Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20111031 epeters-gemeente-nijmegen

Overheid in het digitale tijdperk

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

20111031 epeters-gemeente-nijmegen

 1. 1. Overheid in het digitale tijdperk It ’ s all about content, sharing and socialising Emile Peters, Abdul Advany, Arjen Besselink, 31 oktober 2011
 2. 2. Page  Title + afbeelding Sixty seconds of social media sharing
 3. 3. Agenda Page  Ontwikkeling digitale medialandschap – Emile Peters #CV024 achtergrond en stand van zaken – Arjen Besselink 1 2 3 Introductie digitale co-creatie – Abdul Advany
 4. 4. @EmilePeters Nijmegen , Huissen , Hogeschool Windesheim, Technische Bedrijfskunde , KPN , UPC , Ondernemer , digitale media , gezin , Max.nl , REshape UMC St Radboud , Upstream , marketing & verkoop
 5. 5. @ Abduladvany, Social Impact , Slimmer Co-creëren, Samenwerken, social media, het nieuwe werken, ict 2.0, Beleid 2.0 sociale netwerken, Informatiekunde , Organisatiekunde, Marketing, Business studies , Uva, Hva, ROC, Beinvloedingstechnieken, sociale psychologie , marketing , ICT, programmeren, Gemeente Almere, Ministerie EL&I (voormalig EZ), Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, Guus.net (vml. LNV), SOS kinderdorpen , KPN, Syntens, NCDO, Worldconnectors, Innovatie 2.0 (EL&I)
 6. 6. Upstream , Upstream Publishing , Marketingfacts , Foodlog, Arnhem Dichtbij, Sport28, Youngdone , Upstream Strategies & More! , UMCN St Radboud , DeliXL, HAN , Rabobank, ING, WNF, TUI , Efteling, Nijmegen, Omroep Gelderland , NBTC , Digitaal Communicatie Lab, 2005, Arnhem
 7. 7. De eeuw van mijn vader Geert Mak (1999)
 8. 8. Industrialisatie
 9. 9. Massaproductie
 10. 10. Massacommunicatie
 11. 11. Ook in overheid, onderwijs & zorg
 12. 12. The Cluetrain Manifesto: The end of business as usual Levine, Locke, Searle, Weinberger (1999)
 13. 13. Society 3.0 Ronald van den Hoff (2011)
 14. 14. Page  De eeuw van mijn zonen
 15. 15. Communicatie in het digitale tijdperk Page  Van de eeuw van mijn vader naar de eeuw van mijn zonen
 16. 16. Page  Internetgebruik
 17. 17. Page  Communicatiegedrag
 18. 18. Page  Search rules!
 19. 19. Page  Social ranking will rule
 20. 20. Online netwerken
 21. 21. Page 
 22. 22. De kracht van een (sociaal) netwerk Page  Veel weten meer dan één
 23. 23. Burger in het digitale tijdperk Page 
 24. 24. Monitoren Page  Spuiparc Het begint met luisteren. Daar waar de burger ook is.
 25. 25. Jongerenparticipatie Page  Waalhalla Centrum 75 > 300
 26. 26. Gemeente in het digitale tijdperk Page 
 27. 27. Volgderaad.nl Page 
 28. 28. Volgderaad.nl Page 
 29. 29. Dialoog Page  Wijkmanager (online) brug Daarna volgt de conversatie.
 30. 30. Betrek de doelgroep Page  Checkpoint ZO
 31. 31. Samenwerken in het digitale tijdperk Page 
 32. 32. 10 rode ballonen in 9.629.091 km 2 : 8 uur 52 minuten Page  Volkskrant, 29 oktober 2011
 33. 33. Gamification Page 
 34. 34. Big Society Programme – David Cameron UK Page 
 35. 35. Wijbouweneenwijk.nl Page 
 36. 36. Open Data Page  Apps voor Eindhoven the best thing to do with your data is probably thought of by someone else readwritesociety
 37. 37. Agenda Page  Ontwikkeling digitale medialandschap – Emile Peters #CV024 achtergrond en stand van zaken – Arjen Besselink 1 2 3 Introductie digitale co-creatie – Abdul Advany
 38. 38. Kracht van Digitale co-creatie Tijd van grenzenloos samenwerken is aangebroken
 39. 39. Traditionele co-creatie (1.0) Fysieke bijeenkomsten met betrokkenen
 40. 40. <ul><li>Plaats- en tijd geboden </li></ul><ul><li>Weinig betrokkenheid voor en na bijeenkomst </li></ul><ul><li>Niet iedereen kan aanwezig/betrokken zijn </li></ul><ul><li>Relatief duur door locatie- en reiskosten </li></ul><ul><li>Achteraf alles digitaliseren voor overdacht </li></ul>
 41. 41. Online co-creatie 2.0 met social media input verzamelen
 42. 42. 7 Veel informatie om (achteraf) te verwerken
 43. 43. Hoge verwachtingen en vooral veel buzz ... 10
 44. 44. Digitale co-creatie (3.0) Gecombineerde voordelen van traditionele en online co-creatie
 45. 45. 17 <ul><li>Mensen zijn langer en intensiever betrokken </li></ul><ul><li>Gefaseerd opbouwen van verwachtingen </li></ul><ul><li>Goed opvolgen van fases </li></ul><ul><li>Informatieverwerking tijdens proces </li></ul><ul><li>Vieren van successen en deze zichtbaar maken </li></ul><ul><li>VVBB: Verspreiden, Verleiden, Beïnvloeden en Binden </li></ul>
 46. 46. 300+ ambtenaren co-creëren in 3 dagen Samen vorming van plan, identificeren van behoeften en prioriteren van eisen
 47. 47. 5000+ experts met 30.000+ artikelen Guus.net koppelt onderwerpen, mensen en artikelen aan elkaar 21
 48. 48. 1000+ burgers geparticipeerd in innovatieplan Interactief, gefaseerd en aan 14 thema ’s
 49. 49. Waarom digitale co-creatie? <ul><li>Veel mensen eenvoudig betrekken </li></ul><ul><li>Plaats en tijdsonafhankelijk werken </li></ul><ul><li>Duurzaam en intensief mensen betrekken </li></ul><ul><li>Gedragen en relevante resultaten </li></ul><ul><li>Sneller, beter en leuker samenwerken </li></ul>
 50. 50. Wanneer digitale co-creatie? <ul><li>Verbinden van meerdere doelgroepen voor interactie </li></ul><ul><li>Betrekken van burgers </li></ul><ul><li>Ontwikkeling van gedragen resultaat </li></ul><ul><li>Gevoel van betrokkenheid </li></ul>
 51. 58. Wat levert het op? 100x bereik 50x zeer actief betrokken 10x betrokken 1050x bereik 11x zeer actief betrokken 110x betrokken 200x bereik 10x zeer actief betrokken 50x betrokken
 52. 59. Groei van 10x tot meer dan 1000x
 53. 60. Wat zegt men? <ul><li>“ Dit zou elke gemeente moeten doen ” </li></ul><ul><li>“ Vaker doen en voor meer dingen toepassen ” </li></ul><ul><li>“ Leuke vorm maar gaan jullie er echt wat mee doen? ” </li></ul><ul><li>“ Sceptisch ” </li></ul>95 % 4 % 1 %
 54. 61. Agenda Page  Ontwikkeling digitale medialandschap – Emile Peters #CV024 achtergrond en stand van zaken – Arjen Besselink 1 2 3 Introductie digitale co-creatie – Abdul Advany
 55. 62. #CV024, waarom digitale co-creatie <ul><li>Om het experiment; cultuur innoveert ;-) </li></ul><ul><li>Uitdagingen vragen om creatieve oplossingen, bijv. </li></ul><ul><ul><li>Cultureel ondernemerschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerking partijen </li></ul></ul><ul><li>Veel discussie over cultuur is negatief (schreeuw om…, veel bezuinigingen); nu pakken we discussies positief en zichtbaar op. </li></ul>
 56. 63. Politiek <ul><li>Wethouder: OK </li></ul><ul><li>College: let op verwachtingenmanagement </li></ul><ul><li>Raad: prima, wel piketpalen slaan </li></ul><ul><li>Randvoorwaarden zijn vastgesteld. </li></ul>
 57. 65. Werkwijze: informeel traject <ul><li>Mensen laten meedoen betekent: </li></ul><ul><li>= niet zenden maar luisteren (niet alleen over jezelf praten) </li></ul><ul><li>= doorvragen </li></ul><ul><li>= reageren via Twitter, Facebook en onze website </li></ul><ul><li>= niet vervallen in de doorsnee antwoorden die wij geven </li></ul><ul><li>= de taal van de mensen spreken </li></ul><ul><li>= dingen doen waar mensen om moeten lachen… </li></ul>
 58. 68. Is dat nieuw? <ul><li>Ja; mensen rekenen er niet op dat wij reageren </li></ul><ul><li>Via Twitter zenden wij alleen maar </li></ul><ul><li>Via Facebook doen we niets actiefs </li></ul><ul><li>In andere trajecten is op elkaar reageren vaak niet mogelijk </li></ul><ul><li>Gaat men hogere eisen stellen aan de reactiesnelheid van gemeenten? (Kinderbouwdorpleges) </li></ul>
 59. 70. Positieve elementen <ul><li>+ veel reacties (>200 uniek) </li></ul><ul><li>+ veel bezoekers (> 2500 uniek) </li></ul><ul><li>+ veel mensen waarderen het </li></ul><ul><li>+ we hebben al erg veel geleerd </li></ul><ul><li>+ het heeft veel kwalitatieve input opgeleverd en geeft een beeld van hoe men in de sector denkt </li></ul>
 60. 71. Constateringen <ul><li>Henk en Ingrid lijken zich niet te mengen (was wel angst voor ;-)) </li></ul><ul><li>Deelnemers weten nog niet zo goed wat ze aan ons hebben </li></ul><ul><li>Instellingen met de handen in het haar? </li></ul>
 61. 72. Leerpunten <ul><li>Zoek (nog) sterker het draagvlak voor dit soort trajecten in de stad (bij partijen) </li></ul><ul><li>Maak van tevoren mediadeals en gebruik een verrassende communicatiestrategie </li></ul><ul><li>Werk sterker projectmatig </li></ul><ul><li>Met het oog op de toekomst: </li></ul><ul><li>Is dit een éénmalig traject of willen we dit vaker inzetten (zo ja: structureel inzetten) </li></ul>
 62. 73. Van stranger tot evangelist Page 

×