Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Full prematricula2011 2012

419 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Full prematricula2011 2012

  1. 1. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MONTSERRAT ALMIRALL Passeig de Vilafranca, s/n (Pàrquing Centre) 08870 Sitges Tel. : 93 8113928 Fax: 93 8113929 a/e: escolamusica@salaidascp.com http://emmmas.blogspot.com Núm:Full de pre-matrícula 2011-2012Dades personalsNom i cognoms:Data de naixement: Edat: Sexe: H DAdreça:Localitat: Codi postal:Telfs.:Correu-e:Nom i cognoms del pare:Nom i cognoms de la mare:Dades de pre-matriculacióCURS DE LLENGUATGE MUSICAL/OPTATIVES Sensibilització (4-6 anys) Nivell bàsic (7-12 anys) Nivell avançat Joves i adults (12 en endavant) Curs integrat d’instrumentAssignatura optva.: Història de la música i audició / Cantcoral Cant Foniatria Musicoteràpia Curs d’instrument sol INSTRUMENT 1a opció: 2a opció: 3a opció: 2n instrument: Conjunt instrumental:Com t’has assabentat del calendari de pre-matrícules de l’Escola?Mitjans de comunicació Amics que venen a l’EscolaFamiliars que venen a l’Escola Blog de l’EMMMAS Publicitat, dípticsAltres de de 2011D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dadespersonals facilitades per vostè en aquest formulari seran incorporades en la base de dades de l’Escola Municipal de Música MontserratAlmirall de Sitges amb la finalitat exclusiva de gestionar la informació sol·licitada i enviar-li documentació i informació relacionada ambl’activitat de l’Escola. El fet d’emplenar el present formulari implica l’autorizació a l’Escola per utilitzar les dades personals amb lesfinalitats citades. Podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i anul·lació de les dades contactant amb la Secretaria.

×