Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Restwarmte - Infographic - Eneco
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Restwarmte - Infographic - Eneco

753 views

Published on

‘Restwarmte’. Het woord alleen zegt al genoeg: zonde om het niet nuttig te gebruiken. En Nederland komt om in de overbodige warmte, die nu nog grotendeels via de schoorsteen verdwijnt of in het oppervlaktewater of met lucht wordt weggekoeld. Bij de energieproductie komt warmte vrij, die prima geschikt te maken is om bijvoorbeeld huizen en kantoren te verwarmen.
Datzelfde geldt voor de restwarmte die in het tiental afvalenergiecentrales in ons land vrijkomt bij het verbranden van afval van huishoudens en bedrijven. In de industrie bevindt zich een gigantische potentie van ongebruikte warmte. De milieuwinst staat buiten kijf, als we ons bijvoorbeeld realiseren dat 17% van het Nederlandse energiegebruik opgaat aan het verwarmen van woningen en gebouwen. In industriële processen gaat 80% van het energieverbruik op aan warmte. Gelukkig is het aantal restwarmteprojecten groeiende. Vanuit chemische fabrieken, elektriciteitscentrale en afvalovens gaan leidingen vol nuttige warmte (heet water of stoom) naar belendende industriële processen en verder weg gelegen woonwijken en kantoorparken. Toepassen van restwarmte wordt dan wel niet als duurzaam gezien, met het besparen van 100% primaire (fossiele) energie worden aanzienlijke CO2-winsten geboekt. Naast de inzet van restwarmte in stadsverwarmingsnetten, zijn er nog andere toepassingen.
Zo wordt overtollige stoom van een afvalverbrander in Twente ingezet voor de productie van zout.

Dit is een afbeelding en passage uit het boek 'Veranderingen in ons energielandschap"; het basisboek voor duurzaamheidsambities. "Ons energielandschap is volop aan het veranderen. Nieuwe technieken ontwikkelen zich snel en worden steeds meer ingezet. De transitie van centraal opgewekte en niet-hernieuwbare energie naar decentraal en duurzaam opgewekte energie is inmiddels in volle gang."

Meer informatie of wil je het boek bestellen? Kijk op: http://www.eneco.com/nl/onderwijs/veranderingen-in-ons-energielandschap/

Meer weten over Eneco's grootste restwarmte project Leiding over Noord? Kijk dan op: http://projecten.eneco.nl/leiding-over-noord/

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×