Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Waterkrachtcentrale - Infographic - Eneco

382 views

Published on

Energie uit de beweging van water. Het idee begint in het waterrijke Nederland langzaamaan terrein te winnen. Of het nu gaat om de kracht van het stromende rivierwater, de getijdenbewegingen van eb en vloed of de energie die we op kunnen wekken uit de ontmoeting van zout en zoet water (osmose of Blue Energy). We krijgen steeds beter door dat de natte natuur genoeg stroom genereert, die economisch te gebruiken is. De energiebron waterkracht kent een lange geschiedenis. In de tweede eeuw vóór Christus werd waterkracht al veelvuldig ingezet voor het mechanisch bewerken van allerlei grondstoffen, zoals graan en hout.
De energie van water werd omgezet met waterwielen. Het waterrad is verder ontwikkeld in moderne turbines. Waterkrachtcentrales of hydraulische centrales
zijn vandaag de dag heuse elektriciteitscentrales die stromend of neerstortend water gebruiken om deze turbines in beweging te brengen. Het aandeel van waterkracht in de energiemix is in ons land echter nog niet zo groot. Wat ook
geldt voor de energie die we kunnen winnen uit de bewegingen van de getijden (eb en vloed) onder de invloed van de aantrekkingskracht tussen aarde en maan. De winbare potentie is groot, toch blijkt de interesse in ‘maanenergie’ onder investeerders en waterbeheerders er nauwelijks te zijn. De aandacht voor de renovatie van de Afsluitdijk heeft de mogelijkheden van Blue Energy op de
kaart gezet. Over de vraag of het opwekken van energie uit de interactie van zout en zoet water (‘osmose’ in technisch jargon) daadwerkelijk zal doorbreken, zijn de meningen verdeeld. De voorlopige conclusie blijft: de kracht van water is een prima kandidaat om op efficiënte wijze duurzame energie te produceren.

Dit is een afbeelding en passage uit het boek 'Veranderingen in ons energielandschap"; het basisboek voor duurzaamheidsambities. "Ons energielandschap is volop aan het veranderen. Nieuwe technieken ontwikkelen zich snel en worden steeds meer ingezet. De transitie van centraal opgewekte en niet-hernieuwbare energie naar decentraal en duurzaam opgewekte energie is inmiddels in volle gang."

Meer informatie of wil je het boek bestellen? Kijk op: http://www.eneco.com/nl/onderwijs/veranderingen-in-ons-energielandschap/

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×