Rapport

De Eneco Energie Monitor:
Opinieonderzoek over (duurzame) energie en
energieverbruik – meting 4, december 2013
Vo...
Inhoudsopgave
 Samenvatting
 Onderzoeksopzet
 Belangrijkste resultaten
 1. Economische crisis
 2. Energieverbruik
 3...
Samenvatting
Samenvatting
Economische crisis
Uit de vierde Eneco Energie Monitor blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders (een be...
Onderzoeksopzet
Onderzoeksopzet
Methode
 Doelgroep: Nederlanders van 18 jaar en ouder.
 Aanpak: 1.137 online interviews. In december 201...
Belangrijkste resultaten





1. Economische crisis
2. Energieverbruik
3. Wind- en zonne-energie
4. Toekomst van energ...
Belangrijkste resultaten

1. Economische crisis
8 op de 10 Nederlanders hebben (een beetje) last van de economische
crisis
In hoeverre heeft u last van de economische cri...
4 op de 10 Nederlanders zijn door de economische crisis bewuster bezig met
hun energieverbruik. 3 op de 10 zijn zich hierd...
Ongeacht of men last heeft van de economische crisis let een meerderheid van
de Nederlanders bewust op het energieverbruik...
Hoe meer last men heeft van de crisis hoe meer zorgen zij zich maken over de
hoogte van de energierekening

In hoeverre ma...
Nederlanders die redelijk tot veel last hebben van de crisis zijn vaker actief bezig
het energieverbruik te verminderen da...
Belangrijkste resultaten

2. Energieverbruik
8 op de 10 Nederlanders zeggen bewust te letten op hun
energieverbruik…

Helemaal niet bewust

Niet zo bewust

Enigszins b...
…en 4 op de 10 maken zich (redelijk) veel zorgen over de hoogte van
de energierekening
In hoeverre maakt u zich zorgen ove...
Ruim 4 op de 10 weten wat zij (ongeveer) per maand kwijt zijn aan
energie
Weet u hoeveel euro u per maand kwijt bent aan e...
Ruim een derde van de Nederlanders verwacht aan het einde van het
jaar geld terug te krijgen
Weet u of u aan het einde van...
Meer Nederlanders dan in september geven aan niet bewust bezig te
zijn met het verminderen van het energieverbruik
Bent u ...
Belangrijkste resultaten

3. Wind- en zonne-energie
Minder Nederlanders vinden dat woningcorporaties verplicht moeten
worden om zonnepanelen aan te schaffen en dat hoe duurza...
Het financieel rendement is voor degenen die nog geen zonnepanelen
hebben nog steeds de belangrijkste reden om ze wel aan ...
Naast het financieel rendement is ook het milieu belangrijk voor
Nederlanders die al zonnepanelen hebben
Wat is de belangr...
Indien men wil verhuizen is voor een derde van de Nederlanders
een huis met zonnepanelen aantrekkelijker
Stel u wilt verhu...
3 op de 10 Nederlanders zijn enigszins geïnteresseerd in het investeren in een
windmolen; hiervan zijn 8 op de 10 nog stee...
3 op de 10 Nederlanders zijn enigszins geïnteresseerd om lid te
worden van een lokale energiecoöperatie

Helemaal niet geï...
Belangrijkste resultaten

4. Toekomst van energie
De helft van de Nederlanders heeft groene stroom
Weet u of u groene (duurzame) of grijze stroom heeft?
Groene (duurzame) s...
De techniek waarmee de groene stroom is opgewekt, maakt voor een
meerderheid van de Nederlanders met groene stroom niet ui...
De helft van de Nederlanders is bezorgd over klimaatverandering en de
beschikbaarheid van betaalbare energie in de toekoms...
Nederlanders hebben het liefst zonne-energie als bron voor de
stroomopwekking, het minst populair zijn energie via kernene...
4 op de 10 Nederlanders vinden dat de Nederlandse regering onvoldoende
aandacht besteedt aan energiebesparing en duurzame ...
Binnen 1 op de 10 huishoudens wordt gebruikgemaakt van een elektrische
fiets, de meerderheid maakt geen gebruik van een el...
3 op de 10 Nederlanders overwegen om de komende 2 jaar een elektrische
fiets aan te schaffen, gevolgd door 2 op de 10 die ...
Overige interessante
resultaten
4 op de 10 Nederlanders wonen in een eengezinswoning en een kwart
in een appartement
Woont u in een appartement, een eenge...
Bijlage
 Responsverantwoording
Responsverantwoording meting december 2013
Online







Start veldwerk:
Datum reminder:
Aantal verstuurde reminders...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eneco energie monitor editie december 2013

697 views

Published on

De Eneco Energie Monitor is een initiatief van energiebedrijf Eneco en wordt in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos vier keer per jaar uitgevoerd. Per onderzoek worden meer dan 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd over een groot aantal facetten van de energievoorziening in Nederland.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eneco energie monitor editie december 2013

 1. 1. Rapport De Eneco Energie Monitor: Opinieonderzoek over (duurzame) energie en energieverbruik – meting 4, december 2013 Voor: Door: Project: Marcel van Dun, Toby Ellson, Eneco Pauline Houtenbos, Ipsos 13013478 © 2013 Ipsos BV. All rights reserved. Contains Ipsos’ Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
 2. 2. Inhoudsopgave  Samenvatting  Onderzoeksopzet  Belangrijkste resultaten  1. Economische crisis  2. Energieverbruik  3. Wind- en zonne-energie  4. Toekomst van energie  Overige interessante resultaten  Bijlage © Ipsos BV. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die u in dit document worden aangeboden zijn intellectueel eigendom van Ipsos. Deze zijn strikt vertrouwelijk van aard en worden u aangeboden met dien verstande dat zij door u strikt vertrouwelijk behandeld dienen te worden en dat van de hiervoor genoemde concepten en ideeën geen gebruik zal worden gemaakt. Bij het aanleveren van dit document aanvaardt of veronderstelt Ipsos geen verantwoordelijkheid voor enig ander doeleinde of tegenover enig andere persoon aan wie dit rapport wordt getoond of die het eventueel in handen krijgt, behalve in het geval waar dit uitdrukkelijk is overeengekomen door middel van onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 2 4 6 7 13 19 26 34 36
 3. 3. Samenvatting
 4. 4. Samenvatting Economische crisis Uit de vierde Eneco Energie Monitor blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders (een beetje) last heeft van de economische crisis. Door de crisis zijn 4 op de 10 Nederlanders bewuster bezig met hun energieverbruik. En 3 op de 10 zijn zich hierdoor meer gaan verdiepen in de energierekening. Energieverbruik Wat betreft het energieverbruik zien we in het afgelopen jaar dat Nederlanders zich bewust bezighouden met het (maandelijkse) energieverbruik en de hoogte van de energierekening. Ruim een derde van de Nederlanders verwacht aan het einde van dit jaar geld terug te krijgen. Wind- en zonne-energie We zien bij duurzame energie dat minder Nederlanders dan in september 2013 vinden dat woningcorporaties verplicht moeten worden om zonnepanelen aan te schaffen. Ook zijn Nederlanders het er minder vaak mee eens dat hoe duurzamer het huis is hoe goedkoper de hypotheek zou moeten zijn. Voor Nederlanders die zelf nog geen zonnepanelen hebben aangeschaft zijn er een tweetal drempels: het is te duur en het niet hebben van een eigen dak. Het financiële rendement is nog steeds de belangrijkste reden om ze wel aan te schaffen. Indien men wil verhuizen is voor een derde van de Nederlanders een huis met zonnepanelen aantrekkelijker. Verder zien we een geringe interesse in het investeren in een windmolen en het lid worden van een lokale energiecorporatie. Toekomst van energie Voor de Nederlanders die op dit moment groene stroom hebben, maakt het niet uit met welke techniek de stroom wordt opgewekt. Nederlanders blijven door de tijd heen bezorgd over klimaatveranderingen en de toekomst van betaalbare energie en zien duurzame energie als oplossing hiervoor. In het algemeen zien we dat Nederlanders het liefst zonne-energie als bron willen voor de stroomopwekking; het minst populair is energie via kernenergie. Net als bij de voorgaande metingen zien we dat de meerderheid van de Nederlanders ook nu vindt dat de regering onvoldoende aandacht geeft aan duurzame energie. Tot slot zien we dat binnen een meerderheid van de Nederlandse huishoudens nog geen gebruik wordt gemaakt van elektrische vervoermiddelen. 3
 5. 5. Onderzoeksopzet
 6. 6. Onderzoeksopzet Methode  Doelgroep: Nederlanders van 18 jaar en ouder.  Aanpak: 1.137 online interviews. In december 2012 heeft de eerste Energie Monitor plaatsgevonden, hierbij zijn 1.005 online interviews gerealiseerd. In mei 2013 heeft de tweede meting plaatsgevonden (n=1.003). En in september vond de derde meting plaats (n=1.001). In dit rapport wordt waar mogelijk naar de derde meting verwezen.  Het veldwerk van de huidige meting vond plaats van 19 tot en met 25 november 2013. De derde meting vond plaats van 9 tot en met 16 september 2013. De datacollectie van de tweede meting vond plaats van 6 tot en met 14 mei 2013. En de eerste meting vond plaats van 13 tot en met 19 december 2012.  De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en Nielsen-regio. Vragenlijst De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:  Verbruik  Energieleverancier  Zon  Wind  Toekomstvisie op energie  Politiek  Elektrisch vervoer  Achtergrondvragen 5
 7. 7. Belangrijkste resultaten     1. Economische crisis 2. Energieverbruik 3. Wind- en zonne-energie 4. Toekomst van energie
 8. 8. Belangrijkste resultaten 1. Economische crisis
 9. 9. 8 op de 10 Nederlanders hebben (een beetje) last van de economische crisis In hoeverre heeft u last van de economische crisis? 9% Heel veel 48% Een beetje 18% Helemaal niet Weet niet 81% 24% Redelijk veel 2% Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 8
 10. 10. 4 op de 10 Nederlanders zijn door de economische crisis bewuster bezig met hun energieverbruik. 3 op de 10 zijn zich hierdoor meer gaan verdiepen in de energierekening In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: zeer mee oneens mee oneens mee eens zeer mee eens Door de economische crisis ben ik bewuster bezig met mijn energieverbruik 33% Door de economische crisis ben ik me meer gaan verdiepen in mijn energierekening 41% 12% 29% 24% 5% 29% Door de economische crisis zet ik de kachel een tandje lager 47% 13% 34% 22% 6% 28% Tijdens de kerstdagen heb ik tijd om me te verdiepen in mijn energieverbruik 59% 10% 27% 23% 31% 32% 10% 2% 8% 39% 12% Vrouwen zetten vaker de kachel een tandje lager (31%) dan mannen (24%). Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 9
 11. 11. Ongeacht of men last heeft van de economische crisis let een meerderheid van de Nederlanders bewust op het energieverbruik bij aanschaf nieuwe apparaten Let u bij de aanschaf van apparaten bewust op uw energieverbruik? Helemaal niet bewust Niet zo bewust Enigszins bewust Zeer bewust Heel veel last van de crisis 16% 3% 13% 53% 31% 84% Redelijk veel last van de crisis 14% 2% 12% 52% 34% 86% Een beetje last van de crisis 17% 2% 15% Helemaal geen last van de crisis 23% 6% 17% Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 62% 54% 21% 23% 83% 77% = significant hoger dan geen last van de crisis 10
 12. 12. Hoe meer last men heeft van de crisis hoe meer zorgen zij zich maken over de hoogte van de energierekening In hoeverre maakt u zich zorgen over de hoogte van uw energierekening? Helemaal niet Heel veel last van de crisis 25% Redelijk veel last van de crisis 37% Een beetje last van de crisis 66% Helemaal geen last van de crisis 69% Een beetje 5% 20% 6% 31% 15% 40% Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 51% 39% Redelijk veel 41% 44% 17% 5% 4% 75% 19% 34% 31% Heel veel 63% 35% 22% = significant hoger dan redelijk, een beetje of geen last van de crisis 11
 13. 13. Nederlanders die redelijk tot veel last hebben van de crisis zijn vaker actief bezig het energieverbruik te verminderen dan wanneer men een beetje of geen last heeft van de crisis Bent u actief bezig om uw energieverbruik te verminderen? Nee 25% Redelijk veel last van de crisis Helemaal geen last van de crisis Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 75% 28% Heel veel last van de crisis Een beetje last van de crisis Ja 72% 40% 48% 60% 52% = significant hoger dan een beetje of geen last van de crisis 12
 14. 14. Belangrijkste resultaten 2. Energieverbruik
 15. 15. 8 op de 10 Nederlanders zeggen bewust te letten op hun energieverbruik… Helemaal niet bewust Niet zo bewust Enigszins bewust Let u bij de aanschaf van apparaten bewust op uw energieverbruik? 18% 4% 14% Zet u de verwarming in ruimtes waar u bent bewust iets lager om energie te besparen? 15% 57% 3% 12% 40% Zeer bewust 25% 45% 81% 85% Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 14
 16. 16. …en 4 op de 10 maken zich (redelijk) veel zorgen over de hoogte van de energierekening In hoeverre maakt u zich zorgen over de hoogte van uw energierekening? Helemaal niet 58% 17% Een beetje 41% Redelijk veel 32% 11% Heel veel 43% Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 15
 17. 17. Ruim 4 op de 10 weten wat zij (ongeveer) per maand kwijt zijn aan energie Weet u hoeveel euro u per maand kwijt bent aan energie (gas en elektriciteit samen)? Ja, ik weet het precies Ja, ik weet het ongeveer Nee, ik heb echt geen idee € 161,40 per maand 45% 29% 27% € 164,40 per maand Vrouwen hebben vaker geen idee (30%) dan mannen (23%). Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 16
 18. 18. Ruim een derde van de Nederlanders verwacht aan het einde van het jaar geld terug te krijgen Weet u of u aan het einde van het jaar moet bijbetalen voor uw energieverbruik of juist geld terugkrijgt? 36% Ik krijg geld terug Ik moet niet bijbetalen en ik krijg ook geen geld terug Ik moet bijbetalen Weet ik niet 27% 16% 22% Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 17
 19. 19. Meer Nederlanders dan in september geven aan niet bewust bezig te zijn met het verminderen van het energieverbruik Bent u actief bezig om uw energieverbruik te verminderen? Meer Nederlanders geven aan niet actief bezig te zijn om het energieverbruik te verminderen (38%) dan in september (32%). Nee 38% Ja 62% Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 18
 20. 20. Belangrijkste resultaten 3. Wind- en zonne-energie
 21. 21. Minder Nederlanders vinden dat woningcorporaties verplicht moeten worden om zonnepanelen aan te schaffen en dat hoe duurzamer het huis is hoe goedkoper de hypotheek zou moeten zijn In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: (zeer) mee oneens Architecten moeten zich verplicht bijscholen om woningen en andere gebouwen met zonnepanelen te ontwerpen. 14% Om de energierekening niet verder te laten oplopen, moeten woningcorporaties verplicht zonnepanelen aanschaffen. 54% 17% Het zou verplicht moeten worden om bij nieuwbouw van woningen en andere gebouwen zonnepanelen op het dak te plaatsen. 53% 19% Hoe duurzamer mijn huis is (bijv. met zonnepanelen), hoe goedkoper mijn hypotheek zou moeten zijn. 44% 22% 63% 36% 19% Het is verstandig om te wachten met de aanschaf van zonnepanelen, omdat ze in de toekomst veel beter en goedkoper zullen worden. Ik zie het hebben van zonnepanelen als een statussymbool. (zeer) mee eens 35% 11% Minder Nederlanders zijn het hier mee eens (44%) dan in september (48%). Minder Nederlanders zijn het hier mee eens (36%) dan in september (42%). Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 20
 22. 22. Het financieel rendement is voor degenen die nog geen zonnepanelen hebben nog steeds de belangrijkste reden om ze wel aan te schaffen; de grootste drempels zijn dat het te duur is en men geen eigen dak heeft Wat zou voor u de belangrijkste reden zijn om wel zonnepanelen te kopen? 51% Financieel rendement Het is goed voor het milieu/ik ben milieubewust 25% Minder afhankelijk van energieleverancier 17% Interesse in de techniek 2% Zichtbaarheid/ik vind het mooi 1% Anders 5% Wat is voor u de grootste drempel om zonnepanelen te kopen? Het is te duur 23% Ik heb geen eigen dak 22% 19% De terugverdientijd is te lang Het dak ligt te ongunstig voor zonnepanelen 8% In de toekomst worden zonnepanelen goedkoper en beter 5% Ik vind het niet mooi Voor mannen is het ongunstig gelegen dak een grotere drempel (11%) dan voor vrouwen (6%). 4% Basis: alle Nederlanders die geen zonnepanelen op de woning hebben meting 4 (n=1.069) 21
 23. 23. Naast het financieel rendement is ook het milieu belangrijk voor Nederlanders die al zonnepanelen hebben Wat is de belangrijkste reden dat u zonnepanelen heeft aangeschaft? 42% Financieel rendement Het is goed voor het milieu/ik ben milieubewust 37% Minder afhankelijk van energieleverancier Interesse in de techniek Zichtbaarheid/ik vind het mooi Anders 8% 3% 0% 11% Basis: alle Nederlanders die wel zonnepanelen op de woning hebben meting 4 (n=68) 22
 24. 24. Indien men wil verhuizen is voor een derde van de Nederlanders een huis met zonnepanelen aantrekkelijker Stel u wilt verhuizen: is een huis waar al zonnepanelen op het dak liggen aantrekkelijker voor u dan een huis zonder zonnepanelen? 51% Geen voorkeur Een huis met zonnepanelen is aantrekkelijker Een huis zonder zonnepanelen is aantrekkelijker Weet niet 35% 5% 9% Voor mannen is een huis met zonnepanelen aantrekkelijker (39%) dan voor vrouwen (32%). Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 23
 25. 25. 3 op de 10 Nederlanders zijn enigszins geïnteresseerd in het investeren in een windmolen; hiervan zijn 8 op de 10 nog steeds tamelijk geïnteresseerd als deze windmolen in de buurt van de woning komt te staan In hoeverre bent u geïnteresseerd om (spaar)geld te investeren in een windmolen? U koopt een deel van een windmolen en u wordt voor een deel eigenaar van de windmolen. Een deel van de jaarlijkse stroomproductie wordt zo van u. Basis: alle Nederlanders meting 4 (n=1.137) Stel deze windmolen staat of komt bij u in de buurt (zichtbaar vanuit woning, ver weg genoeg voor slagschaduw of geluidshinder) te staan, bent u dan nog steeds geïnteresseerd om te participeren in een windmolen? Helemaal niet geïnteresseerd Niet zo geïnteresseerd 70% 31% 39% Tamelijk geïnteresseerd Zeer geïnteresseerd 25% 5% 30% Mannen zijn hier vaker in geïnteresseerd dan vrouwen. 19% 4% 15% 66% 15% 81% Basis: alle Nederlanders die hebben aangegeven tamelijk/zeer geïnteresseerd te zijn in het investeren in een windmolen meting 4 (n=316) 24
 26. 26. 3 op de 10 Nederlanders zijn enigszins geïnteresseerd om lid te worden van een lokale energiecoöperatie Helemaal niet geïnteresseerd Niet zo geïnteresseerd In hoeverre bent u geïnteresseerd om lid te worden van een lokale energiecoöperatie? Een energiecoöperatie is een samenwerkingsverband van burgers, bedrijven en gemeenten die zich inzetten voor duurzame energie. 69% Tamelijk geïnteresseerd 28% 41% 25% Zeer geïnteresseerd 6% 31% Mannen zijn hier vaker in geïnteresseerd dan vrouwen. Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 25
 27. 27. Belangrijkste resultaten 4. Toekomst van energie
 28. 28. De helft van de Nederlanders heeft groene stroom Weet u of u groene (duurzame) of grijze stroom heeft? Groene (duurzame) stroom is elektriciteit opgewekt uit bronnen die, in principe, niet op kunnen raken. Voorbeelden zijn wind, zon, biomassa en waterkracht. Bij grijze (nietduurzame) stroom worden fossiele brandstoffen gebruikt, zoals kolen, of gas. Weet ik niet 17% Ik heb groene stroom 49% Ik heb grijze stroom 35% Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 27
 29. 29. De techniek waarmee de groene stroom is opgewekt, maakt voor een meerderheid van de Nederlanders met groene stroom niet uit Groene stroom wordt via verschillende technieken opgewekt; met name waterkracht, zon, wind en biomassa. Maakt het u uit hoe de groene stroom is opgewekt? (Meerdere antwoorden mogelijk.) 10% Ja, liever geen biomassastroom Ja, liever geen windenergie 4% Ja, liever geen stroom van stuwdammen 3% Ja, liever geen zonne-energie 1% Nee, de techniek maakt me niet uit 85% Basis: alle Nederlanders die groene stroom hebben meting 4 (n=572) 28
 30. 30. De helft van de Nederlanders is bezorgd over klimaatverandering en de beschikbaarheid van betaalbare energie in de toekomst; duurzame energie ziet men als oplossing hiervoor In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: (zeer) mee oneens Ik ben bezorgd over de klimaatverandering en zie duurzame energie als oplossing. 13% Ik ben bezorgd dat er over 50 jaar niet genoeg betaalbare energie is voor Nederland en zie duurzame energie als oplossing. 53% 16% Ik ben me bewust van het feit dat fossiele brandstoffen steeds schaarser worden, maar ben niet bereid over te schakelen op duurzame energie omdat dit duurder is. Het schaarser worden van fossiele brandstoffen is niet mijn probleem. Er komt toch wel een oplossing voor. (zeer) mee eens 38% 57% 47% 27% 12% Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 29
 31. 31. Nederlanders hebben het liefst zonne-energie als bron voor de stroomopwekking, het minst populair zijn energie via kernenergie of een kolencentrale Kunt u van onderstaande lijst met bronnen voor stroomopwekking aangeven welke 2 u het liefste zou willen voor uw stroomvoorziening? En welke 2 zou u het minst graag willen voor uw stroomvoorziening? Zonne-energie /zonnepanelen Windmolens op zee Waterkracht 34% 6%  Vrouwen hebben liever windmolens op land en zonneenergie. 20% 18% 10% Kernenergie 60% 8% 8% Gascentrale 3% Kolencentrale 2% Liefst Minst liefst 47% 9% Windmolens op land Biomassa 68% 4% 19% 64%  Mannen hebben vaker liever geen energie van een kolencentrale en windmolens op land dan vrouwen.  Vrouwen hebben juist minder graag kernenergie. Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 30
 32. 32. 4 op de 10 Nederlanders vinden dat de Nederlandse regering onvoldoende aandacht besteedt aan energiebesparing en duurzame energie In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: (zeer) mee oneens Maatregelen die Nederland neemt op het gebied van duurzame energie hebben helemaal geen zin als niet heel Europa meedoet. (zeer) mee eens 30% 37% De Nederlandse regering geeft voldoende aandacht aan vergroting van de productie van duurzame energie. 38% 19% De Nederlandse regering geeft voldoende aandacht aan energiebesparing bij burgers en bedrijven. 36% 20% De Nederlandse regering geeft voldoende aandacht aan lokale opwekking van energie door burgers, bijvoorbeeld panelen of zonneboiler op het dak. 41% 18% Minder Nederlanders zijn het hier mee oneens (38%) dan in september (42%). Minder Nederlanders zijn het hier mee oneens (36%) dan in september (42%). Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 31
 33. 33. Binnen 1 op de 10 huishoudens wordt gebruikgemaakt van een elektrische fiets, de meerderheid maakt geen gebruik van een elektrisch vervoermiddel Wordt er binnen uw huishouden gebruikgemaakt van één of meer van de volgende vervoermiddelen? 12% Elektrische fiets Hybride auto / plug-in hybrid 2% Elektrische scooter 1% Volledig elektrische auto 0% Geen van deze 85% Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 32
 34. 34. 3 op de 10 Nederlanders overwegen om de komende 2 jaar een elektrische fiets aan te schaffen, gevolgd door 2 op de 10 die overwegen een hybride auto te kopen Kunt u voor elk van de volgende vervoermiddelen aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u die binnen nu en 2 jaar zal aanschaffen? Zeker niet Elektrische fiets Hybride auto / plug-in hybrid Waarschijnlijk niet 46% 48% Volledig elektrische auto 55% Elektrische scooter 67% Misschien Waarschijnlijk 26% 31% 31% 24% 17% 7% Vrijwel zeker 5% 18% 3% 1% 12% 1% 8% 1%1% Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 33
 35. 35. Overige interessante resultaten
 36. 36. 4 op de 10 Nederlanders wonen in een eengezinswoning en een kwart in een appartement Woont u in een appartement, een eengezinswoning, een twee-onder-een-kapwoning of een vrijstaande woning? Vrijstaande woning 11% Anders 5% Appartement 25% 66% van de Nederlanders woont in een koopwoning en 34% in een huurwoning. Twee-ondereen-kap woning 18% Eengezinswoning 40% Basis: alle Nederlanders meting 4, december 2013 (n=1.137) 35
 37. 37. Bijlage  Responsverantwoording
 38. 38. Responsverantwoording meting december 2013 Online       Start veldwerk: Datum reminder: Aantal verstuurde reminders: Einde veldwerk: Gemiddelde invulduur vragenlijst: Responsbevorderende maatregelen: 19 november 2013 21 november 2013 1 25 november 2013 8 minuten Respondenten krijgen voor deelname Viewpoints. De Viewpoints kunnen ingewisseld worden voor cadeaus uit de online cadeaushop die toegankelijk is vanaf het respondentenportal. Totaal aantal verstuurde uitnodigingen Vragenlijst niet geopend Vragenlijst voortijdig afgesloten Geen geschikte respondent (=uitscreener) Totaal aantal geslaagde interviews Respons* # 2.881 1.663 81 1.137 1.137 % 39% *) Respons=totaal aantal geslaagde interviews/ totaal aantal verstuurde uitnodigingen 37

×