Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Warmtekrachtcentrale (WKC) - Infographic - Eneco
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Warmtekrachtcentrale (WKC) - Infographic - Eneco

829 views

Published on

Een WKK-installatie of warmtekrachtcentrale (WKC) bestaat ruwweg uit de volgende onderdelen: een gasmotor of gasturbine met generator, een stoomketel en
een warmtebuffer. Gasmotor- en -turbine worden gekoeld met een koelwatersysteem. Door het verbranden van aardgas in motor of turbine wordt een as in beweging gezet die de generator aandrijft. Deze generator wekt elektriciteit op. De hete rookgassen en het koelwater (bij een gasmotor doorgaans rond de 120 °C, bij een gasturbine veel hoger: 500-600 °C) worden direct of via warmtewisselaars gebruikt om water in een leidingsysteem (zoals stadsverwarmingswater) op te warmen en – extremer – stoom te maken. Het opgewarmde water of de stoom worden in leidingnetten naar gebouw of productieproces gevoerd. In woning en kantoren dient het voor het verwarmen van ruimten en de bereiding van warm tapwater. De warmtebuffer dient om de pieken in het verbruik ’s ochtends en ’s avonds op te vangen. Op deze wijze wordt aardgas efficiënt gebruikt en daarmee is WKK als energieopwekker minder belastend voor het milieu. In elektriciteitscentrales gaat doorgaans een aanzienlijk deel van de gebruikte energie verloren. Warmte wordt namelijk vaak weggekoeld door grote koeltorens of afgevoerd via het oppervlaktewater. Bij WKK wordt de warmte op een hoog temperatuursniveau aan het proces onttrokken, waardoor deze nuttig kan worden toegepast. Als je de warmtebenutting door WKK verrekent in de emissiefactoren, scoort deze in elektrisch rendement 15 tot 35% beter dan een kolen- of aardgascentrale. De gasmotor zien we terug in de glastuinbouw en de decentrale stadsverwarming, terwijl de gasturbine kind aan huis is in de industrie waar grote vermogens en hoge stoomtemperaturen onder hoge druk worden gevraagd. Daarmee gaat ook een verschil in vermogen en omvang van installaties gepaard. Het vermogensbereik ligt tussen 0,2 en 10 MW. De gasturbine is veel groter (capaciteit: meestal groter dan 30 MW tot uitschieters van 400 MW), maar wordt overigens wel steeds compacter uitgevoerd. Pluspunt voor de glastuinder is dat hij de warmte uit de rookgassen van de gasmotor kan inzetten voor CO2-bemesting van zijn plantjes. Hiervoor moeten de rookgassen wel gezuiverd worden.

Dit is een afbeelding en passage uit het boek 'Veranderingen in ons energielandschap"; het basisboek voor duurzaamheidsambities. "Ons energielandschap is volop aan het veranderen. Nieuwe technieken ontwikkelen zich snel en worden steeds meer ingezet. De transitie van centraal opgewekte en niet-hernieuwbare energie naar decentraal en duurzaam opgewekte energie is inmiddels in volle gang."

Meer informatie of wil je het boek bestellen? Kijk op: http://www.eneco.com/nl/onderwijs/veranderingen-in-ons-energielandschap/

Meer weten over de WKC's van Eneco? Kijk hier: http://www.eneco.com/nl/activiteiten/projecten-portfolio/

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×