke kan eller skal gardere seg mot • Hvorfor skal selskap med feil straffes økonomisk mens de som ikke har feil skal belønnes (virkningen av KILE/Inntektsrammesystemet)? • Urimelig å dispensere for noen og ikke andre, når årsaken er den samme og myndighetspålagte krav er overholdt
 9. 9. Berørte selskaper bør søke dispensasjon• Anbefaling fra Thommessen • ”Dagmar” oppfyller kravet om en ekstrem værsituasjon som i utgangspunktet kan danne grunnlag for et krav om dispensasjon etter kontrollforskriften § 18-2, både for KILE og USLA • Må søkes særskilt av berørte selskaper • Søknader må begrunnes godt
 10. 10. Hva bør søknaden inneholde?• Dokumentere avbruddskostnadene størrelse (inkl KILE-andel) sett i forhold til selskapets inntektsramme og økonomiske situasjon• Godtgjøre at avbruddskostnadene kan sies å få ”vesentlige følger for selskapets inntektsramme over tid”• Dokumentere at nettselskapet har overholdt myndighetspålagte krav til investeringer, vedlikehold, modernisering og beredskap.• Avbruddskostnadene er ikke forårsaket av forhold på det enkelte nettselskaps side, som for eksempel: • Manglende vedlikehold • Trerydding • Reservemateriell • Manglende innsats/ressursbruk i forbindelse med gjenoppretting av normal forsyning
 11. 11. "Dagmar" ble håndtert godt• Nær 100% forsyning tilbake etter to døgn! • Svært krevende forhold å operere under • Alt tilgjengelig materiell og personell benyttet• Et kraftsystem som skal tåle slike påkjenninger uten avbrudd for sluttkunder, er ikke samfunnsmessig fornuftig bruk av penger • Uakseptabelt høye kostnader• Det er viktig å sikre beredskapen i tilgrensende sektorer
 12. 12. Mulige løsninger og tiltak (1)• Økt kabling av distribusjonsnett• Utvide linjegatene til 30-50 meters bredde• Konsekvenser • Svært kostbart og tar lang tid • Dårlig samfunnsøkonomi / usikker nytteverdi • Endrede krav fra myndighetene er nødvendig • Krever en annen inntektsrammemodell enn idag• Er kundene villige til å ta regningen?
 13. 13. Mulige løsninger og tiltak (2) Ekstremvær vil opptre oftere enn tidligere  Økonomiske forsvarlig kabling i distribusjonsnettet • Økt samarbeid mellom bransjen og myndigheter • Målrettet arbeid med å rydde skog Bransjen vil ta tak i erfarte forbedringsområder  Vurdere enkelte kundegruppers ansvar for å ha egenforsyning  Dialog med teleaktørene for bedre kommunikasjonsberedskapen  Forsterke reparasjonsberedskapen  Erfaringsutveksling etter orkanen Effektivisering av konsesjonsprosessen
 14. 14. Takk for oppmøtet og vel hjem!

×