© 2013 Ipsos BV. All rights reserved. Contains Ipsos’ Confidential and Proprietary information andmay not be disclosed or ...
Inhoudsopgave Samenvatting 2 Onderzoeksopzet 4 Belangrijkste resultaten 6 1. Energieverbruik 7 2. Wind- en zonne-ener...
Samenvatting
3SamenvattingEnergieverbruikDoor de maanden heen zien we dat Nederland zich bewust bezig houdt met het (maandelijkse) ener...
Onderzoeksopzet
5OnderzoeksopzetMethode Doelgroep: Nederlanders van 18 jaar en ouder Aanpak: 1.003 online interviews. In december 2012 h...
Belangrijkste resultaten
1. Energieverbruik
8Net als in december 2012 geven ruim 8 op de 10 Nederlandersaan bewust om te gaan met hun energieverbruik...13%14%10%14%2%...
9...en maken 4 op de 10 Nederlanders zich (redelijk) veel zorgenover de hoogte van de energierekeningIn hoeverre maakt u z...
1044%27%29%43%29%29%Ja, ik weet hetpreciesJa, ik weet hetongeveerNee, ik heb echtgeen ideeMeting 2Meting 17 op de 10 Neder...
11Er zijn nu meer Nederlanders dan in december 2012 dieverwachten bij te moeten betalen aan het einde van het jaarWeet u o...
12Ruim een derde houdt twee keer per jaar of vaker voor zichzelfde meterstanden bij, de meesten doen dit met pen en papier...
13Ook nu zegt de meerderheid van de Nederlanders actief bezig tezijn om het energieverbruik te verminderenBent u actief be...
14Een derde van de Nederlanders geeft aan meer metenergiebesparing bezig te zijn dan zijn of haar partnerIn hoeverre bent ...
15Men geeft nu vaker aan dat het stroom- en gasverbruik istoegenomen dan bij de eerste meting in december 201233%34%29%33%...
2. Wind- en zonne-energie
174 op de 10 Nederlanders vinden dat hoe duurzamer het huis ishoe goedkoper de hypotheek zou moeten zijnIn hoeverre bent u...
18Ook nu geeft bijna drie kwart van de Nederlanders aan graag viazonnepanelen stroom te krijgen als zij daarmee stijging v...
19Voor Nederlanders zonder zonnepanelen is belangrijkste redenom deze wel aan te schaffen is het financieel rendement...Wa...
20...bij Nederlanders die wel zonnepanelen hebben, staat financieelrendement op de tweede plaats. De belangrijkste reden i...
21Voor Nederlanders die nog geen zonnepanelen hebben zijn de grootstedrempels de hoge kosten van aanschaf en het niet hebb...
22Indien men wil verhuizen heeft de meerderheid niet per se devoorkeur voor een huis waar al zonnepanelen op het dak ligge...
23De meerderheid vindt dat Nederland koploper zou moeten zijn als hetgaat om windenergie, voornamelijk omdat duurzame ener...
2442%42%15%11%30%28%4%3%24%25%65%72%4%4%16%14%Meting 2Meting 1Meting 2Meting 1Ruim een kwart van de Nederlanders is tameli...
25Een derde van de Nederlanders is tamelijk geïnteresseerd om lidte worden van een lokale energiecoöperatie42%25% 29% 5%In...
3. Toekomst van energie
27De helft van de Nederlanders heeft groene stroomWeet u of u groene (duurzame) of grijze stroom heeft?Groene (duurzame) s...
28Voor de meerderheid van de Nederlanders met groene stroom maakthet niet uit met welke techniek deze stroom opgewekt word...
29Ook nu is de helft van de Nederlanders bezorgd over klimaatverandering enbeschikbaarheid van betaalbare energie in de to...
3067%50%32%22%9%8%4%1%67%50%27%26%11%6%4%2%Zonne-energie /zonnepanelenWindmolens op zeeWaterkrachtWindmolens op landKernen...
31Het minst populair is ook nu stroom via een kolencentrale ofkernenergieEn welke 2 zou u het minst graag willen voor uw s...
32Een kwart van de Nederlanders vindt dat het exploiteren vanschaliegas bij wet verboden zou moeten wordenIn hoeverre bent...
33Bijna tweederde van de Nederlanders kiest toch liever voorduurdere groene stroom dan goedkoop schaliegasAls ik de keuze ...
34Circa 4 op de 10 Nederlanders vinden net als bij de eerste meting datde regering niet voldoende aandacht geeft aan duurz...
351 op de 10 Nederlanders maakt gebruik van een elektrischefiets, de meerderheid heeft geen elektrisch vervoermiddelWordt ...
363 op de 10 Nederlanders overwegen binnen 2 jaar een elektrischefiets aan te schaffen; een hybride auto wordt iets popula...
Overige interessanteresultaten
38Men zegt minder vaak een mobiele telefoon en laptop mee tenemen op vakantieWelke van de volgende elektrische apparaten h...
39Meerderheid van de Nederlanders zet de thermostaat zo laag mogelijk entrekt zoveel mogelijk stekkers van apparatuur uit ...
404 op de 10 Nederlanders wonen in een eengezinswoningWoont u in een appartement, een eengezinswoning, een twee-onder-een-...
Bijlage Responsverantwoording
42Responsverantwoording meting mei 2013Online Start veldwerk: 6 mei 2013 Datum reminder: 8 mei 2013 Aantal verstuurde r...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eneco Energie Monitor - Opinieonderzoek over (duurzame) energie en energieverbruik – meting 2

2,150 views

Published on

Onderzoeksbureau Ipsos ondervroeg in opdracht van Eneco tussen 6 en 14 mei 1.003 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De resultaten zijn achteraf gewogen op leeftijd, geslacht, opleiding en regio, zodat de groep ondervraagden een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de Eneco Energie Monitor waarin Eneco regelmatig de mening vraagt van consumenten en bedrijfsleven.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,150
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,266
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eneco Energie Monitor - Opinieonderzoek over (duurzame) energie en energieverbruik – meting 2

 1. 1. © 2013 Ipsos BV. All rights reserved. Contains Ipsos’ Confidential and Proprietary information andmay not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.RapportDe Eneco Energie Monitor:Opinieonderzoek over (duurzame) energie enenergieverbruik – meting 2Voor: Marcel van Dun, Toby Ellson, EnecoDoor: Pauline Houtenbos, IpsosDatum: 28 mei 2013Project: 13013475
 2. 2. Inhoudsopgave Samenvatting 2 Onderzoeksopzet 4 Belangrijkste resultaten 6 1. Energieverbruik 7 2. Wind- en zonne-energie 16 3. Toekomst van energie 26 Overige interessante resultaten 37 Bijlage 41© Ipsos BV. Alle rechten voorbehouden.De concepten en ideeën die u in dit document worden aangeboden zijn intellectueeleigendom van Ipsos. Deze zijn strikt vertrouwelijk van aard en worden u aangebodenmet dien verstande dat zij door u strikt vertrouwelijk behandeld dienen te worden endat van de hiervoor genoemde concepten en ideeën geen gebruik zal wordengemaakt. Bij het aanleveren van dit document aanvaardt of veronderstelt Ipsos geenverantwoordelijkheid voor enig ander doeleinde of tegenover enig andere persoonaan wie dit rapport wordt getoond of die het eventueel in handen krijgt, behalve inhet geval waar dit uitdrukkelijk is overeengekomen door middel van onzevoorafgaande schriftelijke toestemming.
 3. 3. Samenvatting
 4. 4. 3SamenvattingEnergieverbruikDoor de maanden heen zien we dat Nederland zich bewust bezig houdt met het (maandelijkse) energieverbruik ende hoogte van de energierekening. Een meerderheid is ook actief bezig met het verminderen van hunenergieverbruik en een derde van de Nederlanders zegt meer met energiebesparing bezig te zijn dan hun partner.Echter, ondanks dat men zegt bewust met energiebesparing bezig te zijn, zien we dat het stroom- en gasverbruik tochis toegenomen ten opzichte van de eerste meting.Wind- en zonne-energieWat betreft duurzame energie zien we dat ruim de helft van de Nederlanders van mening is dat bij nieuwbouw enbestaande bouw architecten en wooncoöperaties verplicht moeten worden om zonnepanelen te plaatsen. Verdergeven 4 op de 10 Nederlanders aan dat ze vinden dat hoe duurzamer hun huis is, hoe goedkoper de hypotheek zoumoeten zijn.Driekwart van de Nederlanders geeft aan graag stroom via zonnepanelen te krijgen als zij daarmee een stijging vande energierekening kunnen voorkomen. Wel zijn er voor Nederlanders die nog geen zonnepanelen hebben eenaantal drempels: de aanschafkosten en het ontbreken van een eigen dak. De belangrijkste redenen om ze wel aan teschaffen zijn het financieel rendement en het milieu.Ruim een kwart van de Nederlanders is tamelijk geïnteresseerd om zelf geld te investeren in een windmolen. Hiervanis de meerderheid nog steeds tamelijk geïnteresseerd, ook als deze windmolen in de buurt van de woning komt testaan. Een derde is geïnteresseerd om lid te worden van een lokale energiecoöperatie.Toekomst van energieVoor de Nederlanders die op dit moment groene stroom hebben, maakt het niet uit met welke techniek de stroomwordt opgewekt. Bovendien heeft duurdere groene stroom de voorkeur boven het goedkopere schaliegas. Een kwartvindt dat de exploitatie van schaliegas bij wet verboden zou moeten worden. Nederlanders zijn bezorgd overklimaatverandering en de toekomst van betaalbare energie en zien duurzame energie als oplossing. Tot slot vindt demeerderheid van de Nederlanders ook nu dat de regering onvoldoende aandacht geeft aan duurzame energie.
 5. 5. Onderzoeksopzet
 6. 6. 5OnderzoeksopzetMethode Doelgroep: Nederlanders van 18 jaar en ouder Aanpak: 1.003 online interviews. In december 2012 heeft de eerste Energie Monitor plaatsgevonden, hierbij zijn 1.005online interviews gerealiseerd. In dit rapport wordt waar mogelijk naar deze eerste meting verwezen. De datacollectie van de tweede meting vond plaats van 6 tot en met 14 mei 2013. De eerste meting vond plaats van 13 toten met 19 december 2012*. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en Nielsen-regio.VragenlijstDe volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen: Verbruik Energieleverancier Zon Wind Toekomstvisie op energie Politiek Elektrisch vervoer AchtergrondvragenIn het rapport verwijzen we naar verschillende regio’s.Hieronder vindt u de toelichting van de gebruikte Nielsen regio’s: De drie grote steden: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag plus randgemeenten Westen: Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (exclusief de drie grote steden) Noorden: Groningen, Friesland en Drenthe Oosten: Overijssel, Gelderland en Flevoland Zuiden: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg*Let op dat bij sommigeverschillen tussen de eerstemeting in december 2012 en detweede meting in mei 2013 develdwerkperiode van invloedkan zijn. Een voorbeeld is datmen intussen deeindejaarsrekening heeftontvangen en meer inzichtheeft in het energieverbruik.
 7. 7. Belangrijkste resultaten
 8. 8. 1. Energieverbruik
 9. 9. 8Net als in december 2012 geven ruim 8 op de 10 Nederlandersaan bewust om te gaan met hun energieverbruik...13%14%10%14%2%3%3%3%60%57%39%37%25%27%48%46%Meting 2Meting 1Meting 2Meting 1Enigszins bewustNiet zo bewust Zeer bewustHelemaal niet bewustLet u bij de aanschaf vanapparaten bewust op uwenergieverbruik?Zet u de verwarming inruimtes waar u bentbewust iets lager omenergie te besparen?Basis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005)Significant hoger dan de 2e meting
 10. 10. 9...en maken 4 op de 10 Nederlanders zich (redelijk) veel zorgenover de hoogte van de energierekeningIn hoeverre maakt u zich zorgen over de hoogte van uw energierekening?40%43%18%19%32%30%10%8%Meting 2Meting 1Helemaal niet Een beetje Redelijk veel Heel veelBasis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005)
 11. 11. 1044%27%29%43%29%29%Ja, ik weet hetpreciesJa, ik weet hetongeveerNee, ik heb echtgeen ideeMeting 2Meting 17 op de 10 Nederlanders weten hoeveel euro ze per maand(ongeveer) kwijt zijn aan energieWeet u hoeveel euro u per maand kwijt bent aan energie (gas en elektriciteit samen)?Meting 2: € 151,00Meting 1: € 148,80In het zuiden (€ 163,30)en noorden (€ 161,50)zegt men meer kwijt tezijn dan in de drie grotesteden (€ 133,30).Meting 2: € 164,30Meting 1: € 163,80Basis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005)
 12. 12. 11Er zijn nu meer Nederlanders dan in december 2012 dieverwachten bij te moeten betalen aan het einde van het jaarWeet u of u aan het einde van het jaar moet bijbetalen voor uw energieverbruik of juist geldterugkrijgt?41%26%15%18%45%26%11%19%Ik krijg geld terugIk moet nietbijbetalen en ikkrijg ook geen geldterugIk moet bijbetalenWeet ik nietMeting 2Meting 1Significant hoger dan de 1ste metingIn het westen(42%), noorden (47%) enoosten (48%) geeft menvaker aan geld terug tekrijgen dan in het zuiden(34%).Mannen (30%) geven vakeraan niet bij te hoevenbetalen en ook geen geldterug te krijgen danvrouwen (21%).Basis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005)
 13. 13. 12Ruim een derde houdt twee keer per jaar of vaker voor zichzelfde meterstanden bij, de meesten doen dit met pen en papierHoudt u voor uzelf uw meterstanden bij? Dus niet alleen wanneer de energieleverancier eromvraagt (meterstanden doorgeven).Basis: alle Nederlanders die zelf de meterstandenbijhouden meting 2 (n=537), meting 1 (n=579) Vrouwen houden de meterstandenvaker bij met pen en papier (51%) danmannen (36%). Mannen doen dit vaker via eenspreadsheet (32%) dan vrouwen (19%).1% 1%5% 4%13% 14%18% 16%17% 22%47% 44%0%20%40%60%80%100%Meting 2 Meting 1Nee, nooit1 keer perjaar2 – 5 keerper jaarMaandelijksWekelijksDagelijks44%26%25%6%44%25%26%5%Met pen en papierOp een spreadsheet op decomputer (bijvoorbeeld Excel)Via een digitale tool van mijnenergieleverancierAndersMeting 2Meting 1Significant hoger dan de 2e metingBasis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005)
 14. 14. 13Ook nu zegt de meerderheid van de Nederlanders actief bezig tezijn om het energieverbruik te verminderenBent u actief bezig om uw energieverbruik te verminderen?Ja67%Nee33%Ja69%Nee31%Meting 1Meting 2Basis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005)
 15. 15. 14Een derde van de Nederlanders geeft aan meer metenergiebesparing bezig te zijn dan zijn of haar partnerIn hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen*:23%55%32%16%Ik vind dat ik meer met energiebesparing bezig ben danmijn partnerIk vind het prima om een toeslag op mijn energierekeningte betalen om zo een bijdrage te leveren aan deverduurzaming van energie(zeer) mee oneens (zeer) mee eens* Nieuwe stellingen meting 2Basis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003)
 16. 16. 15Men geeft nu vaker aan dat het stroom- en gasverbruik istoegenomen dan bij de eerste meting in december 201233%34%29%33%44%47%47%49%17%13%15%10%6%6%10%8%Meting 2Meting 1Meting 2Meting 1Verminderd Ongeveer gelijk gebleven Toegenomen Weet nietIn het oosten(37%) is hetstroomverbruik deafgelopen jarenvaker verminderddan in de driegrote steden(25%)Het gasverbruik isin het oosten(36%) en zuiden(33%) vakerverminderd danin het westen(25%) en de driegrote steden(21%)Is uw stroomverbruik deafgelopen jaren verminderd ofjuist toegenomen?Is uw gasverbruik de afgelopenjaren verminderd of juisttoegenomen?Significant hoger dan de 1ste metingBasis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005)
 17. 17. 2. Wind- en zonne-energie
 18. 18. 174 op de 10 Nederlanders vinden dat hoe duurzamer het huis ishoe goedkoper de hypotheek zou moeten zijnIn hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen:15%12%17%22%19%64%56%56%48%40%38%11%15%12%15%19%61%56%56%48%40%14%(zeer) mee oneens (zeer) mee eens - meting 2(zeer) mee oneens (zeer) mee eens - meting 1Het zou verplicht moeten worden om bij nieuwbouw van woningenen andere gebouwen zonnepanelen op het dak te plaatsen.Architecten moeten zich verplicht bijscholen om woningen enandere gebouwen met zonnepanelen te ontwerpen.Om de energierekening niet verder te laten oplopen, moetenwoningcorporaties verplicht zonnepanelen aanschaffen.Het is verstandig om te wachten met de aanschaf vanzonnepanelen, omdat ze in de toekomst veel beter en goedkoperzullen worden.Hoe duurzamer mijn huis is (bijv. met zonnepanelen), hoegoedkoper mijn hypotheek zou moeten zijn*Ik zie het hebben van zonnepanelen als een statussymbool.* Nieuwe stelling meting 2Basis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005)
 19. 19. 18Ook nu geeft bijna drie kwart van de Nederlanders aan graag viazonnepanelen stroom te krijgen als zij daarmee stijging van deenergierekening kunnen voorkomenIn hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen:5%9%13%73%59%48%4%9%15%72%57%48%(zeer) mee oneens (zeer) mee eens - meting 2(zeer) mee oneens (zeer) mee eens - meting 1Als ik daarmee stijging van mijn energierekening kanvoorkomen, dan zou ik graag via zonnepanelen op heteigen/gemeenschappelijke dak mijn stroom krijgen.Ik zou graag zonnepanelen op mijn (gemeenschappelijke)dak willen hebben.Ik zou graag meedoen aan een initiatief om met mensenuit mijn buurt of wooncomplex lokaal schone stroom opte wekken.Basis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005)
 20. 20. 19Voor Nederlanders zonder zonnepanelen is belangrijkste redenom deze wel aan te schaffen is het financieel rendement...Wat zou voor u de belangrijkste reden zijn om wel zonnepanelen te kopen?51%25%16%2%1%6%48%25%19%2%1%6%Financieel rendementHet is goed voor het milieu/ikben milieubewustMinder afhankelijk vanenergieleverancierInteresse in de techniekZichtbaarheid/ik vind het mooiAndersMeting 2Meting 1Basis: alle Nederlanders die geen zonnepanelen op de woning hebben meting 2, mei 2013 (n=940), meting 1, december 2012 (n=948) Voor mannen is het financieelrendement een belangrijkere reden(56%) dan voor vrouwen (46%). Voor vrouwen is juist het milieubewustzijn een belangrijkere reden (28%) danvoor mannen (21%). In het oosten en zuiden (54%) vindt men het financieelrendement vaker de belangrijkste reden dan in de driegrote steden (42%) In de drie grote steden (28%), het westen en het oosten(26%) zou men dit vaker doen i.v.m. het milieu dan in hetnoorden (15%). In het noorden zou men dit juist vaker doen om minderafhankelijk te zijn van de energieleverancier (27%) dan inhet westen (14%), oosten (13%) en zuiden (15%).
 21. 21. 20...bij Nederlanders die wel zonnepanelen hebben, staat financieelrendement op de tweede plaats. De belangrijkste reden is het milieuWat is de belangrijkste reden dat u zonnepanelen heeft aangeschaft?Basis: alle Nederlanders die wel zonnepanelen op de woning hebben meting 2, mei 2013 (n=63), meting, december 2012 1(n=57)41%31%8%2%18%41%31%13%1%14%Het is goed voor het milieu/ikben milieubewustFinancieel rendementMinder afhankelijk vanenergieleverancierZichtbaarheid/ik vind het mooiInteresse in de techniekAndersMeting 2Meting 1
 22. 22. 21Voor Nederlanders die nog geen zonnepanelen hebben zijn de grootstedrempels de hoge kosten van aanschaf en het niet hebben van een eigendakWat is voor u de grootste drempel om zonnepanelen te kopen?Voor mannen is een telange terugverdientijdeen grotere drempel(16%) dan voorvrouwen (11%).25%24%13%7%5%4%4%17%27%24%16%6%5%4%4%15%Het is te duurIk heb geen eigen dakDe terugverdientijd is te langHet dak ligt te ongunstig voorzonnepanelenIn de toekomst wordenzonnepanelen goedkoper en…Ik vind het niet mooiIk heb verhuisplannenAndersMeting 2Meting 1Basis: alle Nederlanders die geen zonnepanelen op de woning hebben meting 2, mei 2013 (n=939), meting 1, december 2012 (n=948)
 23. 23. 22Indien men wil verhuizen heeft de meerderheid niet per se devoorkeur voor een huis waar al zonnepanelen op het dak liggenStel u wilt verhuizen: is een huis waar al zonnepanelen op het dak liggen aantrekkelijker vooru dan een huis zonder zonnepanelen?48%40%4%8%49%39%5%7%Geen voorkeurEen huis met zonnepanelen isaantrekkelijkerEen huis zonder zonnepanelenis aantrekkelijkerWeet nietMeting 2Meting 1In de drie grote stedenvindt men vaker een huismet zonnepanelenaantrekkelijker (47%) danin de rest van het westen(36%).Basis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005)
 24. 24. 23De meerderheid vindt dat Nederland koploper zou moeten zijn als hetgaat om windenergie, voornamelijk omdat duurzame energie nodig isVindt u dat Nederland koploper moet zijn als het gaat om windenergie?51%16%9%4%1%19%47%16%9%6%1%22%Ja, duurzame energie is nodigJa, het waait er veelJa, dat is van oudsher zoJa, zorgt voor werkgelegenheidJa, andere redenNeeMeting 2Meting 1Basis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005)
 25. 25. 2442%42%15%11%30%28%4%3%24%25%65%72%4%4%16%14%Meting 2Meting 1Meting 2Meting 1Ruim een kwart van de Nederlanders is tamelijk geïnteresseerd om teinvesteren in een windmolen; hiervan is 8 op de 10 nog steeds geïnteresseerdook als deze windmolen in de buurt van de eigen woning komt te staanMannen zijn hier vaker ingeïnteresseerd dan vrouwen.In hoeverre bent u geïnteresseerd om(spaar)geld te investeren in een windmolen?U koopt een deel van een windmolen en uwordt voor een deel eigenaar van dewindmolen. Een deel van de jaarlijksestroomproductie wordt zo van u.Stel deze windmolen staat of komt bij u inde buurt (zichtbaar vanuit woning, verweg genoeg voor slagschaduw ofgeluidshinder) te staan, bent u dan nogsteeds geïnteresseerd om te participerenin een windmolen?Basis: alle Nederlanders die hebben aangegeven tamelijk/zeer geïnteresseerd te zijn om te investeren in een windmolen meting 2, mei 2013(n=282), meting 1, december 2012 (n=298)Tamelijk geïnteresseerdNiet zo geïnteresseerd Zeer geïnteresseerdHelemaal niet geïnteresseerdBasis: alle Nederlanders meting 2 (n=1.003), meting 1 (n=1.005)
 26. 26. 25Een derde van de Nederlanders is tamelijk geïnteresseerd om lidte worden van een lokale energiecoöperatie42%25% 29% 5%In hoeverre bent u geïnteresseerd om lid te worden vaneen lokale energiecoöperatie? Een energiecoöperatie iseen samenwerkingsverband van burgers, bedrijven engemeenten die zich inzetten voor duurzame energie.*Tamelijk geïnteresseerdNiet zo geïnteresseerd Zeer geïnteresseerdHelemaal niet geïnteresseerdBasis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003)Ook hier zijn mannen vaker ingeïnteresseerd dan vrouwen.* Nieuwe vraag meting 2
 27. 27. 3. Toekomst van energie
 28. 28. 27De helft van de Nederlanders heeft groene stroomWeet u of u groene (duurzame) of grijze stroom heeft?Groene (duurzame) stroom is elektriciteit opgewekt uit bronnen die, in principe, niet opkunnen raken. Voorbeelden zijn wind, zon, biomassa en waterkracht. Bij grijze (niet-duurzame) stroom worden fossiele brandstoffen gebruikt, zoals kolen, of gas.Ik hebgroenestroom53%Ik hebgrijzestroom33%Weet ikniet15%Meting 1Meting 2Ik hebgroenestroom51%Ik hebgrijzestroom33%Weet ikniet17%Basis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005)
 29. 29. 28Voor de meerderheid van de Nederlanders met groene stroom maakthet niet uit met welke techniek deze stroom opgewekt wordtGroene stroom wordt via verschillende technieken opgewekt; met namewaterkracht, zon, wind en biomassa. Maakt het u uit hoe de groene stroom is opgewekt?(meerdere antwoorden mogelijk).Basis: alle Nederlanders die groene stroom hebben meting 2, mei 2013 (n=510), meting 1, december 2012 (n=529)10%3%3%1%87%11%3%4%2%83%Ja, liever geen biomassastroomJa, liever geen windenergieJa, liever geen stroom vanstuwdammenJa, liever geen zonne-energieNee, de techniek maakt meniet uitMeting 2Meting 1Voor vrouwen maakt detechniek vaker niet uit(89%) dan voor mannen(83%).
 30. 30. 29Ook nu is de helft van de Nederlanders bezorgd over klimaatverandering enbeschikbaarheid van betaalbare energie in de toekomst; ze zien duurzameenergie als de oplossingIn hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen:15%16%36%58%51%48%27%13%13%15%36%56%52%51%26%13%(zeer) mee oneens (zeer) mee eens - meting 2(zeer) mee oneens (zeer) mee eens - meting 1Ik ben bezorgd over de klimaatverandering en zie duurzameenergie als oplossing.Ik ben bezorgd dat er over 50 jaar niet genoeg betaalbareenergie is voor Nederland en zie duurzame energie alsoplossing.Ik ben me bewust van het feit dat fossiele brandstoffensteeds schaarser worden, maar ben niet bereid over teschakelen op duurzame energie omdat dit duurder is.Het schaarser worden van fossiele brandstoffen is niet mijnprobleem. Er komt toch wel een oplossing voor.Basis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005)
 31. 31. 3067%50%32%22%9%8%4%1%67%50%27%26%11%6%4%2%Zonne-energie /zonnepanelenWindmolens op zeeWaterkrachtWindmolens op landKernenergieBiomassaGascentraleKolencentraleMeting 2Meting 1Meer Nederlanders willen nu liever stroom via waterkracht dan indecember 2012 en willen nu minder graag windmolens op landKunt u van onderstaande lijst met bronnen voor stroomopwekking aangeven welke 2 u hetliefste zou willen voor uw stroomvoorziening? Mannen hebben lieverkernenergie, biomassa enwindmolens op zee. Vrouwen hebben juist lieverwindmolens op land en zonne-energie.Significant hoger dan de 1ste meting / 2emetingBasis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005)
 32. 32. 31Het minst populair is ook nu stroom via een kolencentrale ofkernenergieEn welke 2 zou u het minst graag willen voor uw stroomvoorziening?63%56%21%18%8%9%8%4%60%54%19%18%12%10%9%6%KolencentraleKernenergieGascentraleWindmolens op landBiomassaWindmolens op zeeWaterkrachtZonne-energie /zonnepanelenMeting 2Meting 1Significant hoger dan de 2e metingBasis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005) Mannen hebben vaker liever geenenergie van een kolencentrale (69%)dan vrouwen (57%). Vrouwen hebben juist minder graagkernenergie (64%) dan mannen (69%)
 33. 33. 32Een kwart van de Nederlanders vindt dat het exploiteren vanschaliegas bij wet verboden zou moeten wordenIn hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen*:21%35%25%16%Het exploiteren van schaliegas zou bij wet verboden moetenwordenIk ben voorstander van het boren naar schaliegas inNederland(zeer) mee oneens (zeer) mee eensBasis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003)* Nieuwe stellingen meting 2
 34. 34. 33Bijna tweederde van de Nederlanders kiest toch liever voorduurdere groene stroom dan goedkoop schaliegasAls ik de keuze heb tussen goedkoop schaliegas, waarvan de winning slecht is voor het milieuof dure groene stroom, dan kies ik voor...*Schaliegas 10%Groene stroom63%Weet ik niet27%Basis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003) Mannen kiezen vaker voor schaliegas(13%) dan vrouwen (7%). Vrouwen kiezen juist vaker voor groenestroom (66%) dan mannen (60%).* Nieuwe vraag meting 2
 35. 35. 34Circa 4 op de 10 Nederlanders vinden net als bij de eerste meting datde regering niet voldoende aandacht geeft aan duurzame energieIn hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen:32%38%39%43%37%25%21%19%34%40%39%45%34%19%19%17%(zeer) mee oneens (zeer) mee eens - meting 2(zeer) mee oneens (zeer) mee eens - meting 1Maatregelen die Nederland neemt op het gebied vanduurzame energie hebben helemaal geen zin als nietheel Europa meedoet.De Nederlandse regering geeft voldoende aandacht aanenergiebesparing bij burgers en bedrijven.De Nederlandse regering geeft voldoende aandacht aanvergroting van de productie van duurzame energie.De Nederlandse regering geeft voldoende aandacht aanlokale opwekking van energie door burgers,bijvoorbeeld panelen of zonneboiler op het dak.Basis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005)
 36. 36. 351 op de 10 Nederlanders maakt gebruik van een elektrischefiets, de meerderheid heeft geen elektrisch vervoermiddelWordt er binnen uw huishouden gebruik gemaakt van één of meer van de volgendevervoermiddelen?12%3%1%84%13%3%1%84%Elektrische fietsHybride auto / plug-in hybridElektrische scooterVolledig elektrische autoGeen van dezeMeting 2Meting 1In het zuiden maakt menvaker gebruik van eenelektrische fiets (16%)dan in de drie grotesteden (7%).Basis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005)
 37. 37. 363 op de 10 Nederlanders overwegen binnen 2 jaar een elektrischefiets aan te schaffen; een hybride auto wordt iets populairderKunt u voor elk van de volgende vervoermiddelen aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u diebinnen nu en 2 jaar zal aanschaffen?27%26%27%33%30%31%25%26%44%46%51%49%60%58%66%67%18%17%18%15%10%10%7%6%7%6%3%2%1%1%1%1%4%4%1%1%1%Elektrische fiets - Meting 2Meting 1Hybride auto / plug-in hybrid - Meting 2Meting 1Volledig elektrische auto - Meting 2Meting 1Elektrische scooter - Meting 2Meting 1Zeker niet Waarschijnlijk niet Misschien Waarschijnlijk Vrijwel zekerSignificant hoger dan de 1ste meting/ 2emetingBasis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005)
 38. 38. Overige interessanteresultaten
 39. 39. 38Men zegt minder vaak een mobiele telefoon en laptop mee tenemen op vakantieWelke van de volgende elektrische apparaten heeft u afgelopen jaar op vakantiemeegenomen?70%28%26%19%8%5%3%6%5%6%4%20%75%33%25%23%9%6%5%6%5%5%4%17%Mobiele telefoonLaptopTablet /iPadMp3-speler /iPodSpelcomputer (Nintendo DS, Wii, Xbox, etc.)(Mobiele) dvd-spelerTelevisieRadio(Draagbare) speakers (docking station)AndersGeen elektrische apparaten meegenomenIk ben niet op vakantie geweest dit jaarMeting 2Meting 1Significant hoger dan de 1ste meting/ 2emetingMannen nemen vakereen laptop mee opvakantie (31%) danvrouwen (25%).Basis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1, december 2012 (n=1.005)
 40. 40. 39Meerderheid van de Nederlanders zet de thermostaat zo laag mogelijk entrekt zoveel mogelijk stekkers van apparatuur uit het stopcontactwanneer zij op vakantie gaanIn hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen*:Als ik op vakantie ga...8%15%78%80%71%9%...zet ik de thermostaat zo laag mogelijk....trek ik de stekker van zoveel mogelijk apparaten eruit....laat ik alle apparatuur op stand-by staan(zeer) mee oneens (zeer) mee eensBasis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003)* Nieuwe stellingen meting 2
 41. 41. 404 op de 10 Nederlanders wonen in een eengezinswoningWoont u in een appartement, een eengezinswoning, een twee-onder-een-kapwoning of eenvrijstaande woning?Apparte-ment24%Eengezins-woning43%Twee-onder-een-kap woning16%Vrijstaandewoning11%Anders6%66% van deNederlanderswoont in eenkoopwoning en34% in eenhuurwoning.Apparte-ment25%Eengezins-woning40%Twee-onder-een-kap woning16%Vrijstaandewoning12%Anders8%Meting 2Meting 1Basis: alle Nederlanders meting 2, mei 2013 (n=1.003), meting 1 (n=1.005)
 42. 42. Bijlage Responsverantwoording
 43. 43. 42Responsverantwoording meting mei 2013Online Start veldwerk: 6 mei 2013 Datum reminder: 8 mei 2013 Aantal verstuurde reminders: 1 Einde veldwerk: 14 mei 2013 Gemiddelde invulduur vragenlijst: 9 minuten Responsbevorderende maatregelen: Respondenten krijgen voor deelnameViewpoints. De Viewpoints kunneningewisseld worden voor cadeaus uit deonline cadeaushop die toegankelijk is vanafhet respondentenportal.# %Totaal aantal verstuurde uitnodigingen 2.508Vragenlijst niet geopend 1.441Vragenlijst voortijdig afgesloten 64Geen geschikte respondent (=uitscreener)Totaal aantal geslaagde interviews 1.003Respons* 1.003 40%*) Respons=totaal aantal geslaagde interviews/ totaal aantal verstuurde uitnodigingen

×