Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cursus economische journalistiek

2,521 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cursus economische journalistiek

 1. 1. Economische journalistiek voor dummies update 2017 Emmanuel Vanbrussel
 2. 2. 2 journalist emmanuel.vanbrussel@tijd.be evanbrussel  Alle cursusinfo op www.vanbrussel.biz Wie?
 3. 3. 3 Geen cursus economie of balans lezen Wel: - Waarom is economische verslaggeving belangrijk? - Wat zijn de specifieke kenmerken? - Welke ‘skills’ moet ik als beginner ontwikkelen? Wat?
 4. 4. 4 1. Wat is een goed economisch verhaal? 2. De deeldisciplines: van sociaal overleg tot de beurs 3. Tips & tricks 4. Relatie met PR-diensten 5. Technologische ‘front runner’ Vijf hoofdstukken
 5. 5. 5 Deel 1 Wat is een goed economisch verhaal?
 6. 6. 6 - consument - klant - spaarder - belegger - kredietnemer Bijna iedereen is …
 7. 7. 7 - sparen - belastingen - werk - woning - auto - reizen - smartphone - in de winkel Neem je publiek als uitgangspunt
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10 ‘Goede journalistiek ontstaat uit voortdurende verwondering en niet aflatende verontwaardiging’ (PVDM) Pas de algemene journalistieke principes toe
 11. 11. 11 Wat is het geheim van Facebook? Hoe verklaar je opgang Tomorrowland? Succesformule Nike, Nespresso? Waarom neergang BlackBerry? Hoe werkt Snapchat? Verwondering
 12. 12. 12 bankencrisis brutale sluiting fabriek excessief loon manager fiscale ontduiking Verontwaardiging
 13. 13. 13 sociale crisis Griekenland combinatie werk-privé beleggingsdrama’s succesverhalen lezer/luisteraar/kijker : ‘Wat als ik het was?’ Empathie
 14. 14. 14 - Welk financieel-economisch verhaal heeft jou kwaad gemaakt? - Wat is voor jou het product van het jaar? - Over welk financieel product zou je graag meer weten? Oefening
 15. 15. 15 Een bedrijf heeft vele kanten
 16. 16. 16 EIGENAARS: fusies & overnames BESTUUR: directie, raad van bestuur BEURS: beurskoers, financiële operaties PRODUCT: klanten, verkoopskanalen, lancering, marketing 'BACK OFFICE': logistiek, IT SOCIAAL: herstructurering, nieuwe jobs, personeelszaken JURIDISCHE ZAKEN: claims, conflicten MAATSCHAPPELIJKE ROL: belastingen, milieu, ethiek Een bedrijf heeft vele kanten
 17. 17. 17 'Icoonmerken'
 18. 18. 18 'Icoonbedrijven' AB InBev Agfa Bekaert Ford Genk Belgacom • AB InBev • Agfa • Bekaert • Audi Brussels • Ahold Delhaize
 19. 19. 19 'Icoonbedrijven'
 20. 20. 20 - Wat is een ‘icoonbedrijf’ uit jouw regio? En waarom precies? - Welk verhaal over dat bedrijf zou veel weerklank krijgen? Oefening
 21. 21. De bedrijfsleider als ‘ster’ 21
 22. 22. 22
 23. 23. De bedrijfsleider als ‘ster’ 23
 24. 24. De 'decision makers' 24
 25. 25. Opiniemakers 25
 26. 26. 26 - overstijgen het puur economische - op snijpunt van economie, politiek en/of gerecht - waar iedereen over spreekt - vinden weerklank in alle media De topverhalen
 27. 27. 27 De topverhalen
 28. 28. 28 De topverhalen
 29. 29. 29 Geef drie voorbeelden van economische verhalen met een grote maatschappelijke impact. Oefening
 30. 30. 30 Deel 2 De deeldisciplines: van sociaal overleg tot de beurs
 31. 31. 31 Bedrijven • Een bedrijfsjournalist volgt een specifiek bedrijf en/of sector • product: marketing & merkpositionering • bedrijfsresultaten: financiële cijfers • leiding: management, raad van bestuur, aandeelhouders
 32. 32. 32 Sociaal overleg • Een sociaal-economisch journalist volgt arbeidsmarkt en sociaal overleg • houdt contact met vakbonden en werkgeversorganisaties • federaal, regionaal, sectoraal, bedrijfsniveau • sluit vaak aan bij politieke berichtgeving • enkele thema’s: werkloosheid, stakingen, loonvorming
 33. 33. 33 Macro-economie • Een macro-economisch journalist volgt de grote economische bewegingen, nationaal en internationaal • vijf grote thema’s o BBP & groei o inflatie & monetair beleid o werkgelegenheid o openbare financiën o handel
 34. 34. 34 Beurs • Een beursjournalist volgt de financiële markten • doelpubliek: de belegger • aandelen, obligaties, fondsen, grondstoffen, wisselkoersen • fusies & overnames, beursintroducties
 35. 35. 35 Beurs – quid koersgevoelige info ‘Het basisprincipe is dat journalisten financiële informatie, voordat ze aan het publiek kenbaar is gemaakt, niet gebruiken in hun eigen belang of dat van hun onmiddellijke omgeving’ (Raad Journalistiek)
 36. 36. 36 Personal finance • praktische geldtips voor elke portemonnee • remember ‘what’s in it for me’ • ‘how to’
 37. 37. 37 In de praktijk • op meeste redacties: financieel-economisch journalist is allrounder • meeste verhalen vergen kruisbestuiving deeldisciplines
 38. 38. 38 Zoek economische topics uit de actualiteit die een combinatie van de verschillende invalshoeken vereisen. Oefening
 39. 39. 39 Deel 3 Tips & tricks
 40. 40. 40 De mogelijke bronnen - directie - vakbonden - op de werkvloer - politicus - expert - sectorgenoten - rondom het bedrijf
 41. 41. 41 Cijferbronnen Bedrijf: Persberichten, jaarverslag, kwartaalrapporten, balans, Staatsblad, analistenrapporten, kredietrapporten, handelsrechtbank, vacatures, ... Economie: Planbureau, Statbel, Mineco, Nationale Bank, Europese Commissie, Oeso, IMF, ...
 42. 42. 42 Op de redactie valt ‘s ochtends het bericht over een grote herstructurering bij een autofabriek. 1) Maak een ‘battle plan’ voor de rest van de dag 2) Welke cijfers ga je opzoeken? Oefening
 43. 43. 43 Intermezzo: dress codes
 44. 44. 44 Welk soort verhaal? - 'lean back' of 'lean forward' ? - 'nice to know' of 'need to know'? - 'bottom-up' of 'top down'? - emotioneel of rationeel?
 45. 45. 45 Denk na over presentatie - tekst of beeld? - Q&A? - ter plaatse? - graphics! - grote getallen > 'vermenselijk' • niet '10.000 m²', maar 'even groot als anderhalf voetbalveld' • niet 'TwH', maar 'goed voor stroomverbruik 30.000 gezinnen'
 46. 46. 46
 47. 47. 47
 48. 48. 48 Tips jargon - Poch nooit met je kennis - Schrap wat je zelf niet begrijpt - Voorkennis: weet wie je publiek is (leek of expert?) - Vind warm water niet uit: kijk hoe collega's het oplossen
 49. 49. 49 Evenwichtsoefening Exactheid / volledigheid voor de expert vs Toegankelijkheid / leesbaarheid voor de leek
 50. 50. 50 Moeilijkheid: cryptische persberichten
 51. 51. 51 Moeilijkheid: cryptische persberichten
 52. 52. 52 Zoek het persbericht van de FOD Economie met de recentste vastgoedprijzen. - Welk nieuwsverhaal is er mogelijk? - Welke reportage? - Welke infographics? - Wie laat je aan het woord? Oefening
 53. 53. 53 % De beurskoers stijgt met … Het aantal jobs daalt met … De economische groei bedraagt … De prijzen zijn gezakt met …  Weet hoe je een percentage berekent  Financiële verslaggeving: juiste cijfers!
 54. 54. 54 %
 55. 55. 55 %
 56. 56. 56 %
 57. 57. 57 'Timing is of the essence' - veel nieuws is voorspelbaar qua timing - tijdens of buiten beurstijd - kwartaalcijfers & ‘black out’ - waarom het weekend een cruciale periode kan zijn voor financiële communicatie - waarom donderdag drukker is dan maandag
 58. 58. 58 Collectief ontslag: wet-Renault 1° Aankondiging intentie 2° Informatie- en consultatiefase 3° Sociaal plan
 59. 59. 59 0, 1 of 7? - 0 = realtime - 0,5 = 's avonds - 1 = the day after - 7 = in het weekend - 14 - 30 - boek? documentaire?
 60. 60. 60 Je redactie brainstormt over de mogelijke sociale, economische of bedrijfsgerelateerde nieuwsverhalen die er in het komende jaar te maken zijn. Geef per maand twee tot drie ideeën en leg telkens uit waarom je het verhaal net op dat moment wil brengen. (voorbeeld: januari – Autosalon) Oefening
 61. 61. 61 Deel 4 Relatie journalistiek – public relations
 62. 62. 62 ‘Information overload’ Aantal ontvangen persberichten per dag: - Krant: 69 - Radio: 56 - TV: 87 - Persagentschap: 101 (bron: Finn)
 63. 63. 63 Standpunt bedrijf Positieve redactionele vermelding V Eigen, gekochte publireportage V Negatieve redactionele vermelding
 64. 64. 64 Standpunt bedrijf Wil in de pers omwille van: - product of dienst - redactionele content, aanvullend op reclamecampagne - bekendheid genereren bij beleggers - lobbying, boodschap naar politiek - ijdelheid bedrijfsleider
 65. 65. 65
 66. 66. 66
 67. 67. 67
 68. 68. 68
 69. 69. 69 Standpunt journalist - wat is belangrijk voor mijn publiek? - wat is belangrijke info voor mijn verhaal? - houdt geen rekening met commerciële belangen bedrijf
 70. 70. 70 Conclusie - Bij gelijklopende belangen: bondgenoten - Bij botsende belangen: tegenstrevers - Zie ook: politiek journalist-politicus, sportjournalist- bekende sporter
 71. 71. 71 Groot beursgenoteerd bedrijf - goed uitgebouwde PR-dienst - houdt externe communicatie strak in de hand - doet soms zelf de regie van interviews vb. AB InBev, Engie (Electrabel), Nestlé, Volkswagen
 72. 72. 72 Klein beursgenoteerd bedrijf - werkt vaak met externe PR-bureaus - minder ervaring met media - zoekt bekendheid bij beleggers
 73. 73. 73 Niet-beursgenoteerd bedrijf - van zeer open tot zeer gesloten - financiële informatie is niet altijd publiek - consumentenmerk? - familiebedrijf? - leider van de sector?
 74. 74. 74 Case study: Schoenen Torfs
 75. 75. bedrijfscommunicatie & sociale media 75 'Broadcaster' wordt individu Individu wordt broadcaster -> gevolgen voor bedrijfscommunicatie? -> gevolgen voor journalistiek?
 76. 76. 76 Case study: Prezly
 77. 77. 77 Oefening Welke nieuwsverhalen zijn te maken op basis van dit persbericht?
 78. 78. 78 Deel 5 Financiële journalistiek als technologische frontrunner
 79. 79. 79
 80. 80. 80 Frontrunner 1. laboratorium voor realtime verslaggeving 2. overgang van print naar online 3. verruiming naar multimediale content 4. de mobiele revolutie 5. interactie via sociale media 6. betaalmuur of niet
 81. 81. Valse tweet > beurscrash 81
 82. 82. Valse tweet > beurscrash 82
 83. 83. Snelheid <> precisie 83
 84. 84. 84 Twitter = hét sociale medium voor ‘breaking news’  Organiseer je stroom aan binnenkomende tweets  Voorbeeld: Tweetdeck als je eigen ‘newswires’
 85. 85. 85
 86. 86. 86
 87. 87. 87
 88. 88. 88
 89. 89. 89
 90. 90. 90
 91. 91. 91
 92. 92. 92
 93. 93. 93
 94. 94. 94
 95. 95. 95
 96. 96. 96 Onderzoek hoe QZ.com zakelijk nieuws uitstuurt Oefening Neem ook eens een kijkje bij: Vox.com, NRC Q, Fivethirtyeight.com, Medium.com, Buzzfeed & Newsmonkey, De Correspondent, Flipboard
 97. 97. 97
 98. 98. 98
 99. 99. 99 Besluit De (economische) journalist als gids
 100. 100. 100

×