Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Ikt szaktan képzése

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Ikt szaktan képzése

 1. 1. IKT SZAKTANÁCSADÓ FELKÉSZÍTÉSE A DIGITÁLIS KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSÁHOZ (KÖZÉPISKOLA) 2 .nap Koplányi Emil koplanyi.emil@educatio.hu TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 2. 2. Tartalom • A képzési tematika ismertetése • Az Educatio kapcsolódó tevékenységei • A digitális írástudás, digitális kompetencia • Netikett, biztonság, szerzői jogok • Eszközök, tartalom, módszerek TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 3. 3. A képzési tematika ismertetése TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 4. 4. A képzés célja A digitális kompetencia fejlesztésének támogatása A korszerű IKT eszközök alkalmazásának támogatása Helyi igények felmérése, lehetőségek azonosítása Tanácsadás a digitális eszközökkel történő tanítás- és tanulásszervezésben TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 5. 5. A képzés tematikája Számítógépes tanuláshoz/tanításhoz szükséges alapismeretek Digitális tartalmak Eszközök kezelésének technikai-technológiai ismerete Korosztály specifikus IKT eszközök megismerése TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 6. 6. Educatio Digitális Pedagógiai Osztály IKT digitális pedagógia E-learning TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 7. 7. A DPO tevékenysége • Feladatok – Közoktatási, szakképzési és felsőoktatási szakterületen hazai és nemzetközi projektek keretében, hagyományos és digitális alapú nevelési-oktatási programok, taneszközök, tartalmak fejlesztésének, akkreditációjának, bevezetésének, alkalmazásnak koordinációja, felügyelete, nyomon követése, publikációja és disszeminációja. • Projektek – TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt (IKT módszertan, támogató szolgáltató rendszerekhez kapcsolódó tevékenységek) – TÁMOP 3.1.5 kiemelt projekt (Továbbképzési rendszerhez, pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó informatikai rendszerek fejlesztése) – TÁMOP 4.2.5/B kiemelt projekt – Nemzetközi projektek – European Schoolnet: eTwinning, iTEC, Scientix, eSafety Label TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 8. 8. Tevékenységek Sulinet portál A digitális kompetencia fejlesztésének támogatása Hazai jó gyakorlatok, pályázatok Pedagógus továbbképzés Kutatás és fejlesztés Nemzetközi projektek TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 9. 9. M-learning filmek Tartalomkészítő eszközök képzések TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 10. 10. eTwinning – Európa legnagyobb pedagógus közössége Az eTwinning program Európa különböző országaiban található partneriskolák közös projektjeinek indítását, együttműködését segíti 2005 óta. A program a résztvevő európai közoktatási intézmények IKT segítségével folytatott együttműködési tevékenységeit támogatja. 2014 és 2020 között az Erasmus+ program része. Magyarországon a Nemzeti Szolgáltatópont szerepét az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztálya tölti be . Jelenleg mintegy 1300 magyarországi közoktatási intézmény és közel 2200 pedagógus tagja az eTwinning közösségének. Európa 39 országában kb. 5900 aktív projekt fut. www.etwinning.hu TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 11. 11. A digitális írástudás, digitális kompetencia TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 12. 12. A digitális írástudás fejlesztésének szolgálatában Tartalomközpontúság és tevékenységközpontúság Az információs társadalomban való eligazodás Az információk keresése, szűrése, értékelése és felhasználása Alkotó folyamat Keresés Értékelés Szűrés Felhasználás TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 13. 13. Tanulási és innovációs készségek • Kreativitás és innováció • Kritikus gondolkodás és problémamegoldás • Kommunikáció és együttműködés Információs, média- és technológiai készségek • Információs műveltség • Médiaműveltség • IKT műveltség Életvezetési- és karrierkészségek • Alkalmazkodóképesség • Kezdeményezőkészség és önirányítás • Társas és multikulturális készségek • Teljesítmény és elszámoltathatóság • Vezetői készségek és felelősségvállalás 21. századi készségek TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 14. 14. Netikett, biztonság, szerzői jogok TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 15. 15. Netikett Forrás: www.aysweb.com/?p=1620 Mit? Hogyan? Hol? Kinek? Meddig? TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 16. 16. Szerzői jogok http://creativecommons.org/ • Ami az interneten van az szabadon felhasználható… • Oktatásra minden forrásanyag felhasználható • Saját célra bármi letölthető TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 17. 17. Tartalom felhasználói minősítése TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 18. 18. eBiztonság • Mit tehet az iskola az eBiztonságért? • Hogyan lehet hatékonyan segíteni a tanárokat, szülőket? • Hogyan tudják időről időre az iskolák megítélni, hogy gyakorlatban hatékonyak-e? önértékelés eBiztonság tudatosítás Európai tapasztalatok minősítés TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 19. 19. Értékelés és önértékelés • Rendelkezik-e vírusvédelemmel az Ön iskolájának minden számítógépe ? • Ki van-e jelölve az Ön iskolájában az a személy, aki az IKT-használat és online hozzáférés felelőse? • Van-e az ön iskolája házirendjében olyan szakasz, amely a diákokról készült és a diákok által készített fényképekre vonatkozik? példák TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 20. 20. Előnyök Jó gyakorlatok Incidensek kezelése eBiztonság adatlapok KözösségBizonyítékok Akcióterv plakett http://www.esafetylabel.eu ebiztonsag.minosites@educatio.hu TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 21. 21. Digitális pedagógiához kapcsolódó kutatás-fejlesztési projektek TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 22. 22. Előzmények IKT Műhely E-papír kutatás Sulinet portál IKT fejlesztések TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt – első szakasz TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 23. 23. Kutatás-fejlesztési projektek IKT módszertan SNI tanulók oktatásának támogatására Szabad szoftverek köznevelési alkalmazásának pedagógiai pilot projektje Az m-learning módszereinek pedagógiai vizsgálata és kapcsolódó módszertani fejlesztés Új pedagógiai módszerek és rendszer elemek kutatása és fejlesztése Digitális írástudás TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 24. 24. Új pedagógiai módszerek és rendszer elemek kutatása és fejlesztése a digitális írástudás területén – indokoltság, célok Élethosszig tartó tanulás (LLL) Online szolgáltatások (Sulinet) Különböző korosztályok E-biztonság, biztonságos internet használat TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 25. 25. Új pedagógiai módszerek és rendszer elemek kutatása és fejlesztése a digitális írástudás területén – Kérdések, hipotézisek Kutatás A digitális tartalomkészítés alkalmazási lehetősége az oktatásban Milyen készségeket fejleszt a digitális tartalomkészítés? A tartalomkészítés osztálytermi alkalmazása Digitális tartalomkészítő és online közösségi tanulást elősegítő eszközök A különböző életkorú gyermekek online tevékenységei, észlelése, médiafogyasztási szokásai eBiztonság Milyen készségeket fejleszt az online közösségi tanulás? TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 26. 26. Új pedagógiai módszerek és rendszer elemek kutatása és fejlesztése a digitális írástudás területén – Eredmények •Digitális tartalmakat készítő serdülőkorú gyermekek tanulásának vizsgálata •Fejlesztő eszközöket használó kisgyermekek tanulásának vizsgálata •Digitális információk észlelési és tanulási folyamatának mérés-értékelése •Online közösségben tanuló serdülőkorú gyermekek tanulásának vizsgálata3 platform 4 vizsgálati terület •Gondolatpárbaj •Idővonal •Gondolattérkép •Sulinet Junior Tartalomkészítő eszközök •Kutatási jelentések Disszeminációs anyagok TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 27. 27. Az m-learning módszereinek pedagógiai vizsgálata és kapcsolódó módszertani fejlesztés – Indokoltság, célok BYOD Mobil technológia Élethosszig tartó tanulás Mobil alkalmazások a köznevelésben TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 28. 28. Az m-learning módszereinek pedagógiai vizsgálata és kapcsolódó módszertani fejlesztés – Kérdések, hipotézisek Kutatás A mobiltechnológiák alkalmazhatósága az oktatásban Mely fejlesztési területek esetén indokolt? A módszertani, technológiai támogatás igénye Hogyan válnak be az oktatásban az újonnan fejlesztett Sulinet alkalmazás applikációk? Ergonómiai feltételek TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 29. 29. Az m-learning módszereinek pedagógiai vizsgálata és kapcsolódó módszertani fejlesztés – Eredmények •mobil kliens alkalmazások, ingyenesen elérhető applikációk okostelefonra •QR kódok, kiterjesztett valóság (augmented reality) •geolokációs alkalmazások •mobileszközökre optimalizált oktatási célú egyedi fejlesztésű Sulinet applikáció 4 alkalmazási terület •iOS •Android •Windows 3 platform •a mobileszközök oktatási célú alkalmazásához szükséges feltételrendszer leírása •közcélú pedagógiai módszertan a mobil eszközökkel segített tanulás bevezetésének támogatására •az m-learning módszertani kultúráját megalapozó szakmai anyag fejlesztése és közreadása Disszeminációs anyagok TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 30. 30. IKT módszertan SNI tanulók oktatásának támogatására – indokoltság, célok Méltányos köznevelés kialakítása SNI tanulók és az őket oktató pedagógusok támogatása Inklúzióval kapcsolatos nyitottság Technológiai és módszertani fejlesztések megosztása TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 31. 31. IKT módszertan SNI tanulók oktatásának támogatására – Kérdések, hipotézisek Kutatás Hogyan segítik elő a támogató alkalmazások az SNI igényű tanulók életvezetését? Hogyan támogatja az alkalmazás az autizmussal élő tanulók feladat- és időstrukturálását? Milyen mértékben fejlődik a tanulók önállósága a feladatvégzés terén? Milyen típusú tevékenységeket támogat az eszköz? Milyen hatással van mindez az autizmussal és egyéb sajátos nevelési igénnyel élő tanulók szocializációjára? TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 32. 32. IKT módszertan SNI tanulók oktatásának támogatására – Eredmények •mobil alkalmazás •web alapú egyéni tartalomkezelő •eyetracking-alapú (szemmozgás-követéses) vizsgálatok Kutatást támogató mérőeszköz •Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok •Jelen K+F projekt eredményei, megállapításai Pedagógiai módszertan •Konkrét példák és alkalmazási lehetőségek •Az alkalmazások bemutatása Kézikönyv TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 33. 33. Eszközök, tartalom, módszerek TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 34. 34. Online alkalmazások Forrás: http://rossdawsonblog.com/weblog/archives/2007/05/launching_the_w.html All rights reserved by the respective owner Ross Dawson TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 35. 35. Eszközök, tartalom, módszerek TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 36. 36. Megosztók TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 37. 37. Készítők/Közösség TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 38. 38. Socrative - Online tesztszerkesztő - Multiplatform - Tanár: regisztráció - Tanuló: regisztráció nélkül TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 39. 39. Fényképek kezelése TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 40. 40. A Sulinet Portál tartalmainak és digitális taneszközeinek használata a tanítás-tanulás folyamatában TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 41. 41. Gondolattérkép Idővonal Gondolatpárbaj Digitális tartalomkészítő alkalmazások Digitális írástudást mérő kérdőív Visszajelző kérdőív Tanulói interjú Tanári interjú Tudáspróbák Mérőeszközök TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 42. 42. Gondolattérkép TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 43. 43. Idővonal TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 44. 44. Gondolatpárbaj TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 45. 45. Tanulókártya- készítő Keresztrejtvény- készítő Sorba rakó Szókereső Képmutató Sulinet a kisgyermekek számára Sulinet Junior alportál TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 46. 46. Blog/weboldal TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
 47. 47. Prezi TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA

Views

Total views

482

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×