Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eTravel 2010 Bas van den Beld-Nettraject

1,068 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eTravel 2010 Bas van den Beld-Nettraject

 1. 1. De toekomst van search<br />En hoe daarmeeomtegaan<br />24 juni 2010<br />
 2. 2. Wiebenik?<br />
 3. 3. Wiebenik?<br />
 4. 4. Wiebenik?<br /><ul><li>NetTraject
 5. 5. Search & social strategy expert, blogger, trainer, speaker
 6. 6. Radioshow
 7. 7. OprichterSearchcowboys
 8. 8. OprichterStateofsearch.com
 9. 9. Internationaalblogger</li></li></ul><li>De zoekmachinesveranderen<br />2009:<br />Hoe gaan we daarmeeom?<br />540x<br />365x<br />
 10. 10. Om die veranderingentebegrijpen…<br />Moet je weten hoe eenzoekmachine “denkt”<br />
 11. 11. Een van belangrijkstefactoren…<br />Alsanderenzeggendat het goed is, gelovenzedat<br />Links!<br />Social impact<br />
 12. 12. Probleemvoorzoekmachines<br />Watdenkteengebruiker<br />Hoe voorkomikmisbruik<br />
 13. 13. Verandering in denken<br />
 14. 14. Veranderendezoekmachines<br />User intent<br />Zoekmachinesproberen de bezoekertebegrijpen<br />
 15. 15. Veranderendezoekmachines<br />De informatiezosnelmogelijkverspreiden<br />
 16. 16. Bij Google zie je het ook<br />“Vroeger”<br />
 17. 17. Bij Google zie je het ook<br />“Nieuw”<br />
 18. 18. We leven in een Google wereld<br />
 19. 19. Meer dan Google?<br />
 20. 20. Gebruik van anderezoekmachines<br />Eenandere?<br />
 21. 21. 2e grootstezoekmachine?<br />
 22. 22. Focus op Google<br />
 23. 23. Universal Search<br />Nee, niet de films…<br />
 24. 24. Zoekresultatenbevatten nu ook<br /><ul><li>Video
 25. 25. Afbeeldingen
 26. 26. PR/News Releases
 27. 27. Maps/Local Search
 28. 28. Producten
 29. 29. Boeken
 30. 30. Finance</li></ul> … EN MEER<br />KANS!<br />
 31. 31. Eenpaarvoorbeelden<br />
 32. 32. Google’s extra sidebar<br />Types<br />Tijden<br />Social<br />Bezochtepagina’s<br />
 33. 33. Video<br />
 34. 34. Googlenieuws<br />Nieuwsgerelateerdeelementenkunnenanderennaarbenedenduwen<br />Plaatsing is afhankelijk van hoe ‘hot’ het nieuws is<br />
 35. 35. Afbeeldingen<br />
 36. 36. Afbeeldingen<br />Hoewel…<br />Google heeft het nietaltijdjuist<br />
 37. 37. Lokaal<br />
 38. 38. Lokaal - Places<br />
 39. 39. Social elements<br />Resultatenuit je socialecirkel<br />
 40. 40. Gepersonaliseerderesultaten<br />Personalized Search<br />Rankings verschillen van persoon tot persoon<br />
 41. 41. Achterhalenwaar je staat<br />Cd=1<br />
 42. 42. Search in search<br />Lokaleresultaten<br />
 43. 43. Sitegegevens<br />
 44. 44. Realtime<br />
 45. 45. Nogniethier<br />brands<br />Shopping reviews<br />Muziekluisteren<br />
 46. 46. 1,8 + 1<br />Hoe reagerengebruikers?<br />Eenzoekresultatenpaginawordt max 1,8 secondenbekeken<br />Zekijkenmaar 1 keer<br />
 47. 47. Hoe reagerengebruikers op veranderingen?<br />
 48. 48. Reactie op het redesign<br />
 49. 49. Reactie op het redesign<br />
 50. 50. Reactie op Universal Search<br />
 51. 51. Reactie op personalized search<br />Zespenderenmeertijd op de pagina<br />
 52. 52. Mobiel<br />
 53. 53. 2007?<br />2008?<br />2009?<br />2010?<br />Het jaar van mobiel?<br />Mobiel is niet de ‘toekomst’, het is er al!!<br />
 54. 54. Mobile Universal<br />
 55. 55. Mobile Suggest<br />
 56. 56. Google Goggles<br />
 57. 57. Layar<br />
 58. 58. Hoe moeten we hiermeeomgaan?<br />
 59. 59. Optimaliserenvoor Universal<br />BekijkJoost’ zijnpresentatie<br />
 60. 60. Meer mogelijkheden<br />Oogkleppenmogenaf<br />
 61. 61. Denkenvanuit je bezoeker<br />
 62. 62. Het gaatnietalleenomwat JIJ doet<br />Kanalen<br />TVPrint / OOHWeb Sites - Email Partner SitesMobileDesktop Apps / WidgetsDistributed ContentOnline AdvertisingEvents<br />Brand CommunitiesContent AggregationWidgets – Social PlatformsUser Review SitesCollaboration – WikisSocial NetworksBlog NetworksIndividual Blogs<br />Wat het MERK doet en zegt<br />Veel Interesse Weinig <br />Invloed Controle<br />Wat men OVER het merk zegt<br />
 63. 63. Search met anderekanalenintegreren<br />Awareness creeren<br />Corporate/Product Sites<br />Blogs & Nieuws Sites<br />Massa Media/Adverteren<br />Pers/PR<br />Events/Promoties<br />Word of Mouth<br />Zoekmachines<br />Social Media<br />Social Media<br />Creeer initiele awareness van het product/service<br />Engagement, Leads krijgen, Verkoop<br />Engagement<br />
 64. 64. Inzet van blogs / externe sites<br />Gebruik van bloggers<br />Blogswordengoedgeindexeerd<br />Zoek de 'influentials’ in de branche<br />Alsze het over je hebbenwordt je ookgevonden<br />
 65. 65. Voorbeeld Sony<br />
 66. 66. Voorbeeld Sony<br />
 67. 67. Voorbeeld Sony<br />
 68. 68. Wijzijntochgeen Sony?<br />
 69. 69. Creatiefzijn<br />
 70. 70. Toekomst van search?<br />Search integreertmeer<br />Video belangrijker<br />Search op verschillendeplekken<br />Buiten de eigen website<br />Meer naar de mensen toe<br />
 71. 71. Volgendestappen?<br />Luisterennaar je publiek<br />Creatiefzijn<br />Vergeetlokaalniet!!<br />Buiten je eigen site kijken<br />VIDEO!<br />Gebruik de mogelijkheden!<br />

×